Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Time management - GTD

1,401 views

Published on

Prezentace na předmět Psychologie - nástin metody GTD

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Time management - GTD

 1. 1. Metoda GTDOndřej SuchánekFEL, ČVUT v Praze
 2. 2.  Kdo? Proč? Jak? Návyky 1. Inbox 2. Roztřídění 3. Projekty a další kroky 4. Kontexty Zhodnocení GTD v praxi Reference Ondřej Suchánek – Time management (metoda GTD) 2
 3. 3. Ondřej Suchánek - metoda GTD 3
 4. 4.  Mozek není paměťové médium „Dostaňte to všechno z hlavy!“ ◦ CO? Všechno! ◦ KAM? Kamkoliv!  Papíry  Mobilní telefon  Počítač  Hliněná destička  Aj. Netřídit! Pouze zapsat na jedno místo! Ondřej Suchánek – Time management (metoda GTD) 4
 5. 5.  Vyzvednutí kaţdé konkrétní věci Rozhodnutí, co s ní udělat ◦ Vyţaduje to nějakou akci? Zařadit ◦ Udělat ◦ Zapsat do kalendáře ◦ Delegovat ◦ Zaloţit projekt ◦ Vyhodit, archivovat, nechat uzrát Ondřej Suchánek – Time management (metoda GTD) 5
 6. 6.  Úkoly vyţadující více kroků Zaloţení samostatného projektu Nadefinování dalších kroků Výhoda: Vidím dopředu, co budu muset udělat a můţu se na to připravit. Eliminace prokrastinace Ondřej Suchánek – Time management (metoda GTD) 6
 7. 7.  Rozdělení úkolů podle místa, člověka, události @Škola @Doma @Počítač @Telefon @Jirka Ondřej Suchánek – Time management (metoda GTD) 7
 8. 8.  Sesbírat Zpracovat Uspořádat Zhodnotit Provést Ondřej Suchánek – Time management (metoda GTD) 8
 9. 9.  Je velice důleţité Alespoň jednou týdně ◦ Jinak rozpadnutí Ještě jiný pohled - Letové hladiny ◦ Nad 50 000 stop – Ţivot ◦ 40 000 stop –Vize ◦ 30 000 stop – Cíle na 1 aţ 2 roky ◦ 20 000 stop – Oblasti zodpovědnosti ◦ 10000 stop – Aktuální projekty ◦ Vzletová dráha – Aktuální aktivity Ondřej Suchánek – Time management (metoda GTD) 9
 10. 10. Vstupy Zahodit Dá se to Ne Někdy; Moţná realizovat? Archivovat Ano Projekt Jaký bude další krok?Projektové plány Ano Udělejte Lze to vykonat to! do 2 minut? Ne Delegovat Naplánovat List “Čekám na“ Kalendář Seznam úkolů Ondřej Suchánek – Time management (metoda GTD) 10
 11. 11.  Allen, D. Mít vše hotovo, 1st ed.; Jan Melvil Publishing: Brno, září 2008. Spousta M. Time management (seminář říjen 2010) Allen, D. Aby vše klapalo, 1st ed.; Jan Melvil Publishing: Brno, listopad 2009. Hořický, J. GTD pro studenty, 2010. Mít vše hotovo.cz. http://www.mitvsehotovo.cz/2010/09/03/gtd- pro-studenty (accessed Oct 30, 2010). Ondřej Suchánek – Time management (metoda GTD) 11
 12. 12. David Allen Petr Mára• profesionální kouč metody GTD • provádí GTD školení• Getting things done • Digit.cz• Making it all work • petrmara.com Ondřej Suchánek - metoda GTD 12
 13. 13. Děkuji za váš čas a pozornost! Máte nějaké dotazy? Ondřej Suchánek - metoda GTD 13 Inspirován designem od Petra Koukala

×