Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contoh rancangan harian tahun 2

1,864 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Contoh rancangan harian tahun 2

  1. 1. HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 3 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Tatabahasa Ilmu Objektif seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, keseluruhan intonasi dan nada yang sesuai. Kata tanya ICT unit, rujukTEMA : KAMI MURID Imbuhan men buku teks.CEMERLANG ARAS 1 Kata Kerja i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan Untuk bahasa yang sesuai. membinaTAJUK : AMALAN Kosa kata Nilai objektif CEMERLANG 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara harian, rujuk secara bertatasusila. Makmal baik hati Fokus utama Komputer rajin dan Fokus ARAS 1 Emel bijak sampingan i. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang Internet yang dipilih dikemukakan. Surat untuk p&p pada hari 2.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan berkenaan. bahasa yang sesuai dan tepat. Sebutan dan Intonasi KBT Penulisan ARAS 1 Ayat penyata KB- menjana idea i. Memberitahu isi –isi penting sesuatu perkara dengan Tulis 5 ayat menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. tentang Peribahasa kegunaan ARAS 2 komputer i. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat Baik hati yang betul. BLA ms 28 ARAS 3 i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. 1
  2. 2. HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)(sambungan ) 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk ObjektifUNIT 3 dengan menggunakan kata, istilah ,frasa ,ayat yang tepat dan keseluruhan laras bahasa yang sesuai. unit, rujuk buku teks.TEMA : KAMI MURID ARAS 1CEMERLANG Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk Untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara membinaT secara bertatasusila. objektifAJUK : AMALAN harian, rujukCEMERLANG ARAS 3 Fokus utama i. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan dan Fokus menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. sampingan yang dipilih 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang untuk p&p sesuatu perkara secara terperinci ,tepat dan tersusun. pada hari berkenaan. ARAS 3 i. Menyampaikan pendapat dengan kata ,frasa serta ayat yang Penulisan jelas dan tepat. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. ARAS 1 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima. 2
  3. 3. Contoh Rancangan Pelajaran Harian Bagi Topik 3Tarikh : 11 Februari 2008Hari : IsninMasa : 8.10-9.10Tema : KAMI MURID CEMERLANGTajuk : Makmal KomputerFU : 2.1 Aras 3 (i)FS : 4.1 Aras 3 (i)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: : 1. Menceritakan 3 aktiviti dalam gambar. : 2. Menyatakan beberapa pendapat tentang kegunaan komputer dengan jelas dan tepat.Tatabahasa : Ayat penyataKosa Kata : makmal , komputer, mesin pencetakNilai : BijakKBT : Kemahiran Berfikir – menjana idea Kontekstual-Pengetahuan sedia adaAktiviti : 1. Murid meneliti gambar dalam buku teks. 2. Murid bercerita tentang makmal komputer yang terdapat di sekolah. 3. Murid menyataka aktiviti yang dilakukan oleh murid dalam gambar. 4. Murid menyatakan kegunaan komputer. 5. Murid mencatat tentang kegunaan komputer dalam BLA Halaman 27Impak : 80% murid dapat menyebut aktiviti berdasarkan gambar. 3
  4. 4. Contoh Rancangan Pelajaran Harian Bagi Topik 3Tarikh : 12 Februari 2008Hari : SelasaMasa : 9.10-10.10Tema : KAMI MURID CEMERLANGTajuk : Kebaikan KomputerFU : 5.1 Aras 1(i).FS : 2.2 Aras 2(i)Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat: : 1. Menyebut 5 ayat tentang kegunaan komputer dengan menerangkan kepada rakan sekelas. :Tatabahasa : Ayat penyataKosa Kata : menghantar, melayari, menaipNilai : RajinKBT : Kemahiran Berfikir – menjana idea Kontekstual- pengetahuan sedia adaaktiviti : 1. Murid menyebut kata kerja pada halaman 30 2. Murid mengeja kata kerja yang disebut guru tanpa merujuk teks. 3. Murid melengkapkan ayat dengan frasa kerja yang sesuai. 4. Murid membina ayat berdasarkan frasa kerja tersebut. 5. Murid membaca ayat dengan sebutan yang jelas. 6. Murid melakukan aktiviti menulis dalam BLA halaman 29Impak : 90% murid dapat menyebut aktiviti berdasarkan gambar. 4
  5. 5. Contoh Rancangan Pelajaran Harian Bagi Topik 3Tarikh : 13 Februari 2008Hari : RabuMasa : 8.10-9.10Tema : KAMI MURID CEMERLANGTajuk : Kebaikan KomputerFU : 3.1 Aras 1(i) .FS : 3.1 Aras 2(i) .Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat: : Membina 6 ayat berdasarkan kata kerja yang dibaca.Tatabahasa : Ayat penyataKosa Kata : emel, siber, melayariNilai : ToleransiKBT : Kemahiran Berfikir – menjana idea TKP- kinestetikAktiviti : 1. Murid menyebut aktiviti yang boleh dilakukan semasa menggunakan komputer. 2. Murid menyebut frasa yang ada dalam teks.. 3. Murid membina ayat berdasarkan frasa yang dittayangkan oleh rakan 4. Murid membina ayat tentang kebaikan komputer di dalam buku penulisan.. 5. Murid melakukan aktiviti penulisan di dalam buku BLA halaman 28Impak : 90% murid dapat menyebut aktiviti berdasarkan gambar. 5
  6. 6. Contoh Rancangan Pelajaran Harian Bagi Topik 3Tarikh : 14 Februari 2008Hari : KhamisMasa : 8.10-9.10Tema : KAMI MURID CEMERLANGTajuk : Sifat Murid CemerlangFU : 2.2 Aras 1(i) . 3.1 Aras 1(i) .FS : 4.2 Aras 2(i) Aras 3(1)Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat: : 1. Membina 10 ayat tentang sifat murid cemerlang. 2. Menyatakan dua kegunaan setiap bahan yang disebut berdasarkan gambar di dalam buku teks m/s 32Tatabahasa : Ayat penyataKosa Kata : kreatif, yakin diri, tegasNilai : RajinKBT : Kemahiran Berfikir – menjana idea TKP-kinestetikAktiviti : 1. Murid menyebut sifat-sifat murid cemerlang. 2. Memahami makna perkataan. 3. Membina ayat penyata tentang sifat murid cemerlang. 4. Menyatakan bahan yang dapat dilihat dalam gambar pada muka 32. 5. Menyatakan kegunaan setiap bahan pada muka 32.. 6. Menulis dua ayat tentang kegunaan bahan tersebut pada kertas sebak yang diletakkan di hadapan bilk darjah. 7. Meneruskan akviti menulis dalam BLA halaman 31.Impak : 20 % boleh membina ayat tentang sifat murid cemerlang. 80 % boleh menyatakan dua kegunaan bahan yang disebut. 6
  7. 7. Contoh Rancangan Pelajaran Harian Bagi Topik 3Tarikh : 15 Februari 2008Hari : JumaatMasa : 11.10-12.10Tema : KAMI MURID CEMERLANGTajuk : Sifat Murid CemerlangFU : 2.2 Aras 1(i) 3.1 Aras 1(i)FS : 1.2 Aras 1(ii) 1.1 Aras 1(i)Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat: : 1. Membina 10 ayat tentang sifat murid cemerlang. : 2. Menjawab 3 soalan dengan merujuk dialog.Tatabahasa : Ayat penyataKosa Kata : merujuki, kreatif, yakin diri, tegasNilai : RajinKBT : Kemahiran Berfikir – menjana idea ICT-melihat paparan sifat murid cemerlangAktiviti : 1. Murid menyebut perkataan tentang sifat-sifat murid cemerlang. 2. Mencari makna perkataan. 3. Membina ayat penyata tentang sifat-sifat murid cemerlang. 4. Mendengar dialog yang dibaca oleh guru. 5. Melakonkan watak dalam dialog. 6. Menjawab soalan pemahaman berkaitan dialog. 7. Meneruskan akviti menulis dalam BLA halaman 32.Impak : 90% murid dapat membina ayat tentang sifat murid cemerlang 90% murid dapat menjawab soalan dengan tepat 7

×