Jansäter kommunikation presentation av kriskommunikation

826 views

Published on

Presentation av Jansäters verktyg i kriskommunikation

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
826
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kriskommunikation.nu arbetar tillsammans med kompetenta konsulter som jobbar inom kris- och kommunikationsområdet. Vi driver nätverk och ger stöd till människor, företag och organisationer som vill: Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor! Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris! Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen! Lära sig av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!
 • 3 Kriskommunikationsplan med mallar och checklistor 4 Kriswebbens struktur och innehåll TIDIGARE – Krisboken som webb 5 Kommunikation internt och externt 6 Förankring av krisplan i organisationen
 • Har ni en uppdaterad kriskommunikationsplan? Når ni era målgrupper med krisinformation? Är kanalerna anpassade för ändamålet? Vet ni vem som gör vad om en kris inträffar? Nu har du chansen att kolla hur din organisations kriskommunikation fungerar. Vi genomlyser hur organisationers kriskommunikation fungerar i nuläget och hur den kan förbättras. Såväl i teorin som i praktiken, strategiskt som operativt. Genom att regelbundet se över sin kriskommunikation kan företag/organisationer förebygga och förbereda sig för olika krissituationer. Om - eller när - en kris inträffar är det viktigt att samspelet mellan olika aktörer fungerar. Beslutsfattare och andra som arbetar i en kris behöver ha en viss koll - veta vem som gör vad, när, hur och varför. För att lyckas få till en effektiv kriskommunikation krävs bl.a riskhantering, identifiering av krisscenarios, strategier, planer, rutiner, organisation, samarbete, utbildning, övning, övning och åter övning. Mycket går att förbereda, men inte allt. Det är viktigt att bedöma varje händelse för sig och lämna utrymme för improvisation.
 • Analys av kartläggningen för att vi ska kunna presentera en rapport över hur ni ska effektivisera er kriskommunikation samt förslag på åtgärder och verktyg. Vad innehåller och hur genomför vi en kriskommunikationskoll? Kriskommunikationskollen genomförs stegvis och tar cirka 1 månad (kalendertid): 1. Informationsinhämtning: o Intervju med beställaren: verksamhetsmål, primära intressentgruppers behov, befintligt kommunikationssystem, innehåll, kanaler, verksamhet, organisation, kriserfarenhet, identifierade risker, krisberedskap, förväntningar och praktiska detaljer kring uppdraget, etc. o Genomgång av relevant dokumentation (t.ex. strategier, policies, planer, riskbedömningar, undersökningar, rapporter och publik information via Internet) o Övergripande analys av dagens kommunikationssystem och respektive kanal för kriskommunikation 2. Framtagning av 1-2 krisscenarios och förberedelser för workshopövning med representanter från ledningen, verksamheten, kommunikation, personal och IT. 3. Workshopövning med experter från Krisinstitutet samt efterarbete (dokumentation) 4. Utformning av rapport (leverans i wordformat) som inkluderar: o Nulägesanalys - expertutvärdering o Förslag på övergripande strategi för kriskommunikation o Förslag på konkreta förbättringsåtgärder 5. Presentation och överlämning till beställare (leverans i Powerpoint-format)
 • Håller er webbplats för en kris? Fungerar era digitala kanaler för kriskommunikation? Är kanalerna anpassade för ändamålet? Vet ni vem som gör vad om en kris inträffar? Når ni era målgrupper? Hur använder ni sociala medier? Nu har du chansen att kolla hur ert intranät, er externa webbplats eller er användning av sociala medier fungerar i en krissituation.  Genomgång av er beredskap för kriskommunikation i digitala kanaler.  Sammanställning av förväntningar, behov och krav samt konkreta förbättringsförslag. Du får en tydlig bild av hur den digitala kanalen fungerar i en krissituation i nuläget och hur den kan förbättras. Såväl i teorin som i praktiken. Du står bättre rustad när krisen är ett faktum, och kan använda dina digitala kanaler på bästa sätt. Nytta  Stå bättre rustad inför krisen  Strukturerad input till strategiarbete, förvaltnings- och utvecklingsplaner Metod  Intervjuer och expertutvärdering Leverans En expertutvärdering av ert intranät, externa webbplats eller er användning av sociala medier  Ett konkret åtgärdspaket (i rapportform)  En presentation och workshop med beställare Genomförandet i praktiken Inläsning av befintlig dokumentation, strategier och planer, samt expertutvärdering av önskad kanal. Arbetet görs av experter på digitala medier och kommunikation, som arbetar tillsammans med ansvariga personer på ditt företag/i din organisation. Kanalansvarigas bild av hur kanalen  fungerar idag  bör fungera i framtiden Inledande möte + 1-2 intervjuer med kanalansvarig (koncept, funktion, innehåll) Ledningens bild av hur kanalen  fungerar idag  bör fungera i framtiden
 • Nytta  Stå bättre rustad inför krisen  Strukturerad input till strategiarbete, förvaltnings- och utvecklingsplaner
 • 3 Kriskommunikationsplan med mallar och checklistor 4 Kriswebbens struktur och innehåll TIDIGARE – Krisboken som webb 5 Kommunikation internt och externt 6 Förankring av krisplan i organisationen
 • Jansäter kommunikation presentation av kriskommunikation

  1. 2. Värdegrund Kriskommunikation Krisberedskap & Förhållningssätt Implementering av värdegrund Positionering av företaget Profilering av varumärket Värderingar Företagskultur Vision Affärsidé Varumärkesbyggande Implementering av varumärket internt Åtgärder/aktiviteter PR, reklam, webb, annonser, event, sociala medier Utvärdering Uppföljning Kärnvärden Utvärdering Uppföljning Utvärdering Uppföljning
  2. 3. Exempel på referenser Malmö
  3. 4. Presentaion av verktyg för effektivare och säkrare krishantering och kriskommunikation
  4. 5. <ul><ul><li>Nya snabba informationsflöden </li></ul></ul><ul><li>Splittrade digitala medievanor </li></ul><ul><ul><li>Förändrade ansvarsstrukturer </li></ul></ul><ul><li>Rädsla för att drabbas och misslyckas </li></ul><ul><li>Behov av ökad interaktivitet </li></ul>Kriskommunikation i det digitala samhället
  5. 6. Jansäters sju nycklar <ul><li>Scenarier och riskidentifiering </li></ul><ul><li>Analys och målsättning </li></ul><ul><li>Krisplan och krishandbok </li></ul><ul><li>Krisboken som webb/app (struktur och innehåll) </li></ul><ul><li>Krisboken med kriswebb och mobilapplikation </li></ul><ul><li>Förankring av krisplan </li></ul><ul><li>Medieträning med journalister </li></ul>
  6. 7. Kriskommunikationens verktyg <ul><li>Snabbt </li></ul><ul><li>Färdig krisplan för att avlasta, samordna och snabba upp informationen internt och externt </li></ul><ul><li>Tillgängligt </li></ul><ul><li>Alla kan komma åt krisplanen överallt, var och när som helst, även utan täckning   </li></ul><ul><li>Enkelt </li></ul><ul><li>Enkelt och lätthanterligt med riktlinjer och uppmaningar vad du ska tänka på </li></ul>
  7. 8. Kriskommunikation 1. Scenarier och riskidentifiering av hotbilder och konsekvenser i workshop för kartläggning <ul><li>” Tack vare analys av kris och tänkbara hot har vi nu en bättre beredskap. Krispärmen gör dessutom att vi känner oss tryggare.” Krister Hjelm, informationschef, AB Kristianstadsbyggen </li></ul>
  8. 9. Kriskommunikation 2 Analys av organisationen samt målsättning med förslag på verktyg för kriskommunikation <ul><li>” Det är tur att vi har Jansäter Kommunikation. De är vår rådgivare och vårt bollplank i allt från produktevent till kriskommunikation.” Agneta Weimarsson, Corporate Communication på Bona AB </li></ul>
  9. 10. Kriskommunikation 3 Krisplan och krishandbok <ul><ul><li>Fastställa policy och strategi </li></ul></ul><ul><li>Mallar </li></ul><ul><li>Checklistor </li></ul><ul><li>Frågor & Svar </li></ul><ul><li>Kontaktlistor </li></ul>
  10. 11. <ul><li>Genomgång av risker och svagheter med kriswebb: bandbredd, server, uppkoppling, alternativa arbetsplatser, </li></ul><ul><li>Sammanställning av förväntningar, behov/krav </li></ul><ul><li>Konkret förbättringsförslag. </li></ul><ul><li>Struktur och innehåll </li></ul>Kriskommunikation 4 Krisboken som webb/app
  11. 12. Kriskommunikation 5 Krisboken som webb/app Krisboken – bara ett klick bort
  12. 13. Krisboken version 2 - intranät <ul><li>Spegling av appens innehåll på intranät/server </li></ul><ul><li>Centralt verktyg för hela krishanteringsarbetet internt </li></ul><ul><li>Ingen egen tillgänglighet att ändra eller anpassa på intranätet. </li></ul>Server med generellt innehåll
  13. 14. Krisboken version 3 - med kriswebb <ul><li>Kriswebb – intranät/server </li></ul><ul><li>Egen tillgänglighet att ändra eller anpassa på servern </li></ul><ul><li>Centralt verktyg för hela krishanteringsarbetet internt </li></ul><ul><li>Minskar missförstånd, förvirring, oro, tidsspill, misstolkning hos era medarbetare </li></ul>Server med anpassat innehåll och egna checklistor
  14. 15. Kriskommunikation Och även följande tjänster som gör din verksamhet säkrare och tryggare… <ul><li>6 Förankring av krisplan </li></ul><ul><li>7 Medieträning med journalister </li></ul>
  15. 16. Jansäters sju nycklar <ul><li>Scenarier och riskidentifiering </li></ul><ul><li>Analys och målsättning </li></ul><ul><li>Krisplan och krishandbok </li></ul><ul><li>Krisboken som webb/app (struktur och innehåll) </li></ul><ul><li>Krisboken med kriswebb och mobilapplikation </li></ul><ul><li>Förankring av krisplan </li></ul><ul><li>Medieträning med journalister </li></ul>

  ×