Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tvorba multimediálních obsahů pro neslyšící uživatele

Během prezentace 16. 4. 2012 se studenti měli možnost seznámit s různými multimediálními obsahy zaměřenými na neslyšící uživatele. Byly jim představeny strategie pro úspěšnou tvorbu těchto materiálů právě pro uživatele, kteří mají především vizuální zkušenost se světem. Součástí prezentace byla i obecná doporučení pro efektivní vytváření materiálů zacílených na uživatele se speciálními potřebami.

Prezentovali: David Jorda a Tamara Kováčová

http://cz.linkedin.com/pub/tamara-kovacova/b/850/b89

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tvorba multimediálních obsahů pro neslyšící uživatele

 1. 1. Tvorba multimediálních obsahů pro neslyšící uživatele Tamara Kováčová a David Jorda
 2. 2. Uživatelé• Rozdílné potřeby• Velmi heterogenní skupina• Převážně vizuální zkušenost se světem• Role preferovaného jazyka• Český znakový jazyk / Čeština• Čeština jako mateřština/jako cizí jazyk
 3. 3. Použití nových médií?• Jak?(sms, použití mobilních zařízení pro komunikaci/telefonování v ZJ, použití internetu a přenosu videa v reálném čase pro on-line tlumočení znakového jazyka, budoucí možnost využití softwaru pro přepis mluvené řeči do psané podoby – zatím ve fázi testování, možná rychlá a jednoduchá tvorba a šíření sdělení ve znakovém jazyce, možnost psát video-maily a videoblogy – použití znakového jazyka, ...a mnoho mnoho jiného!!!!Elektronický překladač ZJ/čeština/aj..nikdy nebude příliš kvalitní, vždyť stále neumíme kvalitně strojově překládat ani mluvené jazyky čj/aj tak proč tyto neúspěchy opakovat…radši zatím investujme do toho je efektivnější 
 4. 4. Použití nových médií příklady• Dotazník• http://www.cktzj.com/dotaznik-flash• Pzn: jde o první on-line dotazník zaměřený především na uživatele ZJ, tedy je přeložen do ZJ.
 5. 5. Použití nových médií příklady• Internetová televize pro neslyšící děti• http://weblik.cktzj.com/• Pzn: celý tým tvůrců jsou sami Neslyšící. Stávající TV nenabízí program zaměřený na takovouto minoritu. NM jsou ideální prostor. Jde o web od Neslyšících pro (malé) Neslyšící (a jejich rodiče)
 6. 6. Použití nových médií příklady• Web vstřícný k neslyšícím uživatelům• http://www.cktzj.com/• pzn.: I web organizace „slyšících“ může mít svůj obsah zpřístupněný uživatelům ZJ. Toto je příklad jedné z nich. Ideálně i běžné weby organizací typu MŠMT, Česká spořitelna, atd… by mohly/měly mít svůj obsah dostupný i uživatelům ZJ.
 7. 7. Použití nových médií příklady• Pevnonews na youtube,• http://www.youtube.com/watch?v=GOGJX2UtFR k&feature=relmfu• Info o zprávách šířeny přes FB a pomocí emailů• Pzn: Zprávy směrem od minority k minoritě, tvůrci jsou sami Neslyšící, možnost efektivního a jednoduchého využití NM pro potřeby community empowermentu.
 8. 8. Použití nových médií příklady• on line slovník českého znakového jazyka• http://znaky.zcu.cz• Pzn: na první pohled projekt vypadá báječně…ale !!!, problém, Neslyšící nejsou zastoupeni v realizačním týmu (figurant, supervizor, lingvista, konzultant…) což se projevuje nejvíce na a) nesourodém výběru lemmat, b) figurant není rodilý uživatel ZJ (zde převážně slyšící člověk) c) výsledný překlad je často nesrozumitelný – př. heslo „ambidextrie“.
 9. 9. Použití nových médií příklady• Učebnice angličtiny pro uživatele znakového jazyka• http://acm5.com/signonone/• Pzn. Pro uživatele ČZJ, je čeština cizí jazyk, stejně tak jako angličtina, tedy je třeba angličtinu učit „ne přes češtinu“, ale „přes“ znakový jazyk. V čR nemáme zatím „celou, pořádnou“ bilingvní učebníci angličtiny, kde by jazyk instrukcí byl ZJ. Toto je jeden z pilotních příkladů, jak by takováto učebnice mohla vypadat.
 10. 10. Použití nových médií příklady• Učebnice BSL pro neslyšící z jiných států• http://www.signs2go.eu/• Pzn: on-line dostupná učebnice britského znakového jazyka pro uživatele jiných znakových jazyků. V týmu jsou převážně Neslyšící odborníci.
 11. 11. Použití nových médií příklady• Příklad titulků vstřícných pro neslyšící uživatele• http://www.sfklub.cz/pro-neslysici-divaky• Pzn: pokud je třeba jakýkoliv videomateriál třeba opatřit titulky, které by byly vstřícné i pro neslyšící je třeba dodržovat jistá pravidla. Jinak celé sdělení může být nesrozumitelné. A když nevíte, zeptejte se . Pozor, titulky více podpoří spíše ty, pro které není čeština cizím jazykem!!!
 12. 12. Použití nových médií příklady• Příklad asi zatím po všech stránkách nejkvalitnějších multimediálních učebnic pro neslyšící v čR• K dispozici volně ke stažení• http://vymolova.cz/#!ulita-projekty• Pzn: Neslyšící spolupracovníci integrální součástí prac. týmu. Vytvořeno by Ulicentrum. Jestli se chcete přidat kontaktujete Milenu Čámkovou z Ulity. Budete vítáni. milena.camkova@vymolova.cz
 13. 13. Tipy• Ne „o nás bez nás“ !!!!!!!!!!!!!!!• Kdo všechno je členem týmu?• Má ten projekt vůbec smysl?• Nečekat až na uživatelské testování, spolupracovat už během příprav• Ne každý je expert na všechno, tedy více spolupracujících expertů 
 14. 14. ????…osoby, která má převážně vizuální zkušenost se světem by mohly být zajímavý zdroj zpětnévazby pro tvorbu jakéhokoliv webu…?????????????????(ideální spolupracovat s tlumočníkem znakového jazyka, abyste se s respondentem dobře rozuměli )
 15. 15. Dík za dotazy• Kontakt:• tamara.kovacova@gmail.com

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Během prezentace 16. 4. 2012 se studenti měli možnost seznámit s různými multimediálními obsahy zaměřenými na neslyšící uživatele. Byly jim představeny strategie pro úspěšnou tvorbu těchto materiálů právě pro uživatele, kteří mají především vizuální zkušenost se světem. Součástí prezentace byla i obecná doporučení pro efektivní vytváření materiálů zacílených na uživatele se speciálními potřebami. Prezentovali: David Jorda a Tamara Kováčová http://cz.linkedin.com/pub/tamara-kovacova/b/850/b89

Views

Total views

1,073

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×