Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Multimediální projekty 2016

374 views

Published on

Prezentace k nabídce multimediálních projektů Studia nových médií v akademickém roce 2015/2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Multimediální projekty 2016

 1. 1. Multimediální projekty 2015/2016 Úvodní setkání, 16. 2. 2016
 2. 2. Adaptace HTML5 aplikace snmprijimacky.cz pro platformu Apple TV Cílem projektu je navrhnout a následně implementovat úspěšnou HTML5 aplikaci snmprijimacky.cz (vyvinutou v rámci předchozího multimediálního projektu) pro platformu Apple TV (https://developer.apple.com/tvos/). Projekt klade velké nároky na technické dovednosti, případně předchozí zkušenosti s vývojem aplikacemi iOS. Garant: Josef Šlerka
 3. 3. Série datových vizualizací (na základě dat z korpusu Newton Media) Cílem projektu je návrh a následné vytvoření série (cca pěti) datových vizualizací, které mohou, avšak nutně nemusí být propojeny tematickou linkou (bude upřesněno a domluveno na začátku projektu společně s jeho garantem). Největší výzvou pro jeho realizátory je myslet, kriticky hodnotit a správně počítat; vizuální stránka nemá být dominantní, jde zejména o maximální vytěžení dat a jejich vzájemné správné provázání (zasazení). Lesk a PR doplní partner projektu (Newton Media) vlastními silami - není předmětem projektu. Garant: Josef Šlerka
 4. 4. Strategický publikačně-mediální "balíček" pro kampaň na propagaci třízení odpadu "Anděl" v Jindřichově Hradci Cílem projektu je navrhnout a vytvořit kompletní strategický publikačně- mediální "balíček" pro střednědobou kampaň na propagaci neziskového projektu ve městě, kde "média mají svoje hranice". Balíček by kromě strategie a ukázky konkrétních postů měl nabídnout i zásobu publikačního materiálu, který tým vytvoří na míru pro tento projekt. Jazyk a celkové zpracování musí respektovat zkušenosti těch, kteří by se jím měli řídit (a bude zapotřebí se v rámci realizace projektu případně přizpůsobit vývoji projektu "Anděl", který má kampaň propagovat) - to je společně se specifickým místním určením největší výzvou. Garant: Jakub Fiala Odborné konzultace: Kateřina Nováková
 5. 5. Realizace nových webových stránek Studia nových médií Cílem projektu je realizovat v rámci fakultní šablony, která byla připravena v CMS Wordpress, nové oborové webové stránky. Pro realizace projektu není zapotřebí znalosti programování, spíše citu pro webový UX design a kladný vztah ke copywritingu: revidovat obsah, aktualizovat jej a nastavit šablonu dle "vlastních požadavků" na vzhled tak, aby stránky plnily potřebné funkce a zároveň byly pro uživatele přívětivé. Největší výzvou projektu je učinit z limitů šablony a přednosti výsledných stránek. Garant: Jakub Fiala
 6. 6. Microsite pro uchazeče v bakalářském studiu na FF UK Cílem projektu je navrhnout a v ideálním případě i vytvořit microsite pro uchazeče a uchazečky o studium v bakalářské formě na FF UK. Klade nároky na kreativitu a promyšlenost prezentace tak, aby byla po vizuální i jazykové stránce přizpůsobena cílové skupině (srov. http://smeruisk.cz/ a http://uisk.ff.cuni. cz/), byla týmem realizovaná alespoň do úrovně návrhu (včetně wireframe a funkční specifikace) a byla přijatelná pro velmi konzervativního zadavatele, který "neví, co chce". Výsledná microsite by měla fungovat samostatně (bez ohledu na stránky fakulty či univerzity) a vhodným způsobem zejména komunikovat možnost podat si více přihlášek do dvouoborového studia, nikoliv duplikovat obsah stávajících stránek. Garant: Jakub Fiala Odborné konzultace: Daniel Soukup
 7. 7. Instalace k výročí 10 let existence oboru Cílem projektu je navrhnout a vytvořit multimediální instalaci (s využitím arduina, RaspBerry PI, Kinectu apod.) u příležitosti 10 let existence oboru. Největší výzvou projektu je zvládnout celý proces od návrhu až po finální realizaci v podobě, která obstojí v "běžném provozu", tj. nejen během vernisáže, ale bude moci být trvale umístěna na chodbě v Jinonickém areálu. Garant: Jakub Fiala
 8. 8. Čtyři stavby propojené v čase a prostoru: spojme je s kyberprostorem Cílem projektu je navrhnout a vytvořit web o zcela unikátní kulturní instalaci/památce, která propojuje čtyři stavby v čase a prostoru: prezentace by měla jedno z těchto míst (Dům pod půlměsícem v Sobotce) "propojit s kyberprostorem" a poskytnout tak památce další rozměr. Vizuální (umělecká) stránka zde stojí v popředí a při realizaci je možné využít na maximum všechny nabídnuté přesahy (základní informační a reprezentativní funkce by ovšem měla zůstat zachována), což je zároveň největší výzvou projektu. Garant: Jakub Fiala Odborné konzultace: Radim Kučera
 9. 9. Harmonogram MMP v ak. roce 2015/2016 16. 02. 2016 ← zde jsme teď 23. 02. 2016 : příští týden v učebně 2067 x 08. 03. 2016 konzultace se mnou x x 29. 03. 2016 prezentace v polovině semestru v učebně 2067 x 12. 04. 2016 konzultace se mnou x x 03. 05. 2016 neveřejná prezentace v učebně 2067 10. 05. 2016 závěrečná veřejná prezentace
 10. 10. Dnes → příští pondělí 23. 02. 2016 ● zaujalo vás nějaké téma? je zapotřebí o tom mluvit, ptát se a hledat týmové spoluhráče/spoluhráčky; ● nezaujalo vás žádné téma? zrušte svůj předběžný zápis v SISu a přihlaste se za rok - budou v nabídce nová / jiná témata; ● zformování týmů, určit si role a rozdělit úkoly ● definice dílčích cílů (postupu) v projektu a jeho harmonogramu ⇉ příští úterý bude jasné "kdo" bude "co" dělat i "jakým způsobem" bude postupovat? vedoucí týmu představí / nasdílí výše uvedené
 11. 11. Děkuji za pozornost.

×