Bengkel Pengurusan Stress

29,008 views

Published on

Published in: Education

Bengkel Pengurusan Stress

 1. 1. UNIT BIMBINGAN KAUNSELING BENGKEL PENGURUSAN DIRI DAN STRESS
 2. 2. <ul><li>1. Memahami isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental dan hubungkaitnya dengan kesejahteraan hidup. </li></ul><ul><li>2. Memberi pengetahuan dan pendedahan teknik menghadapi tekanan kepada peserta dalam menjalankan tugas seharian yang mencabar sebagai pelajar </li></ul><ul><li>3. Mewujudkan golongan pelajar yang sihat dari aspek fizikal, emosi, spiritual dan intelektual agar mencapai prestasi kerja yang optimum. </li></ul><ul><li>4. Melahirkan generasi pelajar yang seimbang, dedikasi, harmoni dan berwawasan dalam meningkatkan kerjaya dirinya. </li></ul>Objektif Bengkel
 3. 3. TAHUKAH ANDA ? Apa yang dimaksudkan dengan Future schock ? <ul><li>Tahun 1970 seorang journalist dan sosiolog Amerika, Alvin Toffler meramalkan bahawa perubahan rate pada peradaban modern akan bertambah cepat hingga ketingkat dimana sejumlah besar orang mengalami stress dan mampu menghancurkan dirinya sendiri serta merusak orang lain. Toffler menamakan situasi ini dengan Future schock atau kejutan masa depan </li></ul><ul><li>Stress kejiwaan dan jasmani akan wujud dalam semua situasi kehidupan akibat daripada kehidupan modern dimana sering terjadi perbezaan antara keperluan seharian atau permintaan berbanding dengan penghasilan atau pencapaian </li></ul><ul><li>Untuk menghadapi stress dari future schok orang harus tegar atau istilah lain yang digunakan dalam ilmu pengetahuan social iaitu kata ketabahan </li></ul>
 4. 4. Definisi STRESS <ul><li>Suatu situasi yang mengganggu atau membina pola kehidupan seseorang </li></ul>Distress : Satu keadaan dimana individu tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku seterusnya menggangu kesejahteraan individu tersebut Uestress : Satu keadaan dimana individu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku
 5. 5. <ul><li>Para pakar menggunakan istilah HOMEOSTASIS , bagi merujuk kepada keseimbangan keadaan tubuh badan. homeo = sama, stasis = keadaan. </li></ul><ul><li>Jadi homeostasis adalah tubuh badan yang seimbang dimana tubuh berfungsi secara efficien dan menyenangkan. Stress mengganggu homeostatis dengan menciptakan suatu keadaan yang tidak seimbang pada JERI </li></ul>TAHUKAH ANDA ? Info Stress
 6. 6. Faktor Kewujudan Distress <ul><li>Gagal dalam berfungsi atau bertindak </li></ul><ul><li>dengan baik dan tepat </li></ul><ul><ul><li>Penyesuaian diri dengan persekitaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengurusan diri dan masa tidak sempurna </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengamalan budaya hidup negatif </li></ul></ul>(A) Faktor Luaran
 7. 7. <ul><ul><li>Konflik hubungan sesama rakan, ahli keluarga yang menimbulkan rasa benci , marah dan STRESS </li></ul></ul><ul><ul><li>Bebanan kerja dan tugasan </li></ul></ul><ul><ul><li>Komunikasi tidak berkesan </li></ul></ul>Faktor Kewujudan Distress (B) Faktor Luaran
 8. 8. Faktor Kewujudan Stress <ul><li>Faktor Dalaman </li></ul><ul><li>Harapan dan cita-cita yang tinggi </li></ul><ul><ul><li>Ibubapa dan masyarakat </li></ul></ul><ul><li>Kurang daya ketahanan emosi (EQ) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Tip Mengurangi Stress </li></ul>Di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah menghadapi masalah. Dalam keadaan sulit sekalipun cubalah untuk tersenyum. Tidak ada ruginya! Jika anda tersenyum, malah hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan tersenyum dapat mem-buat sikap kita menjadi positif, termasuk di dalam menghadapi suatu persoalan. 1. NIKMATILAH HIDUP dan jangan terlalu membesar- besarkan masalah yang sedang kamu hadapi.
 10. 10. 2. Memanfaatkan potensi diri sendiri. <ul><li>Arahkan energi , kekuatan , bakat dan potensi yang anda miliki untuk memenuhi segala keperluan, keinginan, aspirasi, tujuan-tujuan yang akhirnya dapat mencapai kebahagiaan. Jadi jangan sia-siakan energi yang anda miliki. Di usia remaja dan di saat energi yang dimiliki besar, maka tidak ada salahnya anda gunakan energi itu untuk mencapai apa yang anda cita-citakan . </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Meningkatkan nilai ESERTIF dalam diri sendiri. </li></ul><ul><li>Jangan menjadi orang yang terlalu dominan maupun yang terlalu penurut, tetapi jadilah orang yang dapat berperilaku asertif. Apa yang dimaksud dengan asertif. Asertif bererti memiliki kepercayaan diri dan harga diri; bertindak secara rasional dan dewasa; menyatakan secara langsung apa yang diinginkan ; memiliki pendekatan yang khas terhadap hidup, jujur, positif, terbuka serta menghargai dan memahami orang lain seperti yang dilakukan terhadap diri sendiri </li></ul>
 12. 12. 4. Menyertai kegiatan sosial <ul><ul><ul><li>Melibatkan diri dalam berbagai aktiviti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>yang dapat menenangkan fikiran, seperti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kegiatan keagamaan atau terlibat dalam </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kegiatan sosial,mengembangkan hobi, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rekreasi dan apa saja yang anda minati . Jadi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kesimpulannya isilah masa remaja dengan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>berbagai kegiatan yang positif. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. 5. MENCINTAI DIRI dan menerima apa adanya <ul><li>Artinya, anda harus menerima segala </li></ul><ul><li>kekurangan dan kelebihan anda. Yang harus </li></ul><ul><li>anda ingat di dunia ini tidak ada manusia yang </li></ul><ul><li>sempurna. </li></ul>
 14. 14. 6. TERUS BELAJAR mengembangkan diri <ul><li>Manusia tidak akan terlepas dari </li></ul><ul><li>kesalahan. Oleh karena itu anda jangan </li></ul><ul><li>menjadi putus asa jika anda telah </li></ul><ul><li>melakukan kesalahan. Sebaliknya </li></ul><ul><li>jadikan setiap kesalahan menjadi </li></ul><ul><li>PENGAJARAN yang sangat berharga </li></ul><ul><li>untuk mengembangkan diri anda </li></ul><ul><li>dimasa yang akan datang. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>BERFIKIRAN POSITIF dan menghindari pemikiran negatif. </li></ul><ul><li>Yang dimaksud dengan berfikiran positif </li></ul><ul><li>adalah membuat hidup kita menjadi lebih </li></ul><ul><li>positif, iaitu </li></ul><ul><li>cara melihat sesuatu yang lebih memberi- </li></ul><ul><li>kan manfaat kepada diri kita . </li></ul><ul><li>Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan </li></ul><ul><li>untuk mengembangkan kemampuan </li></ul><ul><li>berfikir positif, iaitu: </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Mengakui prestasi yang telah kamu capai , walaupun menurut kamu prestasi itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan prestasi teman-temanmu . </li></ul><ul><li>Memandang segala sesuatu secara khusus , jangan disama ratakan. Artinya jika kamu melakukan suatu kesalahan dalam suatu bidang jangan kamu samaratakan dengan kemampuan di bidang yang lain . Bila kemampuan itu disamaratakan maka kamu akan merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa ….. oleh karena itu tentukan bidang permasalahannya dan tetapkan cara untuk mengatasinya . </li></ul>
 17. 17. 8. Luangkan waktu untuk rileks. <ul><li>Merupakan hal yang terburuk jika </li></ul><ul><li>anda selalu terpaku dengan </li></ul><ul><li>masalah yang sedang dihadapi. </li></ul><ul><li>Biarkan fikiran anda beristirahat </li></ul><ul><li>untuk beberapa ketika. Nikmati </li></ul><ul><li>hidup dengan tidak dihantui rasa </li></ul><ul><li>bersalah terus menerus. Jadi </li></ul><ul><li>jangan sampai berjaga semalaman </li></ul><ul><li>suntuk hanya untuk hal-hal yang </li></ul><ul><li>tidak ada manfaat atau melayan </li></ul><ul><li>perasaan. </li></ul>
 18. 18. 9. Makan mengikut jadual tetap <ul><li>Makan makanan yang s i hat dan seimbang disertai dengan tempoh masa yang teratur karena pada saat seseorang mengalami stres biasanya pola makannya menjadi tidak teratur. </li></ul>
 19. 19. 10. Merancang kerja <ul><li>Menjadi produktif tanpa harus &quot;membunuh&quot; diri sendiri. Buat perancanaan mengenai target dan hala tuju yang harus dicapai dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Pilihlah prioriti dan keutamaan sasaran yang harus kamu capai dengan memberi fokus dan tumpuan khusus. </li></ul>
 20. 20. 11. Teknik Relaksi <ul><li>Mengamalkan teknik relaksasi, ketika mana menghadapi ketegangan dalam fikiran. </li></ul><ul><li>a. salah satunya adalah teknik pernafasan . Caranya adalah menarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan tahan untuk beberapa saat. Setelah itu menghembuskan napas melalui hidung pula. Selama hal ini berlangsung pikiran difokuskan pada teknik pernafasan yang sedang kita lakukan. Lakukan setidak-tidaknya 3 kali dalam satu minggu dalam waktu 15 hingga 20 minit. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>b. Cara lain adalah melalui teknik lontaran pandangan . Ini dilakukan dengan cara kita mengalihkan pandangan dan menfokuskan penglihatan kita kearah yang lebih luas seperti lautan, pergerakan awam di langit , lambaian pepohon yang tinggi dan seumpamanya dalam satu jangka masa 1 hingga 2 minit sambil diikuti teknik pernafasan tadi.. </li></ul>Teknik Relaksi
 22. 22. kesimpulan <ul><li>SELAGI MANUSIA ITU HIDUP DAN BERNYAWA … MASALAH TETAP WUJUD ! BAHKAN SETELAH MATI PUN MASALAH TETAP WUJUD KERANA SETIAP AMALAN KITA AKAN DIPERHITUNGKAN OLEH ALLAH DI PADANG MAHSYAR KELAK. </li></ul>
 23. 23. RUMUSAN <ul><li>OLEH ITU …. </li></ul><ul><ul><li>TERUS KAN HIDUP ANDA </li></ul></ul><ul><ul><li>TINGKATKAN ILMU PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN </li></ul></ul><ul><ul><li>BERTINDAK DENGAN BIJAKSANA DAN BETUL </li></ul></ul>
 24. 24. PENUTUP <ul><li>SELAMAT </li></ul><ul><li>MAJU JAYA </li></ul><ul><li>WASSALAM </li></ul>

×