Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Strana 1        Jedna rodina –         97 osobností                            ...
Nová třída E • Strana 2                                       E-Star News      ...
Nová třída E • Strana 3                                           E-Star News  ...
Nová třída E • Strana 4                                         E-Star News    ...
Nová třída E • Strana 5                                            E-Star News...
Nová třída E • Strana 6                                           E-Star News  ...
The new E-Class • Strana 7                                          E-Star News ...
Nová třída E • Strana 8                                          E-Star News  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E class news-ukazka

294 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E class news-ukazka

 1. 1. Strana 1 Jedna rodina – 97 osobností E-Star News PRAHA 2013 Linie výbavy pro řidiče, kteří chtějí více Design interiéru Strana 6 Nová třída E Nová třída E NOVÉ MOTORY Ve vrcholné formě Efektivita bez kompromisů Výraz „efektivita“ zní velice suše. Ve skutečnosti se za ním však skrývá velká zábava – přinejmen- ším u společnosti Mercedes-Benz, a zvláště pak, co se nové třídy E týče. Nové modely ze Stuttgartu dokáží mimořádně efektivně dosa- hovat co největšího přínosu (výkon) s co nejmenším úsilím (palivo). Třída E se tak stává standardem efektivity ve svém segmentu. Také proto je ideálním vozem do každého firemního vozového parku. Jedním z příkladů je nový benzi- nový turbomotor s přímým vstřiko- váním v modelu E 250. Tento model nabízí spotřebu a emisní hodnoty typické pro malý rodinný vůz, ale zároveň sportovní výkon a točivý moment, jaký se v této objemo- vé kategorii objevuje jen zřídka. Přeloženo do řeči čísel poskytuje vůz výkon 155 kW (211 k) a točivý moment 350 Nm, spotřeba se pohy- buje v průměru okolo 5,8 l/100 km a emise dosahují 135 g CO2 /km. Ještě jinak řečeno lze energetickou Výrazný design, nejvyšší úroveň bezpečnosti a jízdních univerzální. „S novou třídou E stanovujeme nové trendy chyby vůbec nejlepší třídou E, jaká tu kdy byla. Jasně ji efektivitu vozu označit třídou A. technologií s prakticky neomezenými možnostmi indi- v oblasti bezpečnosti, designu a efektivity,“ vysvětluje prezentuje její design a upravený interiér. Do prémiové- V tomto automobilu si tedy užijete vidualizace: Nová třída E představuje zcela nové vlast- Dr. Joachim Schmidt, člen představenstva firmy ho segmentu přicházejí vozy se svěžím a přitažlivým de- hodně radosti z jízdy bez jakýchko- nosti, které ji posouvají na vedoucí pozici v segmentu. Mercedes-Benz. „Tato třída představuje mnoho tech- signem. Díky tomu třída E stále představuje mezi tvrdou liv výčitek. Vozy třídy E jsou charismatické, chytré, efektivní a zcela nických inovací využitelných na silnicích a je bezpo- konkurencí to nejlepší.“ Robustní, rychlý a svěží Méně stresu - více pohody Také šestiválcové a osmiválco- vé benzinové motory představují přesvědčivé alternativy s vysokou účinností a nízkými emisemi. Na- příklad nový dvakrát přeplňovaný šestiválec o objemu 3,0 l v modelu E 400 splňuje už dnes emisní nor- Mercedes-Benz s inteligentním pohonem my Euro 6, které vstoupí v plat- nost teprve v roce 2015. Nemluvě Po vyčerpávajícím dni v kanceláři Tímto způsobem zdůrazňuje o hodnotách výkonných motorů se můžete posadit do auta, a přes- Mercedes-Benz svou roli prů- vozů, jež hovoří jasně samy za sebe: tože si budete razit cestu skrze vr- kopníka v oblasti bezpečné jíz- výkon 245 kW (333 k) a točivý cholící dopravní špičku, můžete se dy, a snaží se tak stále se přibli- moment 480 Nm, standardní spo- pohodlně opřít a vychutnávat si jíz- žovat k ideálnímu scénáři jízdy třeba 7,5 l/100 km (průměrná du. To není fantazie, nýbrž realita. bez nehod. „Tyto nové systémy spotřeba). Také nejsilnější motor mají velký potenciál při prevenci v E 500 má co nabídnout: díky prů- Nová třída E snižuje stres a vytváří nehod nebo snižování jejich ná- měrné spotřebě 8,9 l/100 km se jed- uklidňující prostředí – zejména v ne- sledků,“ vysvětluje Dr. Thomas ná o nejšetrnější osmiválcový motor příjemných a krizových situacích, Weber, člen představenstva spo- ve své třídě. jako je neustálé dojíždění, zastavo- lečnosti Daimler odpovědný za vý- Tichý chod a efektivita, velký vý- vání a popojíždění v provozu. Vozy zkum a vývoj ve nových vozů značky kon a vysoký točivý moment jsou nové třídy E v průběhu jízdy vidí, Mercedes-Benz. „Vezměte si napří- typické i pro vznětové motory. Tyto myslí a cítí, a pokud je to nezbytné, klad nový systém BAS PLUS s asis- motory jsou ještě úspornější než je- také jednají samostatně. To vše díky tentem Cross-Traffic. Na základě jich předchůdci. Nicméně jediným kamerám, senzorům a inteligentní- výpočtů našeho výzkumného týmu, nesporným vítězem v efektivitě je mu propojení algoritmů. Vždy jsou který se zaměřuje na nehody a kte- diesel hybridní technologie E 300 na pozoru, dodržují dopravní před- rý vycházel z údajů GIDAS (Hloub- BlueTec HYBRID. Tento model doka- pisy, dokáží odhadnout nebezpečí ková studie nehod), pomáhá tento zuje, že úspornost ve třídě E nejde dříve, než nastane, a mohou tak za- asistent snižovat nebo předcházet ruku v ruce s kompromisy. S efek- bránit nehodám. Každý výlet je pak 27 % všech nehod, při nichž se vozi- tivním systémem, který dodává balzámem na duši. dlo střetne s druhým automobilem vozu celkový výkon 170 kW (231 k), přijíždějícím z boku a které se ne- a se spotřebou kolem 4,1 l/100 km, Nový rozměr řízení vozu obejdou bez zranění. V Německu to je tento model třídy E s hybridním představuje přibližně 20 000 nehod pohonem celosvětově nejúsporněj- Ať už jde o sedan, kombi, kupé, ročně.“ ším prémiovým sedanem. Vůz dosa- nebo kabrio, přicházejí nyní všech- Zvyšování bezpečnosti prostřed- huje výkonnosti třídy A+ a emise se ny čtyři modely se širokou škálou nictvím nových asistenčních sys- u něj pohybují okolo pouhých 107 g nových či optimalizovaných asis- témů má také pozitivní vliv CO2 /km. tenčních systémů. Všechny tyto na TCO (Total Cost of Ownership Do této výkonnostní třídy patří systémy kombinují pohodlí a bez- – veškeré náklady spojené s pro- rovněž E 220 CDI BlueEFFICIENCY pečnost, a tak nastolují novou di- vozováním firemního vozového Edition. Jeho výkon činí 125 kW menzi řízení motorových vozidel. parku). Nižší poměr ztrát vede (170 k), a přitom se čtyřválcový mo- Společnost s hvězdou ve znaku k nižším nákladům na opravy tor spokojí se 4,5 l/100 km. To odpo- nazývá tyto systémy souhrnně a ke snížení pojistného. Díky vídá produkci emisí 119 g CO2 /km. „Mercedes Benz Intelligent Drive“. tomu též vzrůstá na mnoha ev- Všechny motory jsou vybaveny Patří sem systémy, které vůbec ropských trzích počet pojišťo- systémem ECO start-stop. Společ- poprvé dokáží zabránit srážkám ven, které nabízejí slevy pro nost Mercedes nabízí svým zákaz- s chodci nebo s vozidly přijíždějí- vozidla s asistenčními systémy. níkům celkem deset benzinových cími z boku, aktivní systém Lane Současně s tímto dodatečným a osm naftových motorů. V září Keeping Assist, jenž umí detekovat vybavením se zvyšuje zůstatko- 2013 bude uvedená nabídka rozší- vozidla ve vedlejším pruhu, adap- vá hodnota vozidla, jež snižuje řena ještě o další ekologický vůz E tivní dálková světla, která neoslňují odpisové náklady. 200 NGD s bivalentním pohonem protijedoucí řidiče, nebo režim jízdy na zemní plyn. v koloně. Pokračování na straně 4 Stejně jako v pohodlí domova: Nová třída E Výrazný design Sportovní vzhled plný vášně „Myšlenka autonomní jízdy Nejvýkonnější třída E všech dob Na předních sedadlech jako v kině Elegantní proporce se dvěma odlišnými tvářemi Nová třída E kupé a kabriolet rychle nabývá podoby.“ E 63 AMG také ve výkonnější verzi S Rozhovor s Prof. Dr. Thomasem Weberem STRANA 8 STRANA 2 STRANA 3 STRANA 7 STRANA 4 Šest důvodů, proč zvolit Září, ale neoslňují novou třídu E Technologie LED jako standard Digitální návod k použití „E-Class Guide“ prostřednictvím STRANA 8 STRANA 3 COMAND Online nebo jako aplikace STRANA 520130315_E-Class newspaper_Czech_(CS5).indd 1 03.04.13 15:44
 2. 2. Nová třída E • Strana 2 E-Star News PRAHA 2013 Výrazný design Elegantní proporce se dvěma odlišnými tvářemi Myslete dopředu, aniž byste opomíjeli kořeny – uvedeným hes- Nový styl značky Mercedes-Benz umocňuje svými plynulými linie- Také zadní část doznala mnoha podstatných změn. Přepracovaný lem se řídili designéři, kteří nyní třídu E ještě více vylepšili tak, mi a kapotou ve tvaru šípu uhlazený a přímočarý dojem. Maska chla- nárazník a nové, horizontálně strukturované LED světlomety s novým aby pro ni vytvořili nový styl a design. Výsledkem je vůz, který diče a světlomety vytvářejí jeden celek. Nově tvarovaný nárazník, dvoubarevným vzhledem zdůrazňují šířku vozu a jejich optická vlákna se může pochlubit zcela novým vzhledem. Jak verze sedan, tak který neobsahuje žádná světla, představuje střídání konvexních podtrhují charakteristický vzhled. kombi získaly více sportovního charakteru a výraznější charis- a konkávních částí s přesně provedenými obrysy a jemnými lištami. Sportovní, velmi výrazný design třídy E je nejvyšší úrovní efektivi- ma. Oba modely se také poprvé představují se dvěma naprosto Design velkého předního spoileru decentně podtrhuje sportovní ná- ty, inteligence a emocí – díky aerodynamice se třída E znovu posouvá odlišnými tvářemi. dech třídy E. do nejvyšších pater svého segmentu. U sedanu činí nejlepší hodnota Smyslné střídání konvexních a konkávních ploch s napjatými linie- součinitele odporu vzduchu 0,26, u kombi 0,29. Obě hodnoty zaručují Základní verze třídy E a výbavová linie ELEGANCE mají klasickou mi pokračuje také po stranách. Při bočním pohledu vsadili designéři výrazný akustický komfort. I při vysokých rychlostech proniká do vozu mřížku chladiče sedanu s hvězdou Mercedesu na kapotě. Výbavová na nové proporce a novou linii, která probíhá jako linka od zadních jen velmi slabý hluk. Také proto můžete ve voze optimálně relaxovat. linie AVANTGARDE a exteriérový paket Sport AMG nabízejí sportov- dveří k zadnímu světlometu. To dodává sedanu i kombi protáhlejší Další možnost zvýšení komfortu představuje použití laminovaného ní tvář a hvězdu vnořenou do středu masky chladiče. tvar, a oba vozy tak vypadají elegantněji a dynamičtěji. zvukotěsného bezpečnostního skla pro boční okna. Nové kombi třídy E Dostatek prostoru pro byznys Kombi třídy E nabízí největší Kombi je tak ideální kanceláří objem zavazadlového prostoru na čtyřech kolech a ideálním ve svém segmentu. Za zadní- dopravním prostředkem při mi sedadly se nachází úložný přesouvání za sportovními, vol- prostor o objemu 695 l, který nočasovými a odpočinkovými lze sklopením sedadel zvýšit aktivitami. Sedan s objemem na 1950 l. Skládací podlaha 540 l nabízí dostatek prostoru EASY-PACK přidává dalších 132 l. pro čtyři golfové bagy.20130315_E-Class newspaper_Czech_(CS5).indd 2 03.04.13 15:44
 3. 3. Nová třída E • Strana 3 E-Star News Nová třída E kupé a kabriolet Sportovní vzhled plný vášně Zábavná a vášnivá jízda lou kapotou. Výjimečnost tohoto Výjimečné pohodlí při jízdě Kvalitní interiér rozdělena do tří tubusů s bílými ličem automatické převodovky na exkluzivní úrovni: Kupé modelu je dále zdůrazněna stylo- v kabrioletu s otevřenou střechou ciferníky a centrální displej je DIRECT STEER a pádly pro ma- a kabriolet třídy E patří nyní vými prvky typickými pro značku zajišťuje na přání dodávaný sys- Interiér svým designem dokona- zasazen do chromovaného rá- nuální řazení. k nejelegantnějším a nejpozoru- Mercedes-Benz, jako jsou absen- tém AIRCAP, řídící se rychlostí le doplňuje sportovně elegantní mečku. Analogové hodiny IWC se Sportovní ambice vozů dokládají hodnějším modelům v katego- ce B-sloupků a bezrámová okna. jízdy, který zabraňuje vzniku exteriér. Interiéru dominují kva- nacházejí mezi výdechy ventilace výkonné motory. K dispozici je šest rii módních vozů - ať už s nimi Kupé proto zaujímá mezi svými vzduchových turbulencí v interi- litní materiály, dřevěné obložení a ovládací prvky jsou vyvedeny benzinových motorů od 135 kW vyrazíte do práce, nebo na ob- soupeři ojedinělou pozici. Vůz je éru, a tím omezuje také aerody- (na výběr jsou dva druhy) nebo v chromovaném provedení. Spor- (184 k) v E 200 do 300 kW (408 k) chodní schůzku, na spontánní standardně vybaven buď 17palco- namický hluk. Regulace je citlivá hliníkové, které je použito po celé tovní nádech jak kupé, tak kabri- v E 500, stejně jako tři vznětové mo- víkendový výlet, či prázdninovou vými koly z lehkých slitin (čtyř- na rychlost. Při rychlostech vyš- šířce palubní desky v čistých li- oletu je zdůrazněn tříramenným tory od 125 kW (170 k) v E 220 CDI cestu. Kupé i kabriolet se mohou válcová či šestiválcová varianta), ších než 40 km/h se systém AIR- niích. Palubní deska u řidiče je multifunkčním volantem s vo- do 185 kW (252 k) v E 350 BlueTEC. chlubit sportovně laděným exte- nebo 18palcovými koly z lehkých CAP automaticky vysouvá a při riérem a interiérem a přepycho- slitin (osmiválcová varianta). rychlostech nižších než 15 km/h vým vybavením, které patří mezi se aerodynamické lamely v rámu nejzajímavější výdobytky nové Exkluzivní kabriolet předního okna rovněž automatic- třídy E, jež díky nim ještě o něco ky zasouvají. více zvyšuje ve svém segmentu Pro čtyřsedadlový kabriolet jsou Deflektor mezi hlavovými opěr- náskok před konkurencí. typická bezrámová boční okna kami reaguje na počet osob. Tím, Základem nového vzhledu stejně jako zvýraznění sportov- že analyzuje množství zapnutých kupé a kabrioletu třídy E je pře- ních proporcí a jemné elegantní bezpečnostních pásů, určuje počet pracovaná přední část s nový- linie, které se táhnou od přední cestujících v zadní části a podle mi světlomety, širším předním části až k víku zavazadlového pro- toho omezuje množství vzdu- nárazníkem, většími otvory pro storu. Kromě tohoto výrazného de- chu pronikající na zadní sedadla přívod vzduchu a jednoduchou signového prvku nabízí kabriolet a opět výrazně snižuje vzducho- jednolamelovou maskou chla- třídy E řadu exkluzivních inovací, vé turbulence a hladinu hluku. diče ve stylu sportovních vozů. díky nimž se komfort mění v jedi- Kabriolet třídy E je za příplatek Oba modely tak vyzařují čistou nečný zážitek – ať už s nataženou, vybaven systémem AIRSCARF, dynamiku a vášeň. Zadní spoi- nebo se staženou střechou. který umožňuje nastavit si přísun ler symbolizuje výbušnou, avšak Speciální střecha, která byla vy- teplého vzduchu, jenž fouká cestu- kontrolovanou sílu. Takřka atle- vinuta z vysoce kvalitních materi- jícím na krk. Tento prvek výbavy tický vzhled vozů umocňují nová álů, propouští dovnitř vozu jen mi- prodlužuje letní sezonu, protože koncová světla a zadní nárazník, nimum hluku. Ten navíc proniká umožňuje pohodlnou jízdu se slo- jehož šířku zdůrazňují chromova- do interiéru pouze při vysokých ženou střechou i při nízkých ven- né prvky. rychlostech. Kabriolet třídy E je kovních teplotách. Řízení kabriole- K charakteristickým rysům tak nejtišším kabrioletem ve své tu se tak stává radostí za každého kupé patří jeho proporce s protáh- třídě. počasí. Augusta Masters 2013 Dokonalost Elegance a nejmodernější tech- hoto nejprestižnějšího golfového nologie – to jsou prvky, které turnaje na světě. Mercedes-Benz spojují novou třídu E s nejlepší- je mezinárodním partnerem Au- mi světovými golfisty. Nové kupé gusta Masters již od roku 2008. třídy E bude uvedeno v době, kdy V letošním roce golfový turnaj budou elitní profesionální gol- opět spatří dva ambasadory znač- fisté odpalovat na legendárním ky Mercedes-Benz, německou turnaji Masters v golfovém klubu golfovou legendu Bernharda Lan- Augusta National. gera a australského špičkového Luxusní třída E bude exklu- golfistu Adama Scotta, jak spo- zivně předvedena hostům firmy lečně bojují o prestižní „Zelené Mercedes–Benz právě během to- sako“. Září, ale neoslňují Technologie LED jako standard Dvojité světlomety jsou minulostí, ale čty- řidiči vůbec poprvé mít zapnutá dálková svět- provedené na Michiganské univerzitě se dálko- ři oči, jež vozy třídy E charakterizovaly té- la, aniž by oslňoval protijedoucí vozidla nebo vá světla používají jen v 8 % z celé doby řízení – měř dvě desetiletí, zůstaly. Nyní jsou však vozidla před sebou. Systém upravuje rozložení a to je velice málo. Pravidla silničního provozu umístěny v jednom světlometu, kde zajišťu- kuželu světla automaticky tak, že i při maxi- v Evropě stanovují na rozdíl od USA ještě větší jí všechny funkce svícení. Světelné prvky mální osvětlenosti vozovky neoslňujete ostatní omezení doby, kdy lze používat dálková světla. uvnitř světlometů jsou komponovány tak, účastníky provozu. Detekuje rovněž silný od- Mercedes-Benz tak nabízí možnost nepřetrži- aby byl nadále zachován vzhled čtyř očí, díky raz světla od vysoce reflexní značky u silnice tého používání těchto světel, a přináší tudíž nimž si vozy třídy E nespletete. Jak potkáva- a toto oslnění eliminuje tzv. stmíváním světlo- nový bezpečnostní prvek. cí, tak denní světla jsou standardně vybave- metů. Maximální viditelnost zajišťují také dílčí na technologií LED. Adaptivní asistent dálkových světel Assist LED světlomety, s LED diodami pro potkávací Vůbec poprvé nabízí tato třída jako součást Plus výrazně snižují riziko nehod v noci. Na- světla, denní svícení a poziční světla. Navíc volitelného příslušenství také světlomety kom- příklad 20 % všech cest autem v Německu se světlomety s technologií LED mají dlouhou ži- pletně složené z diod. Ty jsou dostupné s inte- uskutečňuje v noci. Více než 40 % všech nehod votnost a spotřebovávají podstatně méně ener- ligentním systémem světel a s novou adaptivní se stává také v noci. Jednou z hlavních příčin gie na stejný světelný výkon než halogenové funkcí Plus. Tento unikátní systém umožňuje těchto nehod je špatná viditelnost. Podle studie a xenonové lampy.20130315_E-Class newspaper_Czech_(CS5).indd 3 03.04.13 15:45
 4. 4. Nová třída E • Strana 4 E-Star News PRAHA 2013 Mercedes-Benz Intelligent Drive Asistent pro prevenci kolizí Inteligentní asistenční systémy Tento asistent výrazně snižuje riziko čelní srážky. Asistenční radar s adaptivním brzdovým asistentem řidiče opticky i zvu- kově upozorní, jakmile jeho vozidlo poruší bezpečný odstup pro zvýšení bezpečnosti od vozidla jedoucího vpředu nebo od stojící překážky, a rovněž optimalizuje brzdný výkon a předplnění brzdné soustavy. Asistent bdělosti řidiče Pokračování ze strany 1 čtyř kamer umístěných v masce jící pohled cca 50 m před vozidlo. typů dopravních značek a znače- Varuje před nepozorností a únavou v rychlostním rozsahu chladiče, na víku zavazadlového Celkový dosah této kamery činí ní ulic) sledovat pohyb objektů 60–200 km/h. Citlivost lze nastavit podle osobních preferencí. prostoru a ve spodní části vněj- 500 m. Na základě této analýzy v prostoru. Detekuje-li systém vzrůstající únavu nebo nepozornost, vyzve ších zpětných zrcátek a také mohou různé asistenční systémy Všechny modely nové třídy E řidiče, aby si odpočinul, a nabídne mu ve spojení se systémem Nová třída E snímá prostor prostřednictvím dvanácti ultra- (například detekce protijedou- jsou standardně vybaveny asis- COMAND možnosti občerstvení v blízkém okolí. v okruhu 360° kolem vozu, a to zvukových a šesti radarových cích vozidel, monitorování vozi- tentem pro prevenci kolizí a asi- prostřednictvím inovativní kame- senzorů. del vpředu, monitorování vozidla stentem bdělosti řidiče. Všechny ry instalované za čelním sklem Srdcem tohoto systému je však přijíždějícího z boku, monitorova- ostatní asistenční systémy se do- na vnitřní straně okna, dalších kamera za čelním sklem poskytu- cí systém chodců, čtení různých dávají za příplatek. VÍCESTUPŇOVÝ RADAR 16° dosah 80 m/úhel a dosah 30 m/úhel 80° RADAR KRÁTKÉHO DOSAHU 80° dosah 0,2–30 m/úhel Rozhovor s Prof. Dr. Thomasem Weberem „Myšlenka autonomní jízdy rychle nabývá podoby“ Prof Dr. Thomas Weber, člen na silnici pomocí vylepšených a sami se věnujeme výzkumu skytnout jim více potěšení z jíz- představenstva společnos- senzorů ještě účinněji než dnes. nehod. Nemůžeme však slíbit dy – například při každodenním ti Daimler AG zodpovědný Pro zajištění nových funkcí má nemožné, a to jednoduše proto, monotónním dojíždění do práce za koncernový vývoj a vývoj také zásadní význam sloučení že lidé prostě občas dělají chyby nebo při neustálém zastavování divize Mercedes-Benz Cars, algoritmů, které extrahují údaje – i za volantem auta. A to je přes- a popojíždění v hustém provozu. hovoří o potenciálu nových z dalších vylepšených radaro- ně ten důvod, proč potřebujeme Z čistě technického hlediska je bezpečnostních systémů a vizi vých senzorů a nových kamer. nové systémy, které slouží řidiči to již nyní do určité míry mož- autonomní jízdy. Říkáme tomu „sensor fusion“. jako opora v krizových situacích. né. Nová třída E je vybavena Zcela nový brzdový systém BAS Nové systémy tak skýtají obrov- systémy, které obsahují potřeb- Pane Webere, co přesně rozu- PLUS s asistentem Cross-Traffic ský potenciál. Vezměte si napří- né prostředky, jež umí reagovat mí Mercedes-Benz pod pojmem je například již nyní schopen klad nový asistenční systém BAS ve složitých dopravních situa- „Intelligent Drive“? detekovat chodce a automobily PLUS s asistentem Cross-Traffic: cích. Spojením komfortu a bez- přijíždějící z boku. Systém PRE- Výsledky našeho výzkumu ne- pečnostních systémů do nové Dříve bylo možné řadit asis- -SAFE ® PLUS může v případě hod na základě údajů z GIDAS dimenze se otevírají zcela nové tenční systémy jasně do katego- hrozící kolize zezadu přijmout (German In Depth Accident Stu- perspektivy. rie komfortu, nebo bezpečnosti, preventivní opatření. Obrazně dy) ukazují, že by tento systém dnes se však hranice mezi těmi- řečeno, nová třída E má oči nejen mohl zmírnit závažnost 27 % to kategoriemi stírají. Pro nás vpředu, ale také vzadu a na bo- všech nehod na křižovatkách představuje „Inteligent Drive“ cích. s následkem zranění osob nebo propojení senzorů a systémů, jim zcela zabránit. jejichž cílem je vytvořit novou Očekáváte, že nové asistenční dimenzi motorismu. systémy přinesou snížení po- Kdy budeme mít autonomní čtu nehod? Může se stát vize automobil? Vozy získaly „dar vidět“ již jízdy bez nehod brzy realitou? před několika lety, a to díky Před deseti lety považovali množství senzorů a kamer. Vize jízdy bez nehod nás pod- mnozí lidé technologie, které Jaké nové funkce přibývají něcuje k tomu, abychom si sta- jsou dnes již samozřejmostí, jen v dnešní době? novovali ambiciózní cíle, nicmé- za zbožné přání. Proto jsem si ně je to stále vize. Pracujeme jist, že autonomní jízdě bude- Inteligentní asistenční systé- velmi tvrdě na minimalizování me stále blíž. V žádném případě Prof Dr. Thomas Weber: my budoucnosti budou schopny počtu nehod a závažnosti zra- však nechceme řidiče připravit „Nová třída E má oči nejen analyzovat stále složitější situa- nění vyvíjením dalších a dal- o řízení. Naopak, cílem je zbavit vpředu, nýbrž také ce a rozpoznat možná nebezpečí ších bezpečnostních technologií motoristy při jízdě zátěže a po- vzadu a po stranách.”20130315_E-Class newspaper_Czech_(CS5).indd 4 03.04.13 15:45
 5. 5. Nová třída E • Strana 5 E-Star News DISTRONIC PLUS s asistentem řízení PRE-SAFE® PLUS Aktivní asistent jízdy v pruhu Nabízí řadu funkcí včetně režimu jízdy v koloně. Tento systém podporuje Poskytuje ochranu před nárazem zezadu. Tento systém upozorní ři- Dokáže detekovat souvislou i přerušovanou čáru, protijedoucí vozidla řidiče při hlídání bezpečné vzdálenosti a zároveň udržuje vozidlo upro- diče přijíždějícího vozidla na hrozící kolizi tím, že aktivuje výstražná a vozidla v sousedních pruzích. Na riziko kolize upozorňuje řidiče vib- střed jízdního pruhu. V nízkých rychlostech dokáže DISTRONIC PLUS světla, jež se rychle rozblikají. PRE-SAFE Plus také pomáhá snížit ri- racemi do volantu. Pokud řidič nezareaguje, systém pomocí přibrzdění dokonce následovat vpředu jedoucí vozidlo, ačkoli na silnici není žádné ziko sekundárního nárazu tím, že aktivuje brzdy u stojícího vozidla. kol vrátí vůz zpět do jízdního pruhu. Tento asistent je ideálním doplň- jasně viditelné vodorovné značení. kem systému hlídání mrtvého úhlu. BAS PLUS a PRE-SAFE® Brake Asistent dopravního značení Aktivní parkovací asistent Jestliže řidič brzdí, BAS PLUS zesiluje brzdný účinek až na úroveň nouzo- Tento systém umí nově rozpoznat značky „zákaz předjíždění“, „zákaz Ovládá nejen řízení při podélném parkování a parkování mezi vozy, vého brzdění. Pokud řidič nereaguje, zapojí se systém PRE-SAFE Brake. vjezdu“ a „konec omezení“. Pokud řidič ignoruje zákaz vjezdu, systém ale také brzdy. Jediné, co musí řidič udělat, je zařadit rychlost a sešláp- Ten dokáže do rychlosti 50 km/h zcela eliminovat střet s chodci. V rych- jej opticky a zvukově upozorní. nout plynový pedál. Tento systém lze použít také při vyjíždění z podél- lostech 50–72 km/h pomáhá snižovat následky nehod. ného parkovacího místa. VÍCEÚČELOVÁ RADAR DLOUHÉHO DOSAHU SE STEREOKAMERA SNÍMÁNÍM STŘEDNÍCH VZDÁLENOSTÍ dosah 500 m, zorný úhel snímání 45° dosah 60 m/úhel 60°, do vzdálenosti 50 m dosah 200 m/úhel 18° ULTRAZVUKOVÉ SENZORY 1,2 m/dosah 4,5 m Převodovka, která Digitální návod k použití myslí dopředu Návod k použití pro třídu E je dostupný v kompletně digitalizované po- době, což znamená, že v něm lze rychle a jednoduše vyhledávat. Pomocí Navíc lze u systému COMMAND Online prostřednictvím příslušné aplikace zobrazit kompletní návod k vozu na chytrých telefonech. Ap- Mercedes-Benz nabízí pro třídu E 7G-TRONIC PLUS přináší významné ovladače systému COMMAND lze vše zobrazit na středovém displeji, likace „Mercedes-Benz Guides“ je zdarma dostupná na iTunes i Google na výběr ze dvou převodovek: šes- výhody z pohledu účinnosti a snad- a to v jednom ze sedmnácti jazyků a s několika různými možnostmi Play a přináší řadu užitečných možností typu „rychlého startu“, kde je tistupňový manuál s lehkým řaze- né údržby. Novinkou je režim ma- vyhledávání. Kromě vyhledávání podle klíčových slov nebo tabulky jednoduše vysvětleno ovládání základních funkcí a v případě potřeby ním a krátkými drahami a sedmi- nuálního řazení. Jestliže řidič ma- s obsahem lze také využít vizuální vyhledávání, které nabízí obzvláště se rovnou nabízí také další pomoc. Uživatelská příručka je doplněna stupňová automatická převodovka nuálně přeřadí nahoru nebo dolů, rychlou orientaci. Trojrozměrný obraz automobilu a interiéru předsta- o jednoduché animace a krátké filmy, které ukazují, jak je možné dané 7G-TRONIC PLUS s voličem a pád- vrátí se převodovka do úsporného vuje intuitivní rozcestník k různým oblastem. funkce aktivovat. ly pod volantem DIRECT SELECT. automatického režimu až po přesně Poslední evoluce převodovky definovaném časovém intervalu. Elektromechanický systém Steer Control Všechny modely třídy E jsou soký komfort ve všech rychlos- standardně vybaveny elektrome- tech. Systém vyžaduje energii chanickým posilovačem řízení pouze při otáčení volantem, což STEER CONTROL. Ten vylepšuje významně přispívá ke snižování přesnost řízení a poskytuje vy- spotřeby paliva. Odpružení čtyřikrát jinak Jak sedan, tak kombi třídy ve verzi však o 15mm snížen. Sportovní podvo- ELEGANCE jsou standardně vybaveny zek je také spojen se sportovní sadou komfortně přednastaveným systémem Sport Exteriér nebo sadou Sport AMG. odpružení DIRECT CONTROL, který Vzduchový podvozek AIRMATIC nabízí také možnost nastavit režim s elektronicky řízeným systémem tlu- tlumičů. Řada AVANTGARDE je stan- mení se standardně dodává ke všem dardně spojena se sportovně nastave- osmiválcovým variantám. Zadní ná- ným systémem DIRECT CONTROL. prava provedení kombi je standardně Také ten umožňuje volbu z různých vybavena vzduchovým odpružením přednastavení tlumičů, podvozek je s automatickou regulací výšky.20130315_E-Class newspaper_Czech_(CS5).indd 5 03.04.13 15:45
 6. 6. Nová třída E • Strana 6 E-Star News PRAHA 2013 Design interiéru Linie výbavy pro řidiče, kteří si žádají více Zařiďte si svůj automobil stejně, jako jste si zařídili obývací po- všechny verze čalounění, jakoukoliv kůži i obložení. Takové mož- podtrhují celkový dojem kvality. Všechny povrchy jsou velmi jemné, což koj: Mercedes-Benz poprvé nabízí pro třídu E všechny verze a typy nosti jsou v segmentu prémiových automobilů ojedinělé a díky nim působí dobře nejen na pohled, nýbrž i na dotek. Zároveň takové zpraco- výbavy interiéru nezávisle na provedení exteriéru. To dává zákaz- se z každého automobilu stává originál. vání přináší výhodu v podobě snadného čištění. Na přání pak může být níkům možnost nakonfigurovat si vůz přesně podle vlastních poža- Třída E dostala do nabídky čtyři nové barvy interiéru: béžová silk, palubní deska čalouněna kůží Nappa. davků a potřeb. hnědá chestnut, šedá crystal a světlá porcelain. Dokonalý požitek Působivou novinkou je ozdobný prvek, který se rozprostírá přes celou z barevného zpracování interiéru poskytuje ambientní osvětlení do- šíři palubní desky, dělí ji na dvě části a navozuje pocit velkého prostoru. stupné pro verze ELEGANCE i AVANTGARDE. Nezávisle na zvolené linii výbavy může být v dřevěném provedení (lesklé Každý model třídy E je jiný ořechové dřevo, hnědý jasan – pórovitý, lesklý černý jasan) nebo v pro- vedení světlý strukturovaný hliník. Palubní deska u řidiče je rozdělena Exkluzivní styl, vybrané materiály třemi tubusy, plochý centrální lichoběžníkový displej umístěný ve vysoce Například standardní výbava může nyní obsahovat vysoce lesk- lesklém rámečku, přepracované výdechy ventilace a analogové hodiny lé obložení tmavě hnědým ořechovým dřevem z linie ELEGANCE v designu IWC, situované mezi dvojicí centrálních výdechů. Standardní a sedadla mohou být čalouněna syntetickou kůží ARTICO z linie Celý interiér byl v souladu s novým výrazným designem karoserie provedení a verze ELEGANCE používá na sdruženém přístroji černé poza- AVANTGARDE. Zákazníci mají z nabídky na výběr všechny barvy, důkladně přepracován. Vybrané matriály a důmyslně rozdělené plochy dí, v případě verze AVANTGARDE je pozadí stříbrné. „Vrátit automobilu charakter pohodlného lounge“ Špičkový komfort Budoucnost designu interiéru Pane Wunderlichu, co dělá in- Proč Mercedes-Benz klade tak Jak moc vaši práci ovlivňují zdokonaleny na takovou úroveň, teriérový design skutečně dob- velký důraz na individualiza- nové asistenční a multime- aby měly charakter neocenitel- rým designem? ci? diální systémy? ných pokladů. Oči i všechny ostatní smys- Náš úkol vidíme ve vytváření Vývoj obou těchto oblastí po- Je vaše práce vnímána rozdíl- ly musí být očarovány. Design životního prostoru. Koneckonců skytuje základy k výraznému ně v různých částech světa? interiéru můžeme považovat zákazník tráví ve svém automo- posunu v designu interiéru za úspěšný, pokud si do auto- bilu spoustu času. Interiér pro automobilů a může zajišťovat Design automobilky Mercedes- mobilu sednete a cítíte se v něm něj tudíž musí být domovem, velkou svobodu při návrhu inte- -Benz je globální a je určen pro dobře a bezpečně a zároveň vůz a to domovem po celé roky atrak- riéru. Vzhledem k propojování zákazníky na všech trzích. Roz- ve stejnou chvíli chcete. Nesmí- tivním. Speciálně v této uspě- různých médií musí designéři díly spočívají především v tom, me zapomínat, že vzhled auto- chané době musí interiér spl- radikálně přehodnocovat pří- jak jsou na různých trzích vní- mobilu dokáže v mnoha přípa- ňovat nároky řidiče na bezpečí stup k návrhu ovládacích prvků. mány interpretace určitých as- dech přitáhnout pozornost, ale a relaxaci. Zajištěn musí být Musíme najít perfektní rovno- pektů vozu. Zde musíme najít ++ Ergonomická sedadla nabízejí velmi často nakonec rozhodne také patřičný požitek. Tvaro- váhu ve vztahu člověk–stroj způsob, jak za pomoci našeho několik variant prošívání, a mohou o tom, zda si zákazník vůz koupí váním jednotlivých prvků a cel- (zkratka HMI: Human–Machine designu naplnit různá očekává- tak mít různý vzhled. Sedadla vyba- nebo ne, právě interiér. To je dů- kovou estetikou musíme zau- Interface), mezi logikou ovládá- ní. Pomáhá nám v tom fakt, že vená textilním čalouněním nebo se- vod, proč si nezakládáme na ty- jmout všechny smysly. Důležitý ní, chováním řidiče, ergonomií jsme mezinárodní tým složený dadla čalouněná syntetickou kůží pických designových prvcích je jak zrak, tak hmat. To na jedné i hmatovými vjemy. Hlavní roli z designérů z celého světa. Ně- ARTICO mají příčné prošívání, se- Hans-Peter Wunderlich, šéf Car Interior Design společnosti Daimler nebo charakteristických lini- straně vyžaduje důkladný výběr zde hrají obrazovka systému kteří pocházejí z Evropy, jiní ze dadla potažená kůží nebo kůží o výzvách a budoucnosti ích. Místo toho je naší typickou materiálů a kvalitní zpracování, a dotykové ovladače. Díky to- Severní a z Jižní Ameriky, Asie Nappa dostala podélné prošívání. interiérového designu. vlastností harmonie. Elegantní na straně druhé je potřeba za- muto řešení bude v budoucnosti i Afriky a všichni v sobě nesou Samozřejmostí je výrazné boční ve- hra linií, jasně a krásně tvarova- jistit širokou rozmanitost, která možné snižovat počet ovládacích svou kulturní identitu. Poka- dení a pohodlná loketní opěrka. Jak né oblasti budí důvěryhodnost řidiči umožní přesně si vybrat to, prvků a vrátit automobilu cha- ždé, když navrhujeme design u sedadla řidiče, tak u spolujezdce a vyjadřují sílu. To jsou ty pravé co nejlépe vyhovuje jeho vkusu rakter uklidňujícího lounge. Bu- pro novou řadu, vzniká fascinu- je možné elektricky nastavit výšku hodnoty designu značky Merce- a osobnosti. Domov, který vzbu- doucností ale není interiér zcela jící tvůrčí dialog, díky němuž a úhel opěradla i sedáku. Sedadlo des-Benz – a vy je můžete zažít zuje emoce, je vždy velmi indivi- bez ovladačů. Klíčové prvky pro naše produkty získávají celo- řidiče je navíc vybaveno manuálně například ve třídě E. duální záležitost. ovládání i zobrazení musí být světově řadu výhod. nastavitelnou bederní opěrkou. ++ V nabídce výbavy na přání na- jdete také ortopedická sedadla, aktivní ortopedická sedadla Nová třída E Sada Sport AMG (s masážní funkcí) a klimatizovaná sedadla s aktivní ventilací. Spotřeba paliva a emise Duch závodního vozu Ke všem modelům třídy E si lze objednat sadu Sport AMG, která zdů- razňuje sportovní charakter automobilu. Tato sada zahrnuje mj. individu- ální designové prvky vytvořené pro exteriér: dvě nerezové obdélníkové koncovky výfuku integrované do nárazníku a osmnáctipalcová litá kola s pěti dvojitými paprsky. Do interiéru pak sada Sport AMG přidává spor- tovní sedadla s dvojitými kontrastními švy a tříramenný sportovní volant AMG, který navozuje patřičnou atmosféru. Vizuální stránku dále doplňují Model Spotřeba paliva město/mimo Produkce emisí CO2 Třída technické úpravy. Sportovní podvozek a vrtané brzdné kotouče na přední město/kombinovaná ( l/100 km) (v kombinovaném hospodárnosti nápravě podtrhují sportovní charakter vozu a zvyšují požitek z jízdy – provozu) zvláště na klikatých silnicích. třída E s edan 13,0 – 4,1/7,2 – 4,1/9,4 – 4,1 219–107 E – A+ ++ Patřičný cestovní komfort ve dru- hé řadě dokáže za příplatek zajistit třída E kombi 13,1 – 4,5/7,4 – 4,4/9,5 – 4,4 222–116 E – A+ Sada pro komfort v zadní části vo- zidla. Dvě pohodlná samostatná se- třída E kupé 12,7 – 5,7/6,8 – 3,8/8,9 – 4,5 209–118 E – A+ dadla jsou čalouněna kůží a vybave- na luxusními opěrkami hlavy, třída E kabriolet 12,9 – 5,8/6,9 – 4,2/9,1 – 4,8 213–126 E – A+ vyhříváním a stínící roletkou, která cestující chrání před sluncem. ++ Bezklíčkový přístup (dostupný E 63 AMG sedan 14,4 – 13,8/7,9 – 7,5/10,3 – 9,8 242–230 F za příplatek) umožní řidiči jakého- koliv modelu řady E otevřít nebo za- E 63 AMG kombi 14,4/8,2/10,5 246 F vřít víko zavazadelníku bez fyzické- ho kontaktu. Jednoduše stačí pohyb nohou pod zadním nárazníkem. Ten- Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze pro srovnání jednotlivých typů vozidel. to systém se dodává pouze ve spoje- *Platí pouze pro Spolkovou republiku Německo. ní s paketem KEYLESS-GO Comfort.20130315_E-Class newspaper_Czech_(CS5).indd 6 03.04.13 15:45
 7. 7. The new E-Class • Strana 7 E-Star News Mercedes-Benz E 63 AMG Nejvýkonnější třída E všech dob Nový E 63 AMG nabízí více individuality a možností než před- krále sprintu. Uvedených ohromujících hodnot bylo dosaženo i díky řízené tlumiče. Přední náprava dostala kovové pružiny, vzadu najde- tím. Vůbec poprvé jsou sedan i kombi dostupné s novým poho- novému systému pohonu všech kol, který vyvinula divize AMG a díky me vzduchové odpružení udržující stálou výšku bez ohledu na za- nem všech kol AMG 4MATIC a také ve výkonnější verzi S. němuž se vůz vyznačuje vynikající trakcí. Systém AMG 4MATIC tížení. Po stisknutí tlačítka přepne elektronika z režimu „Comfort“ lze objednat i pro ostatní verze modelu E 63 AMG. Výkon dodáva- na režim „Sport“ nebo „Sport plus“. Nový E 63 AMG S nebyl nikdy silnější ani výkonnější. Je historicky ný dvakrát přeplňovaným motorem o objemu 5,5 l je pak navýšen nejsilnějším modelem třídy E. Nabízí 430 kW (585 k) a maximum na 410 kW (557 k), maximum točivého momentu činí 720 Nm. točivého momentu až 800 Nm. Vrcholná verze se dokonce ve sprintu „Nové modelové varianty jasně dokazují, že aktuálně nabízíme Designový trend AMG stává rovnocenným soupeřem supersportovních vozů. Klasickou zá- našim zákazníkům ještě více individuality než předtím. Vynikají- vodní disciplínu, zrychlení z 0 na 100 km/h, zvládne nový E 63 AMG S cí přednosti našich nových vysoce výkonných automobilů zahrnují Model E 63 AMG je působivým představitelem designových trendů sedan za neuvěřitelných 3,6 s. Také kombi se s časem 3,7 s řadí mezi také zaměření na dynamickou jízdu, sportovně orientovaný pohon AMG. Nejvýraznějšími prvky jsou u něj dvojitá chromová lišta na mas- všech kol AMG 4MATIC a nejlepší hodnoty zrychlení v segmentu,“ ce chladiče a takzvané „A-křídlo“. Nový trojrozměrný deflektor se táhne vysvětluje Ola Källenius, předseda Mercedes-AMG GmbH. přes celou šířku předního nárazníku a představuje charakteristické „A“ Zároveň společnost Mercedes-Benz plně přebírá zodpovědnost všech automobilů AMG. „A-křídlo“ také obsahuje tři velké nasávací ot- Pohon všech kol AMG 4MATIC za životní prostředí. Díky vnitřním úpravám motoru splňují všechny vory. modely E 63 AMG emisní normu Euro 6, která vstoupí v platnost až Všechny konstrukční prvky však nejsou jen pěkné na pohled, nýbrž Pro maximální v roce 2015. Navzdory vysokému výkonu se jejich spotřeba pohybu- je od 9,8 do 10,5 l/100 km (což odpovídá produkci emisí 230–264 g CO2 /km). To svědčí o prvotřídní efektivitě této moderní pohonné jed- jsou skutečně funkční. Boční nasávací otvory zajišťují optimální pří- sun vzduchu k chladičům, vespodu umístěný splitter – prvek převzatý z motorsportu – pomáhá snižovat vztlak. Šířku zadní části vizuálně zdů- dynamiku notky, která využívá rovněž funkci ECO start-stop. Maximální radost z jízdy v kombinaci s možností každodenního použití podporuje také razňují boční výstupy vzduchu s černou mřížkou, přičemž všemu domi- nují dvě dvojité koncovky sportovního výfuku AMG. Černý difuzor s vý- sportovní podvozek AMG RIDE CONTROL využívající elektronicky raznými žebry dodává zadní části E 63 AMG vzhled závodního vozu. Nově vyvinutý pohon všech kol Tím je maximálně využit poten- AMG 4MATIC posílá 33 % vý- ciál přilnavosti všech čtyř kol, a to konu motoru na přední a 67 % na především na sněhu a ledu. Verze zadní nápravu. Rozdělení upřed- E 63 AMG S je navíc vybavena nostňující zadní nápravu posky- zadním samosvorným diferen- tuje vysokou jízdní dynamiku ciálem. Ten ještě dále vylepšuje typickou pro modely AMG a pr- trakci při rychlých průjezdech votřídní požitek z jízdy. Optimál- zatáčkami, a umožňuje tudíž ješ- ní trakci zajišťuje lamelová spoj- tě větší požitek z jízdy především ka se svorným účinkem 50 Nm. na závodních okruzích. AMG Driving Academy: Vyzkoušejte horké novinky Nikde nebudete tolik fascino- nosti. Účastníkům jsou k dispo- váni vozy AMG jako na AMG zici profesionální instruktoři. Ti Driving Academy. Ta nabízí ne- sportovně založeným řidičům zapomenutelné zážitky z jízdy s potěšením ukáží, co mohou a disponuje širokou nabídkou zlepšit, a to na závodních okru- kurzů pro řidiče. Můžete si vy- zích, v centrech bezpečné jízdy, brat vše od výletů EMOTION na sněhu i na ledu, v mnoha stá- s průvodcem, při nichž pojedete tech Evropy, Asie i Ameriky. Mezi fascinující krajinou, až po jízdu automobily používanými v kur- na závodním okruhu (program zech je nově také modernizovaný BASIC). Máte možnost si v pěti model E 63 AMG se stálým poho- různých tréninkových kurzech nem všech kol 4MATIC a nechybí zdokonalit své řidičské doved- ani výkonově posílený model S. E 63 AMG S Vyšší výkon, více dynamiky a individuality Nové provedení E 63 AMG S dostupné ve verzi sedan a kombi se liší od základní verze v mnoha ohledech. Mezi klíčové rozdíly patří: exkluzivní o 20 kW/28 k desetipaprsková litá kola (vyšší výkon) v matné titanové šedi s leštěným okrajem ráfku disky o 80 Nm a pneumatiky o velikosti (větší točivý moment) 19 palců AMG 4MATIC zadní samosvorný standardně dodávaný pohon všech kol diferenciál pro ještě lepší trakci ČERVENĚ možnost objednat si vysoce výkonné brzdy AMG upravená elastokinematika odpružení pro ještě lakované brzdné třmeny z keramického kompozitu lepší stabilitu20130315_E-Class newspaper_Czech_(CS5).indd 7 03.04.13 15:45
 8. 8. Nová třída E • Strana 8 E-Star News PRAHA 2013 Vysoce kvalitní multimediální příslušenství Na předních sedadlech jako v kině Vůbec poprvé dostala třída E 20 CD, který může být na přání displej systému COMAND Online vylepšen systémem Becker MAP s funkcí SPLITVIEW, díky níž PILOT na standardní navigaci. může řidič a spolujezdec sou- Vrcholem je systém COMAND časně sledovat zcela jiný obraz. Online, který umožňuje prostřed- Zatímco řidič sleduje například nictvím připojeného mobilního pokyny navigace, může se spolu- telefonu přístup na internet. Per- jezdec na stejném displeji dívat fektní poslech hudby obstarává na televizi nebo film přehrávaný opět na přání dodávaný surround z DVD. sound-systém Bang & Olufsen SPLITVIEW obsahuje osmipalco- BeoSound AMG nebo Harman vý aktivní barevný displej (s tech- Kardon Logic 7. nologií TFT-LCD), dálkový ovladač a sluchátka. Také cestující vzadu si mohou užívat nadstandardního příslušenství v podobě displejů umístěných na zadních stranách hlavových opěrek, DVD přehrá- vače, dvou sluchátek a dálkového ovladače. Celkově nabízí třída E bohatý infotainment. Řeč je o hi- -fi sound-systému pro ryzí požitek z poslechu hudby, výkonné na- vigaci nebo stálém internetovém připojení. Součástí standardní výbavy je multimediální systém Audio Displej systému COMAND Online s funkcí SPLITVIEW: Řidič a spolujezdec mohou na jednom displeji sledovat dva různé obrazy. Jedna rodina Mercedes-Benz Driving Events Zažijte novou třídu E Fascinace, adrenalin, rychlá jíz- da a bezpečnost – program Merce- des-Benz Driving Events slibuje nejen nezapomenutelné jízdní zá- žitky z celého světa, nýbrž nabízí rovněž tréninkové kurzy zaměře- né speciálně na dálkové a profesi- onální řidiče. Ti mají k dispozici také modely nové třídy E. Základ- ní kurz pro profesionální řidiče zlepšuje zvládání kritických situa- cí. Kromě toho jde o ideální příle- žitost vyzkoušet si výhody, které nabízejí nové bezpečnostní systé- my třídy E. Eco-trénink pomůže společnostem snížit spotřebu je- jich vozového parku. Zkušenosti ukazují, že každý řidič, který ab- solvuje tento kurz, dokáže jezdit s průměrnou spotřebou nižší o 15 %, přičemž jízda pro něj nadále zů- stává zábavná. Eco-trénink je mož- né přizpůsobit specifickým potře- bám příslušné firmy. 97 osobností Nový Mercedes-Benz třídy E za- hrnuje čtyři karosářská provedení a celkem 97 různých modelů. Jen samotná provedení sedan a kom- bi představují díky dvěma verzím přední části (ELEGANCE A AVANT- GARDE) a také díky rozsáhlé nabíd- ce motorů 38 a 36 samostatných modelů. Ty doplňuje dalších devět modelů pro kupé a kabrio, respek- tive pět modelů AMG. Fascinující rozmanitost pro větší individualitu. Šest důvodů, proč zvolit novou třídu E Jako první vůz ve své třídě standardně nabízí potkávací světlomety vybavené technologií LED. Systém LED Intelligent Díky unikátním asistenčním systémům je jízda pohodlnější a bezpečnější. Mercedes-Benz Mercedes-Benz třídy E poskytuje ještě Light pak používá diody pro všechny osvětlovací režimy (jízda třídy E nabízí jako první ve své třídě varování více pohodlí díky vylepšenému systému po dálnici, jízda po okresních silnicích, přisvětlování do zatáček). před kolizí s protijedoucím vozidlem, chodcem, bezklíčkového přístupu, u něhož Adaptivní dálkové světlomety Plus navíc dokáží odcloňovat a dokonce také s vozidlem přijíždějícím z boku. může řidič vůbec poprvé otevřít víko protijedoucí vozidlo, ačkoli dálková světla zůstávají stále zapnutá. zavazadlového prostoru pohybem nohy pod zadním nárazníkem. Nové výkonné a hospodárné motory maximalizují jízdní komfort, ale zároveň jsou šetrné k životnímu prostředí. Vrcholem je hodnota součinitele odporu vzduchu 0,25. Unikátní možnost vytvoření interiéru na míru a nezávisle na zvolené výbavě. Díky provedení E 300 BlueTEC HYBRID se třída E stala nejúspornějším prémiovým sedanem na světě. Výsledná spotřeba má hodnotu 4,1 l/100 km (při produkci 107 g CO2/100 km).20130315_E-Class newspaper_Czech_(CS5).indd 8 03.04.13 15:45

×