Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jansäter kommunikation presentation av kriskommunikation

981 views

Published on

Presentation av Jansäters verktyg i kriskommunikation

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jansäter kommunikation presentation av kriskommunikation

 1. 2. Värdegrund Kriskommunikation Krisberedskap & Förhållningssätt Implementering av värdegrund Positionering av företaget Profilering av varumärket Värderingar Företagskultur Vision Affärsidé Varumärkesbyggande Implementering av varumärket internt Åtgärder/aktiviteter PR, reklam, webb, annonser, event, sociala medier Utvärdering Uppföljning Kärnvärden Utvärdering Uppföljning Utvärdering Uppföljning
 2. 3. Exempel på referenser Malmö
 3. 4. Presentaion av verktyg för effektivare och säkrare krishantering och kriskommunikation
 4. 5. <ul><ul><li>Nya snabba informationsflöden </li></ul></ul><ul><li>Splittrade digitala medievanor </li></ul><ul><ul><li>Förändrade ansvarsstrukturer </li></ul></ul><ul><li>Rädsla för att drabbas och misslyckas </li></ul><ul><li>Behov av ökad interaktivitet </li></ul>Kriskommunikation i det digitala samhället
 5. 6. Jansäters sju nycklar <ul><li>Scenarier och riskidentifiering </li></ul><ul><li>Analys och målsättning </li></ul><ul><li>Krisplan och krishandbok </li></ul><ul><li>Krisboken som webb/app (struktur och innehåll) </li></ul><ul><li>Krisboken med kriswebb och mobilapplikation </li></ul><ul><li>Förankring av krisplan </li></ul><ul><li>Medieträning med journalister </li></ul>
 6. 7. Kriskommunikationens verktyg <ul><li>Snabbt </li></ul><ul><li>Färdig krisplan för att avlasta, samordna och snabba upp informationen internt och externt </li></ul><ul><li>Tillgängligt </li></ul><ul><li>Alla kan komma åt krisplanen överallt, var och när som helst, även utan täckning   </li></ul><ul><li>Enkelt </li></ul><ul><li>Enkelt och lätthanterligt med riktlinjer och uppmaningar vad du ska tänka på </li></ul>
 7. 8. Kriskommunikation 1. Scenarier och riskidentifiering av hotbilder och konsekvenser i workshop för kartläggning <ul><li>” Tack vare analys av kris och tänkbara hot har vi nu en bättre beredskap. Krispärmen gör dessutom att vi känner oss tryggare.” Krister Hjelm, informationschef, AB Kristianstadsbyggen </li></ul>
 8. 9. Kriskommunikation 2 Analys av organisationen samt målsättning med förslag på verktyg för kriskommunikation <ul><li>” Det är tur att vi har Jansäter Kommunikation. De är vår rådgivare och vårt bollplank i allt från produktevent till kriskommunikation.” Agneta Weimarsson, Corporate Communication på Bona AB </li></ul>
 9. 10. Kriskommunikation 3 Krisplan och krishandbok <ul><ul><li>Fastställa policy och strategi </li></ul></ul><ul><li>Mallar </li></ul><ul><li>Checklistor </li></ul><ul><li>Frågor & Svar </li></ul><ul><li>Kontaktlistor </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Genomgång av risker och svagheter med kriswebb: bandbredd, server, uppkoppling, alternativa arbetsplatser, </li></ul><ul><li>Sammanställning av förväntningar, behov/krav </li></ul><ul><li>Konkret förbättringsförslag. </li></ul><ul><li>Struktur och innehåll </li></ul>Kriskommunikation 4 Krisboken som webb/app
 11. 12. Kriskommunikation 5 Krisboken som webb/app Krisboken – bara ett klick bort
 12. 13. Krisboken version 2 - intranät <ul><li>Spegling av appens innehåll på intranät/server </li></ul><ul><li>Centralt verktyg för hela krishanteringsarbetet internt </li></ul><ul><li>Ingen egen tillgänglighet att ändra eller anpassa på intranätet. </li></ul>Server med generellt innehåll
 13. 14. Krisboken version 3 - med kriswebb <ul><li>Kriswebb – intranät/server </li></ul><ul><li>Egen tillgänglighet att ändra eller anpassa på servern </li></ul><ul><li>Centralt verktyg för hela krishanteringsarbetet internt </li></ul><ul><li>Minskar missförstånd, förvirring, oro, tidsspill, misstolkning hos era medarbetare </li></ul>Server med anpassat innehåll och egna checklistor
 14. 15. Kriskommunikation Och även följande tjänster som gör din verksamhet säkrare och tryggare… <ul><li>6 Förankring av krisplan </li></ul><ul><li>7 Medieträning med journalister </li></ul>
 15. 16. Jansäters sju nycklar <ul><li>Scenarier och riskidentifiering </li></ul><ul><li>Analys och målsättning </li></ul><ul><li>Krisplan och krishandbok </li></ul><ul><li>Krisboken som webb/app (struktur och innehåll) </li></ul><ul><li>Krisboken med kriswebb och mobilapplikation </li></ul><ul><li>Förankring av krisplan </li></ul><ul><li>Medieträning med journalister </li></ul>

×