Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ebax some johtamisessa_2011-03-16_final

900 views

Published on

Sosisaalinen media ja johtaminen yrityksissä

Published in: Business
 • Be the first to comment

Ebax some johtamisessa_2011-03-16_final

 1. 1. Sosiaalinen media ja johtaminen yrityksessä CEO Tuomo Paakkanen PhD (Admin.)
 2. 2. Tuomo Paakkanen, Ebax Oy• CEO Ebax Oy• PhD (Admin.) Tampereen yliopisto johtamistieteiden laitos• TTKK, Tieto-Tapiola Oy, VirtuaaliAMK, Ellibs Oy, Ebax Oy• Osaamisen hallinta, sosiaalinen media, ideointi ja innovointi, Internet-teknologiat, mobiilipalvelut
 3. 3. Ebax palvelut ja osaamisalueet• Ebax Communities yhteisöpalvelu • Ebax Edujee - koulutus- ja oppimisyhteisöt • Ebax Idea - idea- ja innovointipalvelut• Ebax Keycode • Koodien hallintapalvelu • Mobileclass - mobiililuokka yrityksille, oppilaitoksille
 4. 4. SoMe johtaminen - “big picture”• Poliittinen näkökulma (esim. demokratia, tasa-arvo)• Psykologinen näkökulma (esim. käyttäjien asenteet, motivaatio)• Kaupallinen näkökulma (esim. taloudellisuus ja tehokkuus)• Juridinen näkökulma (esim. oikeudet, velvollisuudet, vastuu)• Sosiaalinen näkökulma (esim. osallistuminen, sitoutuminen, etiketit)• ...
 5. 5. SoMe - Johtaminen ja organisaatio• Yksilöt kaiken toiminnan perusyksikkö (osaaminen, asenteet, motivaatio, kyvyt)• Tiimit (asiantuntijat, sidosryhmät) - jaetut kokemukset, kommunikointi• Organisaatio kokonaisuutena - yhteiset tavoitteet• Toiminnan organisointi, ohjaaminen, kontrollointi, valvonta ja arviointi• Resurssien luominen, toimintojen mahdollistaminen• Virtuaaliorganisaatio - Virtuaaliset arvoketjut
 6. 6. SoMe - muutoksia, muutoksia!• Tulevaisuuden johtajuus on muutosjohtamista ja uusien asioiden omaksumista - asioiden sisältö ja tehokkuusvaatimukset muuttuvat• Johtajuus on sosiaalista toimintaa, joka edellyttää toimimista sosiaalisissa verkostoissa (asiakkaat, viranomaiset, partnerit)• Tietojohtaminen korostuu - Kaikilla on (reaaliaikaista) tietoa enemmän käytettävissään (esim. Internet -tietoverkko ja älypuhelimet)• Organisointitaidot korostuvat - Reaalimaailma ja verkkopalvelut• Teknologian hyväksikäyttö lisääntyy. Helppokäyttöiset tekniset ratkaisut tulevat kaikkien ulottuville (esim. Ubiikkiratkaisut)
 7. 7. Fokus - mitä palveluita hyödynnetään? Diigo Flickr Ning
 8. 8. CASE: Toimintamallit ja etiketit• Roolit (yksityinen käyttö, ammattikäyttö : milloin omalla/yrityksen asialla) • Yksityinen käyttö ja vapaa-aika • Ammatillinen käyttö ja työtehtävät (vrt. teollisuus)• Kontrollointi vs. vapaus (top-down, down top, 360 astetta toiminta) • Kuka päättää mitä palveluita käytetään, kuinka palveluissa toimitaan ja mitä sisältöjä niissä hyödynnetään? • Toimivalta, työnjako, vastuukysymykset?
 9. 9. CASE: Julkisuus ja yksityisyys• Täysin julkinen materiaali (organisaatio ja sen sidosryhmät)• Kontrollialueella oleva materiaali (organisaatio ja sidosryhmät)• Täysin privaatti materiaali (organisaation sisäinen toiminta)
 10. 10. CASE: Lakiasiat• Kuka ja miten palveluita saa käyttää? miten ennakoitava/stabiili palvelu on? kenellä on oikeudet sisältöihin? miten käyttäjän tietoja hallinnoidaan? voiko tietoja välittää eteenpäin? arkistointi?• Kuka perehtyy asioihin? vastuukysymykset?
 11. 11. CASE: SoMe integraatiot • “Organisaation virtualisoituminen”• Palvelut• Käyttäjät • Fyysinen ja digitaalinen• Sisällöt maailma !"#$%&()$ integroituvat toisiinsa • Organisointi- ja koordinointivaatimukset muuttuvat
 12. 12. Johtamista tukevia välineitä yrityksissä • GotoMeeting (viestintä, tiedottaminen) • Basecamp (projektit, tehtävänhallinta) • Google Docs (yhteistoiminnallisuus) • Salesforce (myynnin organisointi ja asiakkuuksien hallinta) • Uservoice (palauteet, kehittäminen) • Dropbox (dokumenttien jakelun tehostaminen)
 13. 13. CASE: Ebax Oy• Virtuaaliorganisaatio - kaikki työntekijät/partnerit maantieteellisesti eri paikoissa (Lakipalvelut, mediayritykset, jne.)• Yhteydenpito ja yhteistyö: Skype, GotoMeeting, Google Docs, Squarespace, Dropbox, Salesforce, Gmail, Ebax Edujee, Analytics, Amazon, Pingdom, Github, Evernote, Janrain• SoMe: Youtube, Twitter, Facebook, Flickr, Linkedin• Cloud computing: Slicehost, Linode, Amazon S3• Fyysinen verkostoituminen: Hub Tampere (Finlayson)
 14. 14. SoMe yrityksissä + -• Mahdollisuudet suuria • Käyttö vähäistä• Sovellusalueita on paljon • Hyötyjen toteaminen ja mittaaminen vaikeaa• Kokeiluja ja pilotteja tehdään • Kokemuksia ei ole• Työntekijöillä kokemuksia muualta kuin yrityksen kautta • Yritykset varovaisia (uhka?)
 15. 15. SoMe on välttämättömyys yrityksille • Autenttinen osallistuminen sosiaalisessa mediassa (Wisdom of the Crowd -vaikutus) - “kaikilla mielipiteillä on merkitystä” -ajattelu • Tehokas sosiaalisen verkoston hyödyntäminen (Crowdsourcing - vaikutus) - “kaikki sidosryhmät osallistuvat“ -ajattelu • Osallistu ja vaikuta interaktiivisesti - “Ei voi saada jos ei anna” - ajattelu • Best Practices - maailmalla on paljon hyviä SoMe tarinoita. “Seuraa ja menesty!” -ajattelu
 16. 16. http://ebax.fituomo.paakkanen@ebax.fi +358 40 578 8750

×