Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang diwa ng pasko

6,912 views

Published on

for the glory of God

  • Be the first to like this

Ang diwa ng pasko

  1. 1. ANG DIWA <br />NG <br />PASKO<br />
  2. 2. ISANG MAGANDANG ARAW,MGA KAPATIRAN <br />NAWA’Y PAGPAPALA SA ATING DUMATAL <br />NARIRITO TAYO NGAYON SA BAHAY SAMBAHAN <br />UPANG IPAGDIWANG ARAW NG PAG SILANG <br />
  3. 3. NAIS KONG IPABATID,ANG DIWA NG PASKO<br />AY ANG PAGMAMAHAL, SA ATING KAPWA TAO <br />PAG-IBIG SA PUSO NATI’Y HINDI MAGBABAGO <br />KUNG PALAGING NANDYAN ,PANGINOONG HESUKRISTO<br />
  4. 4. ANG DIWA NG PASKO,AY MARAMING KAHULUGAN<br />PAG-IBIG PAGMAMAHALAN AT PAGBIBIGAYAN <br />NGUNIT ISA LAMANG ,ANG DAHILAN NG KANYANG PAGSILANG <br />ANG TUBUSIN TAYO SA ATING KASALANAN<br />
  5. 5. BAKIT BA SIYA ISINILANG ,SA ISANG SABSABAN <br />GAYONG PWEDE NAMAN,<br /> SA MARANGYANG TAHANAN<br />DAHIL SIYA NAMAN ANG PINAKA MAYAMAN <br />AT NAG MAMAY-ARI NITONG BUONG SANLIBUTAN<br />
  6. 6. NOONG AKO’Y BATA PA, ANG NAIS KONG MAKITA ,<br />SI SANTA CLAUS ,<br />NA SINASABI NG MAHAL KONG INA<br />NGUNIT NG AKO’Y TUMANDA,NGAYO’Y MALAKI NA <br />PRESENSYA NALANG NIYA ,ANG NAIS KONG MADAMA<br />
  7. 7. TAYONG MGA TAO AY MARAMING AGAM-AGAM <br />ANO BA TALAGA ANG DAHILAN NG KANYANG PAGSILANG<br />SA NGAYONG NAG-IISIP KA,SA BUHAY MONG TAGLAY <br />BAKIT ANG BUHAY AY PURO PAG PAGSUBOK NALAMANG<br />

×