Lotus Sutra   MYO HO REN GE KYOKAN ZE ON BO SA FU MON BON DAINI JU GO NI JI MU JIN NI BO SASOKU JU ZA KI HEN DAN U KEN ...
HYAKU SEN MAN NOKU SHU JO I GUKON GON RU RI SHA KO ME NO SANGO KO HAKU SHIN JU TO HO NYU ODAI KAI KE SHI KOKU FU SUI GO SE...
NYAKU U ZAI NYAKU MU ZAI CHU KAIKA SA KEN GE GO SHIN SHO KAN ZEON BO SA MYO SHA KAI SHITSU DANNE SOKU TOKU GE DATSU NYAKU ...
NYAKU U SHU JO TA O IN YOKU JONEN KU GYO KAN ZE ON BO SA BENTOKU RI YOKU NYAKU TA SHI NI JONEN KU GYO KAN ZE ON BO SA BENT...
FU TO EN ZE KO SHU JO KAI O JUJI KAN ZE ON BO SA MYO GO MUJIN NI NYAKU U NIN JU JI ROKU JUNI OKU GO GA SHA BO SA MYO JIBU ...
KAI UN GA NI I SHU JO SEP- PO HOBEN SHI RIKI GO JI UN GA BUTSU GOMU JIN NI BO SA ZEN NAN SHI NYAKUU KOKU DO SHU JO O I BUS...
TEN  SHIN  NI  I   SEP-  PO  O  I TENDAI SHO GUN SHIN TOKU DO SHA SOKUGEN TEN DAI SHO GUN SHIN NI I SEP-PO O I BI ...
I SEP- PO O I CHO JA KO JI SAIKAN BA RA MON BU NYO SHIN TOKUDO SHA SOKU GEN BU NYO SHIN NII SEP- PO O I DO NAN DO NYO SHIN...
SHI CHU NO SE MU I ZE KO SHI SHABA SE KAI KAI GO SHI I SE MU ISHA MU JIN NI BO SA BYAKU BUTSUGON SE SON GA KON TO KU YO KA...
SHU     GYU  O TEN     RYU  NIN  PI  NINTO JU GO YO RAKU BUN SA NI BUNICHI    BUN  BU  SHA    K...
GAI  I  SUI  RAKU     DAI  KA KYO    NENPI KAN NON RIKI KA KYO HEN JOCHI  WAKU      HYO    RU  K...
SHO DOKU YAKU SHO YOKU GAI SHINSHA  NEN   PI  KAN    NON  RIKI   GENJAKU O HON NIN WAKU GU AKU RASETSU DOKU R...
AKU  SHU    JI  GOKU      KI  CHIKU    SHOSHO RO BYO SHI KU I ZEN SHITSURYO METSU SHIN KAN SHO JYO KANKO...
FUKU  JU  KAI  MU    RYO  ZE  KO  OCHO RAI NI JI JI JI BO SA SOKUJU  ZA KI  ZEN   BYAKU     BUTSU  G...
Heart SutraMAKA HANNYA HARAMITA SHIN GYOKAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN- NYAHA RA MI TA JI SHO KEN GO UN KAIKU DO IS- SAI KU ...
SAT TA E HAN- NYA HA RA MI TAKO SHIN MU KE GE MU KE GE KOMU U KU FU ON RI IS- SAI TEN DOMU SO KU GYO NE HAN SAN ZE SHOBUTS...
Dharani of removing disaster       SHO SAI SHUNA MU SA MAN DA     MO TO NAN OHA RA CHI KO TO SHA SO NO NANTO JI ...
I MO O RI YA BO RYO KI CHI SHIFU RA RI TO BO NA MU NO RA KIJI KI RI MO KO HO DO SHA MI SABO O TO JO SHU BEN O SHU IN SABO ...
RYO SU RYO FU JI YA FU JI YA FUDO YA FU DO YA MI CHI RI YA NORA KI JI CHI RI SHU NI NO HO YAMO NO SO MO KO SHI DO YA SO MO...
Dai SegakiJYA JIN NYU RO SHI.   SAN SHI I SHI FUIN KAN HA KAI SHIN I SHI YUI SHIN ZO. NA MU JI HO FU. NA MU JI HO HA. N...
SHA KEN SHIN. SHI DO YU MIN SANZEN DO. KI I SAN BO HA BU JI. KYUKIN TE SHIN BU JO KA. KUN TE BUHEN JIN MI RAI. I SHI SHUN ...
The Final Instructions of   National Teacher Kozen Daito  KO ZEN DAITO KOKU SHI YUI KAINAN JIRA SHO NIN KONO SAN CHU NI...
BO SAI ROKU JI GYO DO TATO I INMONI SHI SARU TO IE DOMO BU- SSOFUDEN NO MYO DO O MO- TTE KYOK A N N I K A Z A I S E Z U N ...
The Four Great VowsSHU JO MU HEN SEI GAN DOBON NO MU JIN SEI GAN DANHO MON MU RYO SEI GAN GAKUBUTSU DO MU JO  SEI GAN J...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mount Baldy Zen Center Sutra Book

1,767 views

Published on

Published in: Spiritual, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,767
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mount Baldy Zen Center Sutra Book

 1. 1. Lotus Sutra MYO HO REN GE KYOKAN ZE ON BO SA FU MON BON DAINI JU GO NI JI MU JIN NI BO SASOKU JU ZA KI HEN DAN U KEN GAS-SHO KO BUTSU NI SA ZE GON SE SONKAN ZE ON BO SA I GA IN NEN MYOKAN ZE ON BUTSU GO MU JIN NI BOSA ZEN NAN SHI NYAKU U MU RYOHYAKU SEN MAN NOKU SHU JO JU SHOKU NO MON ZE KAN ZE ON BO SA IS-SHIN SHO MYO KAN ZE ON BO SA SOKUJI KAN GO ON JO KAI TOKU GE DATSUNYAKU U JI ZE KAN ZE ON BO SAMYO SHA SETSU NYU DAI KA KA FUNO SHO YU ZE BO SA I JIN RIKI KONYAKU I DAI SUI SHO HYO SHO GOMYO GO SOKU TOKU SEN SHO NYAKU U -1-
 2. 2. HYAKU SEN MAN NOKU SHU JO I GUKON GON RU RI SHA KO ME NO SANGO KO HAKU SHIN JU TO HO NYU ODAI KAI KE SHI KOKU FU SUI GO SENBO HYO DA RA SETSU KI KOKU GOCHU NYAKU U NAI SHI ICHI NIN SHOKAN ZE ON BO SA MYO SHA ZE SHONIN TO KAI TOKU GE DATSU RA SETSUSHI NAN I ZE IN NEN MYO KAN ZEON NYAKU BU U NIN RIN TO HI GAISHO KAN ZE ON BO SA MYO SHA HISHO SHU TO JO JIN DAN DAN NE NITOKU GE DATSU NYAKU SAN ZEN DAISEN KOKU DO MAN JU YA SHA RASETSU YOKU RAI NO NIN MON GO SHOKAN ZE ON BO SA MYO SHA ZE SHOAK- KI SHO FU NO I AKU GEN JI SHIKYO BU KA GAI SETSU BU U NIN -2-
 3. 3. NYAKU U ZAI NYAKU MU ZAI CHU KAIKA SA KEN GE GO SHIN SHO KAN ZEON BO SA MYO SHA KAI SHITSU DANNE SOKU TOKU GE DATSU NYAKU SANZEN DAI SEN KOKU DO MAN JU ONZOKU U ICHI SHO SHU SHO SHO SHONIN SAI JI JU HO KYO KA KEN RO GOCHU ICHI NIN SA ZE SHO GON SHOZEN NAN SHI MO TOKU KU FU NYOTO O TO I SHIN SHO KAN ZE ON BOSA MYO GO ZE BO SA NO I MU I SEO SHU JO NYO TO NYAKU SHO MYOSHA O SHI ON ZOKU TO TOKU GEDATSU SHU SHO NIN MON GU HOS- SHOGON NA MU KAN ZE ON BO SA SHOGO MYO GO SOKU TOKU GE DATSU MUJIN NI KAN ZE ON BO SA MA KA SAI JIN SHI RIKI GI GI NYO ZE -3-
 4. 4. NYAKU U SHU JO TA O IN YOKU JONEN KU GYO KAN ZE ON BO SA BENTOKU RI YOKU NYAKU TA SHI NI JONEN KU GYO KAN ZE ON BO SA BENTOKU RI SHIN NYAKU TA GU CHI JONEN KU GYO KAN ZE ON BO SA BENTOKU RI CHI MU JIN NI KAN ZE ONBO SA U NYO ZE TO DAI I JIN RIKITA SHO NYO YAKU ZE KO SHU JO JOO SHIN NEN NYAKU U NYO NIN SE-CHOKU GU NAN RAI HAI KU YO KANZE ON BO SA BEN SHO FUKU TOKUCHI E SHI NAN SE- CHOKU GU NYOBEN SHO TAN SHO U SO SHI NYOSHUKU JIKI TOKU HON SHU NIN AIKYO MU JIN NI KAN ZE ON BO SA UNYO ZE RIKI NYAKU U SHU JO KUGYO RAI HAI KAN ZE ON BO SA FUKU -4-
 5. 5. FU TO EN ZE KO SHU JO KAI O JUJI KAN ZE ON BO SA MYO GO MUJIN NI NYAKU U NIN JU JI ROKU JUNI OKU GO GA SHA BO SA MYO JIBU JIN GYO KU YO ON JIKI I BUKUGA GU I YAKU O NYO I UN GA ZEZEN NAN SHI ZEN NYO NIN KU DOKUTA FU MU JIN NI GON JI TA SESON BUTSU GON NYAKU BU U NIN JUJI KAN ZE ON BO SA MYO GO NAISHI ICHI JI RAI HAI KU YO ZE NININ FUKU SHO TO MU I O HYAKU SENMAN NOKU GO FU KA GU JIN MU JINNI JU JI KAN ZE ON BO SA MYO GOTOKU NYO ZE MU RYO MU HEN FUKUTOKU SHI RI MU JIN NI BO SABYAKU BUTSU GON SE SON KAN ZEON BO SA UN GA YU SHI SHA BA SE -5-
 6. 6. KAI UN GA NI I SHU JO SEP- PO HOBEN SHI RIKI GO JI UN GA BUTSU GOMU JIN NI BO SA ZEN NAN SHI NYAKUU KOKU DO SHU JO O I BUS- SHINTOKU DO SHA KAN ZE ON BO SASOKU GEN BUS- SHIN NI I SEP- PO OI BYAKU SHI BUS- SHIN TOKU DO SHASOKU GEN BYAKU SHI BUS- SHIN NI ISEP- PO O I SHO MON SHIN TOKU DOSHA SOKU GEN SHO MON SHIN NI ISEP- PO O I BON NO SHIN TOKU DOSHA SOKU GEN BON NO SHIN NI I SEP-PO O I TAI SHAKU SHIN TOKU DO SHASOKU GEN TAI SHAKU SHIN NI I SEP-PO O I JI ZAI TEN SHIN TOKU DOSHA SOKU GEN JI ZAI TEN SHIN NI ISEP -PO O I DAI JI ZAI TEN SHINTOKU DO SHA SOKU GEN DAI JI ZAI -6-
 7. 7. TEN SHIN NI I SEP- PO O I TENDAI SHO GUN SHIN TOKU DO SHA SOKUGEN TEN DAI SHO GUN SHIN NI I SEP-PO O I BI SHA MON SHIN TOKU DOSHA SOKU GEN BI SHA MON SHIN NII SEP- PO O I SHO O SHIN TOKU DOSHA SOKU GEN SHO O SHIN NI I SEP-PO O I CHO JA SHIN TOKU DO SHASOKU GEN CHO JA SHIN NI I SEP- POO I KO JI SHIN TOKU DO SHA SOKUGEN KO JI SHIN NI I SEP- PO O ISAI KAN SHIN TOKU DO SHA SOKU GENSAI KAN SHIN NI I SEP- PO O I BARA MON SHIN TOKU DO SHA SOKU GENBA RA MON SHIN NI I SEP- PO O IBI KU BI KU NI U BA SOKU U BA ISHIN TOKU DO SHA SOKU GEN BI KUBI KU NI U BA SOKU U BA I SHIN NI -7-
 8. 8. I SEP- PO O I CHO JA KO JI SAIKAN BA RA MON BU NYO SHIN TOKUDO SHA SOKU GEN BU NYO SHIN NII SEP- PO O I DO NAN DO NYO SHINTOKU DO SHA SOKU GEN DO NAN DONYO SHIN NI I SEP- PO O I TEN RYUYA SHA KEN TATSU BA A SHU RA KARU RA KIN NA RA MA GO RA KA NINPI NIN TO SHIN TOKU DO SHA SOKUKAI GEN SHI NI I SEP- PO O I SHUKON GO JIN TOKU DO SHA SOKU GENSHU KON GO JIN NI I SEP- PO MUJIN NI ZE KAN ZE ON BO SA JO JUNYO ZE KU DOKU I SHU SHU GYO YUSHO KOKU DO DO DATSU SHU JO ZEKO NYO TO O TO IS- SHIN KU YOKAN ZE ON BO SA ZE KAN ZE ONBO SA MA KA SA O FU I KYU NAN -8-
 9. 9. SHI CHU NO SE MU I ZE KO SHI SHABA SE KAI KAI GO SHI I SE MU ISHA MU JIN NI BO SA BYAKU BUTSUGON SE SON GA KON TO KU YO KANZE ON BO SA SOKU GE KYO SHU HOJU YO RAKU GE JIKI HYAKU SEN RYOGON NI I YO SHI SA ZE GON NINJYA JU SHI HOS- SE CHIN PO YORAKU JI KAN ZE ON BO SA FU KOJU SHI MU JIN NI BU BYAKU KAN ZEON BO SA GON NIN JYA MIN GA TOKO JU SHO YO RAKU NI JI BUTSU GOKAN ZE ON BO SA TO MIN SHI MUJIN NI BO SA GYU SHI SHU TEN RYUYA SHA KEN TATSU BA A SHU RA KARU RA KIN NA RA MA GO RA KA NINPI NIN TO KO JU ZE YO RAKU SOKUJI KAN ZE ON BO SA MIN SHO SHI -9-
 10. 10. SHU GYU O TEN RYU NIN PI NINTO JU GO YO RAKU BUN SA NI BUNICHI BUN BU SHA KA MU NI BUICHI BUN BU TA HO BUT- TO MUJIN NI KAN ZE ON BO SA U NYOZE JI ZAI JIN RIKI YU O SHA BASE KAI NI JI MU JIN NI BO SA IGE MON WATSU SE SON MYO SOGU GA GON JU MON PI BUS- SHIGA IN NEN MYO I KAN ZE ON GUSOKU MYO SO SON GE TO MU JINNI NYO CHO KAN NON GYO ZEN NOSHO HO SHO GU ZE JIN NYO KAIRYAKU KO FU SHI GI JI TA SENNOKU BUTSU HOTSU DAI SHO JO GANGA I NYO RAKU SETSU MON MYOGYU KEN SHIN SHIN NEN FU KU KANO METSU SHO U KU KE SHI KO - 10 -
 11. 11. GAI I SUI RAKU DAI KA KYO NENPI KAN NON RIKI KA KYO HEN JOCHI WAKU HYO RU KO KAI RYOGYO SHO KI NAN NEN PI KAN NONRIKI HA RO FU NO MOTSU WAKUZAI SHU MI BU I NIN SHO SUI DANEN PI KAN NON RIKI NYO NICHIKO KU JU WAKU HI AKU NIN CHIKUDA RAKU KON GO SEN NEN PI KANNON RIKI FU NO SON ICHI MO WAKUCHI ON ZOKU NYO KAKU SHU TO KAGAI NEN PI KAN NON RIKI GENSOKU KI JI SHIN WAKU SO O NANKU RIN GYO YOKU JU JU NEN PIKAN NON RIKI TO JIN DAN DAN NEWAKU SHU KIN KA SA SHU SOKU HICHU KAI NEN PI KAN NON RIKISHAKU NEN TOKU GE DATSU SHU SO - 11 -
 12. 12. SHO DOKU YAKU SHO YOKU GAI SHINSHA NEN PI KAN NON RIKI GENJAKU O HON NIN WAKU GU AKU RASETSU DOKU RYO SHO KI TO NENPI KAN NON RIKI JI SHIP- PU KANGAI NYAKU AKU JU I NYO RI GE SOKA FU NEN PI KAN NON RIKI SHITSUSO MU HEN HO GAN GA GYU UKATSU KE DOKU EN KA NEN NEN PIKAN NON RIKI JIN SHO JI E KO UNRAI KU SEI DEN GO BAKU JU DAIU NEN PI KAN NON RIKI O JI TOKUSHO SAN SHU JO HI KON YAKU MURYO KU HIS- SHIN KAN NON MYOCHI RIKI NO GU SE KEN KU GUSOKU JIN TSU RIKI KO SHU CHI HOBEN JIP- PO SHO KOKU DO MUSETSU FU GEN SHIN SHU JU SHU - 12 -
 13. 13. AKU SHU JI GOKU KI CHIKU SHOSHO RO BYO SHI KU I ZEN SHITSURYO METSU SHIN KAN SHO JYO KANKO DAI CHI E KAN HI KAN GYU JIKAN JO GAN GYO SEN GO MU KUSHO JO KO E NICHI HA SHO AN NOBUKU SAI FU KA FU MYO SHO SEKEN HI TAI KAI RAI SHIN JI I MYODAI UN JU KAN RO HO U METSUJO BON NO EN JO SHO KYO KANSHO FU I GUN JIN CHU NEN PIKAN NON RIKI SHU UN SHIT- TAISAN MYO ON KAN ZE ON BON NONKAI CHO ON SHO HI SE KEN ON ZEKO SHU JO NEN NEN NEN MOS- SHOGI KAN ZE ON JO SHO O KU NOSHI YAKU NO I SA I KO GU IS-SAI KU DOKU JI GEN JI SHU JYO - 13 -
 14. 14. FUKU JU KAI MU RYO ZE KO OCHO RAI NI JI JI JI BO SA SOKUJU ZA KI ZEN BYAKU BUTSU GONSE SON NYAKU U SHU JO MON ZEKAN ZE ON BO SA BON JI ZAI SHIGO FU MON JI GEN JIN TSU RIKISHA TO CHI ZE NIN KU DOKU FUSHO BUS- SETSU ZE FU MON BONJI SHU CHU HACHI MAN SHI SENSHU JO KAI HOTSU MU TO DO ANOKU TA RA SAN MYAKU SAN BODAI SHIN - 14 -
 15. 15. Heart SutraMAKA HANNYA HARAMITA SHIN GYOKAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN- NYAHA RA MI TA JI SHO KEN GO UN KAIKU DO IS- SAI KU YAKU SHA RI SHISHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKISOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKI JU SOGYO SHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RISHI ZE SHO HO KU SO FU SHO FUMETSU FU KU FU JO FU ZO FU GENZE KO KU CHU MU SHIKI MU JU SOGYO SHIKI MU GEN NI BI ZETS SHINNI MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO MUGEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI MUMU MYO YAKU MU MU MYO JIN NAISHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JINMU KU SHU METSU DO MU CHI YAKUMU TOKU I MU SHO TOK- KO BO DAI - 15 -
 16. 16. SAT TA E HAN- NYA HA RA MI TAKO SHIN MU KE GE MU KE GE KOMU U KU FU ON RI IS- SAI TEN DOMU SO KU GYO NE HAN SAN ZE SHOBUTSU E HAN- NYA HA RA MI TAKO TOKU A NOKU TA RA SAN MYAKUSAN BO DAI KO CHI HAN- NYA HARA MI TA ZE DAI SHIN SHU ZE DAIMYO SHU ZE MU JO SHU ZE MU TODO SHU NO JO IS- SAI KU SHIN JITSUFU KO KO SETSU HAN- NYA HA RAMI TA SHU SOKU SETSU SHU WATSUGYA TE GYA TE HA RA GYA TEHARA SO GYA TE BO DHI SOWA KAHAN- NYA SHIN GYO - 16 -
 17. 17. Dharani of removing disaster SHO SAI SHUNA MU SA MAN DA MO TO NAN OHA RA CHI KO TO SHA SO NO NANTO JI TO EN GYA GYA GYA KI GYAKI UN NUN SHI FU RA SHI FU RA HARA SHI FU RA HA RA SHI FU RA CHISHU SA CHI SHU SA SHU SHI RI SHUSHI RI SO HA JA SO HA JA SE CHIGYA SHI RI EI SO MO KO (Three times) Dharani of the great compassionate one DAI HI EN MON BU KAI JIN SHUNA MU KA RA TAN NO TO RA YAYA NA MU O RI YA BO RYO KI CHISHI FU RA YA FU JI SA TO BO YAMO KO SA TO BO YA MO KO KYA RUNI KYA YA EN SA HA RA HA EI SHUTA NO TON SHA NA MU SHI KI RI TO - 17 -
 18. 18. I MO O RI YA BO RYO KI CHI SHIFU RA RI TO BO NA MU NO RA KIJI KI RI MO KO HO DO SHA MI SABO O TO JO SHU BEN O SHU IN SABO SA TO NO MO BO GYA MO HA DECHO TO JI TO EN O BO RYO KI RYOGYA CHI KYA RYA CHI I KI RI MOKO FU JI SA TO SA BA SA BO MORA MO RA MO KI MO KI RI TO INKU RYO KU RYO KE MO TO RYO TORYO HO JA YA CHI MO KO HO JA YACHI TO RA TO RA CHI RI NI SHI FURA YA SHA RO SHA RO MO MO HAMO RA HO CHI RI I KI I KI SHI NOSHI NO O RA SAN FU RA SHA RI HAZA HA ZA FU RA SHA YA KU RYOKU RYO MO RA KU RYO KU RYO KIRI SHA RO SHA RO SHI RI SHI RI SU - 18 -
 19. 19. RYO SU RYO FU JI YA FU JI YA FUDO YA FU DO YA MI CHI RI YA NORA KI JI CHI RI SHU NI NO HO YAMO NO SO MO KO SHI DO YA SO MOKO MO KO SHI DO YA SO MO KO SHIDO YU KI SHI FU RA YA SO MO KONO RA KI JI SO MO KO MO RA NORA SO MO KO SHI RA SUN O MOGYA YA SO MO KO SO BO MO KOSHI DO YA SO MO KO SHA KI RA OSHI DO YA SO MO KO HO DO MOGYA SHI DO YA SO MO KO NO RAKI JI HA GYA RA YA SO MO KO MOHO RI SHIN GYA RA YA SO MO KONA MU KA RA TAN NO TO RA YAYA NU MU O RI YA BO RYO KI CHISHI FU RA YA SO MO KO SHI TE DOMO DO RA HO DO YA SO MO KO - 19 -
 20. 20. Dai SegakiJYA JIN NYU RO SHI. SAN SHI I SHI FUIN KAN HA KAI SHIN I SHI YUI SHIN ZO. NA MU JI HO FU. NA MU JI HO HA. NAMU JI HO SEN. NA MU HON SU SHI KYA MU NI FU. NA MU DAI ZU DAI HI KYU KU KAN SHI IN BU SA. NA MU KI KO O NAN SON SHA. NA MU SA BO. TO TO GYA TO. BO RYO KI CHI. EN. SAN MO RA. SAN MO RA. K I N . N A M U S U R Y O B O YA TO TO GYA TO YA. TO JI TO EN. SU RYO SU RYO. BO YA SU RYO. BO YA SU RYO. SO MO KO. NA MU SA MAN DA. HO DO NAN BAN. NA MU HO SHIN JI RAI. NA MU TO HO JI RAI. NA MU MYO SHI SHIN JI RAI. NA MU KO HA SHIN JI RAI. NA MU RI FU I JI RAI. NA MU KAN RO YO JI RAI. NA MU O MI TO JI RAI. NA MU O MI TO BO YA TO TO GYA TO YA. TO NI YA TO. O MI RI TSU BO BI. O MI RI TO. SHI TA BO MI. O MI RI TO. BU GYA RA CHI. O MI RI TO. BI GYA RA TO. KYA MI NI G YA G YA N O . S H I T O YA R I . SO MO KO.JIN SHU KYA JI JIN NIN SHI. FU SHIO SA SHU KI JIN. GEN KAI BO MAN - 20 -
 21. 21. SHA KEN SHIN. SHI DO YU MIN SANZEN DO. KI I SAN BO HA BU JI. KYUKIN TE SHIN BU JO KA. KUN TE BUHEN JIN MI RAI. I SHI SHUN SAN ZUNPA SHI. JI TEN KI JIN SHU. GO KINSU JI KYU. SU JI HEN. JI HO I SHIKI JIN KYO. I SU SHU AN SHU SENGEN. HO TA BU MO KI RO TE. SONSHA FU RA JU BU KYU. MO SHA RIKU SAN NAN NYO. SU IN SAN NYUSHI AN SHI. SAN ZU HA NAN KU SHUNSAN. KYU MO KYU KO SEN NA SU.JIN SHU RIN NUI SAN JIN ZU. GEN NISU KUN TEI. FU GYU O I SHI. GOTEN NI SHUN SAN. KAI KYU JIN BUDO. JI HO SAN SHI ISHI SHI BU. SHISON BU SA. MO KO SA. MO KO HOJYA HO RO MI. - 21 -
 22. 22. The Final Instructions of National Teacher Kozen Daito KO ZEN DAITO KOKU SHI YUI KAINAN JIRA SHO NIN KONO SAN CHU NIKITA- ATTE DO NO TAME NI KO BEOATSU MU EJI KINO TAME NI SURUKOTO NAKA RE KATA A- TTE KIZU TOYU KOTO NA KU KUCHI A- TTE KURAWAZU TO YU KOTO NA SHI TADA SUBEKARA KU JU NIJI CHU MURI ENO TOKORONI MUKA- ATTE KIWA ME KITA RIKIWA ME SARU BE SHI KO IN YANOGOTO SHI TSUTSU SHIN DE ZO YO SHINSURU KOTO NAKA RE KAN SHUSE YOKAN SHUSE YO RO SO AN GYANO NOCHI ARU IWA JI MON HAN KO BU-KAKKU KYO KAN KIN GIN O CHIRI BAME TASHU NYO NETSU ARU IWA JUKYO FUN JU CHO ZA FU GA ICHI JIKI - 22 -
 23. 23. BO SAI ROKU JI GYO DO TATO I INMONI SHI SARU TO IE DOMO BU- SSOFUDEN NO MYO DO O MO- TTE KYOK A N N I K A Z A I S E Z U N B A TA C H IMACHI IN GAO HATSU MUSHI SHIN PUCHINI OTSU MINA KORE JYAMA NOSHUZO KUNA RI RO SO YO SARUKOTO HISA SHIKU TOMO JISON TO SHOSURU KOTO O YURU SA JI ARU IWAMO SHI ICHI NIN A RI YAGA INI MENZE- SHI I- PPA BO TEI SE- KKYAKUSHO NAI NI YASA I KON O NITE KI-SSHITE HIO SUGO SUTO MO SEN ICHINI KOJI O KYU MEI SURU TEI WA ROSO TO NICHI NICHI SHO KEN HO ONTEI NO HITO NA RI TARE KA AE TEKYO KOTSU SEN YA BEN SEN BENSEN. - 23 -
 24. 24. The Four Great VowsSHU JO MU HEN SEI GAN DOBON NO MU JIN SEI GAN DANHO MON MU RYO SEI GAN GAKUBUTSU DO MU JO SEI GAN JO - 24 -

×