Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Když data mají tvář, aneb jak na korpus Newton Media?

141 views

Published on

Jana Ada Kubíčková
David Vávra
Cílem projektu byl návrh a následné vytvoření série datových vizualizací, které mohou, avšak nutně nemusí být propojeny tematickou linkou, přičemž datově budou vycházet z korpusu Newton Media. Největší výzvou pro jeho realizátory bylo myslet, kriticky hodnotit a správně počítat; vizuální stránka neměly být dominantní, šlo zejména o maximální vytěžení dat a jejich vzájemné správné provázání.

Záznam ke zhlédnutí: https://youtu.be/tYcR1ayZWcc?t=3h56m6s

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Když data mají tvář, aneb jak na korpus Newton Media?

 1. 1. Když data mají tvář Aneb jak na korpus Newton Media
 2. 2. Co? ● vymyslet 4 témata vhodná ke zpracování ● vydolovat z databáze MediaSearch relevantní data ● vizualizovat získaná data ● napsat blogposty
 3. 3. Vybraná témata ● Obraz zemí, ze kterých přicházejí imigranti do EU v českém tisku ● Důvěra v politiky a mediální zmínky ● Vývoj zpráv o Čapím hnízdě Andreje Babiše ● Netradiční mapa ČR
 4. 4. 1.Obraz zemí, ze kterých přicházejí imigranti do EU, v českém tisku
 5. 5. Data ● Porovnáme počet zmínek o dané zemi v titulcích celostátního tisku s počtem imigrantů, kteří ze země přišli do EU v roce 2015 (Eurostat) ● zadaný dotaz tvořil vždy název země (popř. i variantní název). Např. Írán, v případě více variantních názvů pak např. Sýrie OR (“Syrská arabská republika”) ● od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 ● Po očištění dat 1284 zmínek o 29 zemích
 6. 6. Počet zmínek o zemi v českém tisku v roce 2015 Počet imigrantů z dané země do EU v roce 2015
 7. 7. Vývojpočtuzmínekvčeskémtiskuvrocevs.vývojpočtu imigrantůdoEUvroce2015
 8. 8. 2. Politici v médiích a jejich důvěryhodnost
 9. 9. Data počet zmínek o jednotlivých politicích v titulcích i tělech článku celostátního tisku, rozhlasových či televizních zpráv zadaný dotaz tvořilo vždy příjmení politika, které jsme hledali v titulku článku, a celé jméno politika (ohraničené uvozovkami), jež jsme hledali v článku od 1. března 2015 do 31. března 2016 Tisková zpráva CVVM - Důvěra stranickým představitelům – březen 2016 29 politiků 3186 zmínek o 28 politicích
 10. 10. počet zmínek v českém tisku, rozhlasu a televizi Důvěravbřeznu2016(%)Zdroj:CVVM
 11. 11. 3. Čapí hnízdo
 12. 12. Data Zmapování časové osy kauzy Čapí hnízdo, jak moc se o projektu mluvilo v českých médiích Internetové články, tisk, rozhlas, rádio Vyhledávací dotaz "Čapí hnízdo" AND (areál OR farma OR kauza OR skandál OR dotace) -komín Od 1. 1. 2006 do 1. 4. 2016 Celkem 2751 záznamů
 13. 13. 4. Netradiční mapa České republiky
 14. 14. Data Nakreslit mapu České republiky podle toho, jak jsou si města blízko v médiích Vyhledávací dotaz "město 1" AND “město 2” od 1.4. 2015 do 1.4. 2016 Celkem matice 30 x 30 záznamů Explorační analýza
 15. 15. Děkujeme za pozornost

×