Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Inject your dependencies

Download to read offline

Anže Vodovnik gave a talk about dependency injection and why &where it's useful at SLODUG's first season 2011/2012 meeting.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Inject your dependencies

 1. 1. Inject Your Dependencies Inversion of control Anže Vodovnik (anze@studiopesec.com)
 2. 2. Kdo sem?• Programski arhitekt• 10+ let izkušenj (C#, Java...)• http://www.linkedin.com/in/avodovnik• @avodovnik• http://lab.studiopesec.com
 3. 3. Kdo je Studio Pešec?• digital production company• visoko-performančne, skalabilne (spletne) aplikacije• Razvoj po meri• Svetovanje• Marketing
 4. 4. Job.ru • 350.000+ unikatnih obiskovalcev na dan • ASP.NET & MySQL • 9 strežnikov
 5. 5. CentrSource • ASP.NET 4 & MSSQL • Kanada, Madžarska, Slo venija • 120.000 unikatnih obiskovalcev + tiskan katalog • Oglaševalska platforma za direktni marketing
 6. 6. Viva.si • ASP.NET MVC & MySQL • Netko • 6000 dnevno unikatnih uporabnikov • Zdravstvena skupnost
 7. 7. MojeDelo.com • Vodilni zaposlitveni portal v Sloveniji • ASP.NET 4.0 in SQL Azure • 35.000 dnevno unikatnih obiskovalcev • Windows Azure
 8. 8. Agenda• Odvisnosti v aplikaciji• Načrtovalski vzorci• Dependency Injection 101• Primeri dobrih ogrodji• Realnost: moja aplikacija in jaz
 9. 9. Odvisnosti v aplikaciji• Kaj je odvisnost?• Podatkovni nivo & baze – MySQL, MSSQL, Azure• Poslovni nivo• Zunanje storitve & komponente• .NET framework komponente – File objekti – Web objekti (npr. HttpContext, Request...)
 10. 10. Odvisnosti: pogled z vrha PoslovnaUI DAL Baza logika
 11. 11. In?• Več-nivojska arhitektura je logična ločitev• Koda je vseeno tesno povezana in odvisna } – Stranka 1: MySQL – Stranka 2: MSSQL Različne verzije za vse? – Stranka 3: Azure SQL – Stranka N: Oracle? („$!“#?!=@„!%“!!“)
 12. 12. In? (cnt‘d)• Težko izoliramo posamezno komponento – Težje testiranje – Težje prilagajanje – Težje vzdrževanje – Težje spreminjanje / nadgrajevanje
 13. 13. Tesna sklopljenost• Sword in Samurai sta sklopljena• Ne moremo zamenjati oziroma dodati orožja brez spreminjanja Samurai razreda• Vpeljemo prvi nivo abstrakcije: interface
 14. 14. REŠITEV 1PROGRAMMING TO AN INTERFACE
 15. 15. Rešitev 1• Še vedno statična odvisnost med Samurai in Sword razredom• Logika (Attack) ni več neposredno odvisna od implementacije
 16. 16. REŠITEV 2FACTORY PATTERN
 17. 17. Rešitev 2• Še vedno je tesno sklopljen• Še vedno je statična povezava
 18. 18. REŠITEV 3SERVICE LOCATOR
 19. 19. Rešitev 3 + Samurai ni več statično odvisen od Sword razreda + Večja razširljivost, testabilnost in reusability - Odvisno od sekvence (Assembler, Samurai) - Težavno postavljenje (test) - Lookup problemi?
 20. 20. REŠITEV 4DEPENDENCY INJECTION
 21. 21. DEPENDENCY INJECTIONINTERFACE INJECTION
 22. 22. DEPENDENCY INJECTIONSETTER INJECTION
 23. 23. DEPENDENCY INJECTIONCONSTRUCTOR INJECTION
 24. 24. Dependency injection• Inversion of Control = preveč generičen pojem• Hollywood Principle – Don’t call us, we’ll call you• Martin Fowler predlaga: Dependency Injection
 25. 25. Dependency Injection• Instanciranje na roko?• Kaj pa povezani razredi? – new Glock(new Ammo(15, 3));• Boilerplate koda• Težko upravljanje (N mnogo lokacij?)• Upravljanje z življenjskim ciklom
 26. 26. Dependency Injection• Rešitev: IoC Container• Ninject• Spring Framework• Unity• StructureMap• Castle Windsor
 27. 27. IoC container• Prevzame dolgočasen del kode
 28. 28. IoC container1. Get<Samurai>()2. Obstaja mapping?3. Reflection nad Samurai razredom 1. Najde popoln konstruktor (največ „resolvable“ odvisnosti ali [Inject] atribut) 2. Najde Setterje z [Inject] atributom4. Instancira razred & odvisnosti 1. Za vsako odvisnost pokliče .Get<Dependency>()
 29. 29. IoC container• V ozadju uporablja System.Reflection.Emit.DynamicMethod• Resolva se v delegat, koda je hitrejša• Lahko uporabite reflection (v nekaterih primerih je to občutno hitrejše)
 30. 30. Dependency Injection 101• Razrešitev – Kontekstualna ([Named(„Weak“)] – Multiple-bindings (IEnumerable<IWeapon>)• Upravljanje z življenjskim ciklom – Transient, Singleton, Thread, Request (Http)
 31. 31. Resolution: multiple bindings
 32. 32. Resolution: named bindings
 33. 33. Resolution: več opcij• Constraints: – Imena – Binding Meta-podatki – Kontekst „tarče“ – predikati
 34. 34. Resolution: več opcij
 35. 35. Upravljanje z življenjskim ciklom• Inversion of control? AHA!• Instanciranje po potrebi• Dispose po potrebi• Enostaven nadzor & menjava – Singleton | per-request | per-thread | lasten scope• Privzeto: InTransientScope
 36. 36. Upravljanje z življenjskim ciklom• Transient .InTransientScope()• Singleton .InSingletonScope()• Thread .InThreadScope()• Request .InRequestScope()• Custom .InScope(Func<object> o)
 37. 37. Moduli & nalaganje• IKernel kernel = new StandardKernel(new WeaponsModule(useMeleeWeapons));• Kernel.Load(„*.dll“);
 38. 38. Kako zadevo uporabiti v resničnem življenju?NINJECT & MVC 3
 39. 39. DI & MVC3 = match made in heaven• MVC3 je predstavil nov interface: IDependencyResolver• DependencyResolver.SetResolver(new UnityDependencyResolver(container));
 40. 40. Zakaj? PoslovnaUI DAL Baza logika
 41. 41. Zakaj?Controller „Services“ DAL Baza
 42. 42. Zakaj?
 43. 43. Kako?• NuGet!• Ninject.MVC3 – Ninject – WebActivator
 44. 44. Ninject & MVC3 „Assembler“
 45. 45. Ninject & MVC3
 46. 46. Ninject & MVC3
 47. 47. Kdaj uporabiti DI?• DI = dobra ideja skoraj vedno• Vprašanje: ročno ali samodejno?
 48. 48. Ročno ali samodejno?Ročni DI Samodejno (IoC container)Enostavno, skoraj nič učenja Konsistentnost; za večje ekipe, velik +Nič „črne magije“ – enostavno iskanje Deklerativnost: večina pravil jeklicev (a->b->c) deklerativnih, eno mesto za opis pravil, eno mesto za spremembo teh pravilTudi razvijalci, ki ne razumejo DI lahko Manj tipkanja: ne rabimo se ukvarjat ssodelujejo na projektu. pisanjem Factory razredov, ipd. Pomaga pri testiranju! Zelo.
 49. 49. Povzetek• Dependency Injection• Bolj specifičen termin kot Inversion of Control• IoC container rešuje mnogo problemov• Razklopljenost modulov/servisov
 50. 50. Viri• http://www.martinfowler.com/articles/injection.html• http://lab.studiopesec.com• http://stackoverflow.com/questions/871405/why-do-i-need-an-ioc- container-as-opposed-to-straightforward-di-code• http://ninject.org• MSDN: Design Patterns – Dependency Injection http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163739.aspx
 51. 51. Vprašanja• http://www.studiopesec.com• @studiopesec• anze@studiopesec.com

Anže Vodovnik gave a talk about dependency injection and why &where it's useful at SLODUG's first season 2011/2012 meeting.

Views

Total views

2,062

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,285

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×