Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De medemens als mede-onderzoeker

406 views

Published on

Keynote op het slotsymposium van het Diagrams RAAK programma over de veranderende rol van de onderzoeker en de kansen die het ontstaan van kennismaatschappij biedt voor het betrekken van de medemens bij (medisch) onderzoek, innovatie, kwaliteitswerk, toezicht en kennis-valorisatie.

In deze presentatie laat StoryConnect zien hoe de participatief narratieve management benadering (cPNI) is ontstaan. Vervolgens worden de basis theorie van complexiteit, de pricipes van pre-hypothetisch werken, de kern van narratief evalueren, de essentie van participatief veranderen/innoveren en de stappen in de ontwikkeling van toepassingen kort gepresenteerd.

Aan de hand van twee toepassingen Volsmaakt (Agile food development) en Kind- en gezindsgerichte zorg (Healthcare) wordt de toegevoegde waarde van cPNI t.o.v. de klassieke benadering met vragenlijsten en focusgroepen toegelicht. Ook wordt ingegaan op het feit dat cPNI zeer geschikt is voor het vormen van hypotheses.

Tenslotte wordt een model gepresenteerd voor het samenspel tussen de hypothese-vormende (abductief) cPNI benadering en het hypothese-toetsend (inductief, deductief, reductionistisch) onderzoek de "wetenschap".

Het is niet toevallig dat "wetenschap" in deze laatste zin tussen "" staat. In de keynote worden ook een aantal aanknopingspunten aangedragen waarom het tijd is om de discussie over de definitie van wat wetenschap zou moeten zijn opnieuw te voeren.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De medemens als mede-onderzoeker

 1. 1. De medemens als mede-onderzoeker Participatieve Narratieven als input voor hypothese-vorming Presentatie voor eindsymposium DiAgRaMs, HU Utrecht, 19 december 2017 dr. Harold van Garderen drs. Marco Koning, Psycholoog NIP Caroline de Bes MBA ir. Erwin Duurland Keith Fortowsky
 2. 2. Van harde —> zachte —> semi-harde wetenschap Scheikunde RU Utrecht 1985-1991 Multipole analyse, visualisatie, 
 quantum-chemie Chemische Technologie TU Eindhoven 1991-1995 Agent-gebaseerde simulaties van 
 complex adaptieve meso-systemen Gebruikers-onderzoek Océ-Technologies BV 1996-2010 beeldvorming, gebruikers, dienst-
 innovatie, business intelligence Ondernemer StoryConnect BV 2010-heden Participatief narratief onderzoek, innovatie, verandering & kennisbeheer
 3. 3. De grote vraag
 Waarom hebben we dit gemist? Het antwoord
 Niet gemist, maar niets mee gedaan. Conclusie 1
 Beslissingsprocessen werken niet Conclusie 2
 Computers helpen niet bij het vinden van onbekende spelden in hooibergen Actie
 Omarming van participatieve narratieve methoden voor weak-signal detectie in terrorisme-monitoring en bestrijding Narratieven?
 4. 4. Dacht je ooit bij het analyseren van data “ik zou de mensen erachter willen spreken”. Waarover zou je willen dat ze je vertellen? OF Sprak je ooit op een verjaardag over je werk en begon iemand een ervaring te delen waarvan je dacht “daar zit wat in”. Wat vertelde die persoon je? Narratieven! 4
 5. 5. Waarde? Stories are maps of experience Stories are sounding devices Stories are elements of play Stories are packages of meaning
 Cynthia F. Kurtz in Working with Stories
 6. 6. Wat doet StoryConnect? StoryConnect helpt beslissers in organisaties samen met collega’s, andere medewerkers, patiënten, gebruikers en burgers betere beslissingen te nemen door hen te betrekken bij het delen van ervaringen, observaties en kennis en het opbouwen van inzicht in de complexe samenhang tussen de ervaren realiteit, (gewenste) veranderingen en impact van interventies
 7. 7. Complexiteit Iets (een aspect van de realiteit) is complex als dat aspect niet te modelleren (en dus te voorspellen) is. Dat wil (juist) niet zeggen dat het hele systeem complex is Daarmee is wel gezegd dat je op moet passen met het in de praktijk toepassen van uitkomsten van modellen
 8. 8. Onderzoek gaat meestal over wat de onderzoeker wil weten van mensen Ik moet data-verzamelen, een model vullen, conclusies trekken, wil iets bewijzen of falsificeren, enz. Bij StoryConnect gaat het erom wat mensen willen dat u (niet) weet Wil ik dat wel delen? Hé, ik mag meedoen! Laten we samen voorstellen om ….
 9. 9. Participatief Sprak je ooit op een verjaardag over je werk en begon iemand een ervaring te delen waarvan je dacht “daar zit wat in”. Wat vertelde die persoon je? ……. Geef je ervaring een titel ……. Deze situatie of ervaring was voor jou ….. Zeer positief/positief/weet ik niet/negatief/zeer negatief Welk gevoel had je hierbij? (max 2) Blij/boos/bang/opgelucht/boos/dankbaar
 10. 10. Proof? This is not a scientific measurement, and you can’t prove anything by doing it. It’s just an aid to thought. So before you go out and spend hours more listening to stories, look to see if you have an intuitive response to each question. That’s all you need. 
 Cynthia F. Kurtz in Working with Stories
 11. 11. “Story? Surely story is not the stuff of science. I'm not so sure. Story is the natural way we autonomous agents talk about our raw getting on with it, mucking through, making a living. If story is not the stuff of science, yet is about how we get on with making our ever-changing livings, then science, not story, must change….”
 Stuart Kauffman in Investigations Story & Science?
 12. 12. cPNI: continuous Participatory Narrative Inquiry abductieve (hypothese vormende) concurrent (gelijktijdig) mixed methods (kwalitatief-kwantitatief) management (komt van een paard berijden) benadering voor (geen heilige graal) onderzoekend en handelend (altijd informatie tekort) vinden van een weg (dus iedere dag een stapje) bij netelige / complexe uitdagingen Delen Inzichten opbouwen Evolueren Beslissen & beïnvloeden Versnellen Evalueren Verbinden Ontwerpen Cycle 1, 2, … 1 = offline 2 enz. vaak on/offline
 13. 13. cycle1 Ontwikkelen met emergentie & complexiteit C l u s t e r s ( s t e re o t y p e s ) A rc h e t y p e s Th e m e s Va l u e s 2,3,4…
 14. 14. 1200 testers in 3 dagen 5 tafels met boeren 188 interviews, 20uur MP3 Clustering van “wie” en “onderwerpen” geeft … Volsmaakt
 15. 15. Volsmaakt - Agile product development Vers knijpfruit Poucher Mockup Voorzijde
 16. 16. Versnellen - Catalytisch werken met minimale bias Delen Inzichten opbouwen Evolueren Beslissen & beïnvloeden Versnellen Evalueren Verbinden Ontwerpen Hoe serieus was de respondent? Hoeveel tijd? Doen Doorpakken Niet nadenken! Kijken!!!! Meerdere interpretaties aandragen KISS maar niet te!
 17. 17. Connect Solution Lines CareConnect ProductConnect SecurityConnect PeopleConnect CitizenConnect ServiceConnect
 18. 18. HEADLINES KATERN KIND OVERZICHT 1e VERDIEPING 2e VERDIEPING CONTEXT SMILEYS EN VERDER Uitgave: April 2014 locatie Utrecht Uitgave: April 2014 HEADLINES KATERN KIND OVERZICHT 1e VERDIEPING 2e VERDIEPING CONTEXT SMILEYS EN VERDER ! Er zijn 4 verhalen geschreven waarin er met name naar het kind is geluisterd. Er is een groot cluster te vinden tussen ‚kind’ en ‚ouders’ met zo’n 12 verhalen. Eén verhaal staan onderin de driehoek. De verhalen die hier rechts zijn uitgelicht laten zien hoe compact kinderen dit benaderen. In de legenda rechts ziet u bijvoorbeeld de antwoordopties zeer negatief en neutraal niet staan. Dat antwoord werd niet gegeven. Het kind en de jongere aan het woord Wat vertellen kinderen en jongeren nu zelf eigenlijk over hun ziekenhuisbezoek en hoe ze het ziekenhuisbezoek hebben ervaren? Zij hebben zelf ervaringen gedeeld met de kinder- en jongeren-versies van de monitor. ! Luisteren naar? Belangrijk is te weten naar wie er volgens kinderen en jongeren is geluisterd in het ziekenhuis: naar hen, naar de ouders of naar anderen? Dat is te zien in de driehoek die hiernaast staat afgebeeld. Ieder puntje is een ervaring, met een verhaalnummer, de kleur staat voor hoe mensen het hebben ervaren van zeer goed tot zeer negatief. Vier verhalen zijn aan de rechterzijde weergegeven. ! In de verhalen die kinderen hebben verteld, hebben zij vooral de indruk dat er naar de ouders en naar hen zelf is geluisterd. nvt ouders jongeren kinderen 9 16 VERHAAL LEEFTIJD GESLACHT ERVARING TYPE BEZOEK Goed eerst ging in het kapje blazen heel goed, was wel vies, daarna ging ik goed slapen. 605 OPNAME Helemaal niet leuk dat ze stekertjes op mijn borst geplakt hebben. NEGATIEF 723 11 Goed ik was gevallen met mijn fiets op mijn hoofd Ik was gevallen met de fiets op mijn hoofd en met de ambulance binnen gebracht. Ik herkende niemand meer, de dokters waren heel erg lief. NEGATIEF 5 Goede zorg de zusters waren de hele tijd bij me en stonden de hele tijd voor me klaar. GOED 572 14 OPNAME 420 7 ZEER GOED DAGOPNAME SPOEDEISENDE HULP Uitgave: April 2014 HEADLINES KATERN KIND OVERZICHT 1e VERDIEPING 2e VERDIEPING CONTEXT SMILEYS EN VERDER In de ervaringsmonitor mocht men zelf drie positieve smileys, drie negatieve smileys of een mix daarvan kiezen die ze het meest van toepassing vinden voor het Diakonessenhuis Utrecht. De winnaars zijn: Meebeslissen ! Eten ! Aandacht voor mij en mijn ouders ! Informatie ! Privacy ! Gebouw/afdeling ! Vriendelijkheid ! Verpleegkundige(n) ! Wachten ! Spelen/afleiding ! Dokter(s) 4 ! 2 ! 2 9 ! ! 1 11 ! ! ! 23 ! 1 24 ! 3 1 ! 7 ! 14 Wachten Deze smiley heeft drie keer een negatieve waardering toegekend gekregen wat terug te leiden is naar een paar negatieve verhalen in de ervaringsmonitor bijvoorbeeld Verhaal 23 (jongen 1 jaar): Volgorde operatie kinderen. 
 Zeer tevreden over de kundigheid van de artsen/ verpleegsters. We hadden in eerste instantie begrepen dat ivm leeftijd van ons kind (1 jaar) hij als eerste geholpen zou worden (neusamandelen en buisjes) dus het was wel lang wachten voordat hij aan de beurt was. ! Hoe zit het met privacy en gebouw? Mensen mogen 3 keuzes maken voor de smileys. Privacy is geen enkele keer gekozen. Aandacht, informatie, verpleegkundige(n) krijgen in een enkel geval niet de voorkeur. 1 2 3 VERPLEEGKUNDIGEN AANDACHT VRIENDELIJKHEID 3 DOKTER(S) Uitgave: April 2014 HEADLINES KATERN KIND OVERZICHT 1e VERDIEPING 2e VERDIEPING CONTEXT SMILEYS EN VERDER Colofon Over: Het Smiley Storyreport wordt samengesteld op basis van de het kwaliteitshandboek Zilveren en Gouden Smiley van de Stichting Kind en Ziekenhuis door TOP innosense. ! Data: Afkomstig uit de ervaringsmonitor ! Evaluatie van de resultaten: Mallika de Kramer International development en mensen-en kinderrechteneducatie ! Wetenschappelijke verantwoording: Marco Koning Register Psycholoog NIP/Arbeid en Organisatie en expert veranderprocessen ! Contact: info@top-innosense.nl info@kindenziekenhuis.nl ! Frequentie: Het Smiley Storyreport verschijnt drie keer per jaar waarvan één keer als Nationaal Evaluatierapport Kindgerichtheid. Voorbereiding: waar is winst te behalen? Mensen bereiden zich op diverse manieren voor op een bezoek aan het Diakonessenhuis. Het merendeel bereidt zich voor door een gesprek met de dokter of met het kind. Het valt op dat maar een klein aandeel zich voorbereid middels een rondleiding, door het bekijken van de website of door gebruik te maken van een fotoboek. Er is een aanzienlijk deel dat zich niet voorbereid op een bezoek en men heeft daarbij gemixte gevoelens (van positief, neutraal tot ik weet het niet en negatief): • waaraan ligt het dat er geen voorbereiding heeft plaatsgevonden?
 Kick-out criteria: aanwezig mogen zijn: 35 niet mogen overnachten: 0 niet aanwezig zijn bij overnachting: 0 niet aanwezig zijn bij wakker worden: 0 geen gesprek met anesthesie, wel gepland: 0 ! Driehoeken beslissingen nemen Het valt op dat in deze driehoek veel spreiding zit: in hoeverre is men gericht op het kind bij het maken van beslissingen? Ook was er een aardig cluster rechts onderin waarbij wordt ervaren dat mensen van het ziekenhuis beslissingen nemen: verwachten we niet dat oudere kinderen meer en vaker het idee hebben dat ze zelf de beslissing mochten nemen? Tijdsperiode Ervaringen zijn kwalitatief het beste als ze dicht op de situatie worden ingevoerd. Positief is dat veel verhalen zijn verteld kort nadat de situatie heeft plaatsgevonden. Namelijk in de week van de opname of behandeling zelf. Belangrijk is dat het ziekenhuis zorgt voor een continue stroom aan verhalen zodat verschuivingen over tijd te volgen zijn.
 19. 19. Delen Inzichten opbouwen Evolueren Beslissen & beïnvloeden De Gouden Smiley ziekenhuizen gebruiken alle informatie uit het Smiley StoryReport en de StoryCards om de kwaliteit van hun zorg te evalueren. En besluiten te nemen over maatregelen, onderzoeken, aanpassingen, experimenten enzovoort om de kwaliteit verder te verbeteren. Ze communiceren deze acties terug aan Stichting Kind en Ziekenhuis Via de ervaringsmonitor delen kinderen, jongeren en ouders hun ruwe ervaringen met de zorg in ziekenhuizen. En ze beantwoorden vragen daarover. Waardoor de betekenis van de ervaring voor hén meegaat met de ervaring. In het interactieve Smiley StoryReport worden ervaringen en data samengebracht en StoryConnect doet daarover observaties aan de hand van patronen in de data én het evalueren van de achterliggende ervaringen. Ook worden constateringen gedaan over de gegeven Smileys, de drop-out criteria en het gebruik van de Ervaringsmonitor zelf. De observaties en constateringen van StoryConnect staan in de hoofdstukken van het Smiley StoryReport. Kind en Ziekenhuis gebruikt deze om een duiding te doen van de ontwikkeling van de zorg in uw ziekenhuis en komt tot aanbevelingen en aanwijzingen die zijn gebaseerd op de verdiepende theorie uit de handvesten en andere documenten.
 20. 20. Chaos Orde Waarden Samenwerking Complex AutonomieControle Identiteiten De Gouden Smiley ziekenhuizen gebruiken alle informatie uit het Smiley StoryReport en de StoryCards om de kwaliteit van hun zorg te evalueren. En besluiten te nemen over maatregelen, onderzoeken, aanpassingen, experimenten enzovoort om de kwaliteit verder te verbeteren. Ze communiceren deze acties terug aan Stichting Kind en Ziekenhuis Maatregelen Onderzoeken Reorganisatie Experiment(en) Ontregelen/loslaten Review/leren Waarden-versterkende narratieven Norm-zettende narratieven
 21. 21. Wat levert het (de klant) op?
 22. 22. Onderzoek? Onderzoek Disseminatie en terugkoppeling door symposia en publicaties Nieuwe onderzoeks- vragen en hypotheses Mens, patiënt, burger als co-researcher Duiding van ervaringen met patiënten, medici en onderzoekers Abductive mode Science mode
 23. 23. Tenslotte: 2 nieuwe? tegelwijsheden Het is niet moeilijk B te definiëren Het is lastig om uit A te vertrekken Mensen zijn niet lastig, mensen zijn verschillend Dat is best lastig
 24. 24. De medemens als mede-onderzoeker Participatieve Narratieven als input voor hypothese-vorming Presentatie voor eindsymposium DiAgRaMs, HU Utrecht, 19 december 2017 dr. Harold van Garderen drs. Marco Koning, Psycholoog NIP Caroline de Bes MBA ir. Erwin Duurland Keith Fortowsky

×