Intro studium

4,111 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intro studium

 1. 1. STUDIUM GENERALE<br />Een bijzonder keuzevak,<br />boeiende avonden. <br />
 2. 2. BIJZONDER KEUZEVAK<br />verplicht: <br /><ul><li> 5 van de 10 lezingen en discussie
 3. 3. schrijven paper</li></ul>facultatief: <br /><ul><li> introductiecollege en workshops
 4. 4. e-studium</li></li></ul><li>DOEL VAN KEUZEVAK<br /><ul><li> aanzetten tot reflectie
 5. 5. betrokkenheid op het maatschappelijke en culturele leven vergroten
 6. 6. opleiding van studenten met diverse achtergrond verbreden
 7. 7. kennis over wetenschap, maatschappij en cultuur verdiepen
 8. 8. ‘over het muurtje heen kijken’</li></li></ul><li>STUDIUMWORKSHOPS<br /><ul><li> 2-wekelijks ( in de weken dat er geen lezing is)
 9. 9. in kleine groepen
 10. 10. nabespreking van de lezing
 11. 11. feedback op samenvattingen en eerste versies van papers</li></li></ul><li>E-STUDIUM<br /><ul><li>www.studiumgent.be: interactieve website
 12. 12. info en aankondigingen
 13. 13. achtergrondinformatie over lezingen en sprekers
 14. 14. literatuurverwijzingen
 15. 15. verwante lezingen en culturele evenementen
 16. 16. elektronische nieuwsbrief
 17. 17. Facebook: ‘vrienden worden’!!!</li></li></ul><li>OPDRACHT<br />1. essentie van het betoog formuleren IN MAX 200 WOORDEN PER LEZING<br />2. een persoonlijke commentaar op ( een bepaald aspect ) van de lezing: wat vind jij van de stellingname? Waarom vind je dat? IN MIN 200 EN MAX 500 WOORDEN PER LEZING<br />3. Reflectie over het jaarthema en bijkomende informatie verzamelen en verwerken (MIN 1000, MAX 1500 woorden)<br />
 18. 18. Voor je begint…<br /><ul><li> lees de website: studiefiche, achtergrondinfo, ‘ verder lezen’
 19. 19. Bekijk voorbeelden van papers de jaarboeken
 20. 20. Lees de taalpagina’s en bekijk de evaluatiefiche op de website
 21. 21. oefen ‘leren opzoeken’ met de demo’s van de stadsbibliotheek, vooral de powerpoint‘efficiënt zoeken’ is interessant
 22. 22. Oefen vooraf op refereren en citeren
 23. 23. Ga eens langs in de stadsbib, op de 2e en op de 4e verdieping is er een keuzelijst met boekenstand
 24. 24. maak je keuze uit de lezingen die je zeker wil volgen, neem er minimum 1 als reserve </li></li></ul><li>Voor elke lezing…<br /><ul><li> bezoek de website: ‘ verder lezen’
 25. 25. lees vooraf al eens een artikel zodat je weet waar de spreker voor staat
 26. 26. lees de synopsis van de lezing zodat je de hoofdlijnen van het betoog kent
 27. 27. zoek in de stadsbib, op het internet, in de HoGentbib naar artikels of boeken over de auteur ( optioneel) </li></li></ul><li>Tijdens de lezing<br /><ul><li> zorg dat je een notitieblok en een pen bij hebt
 28. 28. het is niet zinvol om de hele lezing ‘te tapen’, reproductie van de lezing wordt niet gewaardeerd!!
 29. 29. zorg dat je de kernboodschap van de lezing neergeschreven hebt. TIP: meestal zegt de spreker dat in enkele woorden aan het begin van zijn lezing
 30. 30. schrijf die argumenten op waarmee je het uitgesproken eens of oneens bent. Dat is de start voor de uitwerking van je persoonlijke commentaar
 31. 31. Als je twijfelt of je het goed begrepen hebt, stel een vraag aan de spreker aan het eind van zijn betoog.</li></li></ul><li>Na de lezing: samenvatting<br /><ul><li> Wacht niet te lang met de verwerking van je notities voor je samenvatting.
 32. 32. Bespreek je samenvatting met je medestudenten ( vb op de workshop </li></li></ul><li>Na de lezing: commentaar<br /><ul><li> Formuleer je standpunt over de lezing in het algemeen of over bepaalde aspecten:
 33. 33. ik ga ( niet) akkoord met de stelling dat…
 34. 34. de spreker gaat ervan uit dat XXX, maar ik ben van mening dat…
 35. 35. of: ik deel deze mening slecht gedeeltelijk/ niet
 36. 36. Het is duidelijk dat
 37. 37. Volgens mij…
 38. 38. LET OP: alle standpunten kunnen/ mogen MAAR ZE MOETEN ONDERBOUWD ZIJN MET DEGELIJKE ARGUMENTEN</li></li></ul><li>Na de lezing: commentaar<br /><ul><li> Maak een lijst met argumenten: IK BEN AKKOORD/NIET AKKOORD
 39. 39. want, omdat , immers, aangezien, namelijk….
 40. 40. Kies er deze uit die je meest geschikt lijken, die het meest overtuigend zijn ( bijvoorbeeld externe bronnen)
 41. 41. Schrijf je eerste versie en gebruik voor elke nieuwe redenering een nieuwe alinea
 42. 42. Lees je tekst na en bekijk of je argumentatie klopt en helder is opgebouwd. Laat eventueel iemand anders de tekst lezen.</li></li></ul><li>Na enkele lezingen: reflectie<br /><ul><li> doel:
 43. 43. lezingen volgen,
 44. 44. verdiepen in het onderwerp,
 45. 45. artikelen/boeken opzoeken en lezen
 46. 46. een mening vormen
 47. 47. met argumenten onderbouwen, liefst gesteund op externe bronnen</li></li></ul><li>Na enkele lezingen: reflectie<br /><ul><li> opbouw:
 48. 48. inleiding: waarom is dat onderwerp interessant?
 49. 49. probleemstelling: wat vraag je je af?
 50. 50. analyse: welke verschillende aspecten zitten er aan het onderwerp?
 51. 51. bevindingen uit je eigen bronnen en uit de lezingen: wat denken anderen daarover?
 52. 52. afweging: ben je het eens/oneens daarmee en waarom ( met verwijzingen)?
 53. 53. conclusie: antwoord op je probleemstelling</li></ul>literatuurlijst <br />
 54. 54. Schrijf en taaltips<br /><ul><li>zie tabblad ‘ essay schrijven’
 55. 55. ‘eerste hulp bij het schrijven van studiumpaper’
 56. 56. als je twijfelt… even ‘googelen’
 57. 57. www.projecttaal.hogent.be
 58. 58. groene boekje http://woordenlijst.org/
 59. 59. citeren en refereren: zie tekst website </li></li></ul><li>Tips: <br /><ul><li> Niet enkel internetverwijzingen gebruiken: er is meer dan WIKEPEDIA!!
 60. 60. Niet meer dan maximaal aantal woorden: schrijven is schrappen
 61. 61. Conclusie en inleiding worden achteraf geschreven en staan in verband
 62. 62. Eenvoudige zinnen maken: onderwerp, ww en lv.
 63. 63. Gebruik zo weinig mogelijk passieve zinsconstructies
 64. 64. Namen van sprekers: niet de voornaam en let op de spelling, een spreker is geen ‘verteller’
 65. 65. Wees zo concreet mogelijk: niet ‘men’, vage termen
 66. 66. Sterke uitspraken met bronnen onderbouwen
 67. 67. Alles mag als je zegt waar je je mosterd haalt
 68. 68. Jezelf niet minimaliseren:
 69. 69. ‘ik ga proberen’
 70. 70. ‘ mijn kennis is beperkt ‘
 71. 71. ‘ ik ga proberen de vijf lezingen zo goed mogelijk naar mijn normen …’
 72. 72. Beter geen uitleg waarom je Studium gekozen hebt , dan een negatieve motivatie:
 73. 73. ‘ omdat ik geen zin had in Nederlands…’ </li></li></ul><li>En nog dit…<br />De lezingen zijn een publieke aangelegenheid. Naast studenten zijn er ook vele andere toeschouwers in de zaal. Het is daarom van belang dat:<br /><ul><li>gsm’suit!!!
 74. 74. er niet onderling gepraat wordt, ook al duurt het iets langer dan verwacht
 75. 75. De lezingen stoppen om half 10 stipt. Het is niet toegelaten om vroeger de zaal te verlaten. </li></ul>Sofie Vandamme<br />Coördinator Studium Generale <br />Jozef Kluyskensstraat 2 <br />9000 Gent <br />sofie.vandamme@hogent.be<br /> spreekuur: dinsdag tussen 10 en 12, na afspraak per mail.<br />09/ 267 01 31 (ma - woe)<br />

×