Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Your Talent Onderwijs: over eigentijds onderwijs en jong talent

2,288 views

Published on

De toekomst van het voortgezet onderwijs is een veelbesproken onderwerp waar Studelta dan ook alle aandacht op richt. Er verandert veel tegelijkertijd. Niet alleen op personeelsgebied, maar ook op het gebied van financiering, onderwijsprocessen en –structuren. In deze nieuwsbrief is hier alles over te lezen. Zo hebben we o.a. een interview gehouden met SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan en met Sjoerd Slager, voorzitter van de VO-raad!

 • Be the first to comment

Your Talent Onderwijs: over eigentijds onderwijs en jong talent

 1. 1. 2011 - Editie 1 Your talent. Your future. Your world.YOUR TALENTONDERWIJS“Stimuleer studenten diekiezen voor het onderwijs”SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan overjonge talenten in het onderwijs Foto: Henriëtte GuestIn deze editie onder meer: “Liefst morgen alle De reis naar eigentijds lesmethoden digitaal” onderwijs Harold Rimmelzwaan, Malmberg Sjoerd Slagter, VO-raad
 2. 2. Inhoud 03 Voorwoord 04 “Stimuleer studenten die kiezen voor het onder- wijs” 06 Alexander Rinnooy Kan, SER “Liefst morgen alle lesmethoden digitaal” 04 Harold Rimmelzwaan, Malmberg 08 Docenten, leerlingen en talenten: iedereen wint Tjeerd Volbeda, Het Amsterdams Lyceum 10 De reis naar eigentijds onderwijs 12 Sjoerd Slagter, VO-raad Brugklassers motiveren voor de Latijnse taal 08 Elise Burgers, Studelta Talent 14 Talentdock nu ook voor onderwijsinstellingen Roland Strijder, Studelta 15 “Mijn passie voor onderwijs wil ik behouden!” Introductie Marie-Louise 12 14 Colofon: Deze nieuwsbrief is een uitgave van talentenorganisatie Studelta. Adres Redactie Johan van Hasseltweg 39L&M Dorien Aaftink, redactie@studelta.nl 1021 KN Amsterdam Vormgeving E-mail info@studelta.nl Koen van der Zanden, marketing@studelta.nl Internet www.studelta.nl Telefoon 020 - 3030 282 Druk Fax 020 - 3030 283 Rijser Grafische Communicatie, Purmerend2
 3. 3. Voorwoord De toekomst van het voortgezet onderwijs is een veelbesproken onderwerp waar Studelta dan ook alle aandacht op richt. Er verandert veel tegelijkertijd. Niet alleen op personeelsgebied, maar ook op het gebied van financiering, onderwijsprocessen en –structuren.06 Natuurlijk is de belangrijkste activiteit van Studelta Onderwijs de instroom verzorgen van jonge talentvolle hbo’ers en academici in het voorgezet onderwijs. Dit doen wij door ondersteuning te bieden in het geven van onderwijs (bijles, onderwijsassistenten) tot het daadwerkelijk vervullen van de functie als docent (bij ziektevervanging, tijdelijk tekort). Uiteraard staat de kwaliteit voorop en bieden wij altijd intensieve begeleiding.10 Daarnaast merken wij, en daarmee ook alle jonge talenten die werkzaam zijn in het onderwijs, steeds meer dat scholen veranderingen doorvoeren in hun onderwijsproces om eigentijds onderwijs te bieden aan hun leerlingen. Veranderingen waar niet alleen ervaren docenten voor nodig zijn, maar waar juist jonge talenten van grote toegevoegde waarde kunnen zijn. Tegelijkertijd gaat ICT een prominentere rol spelen en ontkomen scholen er niet meer aan dit verder door te voeren. Aan de ene kant worden er vele projecten bij scholen als pilot gestart en aan de andere kant zijn ook de educatieve uitgeverijen hard aan het werk om hierbij te kunnen ondersteunen. Deze kant willen wij u laten zien door Harold Rimmelzwaan, algemeen directeur Malmberg, aan het woord te laten. Tenslotte hebben we weer een inspirerend interview gehad met SER- voorzitter Alexander Rinnooy Kan en VO-raad voorzitter Sjoerd Slagter, welke we graag met u delen! Veel leesplezier! Marie-Louise & Your talent. Your future. Your world. Lieke Betrokken Duidelijkheid 3
 4. 4. “Stimuleer studenten die kiezen voor het onderwijs” SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan over jonge talenten in het onderwijs Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Alexander Rinnooy Kan, is één van de meest invloedrijke personen van ons land. In april 2008 spraken we hem over initiatieven om het lerarentekort tegen te gaan. Hoe kijkt hij hier drie jaar later naar? In 2008 zei Rinnooy Kan dat in 7 jaar Interessant voor iedereen het voortgezet onderwijs kennis te laten tijd 75 procent van de leraren in het Studelta Onderwijs maakt jonge, maken. Het is ontzettend interessant voortgezet onderwijs uit zou stromen. hoogopgeleide talenten enthousiast voor studenten, maar zeker ook voor de Ook in 2011 ziet hij die bui nog steeds voor een functie binnen het voortgezet onderwijsinstellingen.” hangen. “De uitstroom is onverminderd onderwijs. Op die manier levert Studelta hoog gebleven. De instroom van nieuwe een bijdrage aan de kwaliteit van het Hoe hoger hoe beter docenten is echter wel hoger dan drie onderwijs en gaat de organisatie het Van alle studenten die via Studelta in jaar geleden, maar nog zeker niet hoog lerarentekort tegen. Rinnooy Kan: “Ik vind het voortgezet onderwijs aan de slag genoeg. Initiatieven om het lerarentekort het in deze tijden nog steeds een goed zijn gegaan, geeft 70 procent aan tegen te gaan, moeten we stimuleren.” idee om studenten tijdens hun studie met daadwerkelijk zijn of haar bevoegdheid te4
 5. 5. www.ser.nl SER De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert het kabinet en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. In de raad werken werkgevers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen. Alexander Rinnooy Kan is sinds augustus 2006 kroonlid en voorzitter van de SER. aarzeling bij middelbare scholen om in de tijd waarin hij voor de klas stond. “Het studenten te betrekken bij hun onderwijs. is een prachtig traject. Deel je kennis met “De studenten die nu in het voortgezet de leerlingen en investeer niet alleen in je onderwijs werken, worden toch regelmatig eigen ontwikkeling, maar ook in die van gezien als een soort prima donna’s (eerste de leerlingen in je klas. De ervaring die onder de eersten, red.). Maar deze jonge je opdoet in het onderwijs is een goede mensen laten wel zien dat studenten basis voor de rest van je leven.” Foto: Henriëtte Guest ondanks hun geringe ervaring toch een enorme aanvulling zijn.” Rinnooy Kan Inspiratie en vertrouwen snapt de aarzelingen van schoolbesturen Tot slot heeft Rinnooy Kan nog een advies wel, maar vindt die zeker niet terecht. “De voor schoolbesturen: “Stimuleer studentenwillen halen. Rinnooy Kan is enthousiast: inzet van deze jonge mensen is belangrijk die durven te kiezen voor het voortgezet“Het is natuurlijk ontzettend positief voor zowel de kwaliteit van het onderwijs onderwijs. Help deze jonge talenten verderdat zoveel studenten kiezen voor het als voor de kwaliteit van docenten.” in hun carrière. Het is weer een stapjevoortgezet onderwijs. Hoe hoger het richting een beter docentenbestel en hetpercentage, hoe beter. Het is een nuttige Verken het onderwijs gaat het lerarentekort tegen. Inspireer enbijdrage die uiteindelijk iedereen ten Studenten zijn niet zomaar geïnteresseerd vertrouw elkaar.”goede komt.” in een bijbaan op een middelbare school. Daarom adviseert Rinnooy Kan jongePrima donna talenten om het voortgezet onderwijs teDe SER-voorzitter ziet nog steeds veel verkennen. Zelf heeft hij heel veel geleerd 5
 6. 6. “Liefst morgen alle lesmethoden digitaal” Algemeen directeur Uitgeverij Malmberg over digitale lesmethoden “Leerlingen die gemotiveerd en zelfstandig achter de computer werken en onderling overleggen over de opdrachten. De docent heeft dan een coachende rol, houdt de leerprocessen in de gaten en helpt leerlingen waar nodig.” Deze toekomstige situatie schetst Harold Rimmelzwaan, al- gemeen directeur van Uitgeverij Malmberg. Hij weet zeker dat in de toe- komst op middelbare scholen alle leermethoden digitaal zullen worden computers in leslokalen hebben. aangeboden. “Maar voordat we zo ver zijn, moet er nog wel veel gebeuren.” “Docenten kunnen nog niet vertrouwen op de technieken die de school bezit en kiezen dan snel voor het vertrouwde: de Uitgeverij Malmberg behoort tot de top drie Veel voordelen boeken. Scholen zouden bijvoorbeeld van educatieve uitgeverijen in Nederland Onderwijzen via de computer heeft veel moeten investeren in zogenaamde voor het basis- en voorgezet onderwijs en voordelen. “Leerlingen die voorlopen, power-users (die alles over de digitale middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast kunnen dan extra opdrachten krijgen en methoden weten, red.), Die kunnen waar produceert de uitgeverij methoden leerlingen die trager zijn krijgen meer uitleg. nodig helpen, waardoor docenten meer voor alle vakken. Digitalisering van het Daarbij kunnen docenten gemakkelijk de vertrouwen in de lesmethoden krijgen.” onderwijs staat hoog in het vaandel en vorderingen van hun leerlingen bijhouden Malmberg is dan ook een koploper op en leerwegen op maat aanmaken. Zelfs Begeleiding en sturing dit gebied. Harold Rimmelzwaan: “Alles huiswerkbegeleiding, toevoegen van Een andere belangrijke stap is dat wordt digitaal in de toekomst, geen actuele video’s en het afnemen van docenten moeten leren hoe ze met de twijfel mogelijk. Wij zijn het stadium van toetsen kan op deze manier.” moderne leermethoden om kunnen gaan. schoolboeken allang voorbij en bieden “De meeste leerkrachten vinden het te complete digitale methoden aan. Ook Verbeterde infrastructuur ingewikkeld. Zij moeten begeleid en het gebruiksgemak is enorm verbeterd. De eerste stap die gezet moet worden, gestuurd worden en zo handig worden Zo kunnen leerlingen vanaf volgend is het verbeteren van de infrastructuur met de methoden. Talenten van Studelta schooljaar al inloggen op hun schoolportal op scholen. Zo merkt de algemeen kunnen hierbij van grote toegevoegde om vanaf daar al het beschikbare, digitale directeur dat lang niet alle middelbare waarde zijn. Bijvoorbeeld door het geven lesmateriaal te raadplegen.” scholen digitale schoolborden of genoeg van trainingen”, aldus Rimmelzwaan.6
 7. 7. www.malmberg.nlLange wegOndanks de vooruitstrevende methoden Tip:van Uitgeverij Malmberg, denkt Ook binnen uw school kunnen Studelta TalentenRimmelzwaan dat het nog wel even ingezet worden om docenten te ondersteunengaat duren voordat scholen alles via de bij het gebruik van digitale leermethoden. Voordigitale weg aanbieden. Aan de uitgevers vragen of meer informatie neem contact op met:zal het in ieder geval niet liggen. “Zodrade infrastructuur binnen scholen goed Marie-Louise Doek via Marie-Louise@studelta.nlis, docenten begeleid en ondersteundworden en er genoeg power-users of ga naar:zijn, gaat het zeker lukken en plukt het www.Studelta.nl/Onderwijsonderwijs daar de vruchten van.” 7 6
 8. 8. Docenten, leerlingen en talenten: iedereen wint Conrector Het Amsterdams Lyceum Tjeerd Volbeda over PAL Al meer dan tien jaar kan Tjeerd Volbeda zich conrector van Het Amsterdams Lyceum in Amsterdam noemen. Op deze middelbare school voor atheneum- en gymnasiumleerlingen werken nu al twee jaar PAL- studenten (Persoonlijk Assistent van Leraren). En met groot succes. “Het is een win-win-win situatie.” doorgehakt en zijn er twee PAL-studenten op het lyceum ingezet. Drie jaar geleden is Het Amsterdams van een PAL-student, past het binnen ons Breed inzetbaar Lyceum in contact gekomen met budget, welke werkzaamheden kan je In het schooljaar 2010-2011 werken er Studelta. Volbeda vertelt dat het eerste aan een PAL overgeven en welke secties twee Studelta Talenten op de middelbare jaar voornamelijk op het PAL-project kunnen ondersteuning gebruiken?” Na school in Amsterdam Zuid. “De bijdrage georiënteerd was. “Wat zijn de voordelen een jaar heeft de schoolleiding de knoop van deze talenten is ontzettend waardevol8
 9. 9. Feiten Uit onderzoek onder alle studenten die via Studelta in het voortgezet onderwijs werken, is gebleken dat zeven op de tien studenten daadwerkelijk hun onderwijsbevoegdheid willen halen. Voordat ze aan hun bijbaan begonnen, gaf www.amsterdamslyceum.nl slechts 40 procent aan daar behoefte aan te hebben. Een winst van 30 procent.voor ons onderwijs”, vertelt Volbeda. “Zo dragen ze bijvoorbeeld leerlingen erop?” Maar volgens Volbeda is het belangrijk datbij aan de kwaliteit van de lessen door mee te denken met de er geïnvesteerd wordt in deze jonge mensen. “Ze hebben veelsecties waarvoor ze werkzaam zijn.” Het Amsterdams Lyceum specialistische vakkennis, maar hebben nog geen ervaring inzet de talenten op verschillende manieren in. “Ze bereiden het onderwijs. Daarin moeten wij ze begeleiden.” Hij vindt depractica voor, begeleiden leerlingen bij hun (profiel)werkstukken, investering meer dan waard. “Op den duur krijg je een win-win-ontwikkelen lesmateriaal, verzorgen ondersteuning voor zwakke win situatie. De docenten hebben meer tijd voor extra activiteitenleerlingen, begeleiden eindexamenkandidaten en nog veel tijdens en naast hun lessen, de talenten doen heel mooiemeer.” werkervaring op en de leerlingen krijgen meer persoonlijke aandacht.”InvesteringIn het begin was het voor zowel de school als de talenten erg Toekomstonwennig en was het echt aftasten. “Je vraagt je toch af hoe Het hogere doel van de inzet van PAL-studenten is om henhet in de praktijk zal gaan. Wat kunnen ze en hoe reageren de enthousiast te maken voor een baan als docent en zo het lerarentekort tegen te gaan. Volbeda: “Eén van de talenten die bij ons werkt wil toch niet haar lesbevoegdheid halen. Dat is PAL? natuurlijk jammer.” Toch wil hij in de toekomst met PAL-studenten Een PAL (Persoonlijk Assistent van Leraren) is een hbo- blijven werken. “Het biedt ontzettend veel mogelijkheden voor of wo-student die op allerlei manieren ter ondersteuning ons onderwijs. Het is verbazingwekkend hoe snel je aan deze ingezet kan worden binnen het voortgezet onderwijs. ondersteuning went. We zouden ze absoluut missen als ze er niet meer zouden zijn.” 9
 10. 10. De reis naar eigentijds onderwijs VO-voorzitter Sjoerd Slagter over voortgezet onderwijs anno nu “Middelbare scholen moeten eigentijdser worden.” Dat stelt Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad. “Grote onderwijsruimtes, veel computers en overal leerlingen die zowel met elkaar als met hun docent discussiëren. Leerlingen die achter een computerscherm zitten, luisteren naar een presentatie en in kleine groepjes studeren.” maken, zegt de voorzitter. “ICT-gebruik in de klas is eigentijds, snel en zorgt voor maatwerk. Zo kunnen leerlingen Sjoerd Slagter heeft zelf jarenlang voor de om elkaar te versterken.“Het is in deze gemakkelijk en zelfstandig herhalings- klas gestaan en spreekt uit ervaring. “Er tijden niet logisch om individueel te of verrijkingsopdrachten uitvoeren, waren klassen van dertig leerlingen die werken. Er moet gezamenlijk gekeken zonder dat het een docent extra tijd luisterden naar één docent. Mijn leerlingen worden naar wat er nodig is om het kost.” Slagter denkt dat studenten en waren snel afgeleid en het kostte mij veel voortgezet onderwijs te moderniseren. pas afgestudeerden hier een grote rol bij tijd en energie om ze bij de les te houden.” Is er niet een onderwijsassistent, een kunnen spelen. “Zij zijn opgegroeid met Hij vindt dan ook dat de focus in 2011 goede roostermaker of juist een secretaris moderne technieken en kunnen onder minder op de docent moet liggen. “De nodig om het onderwijsteam als geheel andere meedenken met hoe dit optimaal druk moet uit de klas gehaald worden door krachtiger te maken? Juist dan maak je ingezet kan worden. Of juist de oudere meer in groepen te werken.” het verschil.” docenten uitleggen hoe het werkt.” Benodigdheden voor ICT is eigentijds Geen levenslang modernisatie Er dreigt een groot lerarenkort, maar “Middelbare scholen moeten ook een Een eerste stap naar modern voortgezet dit hoeft zeker niet ten koste te klimaat gaan creëren waarin het prima onderwijs is, volgens Slagter, meer gaan van de ontwikkelingen om het is als je maar vijf jaar komt werken.” Te overleg realiseren binnen onderwijsteams voortgezet onderwijs eigentijdser te vaak hoort Slagter nog dat mensen niet10
 11. 11. www.vo-raad.nl VO-raad De VO-raad is de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs. De VO-raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij de overheid, andere onderwijssectoren en maatschappelijke organisaties. Samen met het veld werkt de VO-raad aan een actieve en open relatie tussen scholen, leerlingen, ouders en de samenleving. Sjoerd Slagter is al sinds de oprichting in 2006 voorzitter van de raad.voor een baan in het voortgezet onderwijskiezen, omdat ze geen ‘levenslang’ willen.“Het onderwijs moet een aanzuigende Rode loper voor iedereen van groot belang. Werkwerking creëren en een mooie ervaring Tot slot zegt Slagter dat jonge, aan goede docenten, haal ander soortzijn. De in- en doorstroom wordt dan enthousiaste studenten die interesse docenten met nieuwe inzichten binnengroter en wie weet blijven er dan toch tonen in het voortgezet onderwijs en kom een stap dichterbij het eigentijdsveel mensen in het voortgezet onderwijs gesteund moeten worden. ”Leg de rode onderwijs.”hangen.” loper uit en laat ze meedenken. Het is 11
 12. 12. Werken aan arbeidsmarktimago en personeelsbeleid Roland Strijder over Talentdock De kwaliteit en kwantiteit van het onderwijspersoneel is essentieel voor de toekomst van uw onderwijsinstelling. Om goed personeel aan te trekken en te behouden wordt er veel gevraagd van personeelzaken. Niet alleen wat betreft het personeelsbeleid, maar ook aangaande het arbeidsmarktimago en het wervingsbeleid. Een belangrijke taak, want de komende jaren verlaat 75 procent van alle docenten het onderwijs. zouden moeten richten op het aantrekken Om onderwijsinstellingen te ondersteunen belangrijkste voor onderwijsinstellingen is van nieuw personeel!” bij de werving en selectie van nieuw om juist nu te focussen op hun positie op personeel lanceert Studelta nu Talentdock. de arbeidsmarkt. Veel scholen richten zich Functies Dit is een systeem waarbij organisaties met hun website nog alleen op de ouders Met Talentdock kan er eenvoudig een zich door middel van een eigen website en leerlingen, terwijl zij zich hier ook juist ‘Werken bij’ website voor uw organisatie kunnen profileren als interessante werkgever, waarbij werkzoekenden zich makkelijk bij de organisatie kunnen melden. Vervolgens kunnen deze sollicitaties ook nog eens eenvoudig verwerkt en opgeslagen worden. Belang Roland Strijder van Studelta is projectleider van dit geavanceerde systeem. “Het12
 13. 13. gemaakt worden. “Op deze site kunnen onder anderevacatures en informatie over de organisatie geplaatstworden”, vertelt Strijder. “Het achterliggende systeemis daarentegen speciaal voor de gebruikers binnen deonderwijsinstelling. Hier kunnen binnenkomende sollicitatiesgemakkelijk worden beheerd en afgehandeld, zodat uzichtbaarder wordt voor potentiële werknemers.”Jarenlange ervaring De belangrijkste voordelen op een rij:Talentdock is ontstaan door de jarenlange ervaring dieStudelta heeft op het gebied van personeelswerving en Positioneer uw onderwijsinstelling als de-selectie. Strijder: “Dit is het perfecte systeem om alle meest aantrekkelijke werkgeversollicitaties binnen een organisatie in eigen beheer tekunnen verwerken. Daarbij is het direct een effectief Bespaar op de werving- en selectiekostenwervingskanaal dat helpt om uw organisatie op dearbeidsmarkt te positioneren en gevonden te worden door Bouw uw eigen database op met potentiëlepotentiële werknemers!” werknemers Eenvoudig in gebruik door de transparante Strijder “Uiteraard begeleidt Studelta u bij de en uniforme aanpak implementatie van Talentdock. Desgewenst kan Studelta u ondersteunen in de uitvoering van Wilt u meer weten over Talentdock? Kijk op selectiegesprekken en het opzetten van effectieve www.studelta.nl/talentdock voor meer wervingscampagnes. Ook kunnen wij per kwartaal informatie, uitleg, screenshots en nog meer voordelen rapportages uitbrengen betreffende de voortgang van van het systeem! uw ‘Werken bij’ website.” 13
 14. 14. Brugklassers motiveren voor de Latijnse taal Elise Burgers over haar verrijkingslessen De brugklassers op het Hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam krijgen verrijkingslessen Latijn aangeboden. Het is de taak van Studelta Talent Elise Burgers om deze havisten en vwo’ers enthousiast te maken voor de klassieke taal. En met succes. Want naast een hoop gemotiveerde bruggers is ook Elise razend enthousiast over het onderwijzen. “Nog geen één moment heb ik spijt gehad Via Studelta kreeg Elise de kans om te “Ik kreeg samen met een aantal andere van mijn beslissing om deze uitdaging aan ontdekken of ze een klas alleen aankon. talenten trainingen om goed voor de klas te gaan”, vertelt Elise terwijl zij na afloop “Dit is echt uniek. Ik sta alleen voor een te kunnen staan. Daarnaast belt Lieke van de les Latijn het lokaal opruimt. “Ik groep en kan mijn eigen lessen indelen. Kwantes van Studelta mij regelmatig op geef iedere dinsdagmiddag brugklassers Daarom ga ik volgend jaar zeker mijn om te vragen hoe het gaat. Ik kan met haar Latijnse les in de hoop dat zij het in de onderwijsbevoegdheid halen.” sparren en ze geeft mij zelfvertrouwen.” toekomst in hun vakkenpakket nemen.” Ook vanuit het Hervormd Lyceum Zuid Iedere zes weken is er een andere klas Muisstille klas krijgt ze ondersteuning. “Ik kan altijd aan de beurt. “Het is leuk en uitdagend en Tijdens iedere les leert Elise nieuwe terecht bij de vakdocent Latijn. Bovendien zo heb ik steeds andere groepen voor me. dingen. “Het is steeds maar zoeken loopt hier een andere jongen rond die Het is verbazingwekkend hoe groepen naar hoe je een klas moet benaderen, verrijkingslessen geeft, met wie ik ook kan van elkaar verschillen.” maar het gaat steeds beter. Zo benoem overleggen.” ik de regels en blijf ik altijd consequent.” Unieke kans Ondanks haar jonge leeftijd krijgt ze toch Enthousiaste brugklassers Elise zit nu in haar vierde jaar van de respect van de klas. “Ze beschouwen mij De kinderen aan wie Elise les geeft, zijn opleiding Griekse en Latijnse taal toch als iemand met meer kennis. Als ik enthousiast. “Ze krijgen toch een extra en cultuur aan de Vrije Universiteit in ze geboeid heb en ze zijn muisstil aan het en nieuw vak erbij. Ik probeer mijn lessen Amsterdam. “Ik had eigenlijk geen idee werk, dan denk ik echt: wow, heb ik dat te koppelen aan het moderne leven. De wat ik met mijn studie wilde doen. Ik voor elkaar gekregen?” leerlingen raken enthousiast zodra ze liep vorig jaar een snuffelstage op een merken dat ze al meer Latijnse woorden middelbare school, maar ik wist nog Trainingen en kennen dan ze in het begin dachten.” Het niet of ik wel orde kon houden in de ondersteuning Studelta Talent weet na deze ervaring klas omdat er altijd een docent bij was.” Vanuit Studelta wordt Elise goed begeleid. zeker wat ze wil: “Ik word docent!”14
 15. 15. “Mijn passie voor onderwijswil ik behouden!” Marie-Louise Doek versterkt sinds kort Studelta Onderwijs. Hier stelt zij zich graag aan u voor. Mijn passie voor het onderwijs staat voor een carrière in het onderwijs. Dit doen als een huis, wat mijn achtergrond als we door jonge talenten te laten ervaren hoe Onderwijskundige ook wel enigszins verraad. inspirerend en waardevol werken in het Ik zie het als mijn missie om bij te dragen onderwijs is. Zeven op de tien studenten die aan succesvolle leerloopbanen van jongeren. via Studelta kennis hebben gemaakt met het De rol van de docent is onveranderlijk groot onderwijs zijn overtuigd, en hopelijk gaan er in het geven van inspirerend en prikkelend door onze samenwerking nog vele volgen! onderwijs, naast bijvoorbeeld de organisatie van het onderwijs. Marie-Louise Doek Ik heb veel zin om vanuit Studelta scholen Email: Marie-Louise@studelta.nl te helpen in hun missie door hoogopgeleide Tel: 06 52 66 48 53 studenten en starters enthousiast te maken Postzegel niet nodig Antwoordnummer 42141 1020 WB Amsterdam
 16. 16. Selectie van onze opdrachtgevers: Pieter Nieuwland College Purmerendse Scholengroep Clusius College Bredero College Scholengroep Cambium Zaltbommel Minkema College Vellesan college Trinitas College CSB Hervormd Lyceum Zuid Baken Trinitas Gymnasium Meridiaan College Gerrit Rietveld College Wellantcollege Christelijk College Zeist Amadeus Lyceum Dominicus College Scholengemeenschap Reigersbos Het Amsterdams Lyceum Jac. P. Thijsse College St. Ignatiusgymnasium Veenlanden College Kaj Munk College Calvijn Christelijke Scholengemeenschap Cygnus Gymnasium Krimpenerwaard College Eerst de Klas Joodse Kindergemeenschap Cheider Cals College Your talent. Your future. Your world. Antwoordkaart Naam: Ik ontvang graag meer informatie... Organisatie: Vul de antwoordkaart in en stuur deze terug! (postzegel niet nodig) Plaats:Telefoonnummer: E-mail: Website:

×