Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DUK 4012 ENTREPRENEURSHIP    UNIT 1     Disediakan oleh:     Ms. Norihan Binti Harun
ZamanKegemilanganMelayu Melaka‘Mencekik leher’Kota VeniceBermula 1511Portugis, diikutiBelanda, Inggeris,Jepun & InggerisDa...
Dasar PengswastaanDasar PersyarikatanMalaysiaKontrak kerajaankepada bumiputeraPengwujudankontraktor kelas FMPPBAgensi seba...
Keseluruhan sikap, nilai,pengetahuan dankemahiran yangmembolehkan seseorangitu mampu bahkan cekapuntuk mencari, mengenalda...
Mana-mana aktivitipekerjaan yang diusahakansecara perniagaan olehseseorang samada denganmenghasilkan sesuatubarangan atau ...
Tenaga atau kualiti manusia yang bertanggungjawab  membentuk dan mewujudkan usaha atau kerja  dengan menggunakan fakto...
PENIAGA             USAHAWAN  Mendapatkan keuntungan       Mendapatkan keuntungan  bagi diri sendir...
Menyumbang idea danpembaharuanMerancangMengurus/ mengeluar/mengedar/ menanggungrisikoMenawarkan peluangpekerjaanMenyediaka...
Kemampuan diri seseorang untuk melaksanakanfungsi-fungsi keusahawanan dengan lebih berkesanbersesuaian dengan tugasnya seb...
BertenagaBerinisiatif         Bermatlamat &Melihat dan          berwawasanmerebut peluang        ...
Latar belakangkehidupanPendidikanMembantukeluargaMula berniagaMenubuhkansyarikatPerniagaan terusberkembangPerniagaanpakaia...
Bahagian A : Gariskan pada jawapan yang paling tepat. Menggunakan sumber-sumber          Peniaga bagi penerusan p...
Bahagian B : Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang paling tepat.     Kecekapan          Bertenag...
FAKTOR PENARIK     FAKTOR PENOLAK  Status sosial      Peluang terbatas  Politik dan dasar    Ekonomi me...
  Ahli korporat / mewah  Kuasa / kebebasan  Nilai tambah  Agen perubah  masyarakat
Politik        Dasar Kerajaan  Stabil          Wawasan 2020  Persefahaman antara    Program Usahaw...
PenyelidikanLatihan teknikal    Kemudahan pasarankeusahawanan       Pembiayaan       kewangan Lokasi dan ...
Sistem Francais  Sistem Vendor
  Peluang terbatas  Ekonomi meleset  Ketidakpuasan  Budaya keusahawanan
  Al-Quran dan  As-Sunnah  Perniagaan  diredhai Allah  Prinsip tidak  memudaratkan  merujuk kepada  hubung...
  Niat yang betul  Keadilan dalam perniagaan  Tidak terlibat dengan amalan riba  Tidak menzalimi pekerja  Menyed...
Pandangan & MaklumbalasPenilaian Kendiri              Orang Lain
  Mengenalpasti sifat diri  dengan mendapat  maklumbalas orang lain.  Pandangan orang lain  terhadap sifat anda ...
  Tetapkan matlamat utama  anda berasaskan penyataan  misi peribadi anda.  Pecahkan matlamat mingikut  jangkasam...
Bahagian A : Gariskan pada jawapan yang paling tepat.Politik dan dasar kerajaan        Penarik / PenolakPeluang ek...
Bahagian B : Suaikan dengan padanan yang paling tepat.               Matlamat berasaskan kemampuanS - Specif...
Pengenalan     Profile Usahawan Berjaya  KeusahawananDefinisi Usahawan Dan  Sumber Dorongan  Keushawanan     ...
Unit 1
Unit 1
Unit 1
Unit 1
Unit 1
Unit 1
Unit 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unit 1

671 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unit 1

 1. 1. DUK 4012 ENTREPRENEURSHIP UNIT 1 Disediakan oleh: Ms. Norihan Binti Harun
 2. 2. ZamanKegemilanganMelayu Melaka‘Mencekik leher’Kota VeniceBermula 1511Portugis, diikutiBelanda, Inggeris,Jepun & InggerisDasar Pecah danPerintahPeristiwa 13 Mei1969Dasar EkonomiBaru
 3. 3. Dasar PengswastaanDasar PersyarikatanMalaysiaKontrak kerajaankepada bumiputeraPengwujudankontraktor kelas FMPPBAgensi sebagai sistemsokongan
 4. 4. Keseluruhan sikap, nilai,pengetahuan dankemahiran yangmembolehkan seseorangitu mampu bahkan cekapuntuk mencari, mengenaldan merebut peluang danmenterjemahkannyakepada strategi-strategidan usaha-usahaperniagaan untuk faedahekonomi dan keuntungan
 5. 5. Mana-mana aktivitipekerjaan yang diusahakansecara perniagaan olehseseorang samada denganmenghasilkan sesuatubarangan atau memberiperkhidmatan bagimemperolehi rezeki yanghalal iaitu dengan carayang tidak bertentangandengan syariah
 6. 6. Tenaga atau kualiti manusia yang bertanggungjawab membentuk dan mewujudkan usaha atau kerja dengan menggunakan faktor-faktor pengeluaran seperti tanah, modal dan buruh serta berkebolehan melakukan perkara-perkara seperti berikut; Mencari peluang-peluang perniagaan. Mengusahakan perniagaan yang membawa kebaikan kepada dirinya dan orang ramai. Dapat memenuhi keperluan orang ramai. Sedia membuat pembaharuan untuk meningkatkan produktiviti. Mengambil risiko yang telah dipertimbangkan.
 7. 7. PENIAGA USAHAWAN Mendapatkan keuntungan  Mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri & keluarga disamping mengutamakan kepuasan pelanggan. Membentuk perniagaan baru  Membentuk perniagaan baru pada skala kecil. pada skala kecil & mampu untuk berkembang.  Berkebolehan mencari, Kurang berkebolehan untuk melihat & merebut peluang. mengenalpasti peluang. Risiko yang rendah & cuba  Mengambil risiko sederhana @ mengelakkan risiko. risiko yang diperincinkan. Menggembeling sumber  Menggembeling sumber bagi untuk penerusan perniagaan pembangunan usaha teroka.
 8. 8. Menyumbang idea danpembaharuanMerancangMengurus/ mengeluar/mengedar/ menanggungrisikoMenawarkan peluangpekerjaanMenyediakan pilihan danpenawaran serta memenuhikehendak pelangganMenyumbang kebajikandan kepimpinan
 9. 9. Kemampuan diri seseorang untuk melaksanakanfungsi-fungsi keusahawanan dengan lebih berkesanbersesuaian dengan tugasnya sebagai seorangusahawan.
 10. 10. BertenagaBerinisiatif Bermatlamat &Melihat dan berwawasanmerebut peluang MenggunakanKecekalan strategi pengaruhMencarimaklumat KetegasanMenitikberatkan Meyakinkanmutu kerja yang orang laintinggi Keyakinan diriKomitmen terhadap Menyelesaikanperjanjian kerja masalahBerorientasi ke arah Membuat perancangankecekapan yang sistematik
 11. 11. Latar belakangkehidupanPendidikanMembantukeluargaMula berniagaMenubuhkansyarikatPerniagaan terusberkembangPerniagaanpakaianPerniagaanperkapalan
 12. 12. Bahagian A : Gariskan pada jawapan yang paling tepat. Menggunakan sumber-sumber Peniaga bagi penerusan perniagaan. Usahawan Berupaya melihat, mencari dan Peniaga merubut peluang perniagaan. Usahawan Cenderung mengambil risiko Peniaga yang rendah Usahawan Mencari keuntungan serta Peniaga mengutamakan kepuasan Usahawan pelanggan
 13. 13. Bahagian B : Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang paling tepat. Kecekapan Bertenaga Berinisiatif Mutu kerja Perancangan sistematik Ketegasan• Usahawan yang membahagikan tugas yang besar kepada tugas yang lebih kecil dan mudah. __________________. Perancangan sistematik• Usahawan yang menyediakan produk atau petkhidmatan pada kos yang lebih menjimatkan. __________________ Kecekapan• Usahawan yang sentiasa menitikberatkan mutu dan piawaian produk dan perkhidmatan yang disediakan. _________________ Mutu kerja• Berani menyuarakan sesuatu pendapat dan mengambil tindakan walaupun menghadapai tentangan. _________________ Ketegasan• Usahawan yang sanggup bekerja lebih masa serta mengorbankan waktu rehat. _____________________ Bertenaga• Kecenderungan untuk melihat dan menganalisis sesesuatu Berinisiatif situasi dengan cekap. ____________________
 14. 14. FAKTOR PENARIK FAKTOR PENOLAK Status sosial  Peluang terbatas Politik dan dasar  Ekonomi meleset kerajaan  Ketidakpuasan Sistem sokongan  Budaya keusahawanan kerajaan Peluang ekonomi
 15. 15.  Ahli korporat / mewah Kuasa / kebebasan Nilai tambah Agen perubah masyarakat
 16. 16. Politik Dasar Kerajaan Stabil  Wawasan 2020 Persefahaman antara  Program Usahawan kaum Siswazah  Program Usahawan Muda  Latihan Kakitangan Bersara Kerajaan Berniaga
 17. 17. PenyelidikanLatihan teknikal Kemudahan pasarankeusahawanan Pembiayaan kewangan Lokasi dan ruang Persatuan perniagaan perniagaan
 18. 18. Sistem Francais Sistem Vendor
 19. 19.  Peluang terbatas Ekonomi meleset Ketidakpuasan Budaya keusahawanan
 20. 20.  Al-Quran dan As-Sunnah Perniagaan diredhai Allah Prinsip tidak memudaratkan merujuk kepada hubungan sesama manusia dan alam sekitar
 21. 21.  Niat yang betul Keadilan dalam perniagaan Tidak terlibat dengan amalan riba Tidak menzalimi pekerja Menyediakan perkhidmatan yang halal dan berkualiti Kualiti Pengguna yang kritikal dan aktif Memenuhi kontrak yang dibuat Tidak melupakan ibadat-ibadat lain dalam keusahawanan Kontrak yang jelas dan sah Segala bentuk perjudian dilarang Harga yang adil
 22. 22. Pandangan & MaklumbalasPenilaian Kendiri Orang Lain
 23. 23.  Mengenalpasti sifat diri dengan mendapat maklumbalas orang lain. Pandangan orang lain terhadap sifat anda mungkin positif, negatif atau bertentangan dengan pandangan anda. Mudah menerima pandangan positif tetapi tidak pandangan negatif.
 24. 24.  Tetapkan matlamat utama anda berasaskan penyataan misi peribadi anda. Pecahkan matlamat mingikut jangkasamasa (panjang/ sederhana/ pendek) Susun matlamat mengikut keutamaan dan tumpukan usaha untuk mencapai matlamat yang lebih penting.
 25. 25. Bahagian A : Gariskan pada jawapan yang paling tepat.Politik dan dasar kerajaan Penarik / PenolakPeluang ekonomi Penarik / PenolakKemelesetan ekonomi Penarik / PenolakStatus sosial Penarik / PenolakBudaya keusahawanan Penarik / Penolak
 26. 26. Bahagian B : Suaikan dengan padanan yang paling tepat. Matlamat berasaskan kemampuanS - Specific diri dan persekitaran. Matlamat mestilah munasabah ,M - Measurable kukuh, konkrit serta masuk akal.A - Achievable Matlamat mestilah jelas dan khusus. Matlamat jangka masaR - Realistic penyelesaiannya. Matlamat mempunyai statusT – Time bound kejayaan atau tahap pencapaian .
 27. 27. Pengenalan Profile Usahawan Berjaya KeusahawananDefinisi Usahawan Dan Sumber Dorongan Keushawanan UsahawanPerbezaan antara Etika Perniagaanpeniaga dan usahawan Pengenali Konsep Kendiri Peranan Usahawan Menetapkan MatlamatKompetensiKeusahawanan

×