KAKO PODNETI ZAHTEV ZA NEUSELJENIČKU VIZU
Molimo Vas da unapred napravite plan putovanja. To bi Vam omogućilo da podnesete...
Važno: Sva pitanja na formularu DS-160 moraju se kompletno i tačno odgovoriti. U suprotnom, aplikacija za
vizu neće moći d...
6. korak: Saznajte kakav je ishod zahteva za vizu

Postoje dve odluke koje službenik konzulata može da donese povodom Vaše...
STUDENTSKE VIZE (F i M)
Svi podnosioci zahteva za studentsku vizu moraju da zakažu termin za intervju. Pored dokumenata op...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Visas Apply

1,333 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Visas Apply

  1. 1. KAKO PODNETI ZAHTEV ZA NEUSELJENIČKU VIZU Molimo Vas da unapred napravite plan putovanja. To bi Vam omogućilo da podnesete molbu za vizu nedeljama, pa čak i mesecima pre planiranog odlaska u SAD. Naša preporuka je da ne kupujete avionsku kartu dok nemate vizu u pasošu. Prilikom intervjua za vizu, avionska karta vam nije potrebna. Intervjui za neuseljeničku vizu moraju da se zakažu. Da biste podneli zahtev za neuseljeničku vizu i zakazali intervju, treba da uradite sledeće: 1. korak : Nabavite lični identifikacioni broj (“Personal Identification Number” (PIN)) u bilo kojoj filijali Raifeisen banke u Srbiji, odnosno Montenegro banke u Crnoj Gori. PIN broj služi da Vam omogući pristup našem pozivnom centru u Srbiji, preko kojeg možete dobiti osnovne informacije i zakazati intervju. Cena je približno deset dolara, i u Srbiji se plaća u dinarima, a u Crnoj Gori u evrima. 2. korak: Telefonski poziv Po dobijanju PIN broja, sačekajte 24 sata na aktiviranje PIN broja. Onda pozovite naš pozivni centar na broj +(381-11) 3050-550. Pozivni centar radi svakog radnog dana (od ponedeljka do petka) od 9 do 18 časova. Naš centar Vam pruža informacije o vrstama neuseljeničkih viza i usmerava Vas na kategoriju vize koja odgovara Vašim potrebama. Tom prilikom možete da postavite pitanja u vezi sa vizom koja Vam je potrebna za putovanje u SAD. Pored toga, trebalo bi da zakažete i intervju za vizu. Podnosioci zahteva za vizu mogu da koriste jedan PIN broj za zakazivanje intervjua za najviše pet članova uže porodice (supružnici i deca). 3. korak: Podnošenje dokumentacije Aplikacioni formular i fotografija Kandidati za neuseljeničku vizu moraju da popune i pošalju elektronski formular DS-160, dostupan na adresi https://ceac.state.gov/genniv. Ovaj formular je zamenio formulare DS-156, DS-157 i DS-158. Svi kandidati za neuseljeničke vize, bez obzira na vrstu vize za koju apliciraju, moraju da popune ovaj formular pre dolaska na intervju u konzularno odeljenje ambasade. Formular DS-160 takoñe zahteva digitalnu fotografiju, veličine manje od 1MB, koja mora da se priključi elektronskom formularu tokom procesa. Štampani formulari više ne postoje. Kada se popuni novi DS-160, kandidat za vizu elektronski šalje aplikaciju i dobija stranicu sa potvrdom koja uključuje samo deo ličnih podataka, fotografiju i barkod. Kandidati za vizu moraju da ponesu tu stranicu sa sobom na intervju i jednu fotografiju. Iako je online slanje fotografije deo procesa apliciranja za vizu, fotografija se i dalje zahteva u slučaju da sistem ne prihvata verziju prikačenu uz online formular. Meñunarodni akademski centar, Beograd Strana 1
  2. 2. Važno: Sva pitanja na formularu DS-160 moraju se kompletno i tačno odgovoriti. U suprotnom, aplikacija za vizu neće moći da bude obrañena i novi intervju mora da se zakaže. 4. korak: Popunite i odštampajte DHL tovarni list* Pošto odštampate stranicu sa potvrdom o popunjavanju DS-160 formulara, idite na sledeći link i popunite sva polja do kraja i bez grešaka. Svaka pogrešna informacija na ovom formularu izazvaće zakašnjenje u obrañivanju vašeg zahteva za vizu i ona neće moći da bude uručena. Odštampajte ovaj formular i ponesite ga sa sobom na intervju. http://www.dhl.in.rs/US_AWB/ *Američka ambasada sada koristi usluge kompanije DHL za kurirsko uručivanje viza kandidatima kojima je odobrena viza. Servis je obavezan. Cena kurirskog servisa je 500 dinara za bilo koju adresu u Srbiji i 20 evra za adresu u Crnoj Gori. Uglavnom će viza biti dostavljena 48 sati po razgovoru u ambasadi ako vam je adresa u Srbiji i 72 sata ako je adresa u Crnoj Gori. 5. korak: Doñite u Konzularno odeljenje Molimo Vas da sa dokumentima navedenim u odeljku "Osnovna dokumenta i fotografije" doñete na zakazani intervju u Konzularno odeljenje. • Svi podnosioci zahteva za obradu vize moraju da plate taksu od $140 koja je nepovratna. Pomenuta suma se na račun ambasade u Srbiji uplaćuje preko Raiffeisen banke u dinarima, odnosno (ukoliko je pogodnije) u Crnoj Gori, preko Montenegro banke u evrima. Original priznanice ne vraća se podnosiocu zahteva. Molimo Vas da imate u vidu da to nije taksa koja se naplaćuje za izdavanje vize. Svi podnosioci zahteva, bez obzira na državljanstvo, moraju da plate ovu taksu, bez mogućnosti povraćaja novca. Pažnja: po američkom Saveznom zakonu, od svih podnosilaca zahteva za vizu se traži da daju digitalni otisak kažiprsta, radi provere u bazi podataka koja sadrži informacije o osobama sa krivičnim dosijeima i potencijalnim teroristima. Isti biometrijski parametri – digitalni otisci prstiju koriste se kada posetilac stigne na granicu SAD, da bi se proverilo da je osoba na graničnom prelazu ista osoba kojoj je izdata viza. Ovakav način provere identiteta pomaže službenicima carinske i pogranične službe da donesu odluku o prijemu posetilaca u SAD i u potpunosti osigurava integritet čitavog imigracionog sistema. U većini slučajeva, službenik Konzulata će doneti odluku o izdavanju vize za vreme intervjua. U pojedinim slučajevima, pre donošenja konačne odluke o izdavanju vize, od Vas mogu tražiti da donesete dodatna dokumenta. U tom slučaju nećete morati ponovo da zakazujete intervju da biste došli u Konzulat i predali dodatna dokumenta. Proces obrade zahteva za vizu, za osobe koje dolaze na intervju u ambasadu SAD u Beogradu, može da traje najviše nekoliko sati. Meñunarodni akademski centar, Beograd Strana 2
  3. 3. 6. korak: Saznajte kakav je ishod zahteva za vizu Postoje dve odluke koje službenik konzulata može da donese povodom Vašeg zahteva za vizu: A) Ispunjavate uslove i viza bi trebalo da bude spremna narednog radnog dana u 16 časova (ne možemo da garantujemo da će biti spremna viza istog dana intervjua, ili zbog neočekivanih razloga može potrajati duže, o čemu će Vas obavestiti službenik ambasade). -ILI- B) Ne ispunjavate uslove i dobićete pismo u kome će Vam biti objašnjen razlog zbog kojeg niste dobili vizu, a pasoš će Vam biti vraćen. Zahtev za dobijanje vize možete da predate ponovo. Preporučujemo da osobe čiji je zahtev za vizu odbijen još jednom razmotre kakve su im mogućnosti za dobijanje vize, s obzirom na to da se uz svaki zahtev plaća taksa za obradu koja se ne vraća. Podnosioci zahteva treba da predaju zahtev za vizu u američkoj ambasadi ili konzulatu koji je nadležan za mesto stalnog boravka podnosioca zahteva. Iako zahtev za vizu možete da podnesete u bilo kojem konzulatu SAD u inostranstvu, može se desiti da ćete van zemlje stalnog boravka teže ispuniti uslove za izdavanje vize. ULAZAK U SAD Podnosioci zahteva treba da znaju da odobrena viza ne podrazumeva siguran ulazak u SAD. Odeljenje za unutrašnju bezbednost (Department of Homeland Security - DHS) ima ovlašćenje da Vam uskrati ulazak u SAD. Grañani Srbije koji se suoče sa problemom prilikom ulaska u SAD imaju pravo da zahtevaju da im se omogući kontakt sa ambasadom Srbije u Vašingtonu ili Generalnim konzulatom Srbije u Čikagu. Broj telefona ambasade je (202) 332-0333, faks (202) 332-3933. Broj telefona Generalnog konzulata je (312) 670-6707, faks (312) 670-6787. Crnogorski grañani mogu da kontaktiraju misiju Crne Gore u Vašingtonu na (202) 234-6110 ili (202) 234-6108, ili faks (202) 234-6109. Osobi sa važećom turističkom vizom, Odeljenje za unutrašnju bezbednost (DHS) odreñuje dužinu trajanja posete u SAD, a ne konzularni službenik. Prilikom ulaska u SAD, službenik odeljenja za unutrašnju bezbednost (DHS) overava obrazac I-94 – Evidencija ulaska i izlaska iz zemlje (Record of Arrival- Departure), na kojem označava dozvoljenu dužinu boravka. Posetioci koji žele da produže boravak i nakon datuma odreñenog na obrascu I-94 moraju od Odeljenja za unutrašnju bezbednost (DHS) da traže obrazac I-539, za produžetak boravka (Application to Extend Status). Odluku o produženju boravka donosi isključivo Odeljenje za unutrašnju bezbednost (DHS). Odobrene vize se obrañuju jedan dan. Vizirani pasoši se mogu podići sledećeg radnog dana u 16:00 časova, ukoliko nije drugačije rečeno. Meñunarodni akademski centar, Beograd Strana 3
  4. 4. STUDENTSKE VIZE (F i M) Svi podnosioci zahteva za studentsku vizu moraju da zakažu termin za intervju. Pored dokumenata opisanih pod “Osnovna dokumenta i fotografije”, za ovu vrstu vize moraju da se podnesu i obrazac I-20 koji je popunila i overila škola ili univerzitet u SAD, potpisan od strane podnosioca zahteva, pismo od škole, kojim se potvrñuje da je podnosilac zahteva primljen u školu, dokaz da je položio TOEFL test (ukoliko se to zahteva), kao i dokumentaciju koja se odnosi na prethodno školovanje. Ukoliko je u pitanju osoba koja već studira u SAD, neophodno je doneti i spisak položenih ispita novijeg datuma. Molimo Vas da imate u vidu, da bi viza “F” ili “M” mogla da se izda, svaka obrazovna institucija koja je izdala obrazac I-20, mora elektronski da pošalje dokaz State Department-u da je osoba koja podnosi zahtev za vizu primljena na studije. Podaci sadržani u obrascu I-20, moraju da se unesu u “SEVIS” bazu podataka State Department-a. SEVIS je novi sistem, koji služi za evidenciju o studenatima i o njihovom statusu dok su u SAD. Osobe koje studiraju u SAD, moraju da plate dodatnu taksu za unošenja njihovih podataka u SEVIS bazu podataka. Više o SEVIS taksi i plaćanju pročitajte u posebnom dokumentu - http://www.iacbg.org/.res/File/sevis_l.pdf. Podnosioci zahteva za studentsku vizu moraju da demonstriraju znanje engleskog jezika i da dokažu da na raspolaganju imaju dovoljno novca za studiranje u SAD. Takoñe moraju da dokažu da ih za zemlju stalnog boravka vežu čvrste veze i da nakon završetka studija u SAD imaju nameru da se vrate u matičnu zemlju. Supružnici i deca (starosti do 21 godine, koja nisu u braku) studenata ispunjavaju uslove za vizu F2 i na intervju moraju da donesu izvod iz matične knjige venčanih i/ili roñenih, novijeg datuma. Takoñe, moraju da dokažu da imaju dovoljno finansijskih sredstava da pokriju svoj boravak u SAD, kao i nameru da se vrate u matičnu zemlju. Osobe koje nameravaju da studiraju u SAD, mogu da podnesu zahtev za vizu najviše 90 dana pre početka programa, ali u SAD mogu da uñu najranije 30 dana pre početka programa (imigracioni službenik može da Vam uskrati ulazak u SAD, ukoliko vizu želite da iskoristite pre pomenutih 30 dana); po okončanju programa, mogu da ostanu u SAD najviše 60 dana. Ovaj dokument sačinjen je na osnovu podataka sa zvaničnog sajta Američke ambasade u Beogradu – http://belgrade.usembassy.gov. Poslednja izmena podataka u dokumentu – 9. jun 2010. Meñunarodni akademski centar, Beograd Strana 4

×