Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La comunitat en l´aprenentatge virtual

258 views

Published on


Que a de tenir un aprenentatge virtual de qualitat?

Quin és el paper de la comunitat en el procés d´aprenentatge?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La comunitat en l´aprenentatge virtual

 1. 1. La comunitat enl´aprenentatge virtual GRUP ALOE
 2. 2. Aprenentatge Virtual NOU CONCEPTE: SENSE ESPAI NI TEMPS GRUP ALOE
 3. 3. En 10 anys, el número de personesmatriculades a UOC s’ha multiplicat per 3 GRUP ALOE
 4. 4. E-learning de qualitatMOTIVACIÓ INTRÍNSECAAUTODISCIPLINACONCENTRACIÓPARTICIPACIÓBON DISSENY PEDAGÒGICPER INVOLUCRAR ALS ALUMNES GRUP ALOE
 5. 5. Desavantatges i requeriments que presenta l’e-learningELEVAT GRAU D’ABANDONAMENT:DEPENDÈNCIA DEL BON FUNCIONAMENT DELES TECNOLOGIESCONEIXEMENT ÒPTIM DE LES TICPERCEPCIÓ PERSONAL DEL’AUTO-APRENENTAGEMOTIVADOR IPOSITIU GRUP ALOE
 6. 6. La comunitat com element motivacionalINCOVENIENT DEL E-LEARNING LA FALTADE CONTACTE PERSONAL AMB ELSCOMPANYS.ELS ELEMENTS EMOCIONALS REFORCENL’APRENENTATGEÉS MOLT IMPORTANT QUE L’ALUMNEGAUDEIXI AMB L’APRENENTAGE. GRUP ALOE
 7. 7. Conclusions de l´enquesta:ELS FÒRUMS I ELS DEBATS PER RESOLDRE ELSSEUS DUBTES I TENIR UN CONTACTE DIRECTE AMBELS COMPANYS I AMB LA MATÈRIA.MOTIUS PRINCIPALS PER TRIAR ESTUDIAR ATRAVÉS DE LA XARXA :COMPATIBILITAT AMB LA RESTA DE TASQUES AREALITZAR O BÉ PER COMODITAT.LA MAJORIA CREU IMPORTANT FOMENTAR LACOMUNITAT I EL CONTACTE AMB ELS COMPANYS, GRUP ALOE
 8. 8. Maneres de crear comunitat enqualsevol aprenentatge virtualACTIVITATS EN GRUPS DE TREBALL.IMPULSAR LA PARTICIPACIÓ EN ELS FÒRUMS QUEELS ESTUDIANTS AMPLIÏN LES IDEES DELS SEUSCOMPANYS.ESTILS DE COMUNICACIÓ COL·LABORATIU (NOAUTORITARI)COMENÇAR ELS DEBATS DEMANANT LAPARTICIPACIÓ D’UN ALUMNEACTITUD ACTIVA DE COL·LABORACIÓ I NOCOMPETITIVA GRUP ALOE
 9. 9. Com substituir el valor afegit que suposa el contacte amb els companys?MESURES PER FER MÉS INTEL·LIGIBLE EL DISCURS ANIVELL EMOCIONAL I PERCEPTIU:ÚS DEMOTICONS (:D), EXPRESSIONS (HAHA,MUA), ONOMATOPEIES (UAUU), VOCABLES ENMAJÚSCULA (SIUSPLAU) I SÍMBOLS (!!!!!) GRUP ALOE
 10. 10. Beneficis de la comunitat en l´aprenentatge virtualÉS INTERACTIU  ELEMENT ENRIQUIDOR ENL’APRENETATGELAPRENENTATGE COL·LABORATIU REFORÇA ELSCONEIXEMENTS.LES DIFERENTS APORTACIONS I REFLEXIONSTRANSFORMEN L’APRENENTATGE EN UN PROCÉSACTIU GRUP ALOE
 11. 11. Projecció futuraCONSTANT EXPANSIÓ I ES PREVEU QUECONTINUÏ EN EL FUTUR PER QUE ÉS UNSISTEMA DINÀMIC, ECONÒMIC I FLEXIBLE.CONSOLIDACIÓ COM EINA CLAU END’APRENENTATGE CONTINU AL LLARG DETOTA LA VIDA DE LES PERSONES. GRUP ALOE

×