Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Katowice, 7 maja 2009r.<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Dlaczego warto mieć stronę? ...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Dlaczego warto mieć stronę?<...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie są powody zmian?<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie są powody zmian?<br />...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie są powody zmian?<br />...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie są powody zmian?<br />...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie są powody zmian?<br />...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie powinny być powody zmi...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie powinny być powody zmi...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie powinny być powody zmi...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie powinny być powody zmi...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie powinny być powody zmi...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie powinny być powody zmi...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jaką funkcję pełni strona w ...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Dlaczego powinno się mieć do...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Dlaczego powinno się mieć do...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Dlaczego powinno się mieć do...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Dlaczego powinno się mieć do...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Dlaczego powinno się mieć do...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wizerunek<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wizerunek<br />3 - 5 sekund(...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wizerunek<br />3 - 5 sekund(...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wizerunek<br />3 - 5 sekund(...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wizerunek<br />3 - 5 sekund(...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Oszczędności<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Oszczędności - zawartość<br ...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Oszczędności - zawartość<br ...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Czytelna i zrozumiała oferta...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Oszczędności - zawartość<br ...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Oszczędności - zawartość<br ...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Oszczędności - zawartość<br ...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk - akcje<br />Zamówienie...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk - akcje<br />Zamówienie...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk - akcje<br />Zamówienie...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk - akcje<br />Zamówienie...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile wydać na stworzenie stro...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile kosztuje wizerunek ?<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile kosztuje wizerunek ?<br ...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile kosztuje wizerunek ?<br ...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile kosztuje wizerunek ?<br ...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jak go wstępnie wyliczyć ?<b...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jak go wstępnie wyliczyć ?<b...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jak go wstępnie wyliczyć ?<b...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jak go wstępnie wyliczyć ?<b...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jak go wstępnie wyliczyć ?<b...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk<br />Sprzedaż(trzeba mi...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk<br />Sprzedaż(trzeba mi...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk<br />Sprzedaż(trzeba mi...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jak sprawdzić skuteczność st...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wizerunek(projekt)<br />Oszc...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wizerunek(projekt)<br />Oszc...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Co chcielibyśmy wiedzieć ?<b...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Co chcielibyśmy wiedzieć ?<b...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Co chcielibyśmy wiedzieć ?<b...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Co chcielibyśmy wiedzieć ?<b...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Co chcielibyśmy wiedzieć ?<b...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Kto może pomóc? <br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Google Analytics<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Google Analytics<br />Statys...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Google Analytics<br />Statys...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Google Analytics<br />Statys...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Google Analytics<br />Statys...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jest darmowy<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wygląd panelu głównego<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wygląd panelu głównego<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wygląd panelu głównego<br />
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych...
Zysk (20%): 100zł</li></ul>Zapytanie ofertowe<br /><ul><li>Oszczędność czasu: 2h
Zysk (potencjalny): 240zł /10 = 24zł</li></ul>Zapoznanie się z ofertą<br /><ul><li>Oszczędność czasu: 30min
Zysk: 60zł / 20 = 3zł</li></li></ul><li>Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Ana...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych...
Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Biznesowe założenia dla proj...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics.

 1. 1. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Katowice, 7 maja 2009r.<br />
 2. 2. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Dlaczego warto mieć stronę? Ile wydać na jej stworzenie?Jak sprawdzić jej skuteczność?<br />
 3. 3. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
 4. 4. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
 5. 5. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
 6. 6. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Dlaczego warto mieć stronę?<br />
 7. 7. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie są powody zmian?<br />
 8. 8. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie są powody zmian?<br />Moja strona jest stara<br />
 9. 9. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie są powody zmian?<br />Moja strona jest stara<br />Podobają mi się animacje<br />
 10. 10. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie są powody zmian?<br />Moja strona jest stara<br />Podobają mi się animacje<br />Konkurencja ma nową<br />
 11. 11. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie są powody zmian?<br />Moja strona jest stara<br />Podobają mi się animacje<br />Konkurencja ma nową<br />Chcę logowanie !<br />
 12. 12. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie powinny być powody zmian?<br />
 13. 13. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie powinny być powody zmian?<br />Mam małą liczbę zapytań<br />
 14. 14. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie powinny być powody zmian?<br />Mam małą liczbę zapytań<br />Nie jestem rozpoznawalny<br />
 15. 15. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie powinny być powody zmian?<br />Mam małą liczbę zapytań<br />Nie jestem rozpoznawalny<br />Chcę zbierać dane marketingowe<br />
 16. 16. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie powinny być powody zmian?<br />Mam małą liczbę zapytań<br />Nie jestem rozpoznawalny<br />Chcę zbierać dane marketingowe<br />Chciałbym zaoszczędzić czas<br />
 17. 17. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jakie powinny być powody zmian?<br />Mam małą liczbę zapytań<br />Nie jestem rozpoznawalny<br />Chcę zbierać dane marketingowe<br />Chciałbym zaoszczędzić czas<br />CHCĘ ZARABIAĆ WIĘCEJ !!!!!<br />
 18. 18. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jaką funkcję pełni strona w mojej firmie ?<br />
 19. 19. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Dlaczego powinno się mieć dobrą stronę www ?<br />
 20. 20. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Dlaczego powinno się mieć dobrą stronę www ?<br />Wizerunek<br />
 21. 21. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Dlaczego powinno się mieć dobrą stronę www ?<br />Wizerunek<br />
 22. 22. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Dlaczego powinno się mieć dobrą stronę www ?<br />Wizerunek<br />Oszczędność<br />
 23. 23. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Dlaczego powinno się mieć dobrą stronę www ?<br />Wizerunek<br />Oszczędność<br />Zysk<br />
 24. 24. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wizerunek<br />
 25. 25. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wizerunek<br />3 - 5 sekund(ładowanie, pierwsze wrażenie)<br />
 26. 26. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wizerunek<br />3 - 5 sekund(ładowanie, pierwsze wrażenie)<br />Przejrzystość(łatwość odnalezienia informacji, merytoryka)<br />
 27. 27. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wizerunek<br />3 - 5 sekund(ładowanie, pierwsze wrażenie)<br />Przejrzystość(łatwość odnalezienia informacji, merytoryka)<br />Wiarygodność(wrażenia estetyczne)<br />
 28. 28. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wizerunek<br />3 - 5 sekund(ładowanie, pierwsze wrażenie)<br />Przejrzystość(łatwość odnalezienia informacji, merytoryka)<br />Wiarygodność(wrażenia estetyczne)<br />Efekt „WOW”(punkty 1 – 3 przestają mieć znaczenie)<br />
 29. 29. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
 30. 30. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
 31. 31. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
 32. 32. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Oszczędności<br />
 33. 33. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Oszczędności - zawartość<br />Czytelna i zrozumiała oferta(od ogółu do szczegółu)<br />
 34. 34. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
 35. 35. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Oszczędności - zawartość<br />Czytelna i zrozumiała oferta(od ogółu do szczegółu)<br />Kalkulator usług / cennik(czy mnie na to stać ?)<br />
 36. 36. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Czytelna i zrozumiała oferta(od ogółu do szczegółu)<br />Kalkulator usług / cennik(czy mnie na to stać ?)<br />
 37. 37. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Oszczędności - zawartość<br />Czytelna i zrozumiała oferta(od ogółu do szczegółu)<br />Kalkulator usług / cennik(czy mnie na to stać ?)<br />Referencje / portfolio(czy oni się na tym znają ?)<br />
 38. 38. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
 39. 39. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Oszczędności - zawartość<br />Czytelna i zrozumiała oferta(od ogółu do szczegółu)<br />Kalkulator usług / cennik(czy mnie na to stać ?)<br />Referencje / portfolio(czy oni się na tym znają ?)<br />Formularze / pliki(ułatwienie pracy)<br />
 40. 40. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Oszczędności - zawartość<br />Czytelna i zrozumiała oferta(od ogółu do szczegółu)<br />Kalkulator usług / cennik(czy mnie na to stać ?)<br />Referencje / portfolio(czy oni się na tym znają ?)<br />Formularze / pliki(ułatwienie pracy)<br />
 41. 41. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk<br />
 42. 42. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk - akcje<br />Zamówienie(zysk bezpośredni)<br />
 43. 43. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk - akcje<br />Zamówienie(zysk bezpośredni)<br />Zapytanie(zysk potencjalny)<br />
 44. 44. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk - akcje<br />Zamówienie(zysk bezpośredni)<br />Zapytanie(zysk potencjalny)<br />Dane marketingowe (e-mail, nr telefonu)<br />
 45. 45. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk - akcje<br />Zamówienie(zysk bezpośredni)<br />Zapytanie(zysk potencjalny)<br />Dane marketingowe / kontaktowe(e-mail, nr telefonu)<br />
 46. 46. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile wydać na stworzenie strony? <br />
 47. 47. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile kosztuje wizerunek ?<br />
 48. 48. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile kosztuje wizerunek ?<br />Najczęściej(tyle ile chce na niego wydać firma)<br />
 49. 49. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile kosztuje wizerunek ?<br />Najczęściej(tyle ile chce na niego wydać firma)<br />Czasami(uwzględnia się „standard branży”)<br />
 50. 50. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile kosztuje wizerunek ?<br />Najczęściej(tyle ile chce na niego wydać firma)<br />Czasami(uwzględnia się „standard branży”)<br />Rzadko (słucha się agencji)<br />
 51. 51. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jak go wstępnie wyliczyć ?<br />
 52. 52. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jak go wstępnie wyliczyć ?<br />Co posiadamy ?(księga znaku, zdjęcia, elementy graficzne)<br />
 53. 53. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jak go wstępnie wyliczyć ?<br />Co posiadamy ?(księga znaku, zdjęcia, elementy graficzne)<br />Co posiada konkurencja ?(działania wywiadowcze)<br />
 54. 54. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jak go wstępnie wyliczyć ?<br />Co posiadamy ?(księga znaku, zdjęcia, elementy graficzne)<br />Co posiada konkurencja ?(działania wywiadowcze)<br />Kto jest naszym odbiorcą ? (dopasowanie technologii)<br />
 55. 55. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jak go wstępnie wyliczyć ?<br />Co posiadamy ?(księga znaku, zdjęcia, elementy graficzne)<br />Co posiada konkurencja ?(działania wywiadowcze)<br />Kto jest naszym odbiorcą ? (dopasowanie technologii)<br />Co chcemy mieć ?(wyprzedzenie konkurencji, „żywotność”)<br />
 56. 56. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić?<br />
 57. 57. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić?<br />Co - Czas<br />
 58. 58. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić?<br />Co - Czas- znalezienie kontaktu 10 – 60 min<br />
 59. 59. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić?<br />Co - Czas- znalezienie kontaktu 10 – 60 min- prezentacja oferty 20 – 90min<br />
 60. 60. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić?<br />Co - Czas- znalezienie kontaktu 10 – 60 min- prezentacja oferty 20 – 90min- przygotowanie kalkulacji: 30 – 90 min<br />
 61. 61. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić?<br />Co - Czas- znalezienie kontaktu 10 – 60 min- prezentacja oferty 20 – 90min- przygotowanie kalkulacji: 30 – 90 min- razem od 1 do 4 godzin<br />
 62. 62. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić?<br />Co - Czas- znalezienie kontaktu 10 – 60 min- prezentacja oferty 20 – 90min- przygotowanie kalkulacji: 30 – 90 min- razem od 1 do 4 godzin<br />Ile - Pieniądze<br />
 63. 63. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić?<br />Co - Czas- znalezienie kontaktu 10 – 60 min- prezentacja oferty 20 – 90min- przygotowanie kalkulacji: 30 – 90 min- razem od 1 do 4 godzin<br />Ile - Pieniądze - godzina pracy = pensja + koszty + zysk = 120zł <br />
 64. 64. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Ile i co możemy zaoszczędzić?<br />Co - Czas- znalezienie kontaktu 10 – 60 min- prezentacja oferty 20 – 90min- przygotowanie kalkulacji: 30 – 90 min- razem od 1 do 4 godzin<br />Ile - Pieniądze - godzina pracy = pensja + koszty + zysk = 120zł - oszczędność sięgnie od 120 do 480zł <br />
 65. 65. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk<br />
 66. 66. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk<br />Sprzedaż(trzeba mieć atrakcyjną ofertę ! ! ! )<br />
 67. 67. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk<br />Sprzedaż(trzeba mieć atrakcyjną ofertę ! ! ! )<br />Wolny czas(wynika z oszczędności)<br />
 68. 68. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Zysk<br />Sprzedaż(trzeba mieć atrakcyjną ofertę ! ! ! )<br />Wolny czas(wynika z oszczędności)<br />Kontakty(cenne dane marketingowe)<br />
 69. 69. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jak sprawdzić skuteczność strony internetowej? <br />
 70. 70. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wizerunek(projekt)<br />Oszczędności(zawartość)<br />Zyski(akcje)<br />
 71. 71. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wizerunek(projekt)<br />Oszczędności(zawartość)<br />Zyski(akcje)<br />Czy to działa? (monitoring)<br />
 72. 72. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Co chcielibyśmy wiedzieć ?<br />
 73. 73. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Co chcielibyśmy wiedzieć ?<br />Kto nas odwiedza ?(geolokalizacja, sprzęt)<br />
 74. 74. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Co chcielibyśmy wiedzieć ?<br />Kto nas odwiedza ?(geolokalizacja, sprzęt)<br />Skąd się o nas dowiedział(kampania, pozycjonowanie)<br />
 75. 75. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Co chcielibyśmy wiedzieć ?<br />Kto nas odwiedza ?(geolokalizacja, sprzęt)<br />Skąd się o nas dowiedział(kampania, pozycjonowanie)<br />Co go interesowało ?(treść i jej jakość)<br />
 76. 76. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Co chcielibyśmy wiedzieć ?<br />Kto nas odwiedza ?(geolokalizacja, sprzęt)<br />Skąd się o nas dowiedział(kampania, pozycjonowanie)<br />Co go interesowało ?(treść i jej jakość)<br />Co możemy zrobić lepiej ?(porzucenie odwiedzin, strony wyjścia)<br />
 77. 77. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Kto może pomóc? <br />
 78. 78. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />
 79. 79. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Google Analytics<br />
 80. 80. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Google Analytics<br />Statystyki(użytkownicy, geolokalizacja, czas)<br />
 81. 81. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Google Analytics<br />Statystyki(użytkownicy, geolokalizacja, czas)<br />Mierzenie skuteczności działań marketingowych(AdWords, banery, e-mail marketing)<br />
 82. 82. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Google Analytics<br />Statystyki(użytkownicy, geolokalizacja, czas)<br />Mierzenie skuteczności działań marketingowych(AdWords, banery, e-mail marketing)<br />Testy porównawcze(śledzenie konkurencji)<br />
 83. 83. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Google Analytics<br />Statystyki(użytkownicy, geolokalizacja, czas)<br />Mierzenie skuteczności działań marketingowych(AdWords, banery, e-mail marketing)<br />Testy porównawcze(śledzenie konkurencji)<br />Realizacja celów biznesowych(strona jako e-pracownik)<br />
 84. 84. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Jest darmowy<br />
 85. 85. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wygląd panelu głównego<br />
 86. 86. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wygląd panelu głównego<br />
 87. 87. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Wygląd panelu głównego<br />
 88. 88. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych<br />Akcje, Cele<br />Wartość<br />Pomiar<br />
 89. 89. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych<br />Akcje, Cele<br />Wypełnienie formularza (ankiety), dokonanie zakupu, pobranie pliku, przeczytanie oferty, obejrzenie filmu, <br />
 90. 90. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych<br />Wartość<br />Zakup:<br /><ul><li>Przychód:600zł
 91. 91. Zysk (20%): 100zł</li></ul>Zapytanie ofertowe<br /><ul><li>Oszczędność czasu: 2h
 92. 92. Zysk (potencjalny): 240zł /10 = 24zł</li></ul>Zapoznanie się z ofertą<br /><ul><li>Oszczędność czasu: 30min
 93. 93. Zysk: 60zł / 20 = 3zł</li></li></ul><li>Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych(ustalenie celów i wartości)<br />Cele<br />Wartości (przykładowe):<br />G1 = 40zł<br />G2 = 20zł<br />G3 = 4zł<br />G4 = 0.5zł<br />
 94. 94. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych(planer kampanii)<br />Rodzaj<br />Targetowanie<br />Budżet<br />R1<br />T1<br />B1<br />?<br />R2<br />T2<br />B2<br />R3<br />T3<br />B3<br />R4<br />T4<br />B4<br />
 95. 95. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych(formularz kontaktowy)<br />
 96. 96. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych(ustalenie celów i wartości)<br />Cele<br />Wartości (przykładowe):<br />G1 = 40zł<br />G2 = 20zł<br />G3 = 4zł<br />G4 = 0.5zł<br />
 97. 97. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych(wygląd panelu głównego)<br />
 98. 98. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych(wygląd panelu głównego)<br />
 99. 99. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych(monitoring celów)<br />
 100. 100. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych(ile wydać na reklamę ?)<br />
 101. 101. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych(monitoring celów)<br />
 102. 102. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych(ile wydać na reklamę ?)<br />
 103. 103. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych(ile wydać na reklamę ?)<br />
 104. 104. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych(ile wydać na reklamę ?)<br />
 105. 105. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Realizacja celów biznesowych(ile wydać na reklamę ?)<br />
 106. 106. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Biznesowe założenia dla projektów internetowych to:<br />Ustalenie budżetu na wizerunek<br />Poszukanie oszczędności<br />Zaplanowanie zysków<br />Google Analytics powie nam:<br />Kto jest naszym klientem<br />Co robimy źle<br />Czy inwestycja przyniosła zwrot<br />
 107. 107. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Dziękuję za uwagę<br />
 108. 108. Biznesowe założenia dla projektów internetowych. Przybliżenie narzędzia Google Analytics<br />Pytania?<br />

×