Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ECOFIREMINNIE                    TIZZY  KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00
ECOFIRE MINNIE / TIZZY1 ECOFIRE MINNIE / TIZZY   Den miljøvenlige træpilleovn, som opvarmer dit hjem er af      E...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY2 Det dobbelte forbrændings system    En korrekt brændende flamme afgiver den samme mængde kuldi...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY3 Indholds fortegnelse1      ECOFIRE MINNIE / TIZZY...............................................
ECOFIRE MINNIE / TIZZY   9.2   Kontrolpanelets funktion..................................................................
ECOFIRE MINNIE / TIZZY4 Almene informationer før installationen4.1 Kære Kunde    Først vil vi gerne takke Dem for, at h...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY    MINNIE / TIZZY er udarbejdet i henhold til den europæiske standard angående    sikkerhed...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY4.7 Teknisk assistance        er i stand til at løse alle tekniske problemer, der kan være v...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY5 Sikkerheds instruktion5.1 Instruktion til Installatør     -  Overhold alle forskrifter angiv...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY6    Træpillernes egenskaber    Træpiller fremstilles ved at sammenpresse    savsmuld ved e...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY6.2 Beskrivelse af ovnens hoveddele    A. Træpille holder    B. Glaslåge med håndtag    C. ...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY7 Forberedelser til placeringen af ovnen7.1 Forbrænding    Der er mange faktorer der har betydni...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY    Hvis der er brændbart materiale omkring    ovnen, skal det beskyttes af et brændefast  ...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY7.4 Røgafgang    Da ovnen benytter et forbrændingskammer under vakuum, afledes røgen med et   ...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY    -  Det første stykke skal være lodret (mindst 1,5 meter) for at sikre en korrekt røg-   ...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY    -  Skorstenen er i god stand. Hvis skorstenen er gammel anbefaler vi, at der      ind...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00  SIDE 17 AF 35
ECOFIRE MINNIE / TIZZY8  Installation8.1 Nivellering af ovnen    Ovnen kan nivelleres ved at dreje på ovnens ben – de...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY9 Anvendelse og Rengøring.9.1 Påfyldning af træpiller    Beholderen skal fyldes med træpiller in...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY9.3 Forbrændings start fase9.3.1 Strømforsyning    Forbind ovnen til stikkontakten og tænd på ov...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY       Dette er hastigheden for luftventilatoren. A er automatisk justeret og 1 er      ...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY   A   :  Anden linie   F   :  Første linie   M   :  Det aktive menupunkt   ...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY9.4.2 TIMER MENU    Denne menu bruges til at indstille den automatiske tidsstyring af ovnen.   ...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY         NP = Program nummer         GA = De dage det er aktivt         OA =...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY    MENU TYPE = Bestemmer hvordan menuerne skal vises, COMPRESSED eller    ROTATING    M...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY         3) Det aktive mode vil nu blinke, det kan ændres ved at trykke på OP/NED     ...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY9.4.4.4 Nedlukning af ovnen      For at slukke ovnen skal OFF holdes nede i et par sekunder. WA...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY     1)  Vent indtil ovnen er helt kold     2)  Afbryd strømmen ved at tage stikket ud af ...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY9.5.1.7 Brændskål alarm (EMPTY HEARTH ALARM)     Formålet med denne alarm er at garantere renli...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY    3) Fjern skruerne fra dækslet og derefter dækslet.    4) Sæt kablerne på plads igen.   ...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY10 Vedligholdelse og rengøring    Ovnen behøver en enkel, men hyppig og omhyggelig rengøring, så...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY10.2 Rengøring af askeskuffen.    Askeskuffen bør tømmes ugentlig eller når det er    nødven...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY11 Tekniske egenskaber                Ovnens tekniske data        Varmekapaci...
ECOFIRE MINNIE / TIZZY12 Garanti    Der ydes 6 måneders garanti på denne ovn jf. den danske købelov.    Garantien gæ...
ECOFIRE MINNIE / TIZZYSend venligst, inden 8 dage, denne side i udfyldt stand til Titan heating. EFTERNAVN FORNAVN ADRE...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Minnie og tizzy manual dansk

1,935 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minnie og tizzy manual dansk

 1. 1. ECOFIREMINNIE TIZZY KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00
 2. 2. ECOFIRE MINNIE / TIZZY1 ECOFIRE MINNIE / TIZZY Den miljøvenlige træpilleovn, som opvarmer dit hjem er af ECOFIRE serien. Den er udviklet og testet efter sikkerhedsforskrifterne, som er angivet i det europæiske standard direktiv 9 8/37/CE og de efterfølgende opdateringer. Denne manual er for ejere, brugere, installatører og reparatører af træpilleovne fra ECOFIRE serien. Hvis De har tvivl omkring indholdet eller behøver uddybelse heraf, kontakt salgskontoret eller en autoriseret tekniker. De bedes henvise til hvilket afsnit i manualen det drejer sig om. forbeholder sig ret til at ændre den tekniske information og specifikationer i denne manual uden varsel. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 2 AF 35
 3. 3. ECOFIRE MINNIE / TIZZY2 Det dobbelte forbrændings system En korrekt brændende flamme afgiver den samme mængde kuldioxid (CO2), som en naturlig nedbrydning af træet ville have givet. Den producerede CO2 mængde svarer til den mængde, som en plante afgiver af kuldioxid i dens livscyklus. Det modsatte viser sig ved anvendelsen af fossile brændstoffer som kul, olie og gas. De afgiver den mængde kuldioxid, der er blevet opsamlet gennem millioner af år, som gennem tiden samler sig i atmosfæren og derved påvirker drivhuseffekten. Der- med kan anvendelsen af træ, som opvarmningskilde kun anses for at være miljøvenlig, da man anvender genbrugeligt brændstof, som står i fuld harmoni med den naturlige cyklus. Det her anvendte rene forbrændingsprincip understreger kun yderligere denne målsætning.2.1 Hvad forstår man ved renere forbrænding og hvordan fungerer dette? Gennem kontrol af primær og sekundær lufttilførsel bliver en 2. forbrænding mulig, dvs. den 2. flamme, som dannes derved, og brænder over den 1. flamme, og som er endnu mere regelmæssig og mere klar. Den brænder ved tilførsel af sekundær luft til de ubrændte gasser, som forbedrer forbrændingen væsentligt. Skadestofferne ved denne forbrænding bliver reduceret til et minimum. Dette er en af de væsentligste egenskaber hos vores træpilleovne. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 3 AF 35
 4. 4. ECOFIRE MINNIE / TIZZY3 Indholds fortegnelse1 ECOFIRE MINNIE / TIZZY............................................................................ 22 Det dobbelte forbrændings system ............................................................... 3 2.1 Hvad forstår man ved renere forbrænding og hvordan fungerer dette? ........ 33 Indholds fortegnelse ...................................................................................... 44 Almene informationer før installationen......................................................... 6 4.1 Kære Kunde..................................................................................................... 6 4.2 Oversigt............................................................................................................ 6 4.3 Symboler.......................................................................................................... 6 4.4 Brug af ovnen .................................................................................................. 6 4.5 Formål og indhold i denne manual.................................................................. 7 4.6 Opbevar denne manual................................................................................... 7 4.7 Teknisk assistance .......................................................................................... 8 4.8 Reservedele..................................................................................................... 8 4.9 Identifikations plade ......................................................................................... 8 4.10 Levering af ovnen ............................................................................................ 8 4.11 Håndtering og transport................................................................................... 85 Sikkerheds instruktion ................................................................................... 9 5.1 Instruktion til Installatør.................................................................................... 9 5.2 Instruktion til Bruger......................................................................................... 9 5.3 Instruktion for Reparatør.................................................................................. 96 Træpillernes egenskaber............................................................................. 10 6.1 Træpille opbevaring....................................................................................... 10 6.2 Beskrivelse af ovnens hoveddele.................................................................. 117 Forberedelser til placeringen af ovnen ........................................................ 12 7.1 Forbrænding .................................................................................................. 12 7.2 Den fysiske placering af ovnen ..................................................................... 12 7.3 Luft til forbrændingen..................................................................................... 13 7.4 Røgafgang ..................................................................................................... 148 Installation.................................................................................................... 18 8.1 Nivellering af ovnen ....................................................................................... 18 8.2 Elektrisk tilslutning ......................................................................................... 189 Anvendelse og Rengøring........................................................................... 19 9.1 Påfyldning af træpiller.................................................................................... 19 KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 4 AF 35
 5. 5. ECOFIRE MINNIE / TIZZY 9.2 Kontrolpanelets funktion................................................................................ 19 9.3 Forbrændings start fase ................................................................................ 20 9.4 Avanceret styring af kontrolpanel.................................................................. 21 9.5 Alarm håndtering ........................................................................................... 27 9.6 Fjernbetjeningen............................................................................................ 29 9.7 Rengøring af ovnen....................................................................................... 3010 Vedligholdelse og rengøring........................................................................ 31 10.1 Rengøring af forbrændingskammeret........................................................... 31 10.2 Rengøring af askeskuffen. ............................................................................ 32 10.3 Rengøring af glasruden................................................................................. 32 10.4 Regulering af håndtag ................................................................................... 3211 Tekniske egenskaber .................................................................................. 3312 Garanti ......................................................................................................... 34 KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 5 AF 35
 6. 6. ECOFIRE MINNIE / TIZZY4 Almene informationer før installationen4.1 Kære Kunde Først vil vi gerne takke Dem for, at have valgt vort produkt. For at vi kan betjene Dem optimalt, beder vi Dem venligst læse og følge de i denne manual angivne oplysninger meget nøje. Vis også Deres installatør anvisningerne, således at han kan lave en fejlfri installation.4.2 Oversigt Start ikke ovnen før at De har læst og forstået hele manualen. Hvis De har tvivl omkring indholdet eller behøver uddybelse heraf, kontakt salgskontoret eller en autoriseret tekniker. De bedes henvise til hvilket afsnit i manualen det drejer sig om. forbeholder sig ret til at modificere eller ændre den tekniske specifikation eller funktion uden forudgående varsel.4.3 Symboler De vigtigste punkter i denne manual er fremhævet med følgende symboler: INDIKATION: Fremhæver vigtige punkter for korrekt brug af ovnen. OBS: Et specielt vigtigt punkt er skrevet her. ADVARSEL: Her bliver De advaret omkring mulighed for at skade Dem eller gøre skade på ovnen4.4 Brug af ovnen ECOFIRE MINNIE / TIZZY er en teknologisk avanceret træpilleovn, som opvarmer Deres hjem sikkert og miljørigtigt, ved udelukkende at anvende træpiller (bestående af sammenpresset savsmuld). Alt hvad ECOFIRE MINNIE / TIZZY kræver er påfyldning af træpiller og indstillingen af den ønskede drift efter dit personlige behov. Resten klare den selv, imens De kan nyde den dejlige varme og knitrende ild. ECOFIRE MINNIE / TIZZY ovnen er desuden forsynet med et smart automatisk kontrolsystem, som garantere en sikker og praktisk drift. Det udmærker sig ved det dobbelte forbrændingssystem (primær- og sekundær forbrænding), hvorved man opnår en stor varmeudnyttelse og et miljøvenligt udslip af affaldsstoffer. ECOFIRE KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 6 AF 35
 7. 7. ECOFIRE MINNIE / TIZZY MINNIE / TIZZY er udarbejdet i henhold til den europæiske standard angående sikkerhed af elektriske apparater. Brug ikke en funktion i uoverensstemmelse med de i manualen givne retningslinier. Ovnen må kun bruges når den er i intakt stand, både mekanisk såvel som elektrisk.4.5 Formål og indhold i denne manual4.5.1 Formål: Formålet med denne manual er, at give brugeren mulighed for at tage de nødvendige foranstaltninger for at kunne sikre den korrekte og sikkerhedsmæssige forsvarlige drift. Desuden at gøre det muligt for brugeren at udføre vedligeholdelse, således at ovnen holdes i bedst mulig stand.4.5.2 Indhold: Denne manual indeholder alle de nødvendige informationer for installation, brug og vedligeholdelse af ECOFIRE ovnen. Ved omhyggeligt at efterleve dette, vil De sikres en høj grad af sikkerhed og effektivitet af ovnen.4.6 Opbevar denne manual4.6.1 Opbevar og konsultere denne manual Denne manual bør opbevares på et sikkert, tørt sted og være tilgængelig til hver en tid, for opslag af brugeren og dem der udfører installationen og vedligeholdelsen. Denne manual for brug og vedligeholdelse er en del af ovnen.4.6.2 Ved tab af manualen Kontakt for at for en ny udgave af manualen.4.6.3 Salg af ovnen Hvis ovnen sælges eller videregives, skal denne manual medfølge.4.6.4 Opdatering af manualen Denne manual videregiver de nyeste informationer på det tidspunkt ovnen kom på markedet. Da ovnen undergår løbende udvikling, kan der være sket ændringer, som ikke er med i denne manual. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 7 AF 35
 8. 8. ECOFIRE MINNIE / TIZZY4.7 Teknisk assistance er i stand til at løse alle tekniske problemer, der kan være ved brug eller ved vedligeholdelse af ovnen.4.8 Reservedele Brug kun originale reservedele. Udskift nedslidte dele, før de bryder sammen. Udskiftningen af nedslidte dele kan forebygge uheld, der kunne have medført skade på ovnen såvel som på bruger.4.9 Identifikations plade Pladen indeholder fabrikationsdata, serienummer og CE mærkningskode. Pladen er placeret på bagsiden i det øverste venstre hjørne.4.10 Levering af ovnen Ovnen leveres indpakket i pap og flamingo og er fastgjort til en træpalle. Således kan den transporteres med gaffeltrucks og palleløftere. Ved transport på sækkevogn, vend da bagsiden af ovnen ind mod sækkevognen. Papkassen indeholder: - Denne manual - Træpilleovnen - En rensebørste4.11 Håndtering og transport Ovnen leveres komplet samlet. Når ovnen flyttes, bør de være opmærksom på, at ovnen har tendens til at vippe. Ovnens balancepunkt er nærmere fronten end bagenden. Undgå pludselige bevægelser og stød ved flytning af ovnen. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 8 AF 35
 9. 9. ECOFIRE MINNIE / TIZZY5 Sikkerheds instruktion5.1 Instruktion til Installatør - Overhold alle forskrifter angivet i denne manual samt gældende dansk lovgivning. - Kontrollere at røgafgangen og luftindtaget passer til den ønskede placering og installation af ovnen. - Den elektriske installation må ikke udføres med midlertidige eller uisolerede ledninger. - Sørg for at ovnen er korrekt jordet.5.2 Instruktion til Bruger Da træpilleovnen er et varmeapparat, afgiver den meget varme til dens omgivelser. Når den er tændt skal De derfor passe på ikke at: - Røre eller gå tæt på glasdøren. - Røre ved røgafgang eller skorstenen. - Udføre nogen form for rengøring af ovnen. - Tømme askeskuffen. - Åbne glasdøren. Desuden: - Sikre Dem, at børn holdes i en sikker afstand af ovnen. - Overholde det i manualen forskrevne. - De skal altid overholde de advarsler, der er skrevet på ovnen. - Kun bruge træpiller, der overholder de anbefalede krav. - Ovnen må ikke startes uden, at der først er udført den daglige inspektion. - Ovnen må ikke bruges hvis noget er gået i stykker eller hvis der forekommer en unormal lyd. Ovnen må ikke slukkes med vand, da det elektriske system kan kortslutte. - Læn Dem ikke op af ovnen eller glasdøren, da det kan svække holdbarheden. - Ovnen må ikke rengøres før den og asken er helt kold. - Alt arbejde med ovnen, bør udføres med forsigtighed.5.3 Instruktion for Reparatør - Overhold alle forskrifter angivet i denne manual samt gældende dansk lovgivning. - Før der arbejdes på ovnen skal den være helt kold og strømmen skal afbrydes. - Selvom det kun er een sikkerhedsanordning, der ikke er kalibreret korrekt eller er uvirksom, må ovnen ikke anvendes. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 9 AF 35
 10. 10. ECOFIRE MINNIE / TIZZY6 Træpillernes egenskaber Træpiller fremstilles ved at sammenpresse savsmuld ved et høj tryk. Savsmulden er et biprodukt fra savværker og andre virksomheder som arbejder med at forarbejde træ. Der er således ikke kemikalier eller rester af maling i for at binde træpillerne sammen. Dette gør denne form for brændsel meget miljøvenlig. Træpillerne bliver ikke porøse, da der i træ findes et stof, som er med til at binde savsmulden sammen. Ikke nok med at træpiller er miljøvenlige, de har også tekniske fordele. Træ har en forbrændingsværdi på 4,4 Kw/kg (med en fugtighed på 15% som opnås 18 måneder efter skovning) og træpiller har en forbrændings værdi på 5,3 Kw/kg. Træpillers vægtfylde er på 650 kg/m3 og har et vandindhold på 8% af vægten. Det er derfor ikke nødvendigt at lade træpillerne tørre, for at opnå en optimal forbrænding. Der kan anvendes træpiller fra 6 mm til 8 mm i diameteren. Ovnen er forsynet med en beholder, som kan indeholde 40 kg træpiller. Beholderen befinder sig i toppen af ovnen og er forsynet med en klap. Denne klap må ikke spærres. Brug af forhåndenværende træ er ikke muligt pga. kontrollen af driftstemperaturen og sikkerheden under fyringen.6.1 Træpille opbevaring Opbevar altid træpillerne et tørt, men ikke for koldt sted. Vi anbefaler, at der altid opbevares et par sække med træpiller i samme rum som ovnen, hvor temperaturen og fugtigheden er acceptable. Fugtige eller kolde (5˚ C) træpiller brænder ikke så godt og varmeudbyttet vil være lavere end normalt. Dette betyder ligeledes, at ovnen skal rengøres oftere. Vær varsom ved håndteringen af træpillerne, da ødelæggelse af dem, omdanner dem til savsmuld, som kan stoppe fødesneglen i ovnen. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 10 AF 35
 11. 11. ECOFIRE MINNIE / TIZZY6.2 Beskrivelse af ovnens hoveddele A. Træpille holder B. Glaslåge med håndtag C. Forbrændingskammer D. Askeskuffe E. Kontrolpanel F. Brændskål G. Rumventilator Denne ventilator sidder på bagsiden af ovnen, og starter automatisk når ovnen er varm og slukker når den bliver kold igen. H. Røgsuger Denne ventilator suger røgen ud, således at en optimal forbrænding kan opnåes. I. Luftindtag L. Vakuum føler M. Manuel termostat. N. Fødesnegl O. Styre elektronik P. Hovedafbryder Q. Elektrisk varmeelement KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 11 AF 35
 12. 12. ECOFIRE MINNIE / TIZZY7 Forberedelser til placeringen af ovnen7.1 Forbrænding Der er mange faktorer der har betydning for forbrændingen. Nogle afhænger af ovnen selv - andre af de omgivelser ovnen befinder sig i. Nogle af de vigtigste faktorer er: - Luft til forbrændingen. - Kvaliteten af træpillerne (Størrelse og vægtfylde). - Aftrækket i skorstenen.7.2 Den fysiske placering af ovnen Hosstående figur viser de minimum afstande, der skal være til ubrændbart materiale. A) Nærliggende væg B) Bagvæg C) Side væg D) Gulvbeskyttelse Beskyt alt der kan brænde, da det udsættes for ovnens varme. Trægulv eller gulve der er lavet af brændbart materiale, skal beskyttes med en ikke brændbar gulvbeskyttelses plade på mindst 2 mm. Pladen skal være af ubrændbart materiale, f.eks. jernplade, fliser eller lignende og skal være under hele ovnen og gå mindst 30 cm frem foran ovnen og mindst 15 cm ud til hver side for ovnens åbning. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 12 AF 35
 13. 13. ECOFIRE MINNIE / TIZZY Hvis der er brændbart materiale omkring ovnen, skal det beskyttes af et brændefast materiale. A) Gulv mindst: 30 cm B) Side væg mindst: 15 cm C) Over ovnen mindst: 50 cm Husk at efterlade plads til reparation og vedligeholdelse af ovnen.7.3 Luft til forbrændingen Når ovnen arbejder har den et stort forbrug af luft fra det rum den står i. I et moderne lavenergi hus bør der laves et ekstern luftindtag for at sikre, at der ikke laves undertryk i huset. Dette gøres ved, at der i væggen bag ovnen, 20-30 centimeter over gulvet, bores et hul med en diameter på 8-10 centimeter. Sæt en ventilrist på ydersiden af luftindtaget for at undgå påvirkninger fra regn og blæst. Hvis det ikke er muligt at lave hullet bag ovnen, kan det laves andetsteds i rummet. Husk at tage højde for evt. træk. Det eksterne luftindtag må ikke forbindes direkte til ovnen. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 13 AF 35
 14. 14. ECOFIRE MINNIE / TIZZY7.4 Røgafgang Da ovnen benytter et forbrændingskammer under vakuum, afledes røgen med et svagt overtryk. På grund af dette skal røgafgangen laves tætsluttende. Når De nu har besluttet hvilket sted, der passer bedst til ovnen, er det tid til at undersøge hvordan selve røgafgangen skal laves. Rørene, der anvendes skal mindst være1,5 mm tykke, hvis de er af lakbehandlet stål og 0,5 mm, hvis de er lavet af rustfrit stål. De skal desuden have en diameter på 8 cm, hvis den samlede længde er under 5 meter og være 10 cm i diameter, hvis de er over 5 meter. Nedenstående figur viser et eksempel herpå. A) Vindfast skorstens top B) Inspektionslem C) Hældning H) Højde Vi anbefaler, at der anvendes isolerede rør, dog på nær det første vertikale stykke. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 14 AF 35
 15. 15. ECOFIRE MINNIE / TIZZY - Det første stykke skal være lodret (mindst 1,5 meter) for at sikre en korrekt røg- afgang. - Vi anbefaler et maksimum på 5 til 6 ændringer i retningen ved brug af 45/90˚ bøjninger - Rørene skal samles med hun-delen nedad. - Placer altid en inspektionslem ved hver horisontal eller vertikal skift. - Den horisontale del må ikke overskride 2-3 meter, som skal have en hældning på 3-5% - Fastgør rørene til væggen, hvor det skønnes nødvendigt. Ældre murede skorstene skal godkendes af skorstensfejeren inden opstillingen af ovnen. Røgafgangen må ikke tilsluttes en skorsten, som benyttes til andet formål. Dette gælder også selvom de andre formål ikke er aktive.7.4.1 Afgang gennem en væg med en traditionel pejseskorsten. Opstillingen skal være iht. forskrifterne i BYGNINGSREGLEMENT FOR SMÅHUSE både hvad angår dimensioner samt materialer: A) Vindfast skorstenshætte B) Isoleret skorstensrør C) Isoleret væg gennemgang D) Inspektionslem7.4.2 Afgang gennem en traditionel muret skorsten. Opstillingen skal være iht. forskrifterne i BYGNINGSREGLEMENT FOR SMÅHUSE både hvad angår dimensioner samt materialer. Røgen kan føres gennem en traditionel skorsten, hvis følgende regler overholdes: KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 15 AF 35
 16. 16. ECOFIRE MINNIE / TIZZY - Skorstenen er i god stand. Hvis skorstenen er gammel anbefaler vi, at der indsættes et isoleret stål rør i den. - Røgen skal afledes direkte igennem skorstenen hvis den ikke har en diameter der er større end 15 cm og er udstyret med en inspektionslem. - Hvis skorstenens diameter er større, er det nødvendigt at nedsænke en stål skorsten med en diameter på 8-10 cm. - Sikre at hele forløbet er tætsluttende. - Huske at overholde de lovpligtige afstande til brændbart materiale ALLE steder.7.4.3 Afgang gennem loft med en traditionel pejseskorsten. Opstillingen skal være iht. forskrifterne i BYGNINGSREGLEMENT FOR SMÅHUSE både hvad angår dimensioner samt materialer: A) Isolering, ildfast evt. Rockwool. B) Mindst 1 meter af skorstenen skal være isoleret. C) Afdækningspanel. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 16 AF 35
 17. 17. ECOFIRE MINNIE / TIZZY KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 17 AF 35
 18. 18. ECOFIRE MINNIE / TIZZY8 Installation8.1 Nivellering af ovnen Ovnen kan nivelleres ved at dreje på ovnens ben – der anbefales brug af vaterpas. 68.2 Elektrisk tilslutning Den elektriske tilslutning sker ved at sætte det medfølgende stik i stikkontakten. Tænd herefter kontakten bag på ovnen.8.2.1 Jord Vær opmærksom på at stikkontakten er tilsluttet jord samt at den lever op til de gældende normer. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 18 AF 35
 19. 19. ECOFIRE MINNIE / TIZZY9 Anvendelse og Rengøring.9.1 Påfyldning af træpiller Beholderen skal fyldes med træpiller inden ovnen tændes. Brug en skovl eller lignende til at påfylde træpillerne. Lad være med at tømme posen med træpiller direkte i beholderen.9.2 Kontrolpanelets funktion Panelet består af et baggrund belyst display med tændtasten ON, sluktasten OFF samt to menutaster og Kontrolpanelet kan slukke/tænde ovnen, justere driften og ændre styrings og vedligeholdelses programmerne. Displayet viser ovnens 3 status faser: 1) OFF – Indikere at ovnen er slukket eller i gang med at køle ned. 2) START-UP – Indikere at ovnen er i opstartsfasen. 3) WORK SETUP – Indikere at ovnen er i driftsfasen. Ovnen kan køre med to forskellige brugergrænseflader: 1) Rotating – De justerbare parameter fremkommer en efter en i displayets anden linie. 2) Compressed – De justerbare parameter fremkommer i en komprimeret udgave på samme tid i anden linie af displayet. Som standard er ovnen sat til ”Rotating” KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 19 AF 35
 20. 20. ECOFIRE MINNIE / TIZZY9.3 Forbrændings start fase9.3.1 Strømforsyning Forbind ovnen til stikkontakten og tænd på ovnens hovedafbryder. Ovnen udsender nu en bip-lyd og ”ECOFIRE” fremkommer på displayet. To sekunder senere vil der stå ”OFF” i øverste linie og den nederste vil skifte mellem ovnens justerbare parametere: POWER AIR SPEED SET AMB. T. INDICATION Ovnes parameter kan justeres I alle tre faser, men de har kun indflydelse i “Working” fasen. ”START-UP” og ”OFF” er automatiske og derfor har disse parametre ikke indflydelse herpå.9.3.2 Optænding af ovnen (START-UP) For at tænde ovnen holdes ”ON” nede i et par sekunder. ”START-UP” fremkommer i displayet, samtidigt med tiden der er tilbage før ovnen er klar vises. Denne fase er fuldautomatisk og kontrolleret udelukkende af ovnen selv. Når ovnen er ny eller brændskålen er tom, starter ovnen ikke altid første gang da ovnens fødesnegl skal bruge et par minutter på at fylde sneglen op med træpiller. Træpilleovnen er udstyret med en glødemekanisme således, at optændingen sker ved overophedning af træpillerne og ikke ved traditionelle optændingsmetoder.9.3.3 Driftsfasen (WORKING) Når ovnen er færdig med optændings fasen skifter den til drifts fasen og ”WORKING” fremkommer i displayet. I denne fase vil ovnen justere sig selv, udfra hvad effekten og ventilator hastigheden er indstillet til. ”WORK SETUP” vil stå permanent i displayets øverste linie og den nederste vil skifte mellem: - POWER (Kan indstilles fra 1-4) Dette er ovnes effekt niveau. Jo højere effekt, desto mere varme og større træpille forbrug. Så længe ”POWER” fremkommer i displayet kan det justeres ved at trykke på op og ned tasterne. - AIR SPEED (Kan indstilles fra A,1-4). KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 20 AF 35
 21. 21. ECOFIRE MINNIE / TIZZY Dette er hastigheden for luftventilatoren. A er automatisk justeret og 1 er mindst. Sålænge ”AIR SPEED” fremkommer i displayet kan det justeres ved at trykke på op og ned tasterne. Hvis den er sat lavt og ovnes effekt er sat høj, kan ovnen blive for varm og automatisk tvinge ventilatoren til at køre hurtigere indtil en normal temperatur er nået igen. - SET AMB. T (Kan indstilles fra L, 10 ºC – 11 ºC … 39 ºC – 40 ºC, H) Dette er den ønskede rumtemperatur, når denne er nået vil ovnen selv ændre effekt niveauet til lavest muligt. (POWER 1) Hvis temperaturen igen kommer under vil ovnen ændre effektniveauet tilbage til det oprindelige. Indstilles ovnen til L (lav) vil den altid køre på POWER 1, sætte den til H (høj) vil den aldrig ændre på POWER.9.3.4 Nedlukning af ovnen For at slukke ovnen skal ”OFF” holdes inde i et par sekunder, ”OFF” vil herefter fremkomme i displayet. Tilførslen af træpiller standser straks, men ventilatorerne stopper først når ovnen er kold. Før ovnen kan tændes igen, skal den være helt færdig med nedluknings proceduren. Hvis ovnen tændes inden nedluknings proceduren er færdig, vil ovnen blot vente på at den er kold, for derefter at starte igen. STRØMMEN MÅ ALDRIG FJERNES MENS OVNEN KØRER!9.4 Avanceret styring af kontrolpanel Funktionaliteten af den avancerede styring af ovnen vil blive gennemgået i dette afsnit, deriblandt automatisk opstart og nedlukning på klokkeslæt. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 21 AF 35
 22. 22. ECOFIRE MINNIE / TIZZY A : Anden linie F : Første linie M : Det aktive menupunkt K : Kommando der er gældende for nærmeste tast, kan være en af: Set : Giver adgang til justering af det aktive menu punkt OK : Bekræfter ændringerne der er foretaget X : Går et skridt tilbage og annullere evt. ændringer der er foretaget ▲ : Pil OP ▼ : Pil NED Den avancerede menu bruges ved at: 1. Hold pil op og ned inde simultant i et par sekunder 2. Tryk på pil ned for at bladre i menuen: TIMER MENU, STOVE SETUP MENU. 3. For at vælge den viste menu, tryk ON (OK) 4. For at afbryde, tryk OFF (x)9.4.1 WORK SETUP MENU Via denne menu er det muligt at indstille ovnen og se alle drifts parametre samtidigt. Fremgangsmåde: 1. Find WORK SETUP MENU 2) Tryk ON for at tilgå menuen 3) Anden linie vil nu se således ud: P=N V=N’ T=N’’ - P = POWER - V = AIR SPEED - T = SET AMB. T 4) Første linie vil nu vise POWER og den aktive værdi vil blinke. 5) Den kan ændres med pil OP og NED 6) Værdien kan gemmes ved at trykke ON (OK) 7) Herefter kan det samme gøres med V og T 8) Forlad menuen ved at trykke kort to gange på OFF (exit) KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 22 AF 35
 23. 23. ECOFIRE MINNIE / TIZZY9.4.2 TIMER MENU Denne menu bruges til at indstille den automatiske tidsstyring af ovnen. Programmering af ovnen er delt op i to dele: A. PROGRAMME SETUP, det er indstillingen af hvilken dag og hvilket tidspunkt ovnen skal tænde og slukke på. B. Aktivering af det ønskede program. Fremgangsmåde: 1) Vælg TIMER MENU 2) Tryk ON 3) Vælg PROGRAMME SETUP 4) Tryk OP/NED for at tilgå PROGRAMME ACTIVATION. A) PROGRAMME SETUP 1) Vælg PROGRAMME SETUP 2) Tryk ON for at vælge 3) Informationen for PRG 1 er vist. 4) For at skifte indstillingerne vælg ON (setup), dag eller dage hvor programmet kan være aktivt vil blinke. Tids intervaller der kan vælges: SETT (Ugentlig) = alle dage L-V (Ugedage) = Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag S-D (Weekender)= Lørdag, Søndag DAILY (Dagligt) = Ugedagene enkeltvis. MON = Mandag, TUE = Tirsdag, WED = Onsdag, THU = Torsdag, FRI = Fredag, SAT = Lørdag, SUN = Søndag 5) Vælg OP/NED for at vælge dem og ON for at aktivere. 6) Tidspunktet for hvornår ovnen vil tænde blinker (Solid prik ●) 7) Brug OP/NED til at indstille minutter og timer. 8) Bekræft med ON (ok) KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 23 AF 35
 24. 24. ECOFIRE MINNIE / TIZZY NP = Program nummer GA = De dage det er aktivt OA = Start tid OS = Sluk tid 9) Tidspunktet på hvornår ovnen vil slukke blinker (Tom prik ○) 10) Indstil tiden på samme måde som ved tænd. Indikation: Hvis du sætter tidspunktet til OFF, vil ovnen ikke slukke selv. Dette er praktisk hvis du kun ønsker ovnen tændt. 11) Når programmeringen er afsluttet kan menuen forlades ved at trykke to gange på OFF. Aktiv menu er nu PROGRAMME SETUP 12) For at ændre andre programmer se punkt 3, når PRG1 blinker tryk OP/NED for at vælge et andet program. Følg punkt 4 og frem for at ændre. B) PROGRAMME ACTIVATION 1) For at aktivere et program vælg PROGRAMME ACTIVATION 2) Tryk ON 3) Alle programmer er nu vist i den første linie: 1 2 3 4 5 6 Der er en prik under hver tal, en solid prik (●) hvis programmet er aktivt, en tom prik (○) hvis program er deaktiveret. 4) Den første prik vil nu blinke, tryk på OP/NED for at deaktivere eller aktivere programmet. 5) Tryk ON for at gemme og skifte til næste… 6) Forlad menuen ved at trykke to gange på OFF9.4.3 STOVE SETUP MENU Bruge denne menu for at tilgå følgende menuer: CLOCK = For at sætte og ændre klokkeslettet LANGUAGE = Bruges til at ændre ovnens sprog. (Italiens, engelsk, fransk, tysk eller spansk) Denne manual bruger engelsk menu tekst. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 24 AF 35
 25. 25. ECOFIRE MINNIE / TIZZY MENU TYPE = Bestemmer hvordan menuerne skal vises, COMPRESSED eller ROTATING MODULATION = Hvis aktiveret vælges ventilator niveau og ovnens effekt niveau automatisk. START EXT = Bestemmer om ovnen kan tændes via telefonopkald For at tilgå STOVE SETUP menu: 1) Tryk OP og NED på samme tid. 2) Tryk NED indtil STOVE SETUP MENU fremkommer. 3) Tryk ON for at tilgå menuen.9.4.3.1 CLOCK 1) Vælg CLOCK ved at trykke på NED 2) Tryk ON for at ændre. 3) DAY (dag) blinker, tryk OP/NED for at ændre 4) Tryk ON for at gemme 5) Timetallet blinker, tryk OP/NED for at ændre 6) Tryk ON for at gemme 7) Minutter blinker, tryk OP/NED for at ændre 8) Tryk ON for at gemme 9) Tryk to gange på OFF for at forlade menuen.9.4.3.2 LANGUAGE 1) Vælg LANGUAGE ved at trykke på NED 2) Tryk ON for at ændre 3) Det aktive sprog vil nu blinke, det kan ændres ved at trykke på OP/NED 4) Tryk ON for at gemme. 5) Tryk to gange på OFF for at forlade menuen.9.4.3.3 TYPE OF MENU 1) Vælg TYPE OF MENU ved at trykke på NED 2) Tryk ON for at ændre KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 25 AF 35
 26. 26. ECOFIRE MINNIE / TIZZY 3) Det aktive mode vil nu blinke, det kan ændres ved at trykke på OP/NED 4) Tryk ON for at gemme. 5) Tryk to gange på OFF for at forlade menuen.9.4.3.4 MODULATION 1) Vælg MODULATION ved at trykke på NED 2) Tryk ON for at ændre 3) Det aktive mode vil nu blinke, det kan ændres ved at trykke på OP/NED 4) Tryk ON for at gemme. 5) Tryk to gange på OFF for at forlade menuen.9.4.3.5 START EXT. 1) Vælg START EXT. ved at trykke på NED 2) Tryk ON for at ændre 3) Det aktive mode vil nu blinke, det kan ændres ved at trykke på OP/NED 4) Tryk ON for at gemme. 5) Tryk to gange på OFF for at forlade menuen. Denne menu bruges til at aktivere/deaktivere ovnens egenskab til at tænde ved telefon opkald. For installation kontakt venligt Titan.9.4.4 Brug af det kompakte interface9.4.4.1 Slukket OFF står på displayets første linie og driftsparameterne i anden linie. For at ændre parameterne, gør som beskrevet i afsnit 9.4.1.9.4.4.2 Opstart For at starte ovnen holdes ON nede i et par sekunder. ”START-UP” fremkommer på displayet. Efter cirka 20 minutter vil ovnen være i gang og skifte til drifts fasen.9.4.4.3 Drifts fase Når ovnen er i gang vil der står ”WORKING SETUP” på ovnen display. Ovnen varmer nu efter drifts parameteren. For at justere disse parametre gør som beskrevet i afsnit 9.4.1. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 26 AF 35
 27. 27. ECOFIRE MINNIE / TIZZY9.4.4.4 Nedlukning af ovnen For at slukke ovnen skal OFF holdes nede i et par sekunder. WAITING 10´ FOR THE END OF COMBUSTION vil nu fremkomme i displayet. Træpille fremføringen standser straks, men ventilatorerne vil forsætte indtil ovnen er kold, OFF vil fremkommer på displayet. Før ovnen kan tændes igen, skal den være helt færdig med nedluknings proceduren. Hvis ovnen tændes inden nedluknings proceduren er færdig gjort, vil den blot vente på at ovnen er kold for derefter at starte igen. STRØMMEN MÅ ALDRIG FJERNES MENS OVNEN KØRER!9.5 Alarm håndtering Hvis der er et problem med ovnens funktioner, vil en alarm gøre opmærksom på dette og man kan i displayet læse hvilken alarm der er tale om. Nedenfor ses typer af alarmer og hvordan disse kan udbedres. For at tænde ovnen igen skal alarmen nulstilles.9.5.1 Følgende alarmer kan opstå:9.5.1.1 Røgtemperatur alarm (SMOKE TEMP.) Temperaturen på røgen er for lav til at en forbrænding kan forekomme. For at kunne forsætte ovnens drift gør da følgende: 1) Sørge for at der er træpiller i beholderen. 2) At pillerne er i ordentlig kvalitet. (Ikke våde o. lign.) 3) Nulstil alarmen som beskrevet i 9.5.1.89.5.1.2 Temperatur alarm (HEAT ALARM) Temperaturen på ovnen har overskredet sikkerheds grænsen. For at kunne forsætte ovnens drift gør da følgende: 1) Vent indtil ovnen er helt kold 2) Afbryd strømmen til ovnen 3) Fjern sidepanelet på ovnen. 4) Tryk på den røde manuelle sikkerheds termostat (M). 5) Nulstil alarmen som beskrevet i 9.5.1.89.5.1.3 Røgalarm (VACUM ALARM) Ovnen har problemer med at komme af med røgen. For at kunne foresætte ovnens drift gør da følgende: KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 27 AF 35
 28. 28. ECOFIRE MINNIE / TIZZY 1) Vent indtil ovnen er helt kold 2) Afbryd strømmen ved at tage stikket ud af kontakten. 3) Find årsagen og ret den. (Stoppet skorsten eller ligende) 4) Tag siden af ovnen og tryk på den røde knap. 5) Sæt strøm til ovnen og hold OFF nede i 5 sekunder. 6) Nulstil herefter alarmen som beskrevet i 9.5.1.8 Find altid årsagen til en alarm før ovnen startes igen (Rens skorstenen, rens røgafgangens huller, osv.)9.5.1.4 Træpilletemperatur alarm (PELLET TEMP) Temperaturen i magasinet har oversteget en max grænsen. For at kunne foresætte ovnens drift gør da følgende: 1) Vent indtil ovnen er helt kold 2) Kontroller at ovnes døre og askelåge er helt lukket 3) Hold OFF nede i 5 sekunder 4) Nulstil herefter alarmen som beskrevet i 9.5.1.89.5.1.5 Røg ventilator alarm (SMOKE FAN ALARM) Røg ventilator kører ikke som den burde. For at kunne foresætte ovnens drift gør da følgende: 1) Vent indtil ovnen er helt kold 2) Kontrollere at ovndøre og askelågen er helt lukket 3) Hold OFF nede i 5 sekunder 4) Nulstil herefter alarmen som beskrevet i 9.5.1.89.5.1.6 Sondealarm (PELLET/SMOKE/AIR PROBE ALARM) Røg/træpille/luft sonde alarm, en af de to sensorer fungerer ikke optimalt. For at kunne foresætte ovnens drift gør da følgende: 1) Vent indtil ovnen er helt kold 2) Kontrollere at ovndøre og askelågen er helt lukket 3) Hold OFF nede i 5 sekunder 4) Nulstil herefter alarmen som beskrevet i 9.5.1.8 KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 28 AF 35
 29. 29. ECOFIRE MINNIE / TIZZY9.5.1.7 Brændskål alarm (EMPTY HEARTH ALARM) Formålet med denne alarm er at garantere renligheden af brændskålen. I realiteten bør den renses før hver eneste optændning. Nulstil alarmen som beskrevet i 9.5.1.8. Put aldrig brændskålens indhold tilbage i træpille beholderen.9.5.1.8 Nulstilling af alarmer 1) Vent indtil ovnen er helt kold 2) Tryk OFF i 5 sekunder 3) Tøm brændskålen 4) Ovnen er nu klar igen 5) Hvis alarmen lyder straks efter, kontakt da en autoriseret tekniker. Find altid årsagen til en alarm før ovnen startes igen Hvis en af alarmer forekommer gentagen gange, kontakt da en autoriseret teknikker.9.6 Fjernbetjeningen Fjernbetjeningen virker ved hjælp af radio bølger så den behøver ikke at pege mod ovnen. Den kan desuden bruges gennem en væg eller lignende. Ovnens effekt og luftventilator hastighed kan ændres via fjernbetjeningen. - Effekten øges - Effekten sænkes - Ventilator hastigheden øges - Ventilator hastigheden sænkes Der vil ved hver ændring forekomme et bip, når automatisk er valgt vil der lyde 3 bip.9.6.1 Ændring af sendefrekvensen Hvis remotekontrollen forstyrre andre fjernbetjeninger eller lignende kan sendefrekvensen ændres. Dette gøres ved at: 1) Find radio modtageren. Det er den sorte plastik boks til højre på ovnens bagside. 2) Afmonter forsigtigt kablerne. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 29 AF 35
 30. 30. ECOFIRE MINNIE / TIZZY 3) Fjern skruerne fra dækslet og derefter dækslet. 4) Sæt kablerne på plads igen. 5) Kontrollere at der cirka hver 4 sekunder kommer blink fra status dioden. Hvis ikke check kablerne igen. 6) Brug en skruetrækker til at fjerne låget på fjernbetjeningen. 7) Vælg en ny opsætning af vælgerne 1 til 7. Hver vælger har 3 positioner. 8) Tryk på PGM knappen på modtager og hold den nede. Når dioden begynder at blinke (1 sekund tændt, 1 slukket) tryk en vilkårlig tast på fjernbetjeningen. 9) Når dioden stopper med at lyse for et par sekunder slippes alle knapper. 10) Afmontere igen kablerne 11) Sæt dækslet på plads igen, og montre skruen. 12) Sæt modtager på plads og monter kablerne.9.7 Rengøring af ovnen For at undgå at der kommer aske ud af ovnen, når den rengøres har den indbygget en askesuger funktion. Denne fungerer ved at røgsugeren kører på fuld tryk denne aktiveres ved at: 1) Ovnen skal være helt kold. 2) Tryk OFF i 2 sekunder. 3) Røgsugeren kører nu på fuldt tryk i 15 minutter. 4) Den stopper når der trykkes på en tast eller de 15 minutter er gået. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 30 AF 35
 31. 31. ECOFIRE MINNIE / TIZZY10 Vedligholdelse og rengøring Ovnen behøver en enkel, men hyppig og omhyggelig rengøring, således at dens fulde ydeevne og en upåklagelig drift kan garanteres. Rengøring skal foretages når ovnen er helt afkølet10.1 Rengøring af forbrændingskammeret For at undgå aske udenfor ovnen, benyt da metoden beskrevet i ”9.6.1 Rengøring af ovnen”.10.1.1 Daglig rengøring Asken, som har lejret sig på de indvendige dele af ildstedet, skal fjernes hver dag, eller hver gang der påfyldes træpiller. Brandskålen og askebakken tages ud. Rummet der ligger herunder samt bagvæggen langs med soklen rengøres og hvis det er nødvendigt, rengøres keramikglasset i døren. Denne omhyggelige rengøring har til formål at garantere den frie gennemstrømning af forbrændingsluft gennem åbningen i brandskålen. Man kan lettest fjerne asken med en støvsuger. Rengøringsarbejder må kun udføres, når ovnen er helt koldt og der ingen gløder er. Asken kan smides i dagrenovation eller anvendes som gødning i haven. Vær forsigtig med gløder.10.1.2 En gang om ugen Fjern brændskålen og tag derefter fat i håndtaget i toppen (Se billede) og løft jern panelet ud. Dette gøres ved at vippe det ud i bunden at ovn åbningen. Støvsug asken op, vær især omhyggelig med hullerne. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 31 AF 35
 32. 32. ECOFIRE MINNIE / TIZZY10.2 Rengøring af askeskuffen. Askeskuffen bør tømmes ugentlig eller når det er nødvendigt. Det gøres ved at åbne lågen, tag askeskuffen ud og tøm denne.10.3 Rengøring af glasruden. Denne rengøres bedst med en fugtig klud eller med køkkenrulle, som forinden er blevet fugtet og dyppet i aske. Polér glasruden indtil den er fuldstændig ren. Der kan også anvendes midler, som er egnet til rengøring af brændeovnsruder. Glasruden må ikke rengøres, når varmeovnen er i gang. Kontroller dørenes tætningslister regelmæssigt. Der må ikke være brud eller utætheder på tætningslisterne. Udskift om nødvendigt.10.4 Regulering af håndtag Håndtaget er allerede blevet justeret på fabrikken, men efter et par uger vil tætningslisten "sætte sig" og det kan være nødvendigt, at justere håndtaget igen for at sikre at døren slutter tæt. Det gøres på følgende måde: • Umbracho skrue A løsnes. • Drej bolt C indtil det slør, tætningslistens sammenklemning har forsaget, er borte • Skruen A spændes. Ved at spænde møtrik B kan man stramme håndtagets gang, evt. for at forhindre små børn i at åbne døren. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 32 AF 35
 33. 33. ECOFIRE MINNIE / TIZZY11 Tekniske egenskaber Ovnens tekniske data Varmekapacitet Min. 2,2 – Max. 6 KW Effektivitet 86 % Røgafgang Ø 80 mm Afgangs temperatur 240 ºC Træpille forbrug Min. 0,5 Kg – Max. 1,5 Kg Strømtilslutning 220/240 V – 50 Hz Strømforbrug ~110 W Strømforbrug under opstart 350 W Træpille lager Optil 16 Kg. Vægt 115 Kg. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 33 AF 35
 34. 34. ECOFIRE MINNIE / TIZZY12 Garanti Der ydes 6 måneders garanti på denne ovn jf. den danske købelov. Garantien gælder ikke for skader forårsaget af: 1. Atmosfæriske påvirkelser 2. Brand 3. Mangel på vedligeholdelse eller hvis ejeren gennem uerfarenhed har forvoldt skade på ovnen 4. Ikke godkendte elektriske installationer 5. Indgreb foretaget af uautoriseret tekniker 6. Anvendelse af ukorrekt brændsel 7. Overophedning ved fyring af ukorrekt brændsel 8. Brug af ikke godkendt skorsten Følgende dele er undtaget af garantien: Tætningsmateriale, riste, overfladebehandlingen, glas, malede, forgyldte dele eller keramiske dele. Farvevariation på de keramiske plader er ikke reklamationsgrund, da de er naturlige i grundmaterialet. Omkostninger til defekte dele dækkes af sælger i garanti perioden. Fejl som opstår uden for garanti perioden, vil blive debiteret køber. Transport skader vil ikke blive anerkendt, det er således vigtigt at kontrollere ovnen grundigt ved modtagelse og straks informere transportfirma og sælger om evt. skader. Producenten vil ikke være ansvarlig for direkte eller indirekte skader forårsaget af eller afhængig af produktet. KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 34 AF 35
 35. 35. ECOFIRE MINNIE / TIZZYSend venligst, inden 8 dage, denne side i udfyldt stand til Titan heating. EFTERNAVN FORNAVN ADRESSE BY POST NR. MODEL SERIAL NR. FORHANDLER KØBSDATOSendes til:Titan HeatingAdelgade 679500 Hobro KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00 SIDE 35 AF 35

×