Studio van Pelt Work

645 views

Published on

Graphic design studio in Amsterdam Studio van Pelt is een grafisch ontwerpbureau in Amsterdam, opgericht in 1991 in Den Haag en sinds 1994 gehuisvest in Amsterdam. Studio van Pelt is gespecialiseerd in alle mogelijke vormen van interne- en externe bedrijfscommunicatie, huisstijl-ontwikkeling en huisstijl-continuering.

Studio van Pelt
- Kennis en kunde op het gebied van marketing tools, below the line en above the line o.a. voor Ten Hagen en Stam, Vastgoedmarkt, AON en Bloemenveiling Aalsmeer.
- Ontwerp en opmaak jaarverslagen, bijvoorbeeld TNT jaarverslag (van 2002 t/m 2008), inclusief de koppeling naar het internet, het Ordina jaarverslag en andere jaarverslagen voor een enkele woningstichtingen, o.a. Progrez, voor Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie, MEE Amstel en Zaan en het Interprovinciaal Overleg in Den Haag.
- Het ontwerpen en styleren van vak-, bedrijfs- en personeelsbladen en brochures, ontwikkeling van nieuwe concepten en restyling van bestaande bladen, inclusief beeldredactie, o.a. voor Shell, Woningstichting De Alliantie, MEE Amstel en Zaan, Min. van Economische Zaken, Provincie Zuid-Holland.
- Ontwikkeling en uitwerking van huisstijlen en huisstijl-elementen.
- Ontwikkeling en uitwerking van websites, online publishing en interactieve pdf’s. webdesign

Published in: Design, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
645
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Studio van Pelt Work

  1. 1. Studio van Peltgrafisch ontwerp Vrijetijds boek Studio van Pelt werd gevraagd bij het ontwikkeling en de tot- standkoming van en vormgeven van de uitgave dat Mee Amstel en Zaan samen met Dienst Maatschappelijke ontwikkeling ontwikkelde een boekwerk waarin de verschillende sporten voor mensen met een beperking. Fancy Fair Kleine campagne als ondersteuning voor de versterking van de financiële situatie op de school. Hiermee wordt geld gegenereerd om extra uitgaven te financieren die anders niet in het budget gepast hadden. 0 :3 12 :00 u li n va t 1 6 8j t o Fancy ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ fair Voor alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s van de meidoorn, Op vrijdagmiddag 8 juli wordt er een gezellige, onvergetelijke Fancy Fair georganiseerd op de Meidoorn. Best Practices Als leuke afsluiting van het schooljaar en om geld te verdienen. Met dit geld willen we de gangen gezelliger maken voor de kinderen. Bijvoorbeeld door de aanschaf van vitrinekasten, wissellijsten, abonnement Artotheek. De Fancy Fairzal bestaan uit spelletjes, kindertalentpodium, marktje en knutselactiviteiten. Fairzal 12 praktijkvoorbeelden van startende ondernemers voor het Het thema is Venetiaans tuinfeest. Om de Fancy Fair een succes te maken vragen wij om alvast de datum in uw agenda te zetten en allemaal te komen. ministerie van economische zaken, verbeeld in een voolichtings- GEZOCHT | GEZOCHT | GEZOCHT | GEZOCHT | GEZOCHT | • Jong talent: iedereen die een act, rap, dans, poezie, modeshow of andere voordracht wil doen Ontwerp: studiovanpelt.nl boek. Om de opvang en begeleiding van starters in de regio's te kan zich opgeven bij Anneriek: moeder van Merel, klas Olga. • Marktspullen: speelgoed, plantjes, kinderboeken, kleding etc. Dit wordt op 6 juli ingezameld. De precieze plek en tijdstip volgt nog. Zijn er ouders die lekkere hapjes kunnen maken voor de stimuleren heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) de verkoop? • En natuurlijk ouders die op de dag zelf een handje willen helpen met de spelletjes en creatieve landelijke werkgroep regionale startersopvang in het leven activiteiten. AANMELDEN BIJ: Anneriek: moeder van Merel bij juf Olga, e-mail dorst109@zonnet.nl, telefoon [020] 685 13 98 geroepen. De werkgroep stelt zich ten doel de kwaliteit en de Lucienne: moeder van Nuria bij juf Jannie, e-mail pirouet@xs4all.nl, telefoon [020] 622 94 78 toegankelijkheid van de startersopvang verder te verbeteren. Best Practices 12 praktijkvoorbeelden rlic ters Best Practices 12 praktijkvoorbeelden Startersvoorlichting g htin voo Star
  2. 2. Studio van Peltgrafisch ontwerp IPO Interprovinciaal Overleg Studio van Pelt werd gevraagd voor de ontwikkeling concept en design van het IPO Jaarcongres 2008. Hiervoor kwamen verschillende items tot stand. Greenport Westland naar Ter Heijde, waar goed te zien is wat Deze excursie brengt u naar het Nationaal de metamorfose van een sector Ruimte voor er gebeurt als er niets wordt gedaan. In Natuurhistorisch Museum Naturalis te een strandpaviljoen licht een lid van de Leiden. Na een rondleiding, krijgt u een De Nederlandse tuinbouwsector is Deltacommissie de plannen toe. Lenie inleiding van Nico van Buren, directeur een topspeler op de wereldmarkt. De bijdrage aan de Nederlandse econo- mie bedraagt vele miljarden euro’s. In Dwarshuis, gedeputeerde Water, geeft de provinciale visie weer. van de Stichting Kennisalliantie. Ted Young, voorzitter van de Medical Delta en hoogleraar aan de TU Delft, laat met de provincies het Westland ligt het omvangrijkste een voorbeeldfilmpje zien wat er tot stand aaneengesloten glastuinbouwcomplex Den Haag Internationale Stad komt als wetenschap en bedrijfsleven goed ter wereld. Tijdens deze excursie maakt u motor voor ontwikkeling samenwerken. Asje van Dijk, gedeputeerde kennis met de innovatieve kant van deze sector. Eerst bezoekt u het hoofdkantoor In de afgelopen decennia heeft Den Haag Economie, geeft zijn visie op de rol van de overheid. IPO-Jaarcongres 2008 van Priva in De Lier, marktleider in kli- zich ontwikkeld als internationale stad met maatbeheersing in kassen en gebouwen. veel internationale organisaties op het ge- IPO-Jaarcongres 2008 Daarna vertelt Timo Huges, directeur van bied van recht, vrede en veiligheid. Met alle Landgoederen en Excursieprogramma Flora Holland in het veilinggebouw Flora voorzieningen die daarbij horen, fungeert buitenplaatsen Holland in Naaldwijk wat de markt van de dit concept inmiddels als krachtige motor parels in het stedelijk gebied overheid nodig heeft. Gedeputeerde Erik voor de economische ontwikkeling van van Heijningen van Milieu licht de rol van Den Haag. Tijdens deze excursie bezoekt u De provincie Zuid-Holland heeft dit jaar de provincie toe. het Vredespaleis. Na een rondleiding gaat uitgeroepen tot Zuid-Hollands Jaar van burgemeester Jozias Van Aartsen in op de de Landgoederen. Het hele jaar kunnen 30 september vraag hoe Den Haag aantrekkelijk blijft voor bezoekers op en rond de landgoederen en en 1 oktober te Den Haag De Kust internationale instellingen. Daarna zet Jan buitenplaatsen genieten van beeldende strijden of meebewegen Franssen, commissaris van de Koningin in kunstprojecten, fietsroutes, lezingen en Zuid-Holland, deze ontwikkelingen in een exposities. Deze excursie brengt u naar het De kracht en de invloed van de zee op de breder verband. NB: legitimatie verplicht. prachtig gelegen Kasteel Duivenvoorde. Nederlandse kust zijn veel groter dan eerst Na een rondleiding krijgt u een inleiding gedacht. Op enkele van de ‘zwakke schake- op een belangrijk thema in de bescherming ls’ zijn direct maatregelen genomen. In Kennisalliantie van landschapsgezichten: zijn ontwikkeling IPO-Jaarcongres 2008 wisselwerking tussen markt september 2008 komt de Deltacommissie onder leiding van oud-minister Cees Veer- en wetenschap en bescherming elkaars tegenpolen? Martin van Engelshoven-Huls, gedepu- Dinsdag 30 september man met een rapport hoe de kustveiligheid teerde Cultuur en Recreatie, licht toe op en woensdag 1 oktober voor de langere termijn te verbeteren. Nederland heeft van oudsher een gunstig welke manier Zuid-Holland landschappe- De provincie Zuid-Holland combineert vestigingsklimaat voor handel en dis- lijke waarden beheert. Het IPO-Jaarcongres wordt mede mogelijk gemaakt te Den Haag kustversterking met kustontwikkeling. tributie. Alleen een goede bereikbaarheid door Sdu Uitgevers, BNG, B&A en Deloitte. Zij wil nieuwe natuur- en recreatiegebie- en voldoende ruimte voor wonen en Meer informatie en praktische tips voor den creëren als antwoord op het grote werken is niet genoeg. Permanente ontwik- deze excursies vindt u vanaf eind augustus ruimtetekort binnen de Randstad. De keling van de kenniseconomie is cruciaal. op www.ipo.nl. rs nso pilot ‘Zandmotor’ is een innovatieve vorm Daarvoor is wisselwerking tussen markt van kustontwikkeling die op deze manier en wetenschap nodig. Een goed voorbeeld Spo en deze schaal nog nergens ter wereld is is de Medical Delta, een samenwerkings- toegepast. Tijdens deze excursie gaat u verband van vijf academische instellingen. Fotografie: Jeronimusvanpelt, Den Haag | Ontwerp: Studiovanpelt, Amsterdam Thematafel {1} Thematafel {6} Thematafel {2} Thematafel {3} +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IPO Interprovinciaal Overleg Omslag Klimaat- Energieakkoord tussen Rijk en Provincies 2009 - 2011 Provincies nieuwe stijl: De interactie tussen De ruimtelijke kwaliteit: De regionale dimensie ruimtelijke ontwikkeling van de kenniseconomie de positie van de provincie werken aan een mooi en mobiliteit Nederland Klimaat- Energieakkoord tussen Rijk en Provincies 2009 - 2011 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Provincies schakel voor ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Min Economische Zaken klimaat en energie ICT-Agenda 2008-2011 Publieksversie Provincies schakel voor klimaat en energie In 2015 is Nederland koploper op het gebied van ICT: dat is de ambitie van het kabinet. Het kabinet beschrijft deze ambitie in de ICT-Agenda 2008-2011. In deze agenda is uitgebreide aandacht voor alle lopende projecten. Provincies schakel Daarnaast geeft het kabinet aan welke acties nodig zijn om de ambitie te behalen. klimaat en energie Digitalisering is een onafhankelijke internatio- www.ez.nl/Onderwerpen/Elektronische_com- nale ontwikkeling. Het is belangrijk dat Neder- municatie/ICT_beleid/Rijksbrede_ICT_Agenda. land voorop meegaat in die ontwikkeling om haar positie als innovatief handels- en diensten- ... wat staat erin? land te houden. Daarvoor moet geïnvesteerd De ICT-Agenda 2008-2011 gaat over de plannen worden in nieuwe, vaak digitale, via het internet van het kabinet op het gebied van ICT. af te nemen, diensten. Ook door de overheid. De ambitie van het kabinet en de concrete ac- tiepunten staan in hoofdstuk 1. De onderwerpen Er is de afgelopen tijd veel aandacht voor ICT- die prioriteit krijgen, staan uitgebreid beschre- projecten bij de overheid die niet altijd opleve- ven in hoofdstuk 2. Het gaat dan om: ren wat vooraf werd verwacht. Bij iedere ver- • eVaardigheden nieuwing bestaat het risico van teleurstelling en • elektronische dienstverlening door de mislukking. Om dit zoveel mogelijk te beper- overheid ken, is het belangrijk te leren van eerdere misluk- • interoperabiliteit en standaarden kingen en zorgvuldige besluiten te nemen. Het • maatschappelijke domeinen en ICT Provincies schakel voor klimaat en energie is zeker geen reden om het vernieuwen te stop- • diensteninnovatie en ICT pen. Wel zal vooraf en tijdens de uitvoering be- Hoofdstuk 3 gaat over onderwerpen die al langer ter worden gestuurd op de haalbaarheid van de aandacht van het kabinet krijgen. In hoofdstuk 4 doelstellingen van grote ICT-projecten. en 5 staat vervolgens welke financiële middelen het kabinet ter beschikking stelt en hoe het de De samenvatting van de ICT-Agenda ... actiepunten uit de ICT-Agenda wil organiseren. Voor u ligt de publieksversie van de ICT-Agenda 2008-2011. Dit is een samenvatting van de ICT- Agenda 2008-2011, bedoeld voor burgers, be- Als bijlage vindt u een opsomming van alle acties uit de ICT-Agenda. 1 drijven en (overheids)instellingen die interesse hebben in het ICT-beleid van het kabinet op hoofdlijnen. Wie in meer detail de agenda wil Wat wil Nederland op lezen kan deze downloaden of inzien op ȟ ICT-gebied en waarom? 4 5
  3. 3. Studio van Peltgrafisch ontwerp Blik Blik is een driemaandelijkse uitgave van Mee Amstel en Zaan waarin voorlichting wordt gegeven, praktijkvoorbeelden staan en praktische en educatieve tips voor mensen met een beperk- ing aan bod komen. The wealth of Nations Boek voor Cornelia Lauf die als curator verschillende internationale kunstenaars had gevraagd voor een tentoonstelling in Polen. Studio van Pelt in samenwerking met Joseph Kosuth. Boek is gedrukt op linnen. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bestelauto.nl Bestelauto.nl werd gelanceerd als website gebaseerd merk. Naast de bouw van de website werden er ook ter promotie een aantal evenementen bezocht, waaronder de autoRai. Hiervoor ontwikkelde Studio van pelt de verschillende items. Letter B 55mm spotje 250mm mijn bestelauto.nl spotje mijn beste lauto .nl mijn bes tela uto. nl to. nl au tel es nb mij studiovanpelt©2005
  4. 4. Studio van Peltgrafisch ontwerp +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Swimkick Swimkick is bedoelt voor jeugdige zwemmers. Een paspoort (zwemboekje) waarin informatie en voorlichting staat en waarmee ze bepaalde zwemvariaties konden uitvoeren en Reimerink Communications noteren. Studio van Pelt ontwierp voor het communi- g sla Scho ol catie bureau Reimerink Communications de Ru gs lag huisstijl. Afwijkende vormen en een andere g der sla optische indeling vormen de basis. l Vlin c raw rst Bo csaa al wgg slrsl elralg B S V oroo cihet l jd r ns kick Swim ort s va n de o mer een Pasp elne e oor rd e de bben w hierd or Voo slag he gedaan ar vo e f vrij e proe emrs ijde kla n die t ln tr t er eers lle dee mweds eer da a e k zijn ote zw eerste r de g n op de e volg ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Optimum KPNG Optimum huisstijl bestond uit veel illustratie materiaal waarmee vooral de menselijke kant van het bedrijf moest worden belicht.
  5. 5. Studio van Peltgrafisch ontwerp Enneus Heermalezing Voor de jaarlijkse Heerma-lezing een uitnodiging en boekje voor de jaarlijkse Enneus Heermalezing. Praxis Ontwerp van kleurstalen voor de verfafdeling van de PRAXIS winkels. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Affiche Voorlichting voor Turkse inwoners met een beperking. Info Thuis is een project van MEE Amstel MEE Amstel en Zaan en Zaan, een organisatie voor informatie, advies en ondersteuning voor mensen met een beperking Zo doe ik dat Barbara Heetman schreef het boek ‘zo doe ik dat’, 020 512 72 67 Information about a handicap chronic illness or development impairment in your own language? vol gebundelde columns waarin zij openhartig spreekt over het omgaan met haar progressieve Informatie over een handicap chronische ziekte ofontwikkelings achterstand in uw eigen taal? spierziekte. De columns die in dit boek zijn In fo Thu is allows for e as i e r con tact opgenomen zijn eerder opgenomen in AU!, het with other facilitie s an d re gu lati on s consumentenblad van de Amsterdamse zorg- en I nfo Th ui s ver laagt dienstverlening. d e d remp el n aar Informatie in Turks, Arabisch, vo o rzi eni ng e n Berbers, Engels, Twi (Ghanees) of Papiamento.Telefoon (020) 512 72 67 Information Inloopspreekuur Every Thursday between Iedere donderdag van 10.00 tot info TH U I S 10 a.m. and 2 p.m. 14.00 uur RECOGIN RECOGIN Hofgeest 193-B Hofgeest 193-B Amsterdam zuidoost Amsterdam zuidoost Questions? Vragen? Contact Barbara Williams, Barbara Williams beantwoordt ze telephone (06) 41 73 39 21 graag per telefoon (06) 41 73 39 21 Vlaardingenlaan 1, 1059 GL Amsterdam Tel. 020 - 512 72 67
  6. 6. Studio van Peltgrafisch ontwerp Veilingcatalogus Veilingcatalogus voor geldinzameling voor de 1e Openluchtschool, Amsterdam. NIEUWSBRIEF 1e Openluchtschool Ontwerp voor verschillende stadia van het gebruik van de pil. Voorlichtings materiaal voor vrouwen over het gebruik van de pil. veiling Informatie over alternatieven voor de pil Vrouwen ouder dan 35 jaar Liever geen anticonceptiepil meer slikken? Er zijn allerlei redenen om eens na te denken over een alternatief voor de pil. Die redenen zijn voor iedereen persoonlijk, bijvoorbeeld: • Ik vind het moeilijk om te onthouden dat ik de pil iedere dag moet innemen • Ik wil zo weinig mogelijk hormonen in mijn lichaam • Ik wil geen kinderen meer Behalve de pil zijn er ook andere anticon- hebben, worden ongeveer 85 vrouwen ceptiemiddelen en methodes. Hieronder zwanger. De Pearl Index is dan dus 85. Studio van Pelt, Amsterdam zie je een overzicht. Hoe betrouwbaar elk De Pearl Index van de anticonceptiepil is middel of elke methode is kun je zien in theorie 0,5 maar ligt in de praktijk aan de Pearl Index. De Pearl Index laat tussen 0,2 en 10. Dat de score in de zien hoe veel vrouwen zwanger raken als praktijk zo wisselt komt door de gebruik- 100 vrouwen 1 jaar lang allemaal een ster zelf: er wordt dan niet op tijd hetzelfde anticonceptiemiddel gebrui- begonnen met een nieuwe strip, of de pil ken. Wanneer 100 stellen een jaar lang wordt vergeten. samenleven en zonder bescherming sex Ik vind het moeilijk om te onthouden Net als bij een tampon voel je de dan is dit anticonceptiemiddel net zo 7 februari 2008 dat ik de pil iedere dag moet innemen Nuvaring pas als hij verkeerd zit. Als je de Nuvaring consequent elke 4 weken inbrengt en op tijd betrouwbaar als de anticonceptiepil. (Pearl Index in de praktijk: 0,71). verwijdert, dan is dit anticon- De pil bevat een combinatie van de ceptiemiddel net zo betrouwbaar als Ik wil zo weinig mogelijk hormonen hormonen oestrogeen en progesteron, de anticonceptiepil. (Pearl Index in de in mijn lichaam die ervoor zorgt dat je niet zwanger kunt praktijk: 0,65). worden. Deze combinatie van hormonen ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bestaat ook bij andere anticonceptie- middelen: De pleister (Evra): (bij juist gebruik net zo betrouwbaar als de anticonceptiepil) Vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar, die roken en ook de anticonceptiepil ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ De ring (Nuvaring): (bij juist gebruik net De Evra pleister (4,5cm x 4,5 cm) geeft langzaam een klein beetje van de gebruiken hebben door de oestrogenen in de anticonceptiepil meer kans op het zo betrouwbaar als de anticonceptiepil) hormonen oestrogeen en progesteron krijgen van hart- en vaatziekten. Stoppen De Nuvaring is een hele flexibele ring die af in je lichaam. Je plakt 3 weken lang met roken is voor deze vrouwen daarom, je zelf in de vagina inbrengt. Dat gaat net iedere week een nieuwe pleister. In de maar ook om andere gezondheidsrede- zo gemakkelijk als het inbrengen van vierde week plak je geen pleister. Je nen, heel belangrijk. Als het niet lukt om een tampon. De ring geeft steeds een houdt dan een stopweek (net als bij de te stoppen met roken dan is het verstan- heel klein beetje van de hormonen pil). dig om een anticonceptiemiddel te gaan oestrogeen en progesteron af in je De pleister is bijna niet te zien en kan gebruiken waar alleen progestageen in lichaam. Hij blijft drie weken zitten. Na 3 ook gewoon gebruikt worden in water zit. weken neem je de ring uit. Je houdt dan (water en hitte hebben geen invloed op Sommige vrouwen willen gewoon liever een stopweek (net als bij de pil) en de hoeveelheid hormonen die in het zo min mogelijk extra hormonen in hun brengt een week later weer een nieuwe lichaam komt). Douchen, baden, zwem- lichaam. Hieronder staat een uitleg van NIEUWSBRIEF TNTpost ring in. men en sauna met de pleister is mogelijk. methoden waarbij minder extra hormo- Als je de pleister precies goed gebruikt nen in het lichaam komen dan bij de anticonceptiepil: Nieuwsbrief/ kwartaalblad voor de financiële afdeling Pagina Informatie over alternatieven voor de pil van TNTpost.
  7. 7. Studio van Peltgrafisch ontwerp Huisstijl Els Schröder Hondenborden Bewegwijzering voor de hondenbezitters in Els Schröder-Herkströter Kampheidelaan 34 B Turnhout t d s de gemeente Den Haag. tel +32 (0)14 656900 mobiel: +32 (0)477 338664 e-mail: info@herkschroder.com ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Huisstijl items Woningstichting Progrez
  8. 8. www.studiovanpelt.nl Websites Website ontwerp voor diverse orgasnisaties en bedrijven.

×