Fokus erhverv

470 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fokus erhverv

  1. 1. FOKUS PÅ MENNESKETonsdag den 10. februar 2010 Virksomheden skal gøre noget mere værdifuldt for omverdenen og alle medarbejderneBent Mathiasen skal gøre noget mere værdifuldt for virksomheden. Det skaber naturligvis en masse værdi. Nytænkning inddrager den menneskelige faktor i fællesskabet Af Bent Mathiasen, med inspiration af Tania Ellis, i samarbejde Ved driftorienteret videndeling og den Der ligger et kolossalt potentiale i udvikling af nyeste viden fra forskning omkring fælles energi, der udretter mirakler, utrolige ting, mennesket, vil der udvikles nye måder som ingen havde troet muligt, før det sker. at anvende teorier på og effektivisere de eksisterende processer i Medarbejderen vil gerne kunne se, hvordan de organisationen eller driften. Gennem selv bidrager til, at virksomheden når sine mål. inddragelse af den menneskelige Og så skal indholdet i arbejdet give personlig faktor mening for den enkelte. For medarbejdere i dag handler det om at finde For når et individ finder mening, udføres og udvikle sig selv både fagligt og personligt, at arbejdet, fordi han/hun brænder for sagen, fordi skabe mening og indhold i arbejde og tilværelse. det er sjovt, og fordi opgaven og den De vil have værdier, de kan identificere sig med, arbejdsindsats, der bliver gjort, er bekræftende arbejdsopgaver, de finder rigtige, og de vil have og belønnende i sig selv. både deres arbejdsliv og privatliv tilgodeset. De ønsker et fællesskab til virksomheden og Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin, Ledere kollegaerne. tænker for kortsigtet, Guldnummeret 2003. Et centralt mål er ”det hele liv”, mens høj løn og Konklusionen på undersøgelsen var, at danske prestige spiller en sekundær rolle. ledere tænker for kortsigtet, fordi overvægten af dem fokuserer på den traditionelle FOKUS på MENNESKET er en vej til at ledelsesmodel i form af rapportering, opfølgning imødekomme disse nye behov og krav. og risikominimering, og at udviklingen af de menneskelige ressourcer i virksomheden er Fællesskab prioriteret lavest. er noget, som livet som sådant har et utroligt talent for.1
  2. 2. Den Helhedsorienterede modelFOKUS PÅ MENNESKET det hele menneske I den helhedsorienterede virksomhedsmodel WHO mener, at depression bliver den største betragtes virksomheden derfor dels som et eller næststørste sygdom i 2020. økonomisk foretagende, der er dedikeret til at Stress udløser manglende selvværd, depression og bidrage til samfundet, dels et system hvor lederes flere former for angst og er blandt de mest og medarbejderes behov, interesser og evner er omfattende lidelser i verden. tæt forbundet med virksomhedens mål. En del af dette system indbefatter en vedvarende udvikling At arbejde med udgangspunkt i den af både ledere og medarbejdere, frem for kun at hele medarbejder kræver imidlertid fokusere på deres nuværende talenter og styrker. også en hel leder, hvilket i praksis vil Og der fokuseres i lige så høj grad på fællesskabet sige at alle fire personlige dimensioner – den personlige udvikling som på den faglige den intellektuelle, fysiske, udvikling, da grundbetragtningen er, at de er hele følelsesmæssige og åndelige – løbende mennesker i et fælles projekt. skal holdes ved lige i en fornyende balance. For som også Børsens Den helhedsorienterede virksomhed fremmer chefredaktør har kunnet konstatere i forskelligheden i angrebsvinkler og arbejdsstil fra forbindelse med deres undersøgelse, så de enkelte medarbejdere. Den værdsætter er det den ”holistiske leder, der er individet, tillader fejl og fremskynder og belønner stærk på alle de menneskelige hver persons kreativitet, innovation, dimensioner, der bærer fremtidens og risikovillighed. Den tilbyder udfordringer samt leder i sig”. Børsen 28.2.2003 læring i form af undervisning, træning medarbejdersamtaler, coaching og mentorship for En af årsagerne er ifølge det danske at fremme fællesskab, samt den personlige og Arbejdsmiljøinstitut netop ”manglende mening i professionelle udvikling. Den sørger for at hjælpe arbejdet”, hvilket underbygges i en anden med til at skabe den rette balance mellem undersøgelse fra Stressklinikken ved Skodsborg arbejde, familie og individets indre liv. Sundhedscenter. Her mente hele syv ud af ti patienter, at deres "Social kapital handler om godt samarbejde, tillid stress bl.a. kom af, at deres liv ”ikke var i og retfærdighed mellem medarbejder og leder. overensstemmelse med egne livsværdier”. Med Godt helbred, motiverede medarbejdere, andre ord: Vi bliver ikke bare stressede af at forbedret produktivitet og kvalitet, godt psykisk skulle for meget, men også af at skulle det arbejdsmiljø. Det kan godt betale sig at gå efter en forkerte. høj social kapital. Der er store gevinster at hente både for de ansatte og for virksomhederne" Professor Tage Søndergaard Kristensen, NFA. I virkeligheden er der tale om at introducere et mere positivt menneskesyn i organisationen. Med stor vægt på mennesket store skjulte potentialer i samarbejde. Vi mennesker har selv indbygget det ansvar i os, at vi i fællesskab vil gøre et godt job. Vi behøver ikke at påtvinge folk et ansvar, for det tager de selv, så snart de får muligheden for det. Dopamin Cortisol et belønningshormon et stress hormon 2
  3. 3. Revitalisering- et spørgsmål om et fællesperspektiv. 1 . FA SEVitalitet = Livskraft, energiRevitalisering er en strategi for at puste R E VI TA LIS E RI NGnyt liv i virksomheden med udgangspunkt ilederpolitiken.Projektets hoved ide at vi i fællesskab skal Fokus på innovation og personligskabe en klar og realistisk vision, hvor udvikling samt personaletrivsel. Dettemennesket er i Fokus, idet mennesket er er udvikling af selvværd, livskvalitet,det der: leder - udfører - udvikler -servicerer og skaber vækst. Hvor skal arbejdsglæde, engagement og større:virksomheden hen, hvordan den skal se ansvarlighed, kompetence, kapacitetud og hvad den skal gøre i fremtiden. Med og innovationskraft.fundament i grundholdningerne. Allemedarbejdere og ledere må kunne se ogføle sammenhængene i visionen.PERSPEKTIVET I FÆLLESSKABETHANDLER OM NUTIDEN,VISIONEN OM FREMTIDENAt udvikle et positivtfælles perspektiv 2 . FA SEAlfa og omega for processen er at skabe,formidle, vedligeholde og forankre det S A M A R B E JDEpositive perspektiv og den gode vision forfremtiden. De vigtigste faktorer er støtteog opbakning fra Topledelsen samt atledelsesgruppen formår det, støttet af Fokus på, hvad den individuelle kanforandringsagenten. bidrage med i en fællesEn positiv drivkraft, det er jo det der erdet centrale. indflydelsessfære, til glæde og udvikling i fællesskab. Fællesskabet gør det muligt for enI SAMME ØJEBLIK DU SER VERDENEN gruppe at udrette ting, som manFRA ET POSITIVT FÆLLES PERSPEKTIV,SÅ ER VIRKELIGHEDEN MERE TRYG umuligt kunne have gjort alene.Hvad betyder revitalisering,menneskeligt?Den kan opleves som et menneskeligtmirakel. Det er utroligt at se mennesker iorganisationer som har gået gennem ensådan fælles proces – hvor meget gladerede bliver, det hænger jo nok sammen medat vi alle ønsker at gøre et godt job. I det 3 . FA SEøjeblik vi oplever sammen med andre atgøre et godt job, så har det en positivoplevelse på os H VA D K AN VIOg ansvaret fra topledelsen og lederen GØ RE B E D REbliver pludselig det stik modsatte!Hun/Han må nemlig anerkende, løfte ogstøtte medarbejderne fællesskab tilforbedringer. Hvad fællesskabet kan gør bedre for kunden, virksomheden ogNår folk bliver mere glade og engageret, samfundet. Fokus på kreativitetbliver de mindre syge. Når vi taler om og nytænkning på nye løsninger ipersonlig og faglig udvikling, så er det jodet enkelte menneske der bliver processer og i service ogstimuleret gennem opgaver. produkter ud fra kundens og virksomhedens behov.I revitaliseringen deltager fællesskabetaktivt i opgaverne. Både gennem 3forandringen i individet og i samarbejdet.
  4. 4. Vi skal omsætte den ny viden ogFOKUS PÅ MENNESKET de nye idéer til vækst Bedre til at sætte nye ting i gang. Baggrunden Regeringens program ”Sund hele livet” og Der er derfor mange gode grunde til at få Danmark som førende iværksættersamfund. nedbragt sygefraværet. Det er en opgave der Større indsats på vidensdeling. Og på evnen til at kræver, at mange forskellige redskaber bliver taget omstille os og finde på nye løsninger. At vi bliver i brug, og at der er åbenhed for nye og måske bedre til at skabe ny viden og nye idéer. Og bedre anderledes initiativer og samarbejder mellem til at omsætte de nye idéer til produktion og forskellige aktører på området. arbejdspladser. Bedre til at sætte nye ting i gang. Arbejdsmiljøinstituttet har fremlagt en rapport, Regeringen opfordrer med sundhedsprogrammet der skønnede, at sygefraværet i Danmark er på ”Sund hele livet”, til et bredt samarbejde om en et niveau svarende til, at 142.000 personer er bedre sundhed for alle danskere, bl.a. reducering sygemeldt hver dag og ikke kan udføre deres af det stigende sygefravær arbejde. De mennesker, som rammes af udbrændthed, har typisk haft et stort personligt At reducerer sygefravær forudsætter, at vi alle engagement i deres arbejde. De har haft høje krav vedkender os vores ansvar og påtager os vores til sig selv og er også blevet mødt med store krav del af opgaverne. Dvs. den enkelte, familien, de fra bestyrelsen, ledelsen og kunder. nære netværk; den frivillige verden; daginstitutioner, uddannelsessteder, Et af Institut for Fremtidsforsknings bud på sundhedsvæsenet m.v.; arbejdspladser; private og fremtiden, hvor vi fokuserer på det emotionelle, offentlige virksomheder; kommuner og staten. det der taler til hjertet og følelserne, både i forbruget, på arbejdet og i det politiske liv. Ledernes Hovedorganisation. 50 procent af alle Udviklingen hen imod Dream Society vil også nuværende ledere er truet af udbrændthed eller "ramme" sundhedsvæsnet. Det tyder på en større helbredsrelaterede sygdomme. forståelse for, at indsatsen i sundhedsvæsnet vil udvikles fra "apparatfejlsbehandling" til Research International. kun hver anden danske "følelsesbehandling" Det er på sin vis paradoksalt, medarbejder føler sig på rette plads, og dermed at Dream Society tilsyneladende trækker en skov en god, loyal og værdi skabende medarbejder af nye følelsesmæssigt betingede sygdomme med Sundhed rækker ud over sygdom. Man er ikke sig i kølvandet. Listen over følelsesmæssigt sund, bare fordi man ikke er syg. betingede sygdomme i vækst er lang. "Ondt i Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO har livet" kan slå ud som stress, depression, angst eller sundhed også noget at gøre med psykisk og fysisk anoreksi, men også som misbrug af narko, velvære. alkohol, tobak, mad, spil, internet eller arbejde. Kronisk træthedssyndrom hører til de nye Udsagn sygdomme (DNS iflg. Lægeforeningens Nedenstående sporadisk ny viden . sundhedskomité.) For første gang kan Ledernes Hovedorganisation påvise en direkte sammenhæng mellem en virksomheds ledelsesform og sygefraværet. Stress er et stigende problem viser flere undersøgelser heriblandt Ledernes Hovedorganisations stressundersøgelse. ”Stress angriber ikke kun den enkeltes helbred og livskvalitet. Det angriber også den organisation, hvor lederen arbejder. Stressede ledere er dårligere til at træffe beslutninger, og det påvirker medarbejdernes motivation og produktivitet. En stresset leder er en stækket leder, og stress smitte”. Undersøgelsen har brugt meget stramme definitioner, og der er tale om direkte arbejdsrelateret stress. Den gennemgående baggrund for manglende tid, åbenhed, mod og indsigt i nytænkende muligheder for virksomhedens udvikling og manglende handling på at reducere sygefravær. Skyldes beslutningstagerne bl.a. selv er handlingslammet grundet et stressrelateret pres. 4
  5. 5. Forståelse for ParadigmeskiftFOKUS PÅ MENNESKET den nye ledelsesstil SUSANNA EHDIN Ph.D. i immunologi, forsker i Denne holdning giver MBA-professoren Richard psykoneuroimmunologi. Forfatter til "DET Scase, kåret som ”European Business Speaker SELVHELBREDENDE MENNESKE" 2002”, også udtryk for i et interview med Berlingske Tidende. Han mener, at erhvervslivet Bogen, der er tankevækkende og oplysende, er skal starte forfra - at det nu er tid til at vise social baseret på et væld af forskningsresultater og giver og lokal ansvarlighed: ”. Scases grundlæggende et unikt helhedssyn på, hvordan energi, krop og bud, at ”hjertet og sjælen” skal med i alt, hvad vi psyke hænger uadskilleligt sammen og viser, foretager os. hvorfor det er så vigtigt, at vi ikke lader os nøje med symptombehandling, men bliver bevidste om En empirisk undersøgelse i en række alle de bagvedliggende grunde til svækkelse og organisationer i DK i 2008 sygdomme. Gennem et år, er der gennemført en empirisk Inden for sundhedsbranchen/ den medicinske undersøgelse i en række danske virksomheder, verden ser vi i øjeblikket et paradigmeskift. Det er med det formål at afdække hvordan leder og blevet alment accepteret og anerkendt, at den organisation helt konkret har det netop nu. medicinske verden ikke længere har eneret på løsninger. Det er blevet ”common fault” at tale om sammenhængen mellem krop og psyke. • Hvilken strategi arbejdes der ud fra Det er videnskabeligt bevist, at psykiske problemer kan udvikle sig til fysiske sygdomme, • Hvilke ledelsesredskaber bruges og det er alment kendt at et positivt syn på verden minimere risikoen for sygdomme og • Hvordan forholder leder og virksomhed sig til stress forlænger livet. (Institut for Fremtidsforskning, Birthe Lindal Hansen). Vi har haft en mistanke om, at det postmoderne paradigme, som bliver levet i mere eller mindre Tania Ellis vinder af Berlingske Tidendes grad i virksomhederne, ikke er sundt for os og at Nyhedsmagasins prisopgavekonkurrence 2004 det er med til at forstærke stress, sygdom, ”Hvordan skal Danmark ledes?” depression, ineffektivitet og følelsen af aldrig at slå til. "Det 21. århundrede byder på et nyt paradigme, som vil påvirke vores arbejdsliv og livssyn som Mennesket er et flokdyr... helhed. I erhvervslivet kommer dette til udtryk De sociale arbejdsforhold optager en stor del af ved, at det ikke længere kun kan handle om de flestes arbejdsmæssige energi... konkurrence, effektivitet, profit og overlevelse. I dag handler det i lige så høj grad om at skabe Det giver tryghed og ro at føle at man ikke står rammer som muliggør læring, kreativitet, alene med ansvaret i et komplekst og innovation, arbejdsglæde og livskvalitet, således at uoverskueligt felt af forventninger og der kan skabes både økonomisk og menneskelig forandringer... vækst og velfærd for medarbejder, virksomhed og samfund”. En vigtig forudsætning for at kunne forene disse faktorer succesfuldt er, at vi opnår indsigt i årsagerne til og følgerne af det paradigmeskift, vi står midt i. At vi udvider vores referencerammer, tænker i helheder og at vi finder nye arbejdsmetoder til at imødekomme fremtidens ledelsesudfordringer. Dette afspejles i bl.a. Børsens Imagebarometer 2002, hvor konklusionen var, at ”fremtidens vindere er de virksomheder, der formår at arbejde seriøst og systematisk med de bløde værdier, omdømme, kunder, medarbejdere, miljø og socialt ansvar på en sådan måde at resultatet aflejrer sig på bundlinjen”. 5
  6. 6. Bent MathiasenForandringsagentDer er penge i arbejdsglæde og sundemedarbejdere.Min baggrund med mere end 20 år som kreativ ikommunikationsbranchen, hvor jeg primært harbeskæftiget mig med helhedsløsninger i kommunikation –idegrundlag - altid i direkte inspirerende kontakt medkunden. Dvs. at jeg i 20 år i praksis altid har været iudviklingsfasen. Ved at kunne fremprovokere den kreativebrainstormproces, som jeg nu bruger ved socialinnovation i virksomhederne.Denne proces har jeg i de seneste 10 år praktiseretgennem nye udfordringer der kræver nye løsninger ogsom derfor er en opdagelsesrejse ind i fremtiden, hvor viundervejs vil komme på sporet af, hvordan processer,produkter, ydelser, organisationer og samfund kan Bents pionerånd erdesignes og udvikles nu og i tiden fremover. målrettet mod at foreneMed stor menneskeindsigt bidrager jeg med udvikling af menneskelige ogde menneskelige og personlige, ressourcer. Dette er økonomiskeudvikling af selvværd, arbejdsglæde, engagement og værdier.større: ansvarlighed, kompetence, kapacitet og - genneminnovationskraft hos samtlige medarbejdere - den nye nytænkendeledelsesstil. forandring.I alt dette ligger en række af nye muligheder for at skabebåde økonomisk og menneskelig vækst. Arbejdet med sundhed og arbejdslivskvalitet siden 2000 -BENT MATHIASEN Institut for arbejdslivskvalitet og Forskningscenter for Livskvalitet samt med Lars Mygind i TFT DanmarkØlbyvej 49 Som Forandringsagent og foredragsholder er Bent bidragsgiver4600 Køge og ajour ført med den nyeste udvikling og forskning i nedbringelse af sygefravær gennem den nye ledelsesstil. Udviklettlf. 56 14 09 09 gennem inspirationskilder i et netværk af erhvervsinspiratorer og samarbejdspartnere, bl.a. Tania Ellis, Erhvervspsykologmobil 26 29 08 06 Charlotte Skeel, Lars Kolind, Ledernes Hovedorganisation, Institut for Fremtidsforskning, Det Nationale Netværk –www.bentmathiasen.dk Virksomhedernes Sociale Engagement samt Ældre Sagen. De nævnte og Bent har alle den nyeste viden og hvilke Bent kan trække på og evt. inddrage i projekter. Bent har senest ligeledes bidraget med inspiration og viden til Ældre Sagen Erhverv omkring reducering af sygefravær og sundhed i virksomhederne. Bents ihærdighed og struktureret planløsninger skaber visioner til konkret virkelighed, gennem en afsmittende positiv holdning. Har evnen til at skitsere de visioner og former, som fremtiden skabes i.

×