Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introductieles 2012

2,915 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introductieles 2012

 1. 1. WAT IS HET STUDIUM?10 kritische lezingen en debattendie jaarlijks worden gepubliceerd in een Studiumboekover actuele maatschappelijke en wetenschappelijke thema’svanuit een multidisciplinaire benaderingop woensdagavond om 20 uur in de Miryzaal van het Conservatoriumgeorganiseerd door Hogeschool Gentvoor studenten, docenten en geïnteresseerden
 2. 2. Wat houdt Studium in?verplicht: • 5 van de 10 lezingen en discussie • schrijven paperfacultatief: • introductiecollege en workshops • discussie op e-Studium
 3. 3. STUDIUMWORKSHOPSEEN AANRADER!!!!• 2-wekelijks (in de weken dat er geen lezing is)• in kleine groepen• nabespreking van de lezing• feedback op samenvattingen en eerste versies van papers
 4. 4. DE OPDRACHT1. essentie van het betoog formuleren MAX 200 WOORDEN PER LEZING2. een persoonlijke commentaar op (een bepaald aspect )van de lezing: wat vind jij van de stellingname? Waaromvind je dat?IN MIN 200 EN MAX 500 WOORDEN PER LEZING3. reflectie over het jaarthema en bijkomende informatieverzamelen en verwerken(MIN 1000, MAX 1500 woorden)
 5. 5. Voor je begint…Word vriend op Facebook zodat je op de hoogte blijft• Bekijk de website: pagina’s ‘keuzevak’, ‘paper schrijven’, ‘verderlezen’, ‘over normaal’,…• Bekijk voorbeelden van papers in de jaarboeken• Lees de taalpagina’s en bekijk de evaluatiefiche op de website• Oefen ‘leren opzoeken’ met de demo’s van destadsbibliotheek, vooral de Powerpoint ‘efficiënt zoeken’ isinteressant• Oefen vooraf op refereren en citeren• Ga eens langs in de stadsbib, op de 2e en op de 4e verdieping iser een keuzelijst met boekenstand• Maak je keuze uit de lezingen die je zeker wil volgen, neem erminimum 1 als reserve
 6. 6. Voor elke lezing…• bezoek de website: ‘verder lezen’• lees vooraf al eens een artikel zodat je weet waar de sprekervoor staat• lees de synopsis van de lezing zodat je de hoofdlijnen van hetbetoog kent• zoek in de stadsbib (kan via widget op pagina ‘verderlezen’), op het internet, in de HoGent bib naar artikels ofboeken over de auteur (optioneel)
 7. 7. Tijdens de lezing• zorg dat je een notitieblok en een pen bij hebt• het is niet zinvol om de hele lezing ‘te tapen’, reproductie vande lezing wordt niet gewaardeerd!!• zorg dat je de kernboodschap van de lezing neergeschrevenhebt. TIP: meestal zegt de spreker dat in enkele woorden aanhet begin van zijn lezing• schrijf die argumenten op waarmee je het uitgesproken eensof oneens bent. Dat is de start voor de uitwerking van jepersoonlijke commentaar• als je twijfelt of je het goed begrepen hebt, stel een vraag aande spreker aan het eind van zijn betoog.
 8. 8. Samenvatting• Zeg in 1 zin waarover de lezing gaat • Wat is de vraagstelling? (welke vraag werkt hij uit?) • Wat is de stelling van de spreker? (wat is de kern van zijn betoog) • TIP: meestal in de titel, of in de eerste zinnen van de lezing• Hoe onderbouwt de spreker zijn stelling? • Som de argumenten op • Maak onderscheid tussen argumenten en voorbeelden• Werkt de spreker een casus uit?• Let op: een samenvatting is geen opsomming van wat er gezegd is (niet eerst ging het over X, daarna over… en hij sprak ook nog over…)
 9. 9. Commentaar• Formuleer je standpunt over de lezing in het algemeen of overbepaalde aspecten: • ik ga ( niet) akkoord met de stelling dat… • de spreker gaat ervan uit dat XXX, maar ik ben van mening dat… • of: ik deel deze mening slecht gedeeltelijk/ niet • Het is duidelijk dat • Volgens mij…• LET OP: alle standpunten kunnen/ mogen MAAR ZE MOETENONDERBOUWD ZIJN MET DEGELIJKE ARGUMENTEN
 10. 10. Commentaar• Maak een lijst met argumenten: IK BEN AKKOORD/NIET AKKOORD • want, omdat , immers, aangezien, namelijk….• Kies er deze uit die je meest geschikt lijken, die het meestovertuigend zijn ( bijvoorbeeld externe bronnen)• Schrijf je eerste versie en gebruik voor elke nieuwe redenering eennieuwe alinea• Lees je tekst na en bekijk of je argumentatie klopt en helder isopgebouwd. Laat eventueel iemand anders de tekst lezen.
 11. 11. Essay• Eigen reflectie over het jaarthema• doel: • lezingen volgen • verdiepen in het onderwerp • artikelen/boeken opzoeken en lezen • een eigen mening vormen • met argumenten onderbouwen • aan de hand van DRIE wetenschappelijke bronnen
 12. 12. Essay• Probleemstelling: • Wat vraag je je af? • Welk probleem wil je specifiek bespreken? • En waarom is dat interessant/relevant?• Analyse: welke verschillende aspecten zitten er aan hetonderwerp? • Bevindingen uit je eigen bronnen en uit de lezingen: wat denken anderen daarover? • Afweging: ben je het eens/oneens daarmee en waarom ( met verwijzingen)?•Conclusie: antwoord op je probleemstelling literatuurlijst
 13. 13. Bronnen/literatuur• Wat wel: – Wetenschappelijke artikels, boeken• Wat niet: – Damesbladen – Populaire kranten: Het Laatste Nieuws, het Nieuwsblad,… (kwaliteitskranten wel toegelaten) – Wikipedia – Stukken tekst gedownload van internet – Tekst zonder bronvermelding STUDIUM HEEFT BOEKEN OVER HET THEMA: KOM ZE UITLENEN!!!
 14. 14. Schrijf en taaltips• zie tabblad ‘Paper schrijven’ op website• ‘Eerste hulp bij het schrijven van Studiumpaper’ (via de link‘richtlijnen’ op tabblad ‘Paper schrijven’• als je twijfelt… even ‘googelen’• www.projecttaal.hogent.be• Groene boekje: http://woordenlijst.org/• citeren en refereren: zie tabblad ‘Paper schrijven’
 15. 15. Tips:• Niet enkel internetverwijzingen gebruiken: er is meer dan WIKIPEDIA!!• Niet meer dan maximaal aantal woorden: schrijven is schrappen• Conclusie en inleiding worden achteraf geschreven en staan in verband• Eenvoudige zinnen maken: onderwerp, ww en lv.• Gebruik zo weinig mogelijk passieve zinsconstructies• Namen van sprekers: niet de voornaam en let op de spelling, een spreker is geen ‘verteller’• Wees zo concreet mogelijk: niet ‘men’, vage termen• Sterke uitspraken met bronnen onderbouwen• Alles mag als je zegt waar je je mosterd haalt• Jezelf niet minimaliseren: • ‘ik ga proberen’ • ‘mijn kennis is beperkt ‘ • ‘ik ga proberen de vijf lezingen zo goed mogelijk naar mijn normen …’• Beter geen uitleg waarom je Studium gekozen hebt , dan een negatieve motivatie: • ‘omdat ik geen zin had in Nederlands…’
 16. 16. En nog dit…De lezingen zijn een publieke aangelegenheid. Naast studenten zijn er ook veleandere toeschouwers in de zaal. Het is daarom van belang dat: • Gsm’s uit!!! • Er niet onderling gepraat wordt, ook al duurt het iets langer dan verwacht • De lezingen stoppen om half 10 stipt. Het is niet toegelaten om vroeger de zaal te verlaten. Sofie Vandamme Coördinator Studium Generale Jozef Kluyskensstraat 2 9000 Gent sofie.vandamme@hogent.be spreekuur: dinsdag tussen 10 en 12, na afspraak per mail. 09/ 267 01 31 (ma – woe)
 17. 17. FAQ• Hoe inschrijven?• Een lezing missen wegens ziekte• Deadlines• Hoe paper inleveren Zie website!!
 18. 18. Moraal van dit verhaal?• Lees de website grondig!! – Bekijk de Powerpointpresentaties – Lees de achtergrondinformatie – Bekijk het evaluatieschema• Volg de workshops!!! !!!!!!• Verwerk degelijke literatuur in je paper• EEN HEEL FIJN STUDIUMJAAR GEWENST!
 19. 19. E-STUDIUM• www.studiumgent.be: interactieve website • alle info en aankondigingen • achtergrondinformatie over lezingen en sprekers (‘bekijk programma’, ‘verder lezen’) • literatuurverwijzingen (zoek in de catalogus van de stadsbib via widget op tabblad ‘verder lezen’ • verwante lezingen en culturele evenementen• Elektronische nieuwsbrief (inschrijven via website)• Facebook• Twitter
 20. 20. CONTACTSofie VandammeCoördinator Studium GeneraleJozef Kluyskensstraat 29000 Gentsofie.vandamme@hogent.be09/ 267 01 31 (ma - woe)

×