Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een Nieuwe Rijkswet Voor Het Gemeenschappelijk Hof Van

801 views

Published on

to get focused on the consequences of the new institutional law for the court of justice

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Een Nieuwe Rijkswet Voor Het Gemeenschappelijk Hof Van

 1. 1. Een nieuwe Rijkswet voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Een inventarisatie van het huiswerk
 2. 2. In welke context? <ul><li>Curaçao, Sint Maarten en Nederland lopen samen op. </li></ul><ul><li>Aruba is nog niet aangesloten bij dit proces. </li></ul><ul><li>Het hof moet zich voorbereiden binnen de beperkingen van de regelgeving van de overheden (Antillen en Aruba) </li></ul>
 3. 3. Het huiswerk geclusterd in: <ul><li>Besturing van de organisatie </li></ul><ul><li>Planning & verantwoording </li></ul><ul><li>financiele sturing </li></ul><ul><li>personeel </li></ul>
 4. 4. Huiswerk voor: besturing van de organisatie <ul><li>Goed ingewerkte directeur bedrijfsvoering </li></ul><ul><ul><li>Werving en selectie moet nog beginnen! </li></ul></ul><ul><ul><li>Meedraaien met interim directeur bedrijfsvoering </li></ul></ul><ul><ul><li>Beoordeling voor inwerkingtreding rijkswet </li></ul></ul>
 5. 5. Huiswerk voor: besturing van de organisatie (2) <ul><li>Oprichting en inrichting beheerraad: </li></ul><ul><ul><li>Leden beheerraad </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkwijze </li></ul></ul><ul><ul><li>Vestigingsplaats? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteuning beheerraad </li></ul></ul>
 6. 6. Inrichting ondersteuning beheerraad <ul><li>Medewerkers kunnen ergens anders in dienst zijn of diensten kunnen worden ingehuurd. </li></ul><ul><li>De beheerraad komt periodiek bijeen om te spreken over: </li></ul><ul><ul><li>begroting </li></ul></ul><ul><ul><li>het jaarplan </li></ul></ul><ul><ul><li>het jaarverslag </li></ul></ul><ul><ul><li>lopende personeelsaangelegenheden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(Raad is de formele werkgever) </li></ul></ul></ul><ul><li>Het bureau moet daarom beschikken over de volgende functies: </li></ul><ul><ul><li>controller/financiele analyse </li></ul></ul><ul><ul><li>personeelsdeskundigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>administratie </li></ul></ul><ul><ul><li>secretaris/regiefunctie </li></ul></ul>Beheerraad 4 leden Secretaris/ Controller Te combineren? administrati e Personeels- adviseur
 7. 7. Inrichting ondersteuning beheerraad <ul><li>Doelmatigheid: dus niet een groot separaat bureau maar elders onder brengen of incidenteel expertise inhuren. </li></ul><ul><li>Doelgerichtheid: zorg dat de juiste ondersteuning beschikbaar is op de juiste momenten </li></ul><ul><li>( P&V cyclus). </li></ul><ul><li>Checks and balances: de Raad controleert en legt verantwoording af. Dus pas op voor vermenging van ondersteunende functies. </li></ul>√ administratie Ruim mandaat aan bestuur √ P-adviseur Onafhankelijke beoordeling √ controller Combineren met controllersfunctie? √ secretaris opmerkingen Extern inhuren Hoforganisatie functie
 8. 8. Huiswerk voor: planning & verantwoording <ul><li>Kostenverdeelmodel </li></ul><ul><li>Kostprijsberekening </li></ul><ul><li>Inrichting P & V cyclus </li></ul><ul><li>(veel is al in rijkswet geregeld) </li></ul>
 9. 9. Huiswerk voor: planning & verantwoording (2) <ul><li>Model voor jaarplan, begroting en jaarverantwoording vaststellen </li></ul><ul><li>Jaarplan opstellen in jaar T-1 </li></ul><ul><li>Schaduwdraaien in jaar T-1? </li></ul><ul><li>dan: ‘proef’ jaarplan opstellen in jaar T-2 </li></ul>
 10. 10. Huiswerk voor: financiele sturing <ul><li>Volledige implementatie financieel programma: </li></ul><ul><ul><li>bij hof en beheerraad </li></ul></ul><ul><ul><li>opzetten salarisadministratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Interne controle regelen </li></ul></ul><ul><ul><li>EDP audit op programma’s </li></ul></ul><ul><ul><li>schaduwdraaien met begrotingscyclus </li></ul></ul><ul><li>Invulling van controllersfunctie </li></ul><ul><ul><li>bij hof </li></ul></ul><ul><ul><li>bij beheerraad (uren inhuren) </li></ul></ul>
 11. 11. Huiswerk voor: personeel <ul><li>In kaart brengen en eventueel aanpassen huidige –verschillende- rechtsposities. </li></ul><ul><li>Nieuwe rechtsposities regelen. Denk ook aan zaken als: </li></ul><ul><ul><li>pensioen, </li></ul></ul><ul><ul><li>ziektekostenverzekering </li></ul></ul><ul><ul><li>verschil in kosten levensonderhoud eilanden </li></ul></ul><ul><li>Overgangsregeling/sociaal statuut en plaatsingsprocedure. </li></ul>
 12. 12. Huiswerk voor: personeel (2) <ul><li>Beschrijven en vaststellen nieuwe formatie van het hof en van de beheerraad </li></ul><ul><li>Oprichting ondernemingsraad. </li></ul>
 13. 13. Aandachtspunten voor onderweg <ul><li>Hoe richten we de nieuwe organisatie in met de huidige regelgeving? </li></ul><ul><li>Hoe vullen we nieuwe functies op met de huidige budgettaire beperkingen? </li></ul>
 14. 14. De planning: zaaksregistratie Kostenverdeel- systematiek EDP audit salarisadm. financiële administratie kostprijsmodel ondersteuning Raad Aanstellen leden Beheerraad directeur 12-2010 6-2010 12-2009 6-2009 12-2008 activiteit
 15. 15. De planning (2): schaduwdraaien ondernemingsraad plaatsings-procedure rechtsposities vaststellen nieuwe formatie 12-2010 6-2010 12-2009 6-2009 12-2008 activiteit
 16. 16. Vragen? Mr. L.C. Hoefdraad W.J.Stokhof MPM

×