Resultaten shot ledenenquete

367 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resultaten shot ledenenquete

 1. 1. Shot  ledenenquête     2012  
 2. 2. Opzet  enquête  •  Doelgroep:  leden  18+  •  Uitnodiging:     –  via  email  (700  leden)   –  posters  &  flyers     –  oproep    de  site  •  Respons:  418  leden  •  Datum:  27-­‐9  t/m  22-­‐10  2012  
 3. 3. Shot  is  echte  familievereniging   Lidmaatschap   Meerdere  familieleden  lid?  >  10  jaar   ja,  mijn  kind(eren)  5-­‐10  jaar   ja,  mijn  vader/moeder     2-­‐5  jaar     ja,  mijn  partner     1  jaar   geen     0   10   20   30   40   0   10   20   30   40   50   60  
 4. 4. Shot  leden  zijn  fanaSeke  tennissers   Tennis  frequen6e   15   26   meerdere  keren  per  week   wekelijks   een  paar  keer  per  maand   19   minder  dan  een  paar  keer  per  kwartaal   40  
 5. 5. Aantal  acSeve  leden  is  erg  hoog   Tennis  ac6viteit   ik  ben  wel  lid  maar  tennis  niet  meer  ik  doe  mee  aan  de  SHOT  tennistoernooien     ik  speel  compeSSe     ik  speel  recreaSef  tennis   ik  volg  trainingen     0   10   20   30   40   50   60   70   80  
 6. 6. Interesse  voor  Shot  shirt  Shirt  met  15  euro  kor6ng?   Verplicht  shirt  compe66e   spelers?   19   34   ja   41   nee   48   weet  niet   47   11   ja   ja,  maar  niet  betalen   nee  
 7. 7. Nog  steeds  behoe[e  aan  meer   beschikbare  banen     Wil  je  vaker  tennissen?   Waarom  niet  vaker  tennissen?  60   ik  mis  de  aansluiSng  50   ik  heb  geen  partner  40   te  weinig  banen  beschikbaar  30   in  het  weekeinde    20   te  weinig  banen  beschikbaar   doordeweeks    10   ik  heb  daar  geen  Sjd  voor     0   ja   nee   weet  niet   0   20   40   60   80  
 8. 8. Een  gezellige  prestaSe  gerichte   familieclub  Oud   Jong  Toekomst   Historie  Familie   Individu  Toegankelijk   Ontoegankelijk  Goedkoop   Duur  Ons  kent  ons   Voor  iedereen  Gezellig   Kil  AmateurisSsch   Professioneel  Veilig   Onveilig  Kindvriendelijk   Kindonvriendelijk  Rommelig   Schoon  PrestaSe   RecreaSef   2   1   0   1   2  
 9. 9. AcSviteiten  zijn  bij  meeste   doelgroepen  bekend  Intern.  Shot  Senior  open   Jeugspektakel   Pyjama  toern.   Open  Jeugdtoern.   Open  Shot     Davis  Cup   ken  ik  goed   Onderlinge   alleen  van  naam  (groot)ouderkind  toern.   ken  ik  niet   Wijkentoernooi   InvitaSetoernooi   Tossavond   Vrijdagavond  Compet.   Dames  Dubbel  Roulede   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100%  
 10. 10. AcSviteiten  worden  goed  gewaardeerd   Rapportcijfer  Intern.  Shot  Senior  open   7,8   Jeugspektakel   7   Pyjama  toern.   7,2   Open  Jeugdtoern.   7,4   Open  Shot   7,9   Davis  Cup   8   Onderlinge   8  (groot)ouderkind  toern.   8   Wijkentoernooi   8,7   InvitaSetoernooi   8,3   Tossavond   7,2   Vrijdagavond  Compet.   8,2   Dames  Dubbel  Roulede   8,2   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
 11. 11. Houd  oog  voor  jongeren  en  65plussers     Voldoende  ac6viteiten  jeugd?   Voldoende  ac6viteiten  senioren?   20   35   ja   ja   9   nee   nee   weet  niet   59   weet  niet   72   6   Meer  acviteiten  middelbare   scholieren   Meer  acviteiten  65+   Tossavond  voor  jongeren   Laddercompee  
 12. 12. Ahangsysteem  is  doorn  in  het  oog   Beoordeling  park  100%   4   3   4   5   9   16   14   90%   20   80%   36   70%   50   51   54   58   60%   64   66   50%   64   40%   35   30%   36   37   35   20%   29   17   16   24   10%   13   10   9   7   3   4   3   4   0%   onderhoud  banen   verlichSng  park   aantal  banen   ahangsysteem   netheid   speelterrein   paden   buitenmeubilair   slecht   redelijk   goed   uitstekend  
 13. 13. Houd  clubhuis  en  terras  netjes   Beoordeling  clubhuis  100%   5   6   10   9   16   19   17   90%   23   80%   70%   55   57   60%   62   65   60   50%   68   70   69   40%   30%   32   31   20%   24   22   22   10%   14   8   9   4   7   7   0%   1   3   2   2   3   aankleding   sfeer   aanbod  toilet   netheid  toilet   aanbod   netheid   netheid  terras   netheid  clubhuis   kleedruimte   kleedruimte   slecht   redelijk   goed   uitstekend  
 14. 14. Verbetering  horecavoorzieningen  80   70  70   68  60   56   54   52   51,4   50   49  50   43,3   45   45   42   43   41   39   39  40   29  30   27  20   18  10   7   6   6   5   5,3   3   3   3   0   verbetering   gelijk  gebleven   achteruit  gegaan   prijs/kwaliteit   diversiteit   kwaliteit   service  keuken   organisaSe  bar   organisaSe  keuken   sfeer  clubhuis   uitstraling   gastvrijheid  
 15. 15. Deelname  bardiensten   ik  ben  vergeten  mijn  bardienst  te  draaien   Tevreden  over  bardienstsysteem?   ik  hoef  geen  bardienst  te  draaien  vanwege  mijn  lee[ijd     Ja      65%   Nee      26%   ik  ben  vrijgesteld  van  bardiensten   Weet  niet        9%   ik  heb  mijn  bardiensten  afgekocht    ik  heb  een  bardienst  gedraaid  maar  ook  een  jongerenpouler   ingezet   ik  heb  een  jongerenpouler  ingezet   ik  heb  al  mijn  bardiensten  gedraaid   0   10   20   30   40   50   60   70  
 16. 16. Verbeterpunten  bardiensten   %   Anders   22  communicaSe  vanuit  de  barcommissie  over  procedure   7   inschrijving     tarief  van  de  jongerenpouler     2   verhoging  van  de  ajoopsom     5   verhoging  van  de  boete  bij  niet  verschijnen     18   aanbod  van  beschikbare  jongerenpoulers     21   bereikbaarheid  van  jongerenpoulers     23   communicaSe  met  Rens  en  Joeki     20   aanmelding  op  het  JIBA  systeem     14   instrucSes  achter  de  bar     26   0   5   10   15   20   25   30  
 17. 17. Aanbod  wintertrainingen  kan  omhoog   kosten   6,4  communicaSe  vanuit  de  trainers   7   aanbod  wintertrainingen   6,7   aanbod  zomertrainingen   7,2   SjdsSp   7,5   kwaliteit   7,9   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
 18. 18. Shot  magazine  wordt  goed  gelezen   maar  niet  door  iedereen  bewaard   Wat  doet  u  met  het  Shot  magazine?   ik  ontvang  het  niet   1%   ik  lees  het  niet   7%   ik  lees  het  aandachSg  door  en  gooi  het  daarna  weg   19%   %  ik  lees  het  alleen  vluchSg  door  en  gooi  het  daarna  weg   27%   ik  bewaar  het  en  zoek  er  regelmaSg  zaken  in  op   46%   0%   5%   10%   15%   20%   25%   30%   35%   40%   45%   50%  
 19. 19. Nieuwsbrief  wordt  goed  gelezen   Ontvang  je  de  nieuwsbrief?   2%   1%   Hoe  vaak  lees  je  de  nieuwsbrief?   Nooit          3%   Meestal    75%   Af  en  toe    22%   97%   ja   nee   weet  niet  
 20. 20. BezoekfrequenSe  website  kan  omhoog   Hoe  vaak  bezoek  je  de  website?  enkele  keer  gedurende  seizoen   42%   enkele  keer  per  maand   39%   wekelijks   10%   nooit   9%   0%   5%   10%   15%   20%   25%   30%   35%   40%   45%  
 21. 21. Website  moet  voorzien  in   verschillende  behoe[en  van  leden   Waardevolle  content  op  de  site?   Anders   11   forum  voor  vragen  van  en  aan  de  leden     31   InformaSe  over    Shot  via  sociale   media  ontvangen?   nieuws  vanuit  de  diverse  commissies   57   aanmeldinstrucSes  en  -­‐formulieren   58   Ja    26%   Nee    64%   verslagen  en  fotos     53   Wet  niet  10%   ledenlijst   46   menu  van  de  week   37   %   barinstrucSes   37   acSviteitenkalender   76   beschikbaarheid  van  de  banen   62   verslaggeving  wedstrijden  hoofdklasse     33  actueel  overzicht  van  wat  er  op  SHOT  te  doen  is   79   mededelingen  van  het  bestuur     60   0   10   20   30   40   50   60   70   80   90  
 22. 22. Merendeel  van  de  leden  toont   interesse  voor  commissiewerk   InzeJen  vrijwilligerswerk?   %   ik  wil  mij  niet  inzeden  voor  de  club     ondersteuning  van  trainingen  en  compeSSe   organisaSe  van  jeugdacSviteiten   Waarom  niet  inzeJen  voor  Shot?   organisaSe  van  toernooien   organisaSe  van  acSviteiten   Ik  heb  er  geen  Sjd  voor      57%   Ik  heb  dit  al  gedaan        27%     ondersteuning  ledenadministraSe     Ik  heb  er  geen  zin  in                6%   Geen  interesse  in  de  mogelijkheden            7%  ondersteuning  communicaSe/website/nieuwsbrief     Ik  ben  alleen  lid  om  te  sporten    20%   advisering  over  juridische  zaken   Nooit  over  na  gedacht                3%   Ik  heb  geen  goed  beeld  ervan            5%     advisering  over  financiële  zaken     Anders                                    30%     advisering  over  sponsoring   ondersteuning  horeca   onderhoud  park  en  clubhuis   0   5   10   15   20   25   30   35   40   45  
 23. 23. Maar  helaas  meldt  10%  zich   vervolgens  aan….  
 24. 24. Interessante  winteracSviteiten   Bridge    Fair   Tennis  clinics   suggesSes  van  leden   zakelijke  markt   Fitnesstraining  ism   Profit   evenement  voor  het  goede  doel     Businessfaciliteiten   Zakelijk  lunches   ledenrestaurant   leden  feest   %  verhuur  van  het  clubhuis  aan  derden   winter  tennis  toernooi   ijsbaan   verhuur  van  het  clubhuis  aan  leden   0   10   20   30   40   50   60   70   80  
 25. 25. Profiel  leden  Shot   Sexe   LeeKijd   3   5   19   18-­‐25   26-­‐35   Man  50   50   36-­‐45   Vrouw   38   46-­‐55   55+   35  
 26. 26. Aanbevelingen  •  Houd  oog  voor  specifieke  doelgroepen  zoals  65+  en  middelbare  scholieren.  •  Blijf  werken  aan  onderhoud  park  en  clubhuis.  •  Kijk  hoe  de  service  van  barpersoneel  en  systeem  van  bardiensten  verbeterd  kan  worden.  •  Nieuwe  website  noodzakelijk.  •  Zorg  voor  duidelijke  communicaSe  rondom  de  trainingen.  •  Hoe  kan  de  betrokkenheid  bij  de  vereniging  vertaald  worden  naar  acSeve  inbreng?  

×