SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
1
Sprawne państwo Solidne fundamenty rozwoju Polski
Założenia Sprawne Państwo to w szczególności: 1. Państwo prawa, przejrzyste w funkcjonowaniu i odpowiedzialne wobec obywatela za swoje działania; 2. Państwo, gdzie administracja działa efektywnie w oparciu o najwyższe standardy, ale to także spójne i przejrzyste prawo; 3. Państwo dające rządzone efektywnie tak, by wzrastało poczucie bezpieczeństwa obywatela/jednostki. 	Droga dojścia to element planu modernizacyjnego dotyczącego funkcjonowania Państwa, uwzględniający : poprawę funkcjonowania administracji poprzez przejście od administrowania procedurami do administracji rezultatów, kompleksowa reforma wymiaru sprawiedliwości i wzmocnienie komunikacji z obywatelem.
Sprawne państwo – wymiar sprawiedliwości Cel: Kompleksowa reforma wymiaru sprawiedliwości Drogi dojścia: a. zastosowanie nowoczesnych technik zapisu przebiegu czynności sądowych; 	b. bardziej elastyczne ukształtowanie struktury organizacyjnej sądów; 	c. racjonalne wykorzystanie kadry orzeczniczej; 	d. modyfikacja zasad sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów(rozdział funkcji orzeczniczej i administracyjnej) Narzędzia: 1. Pakiet ustaw
Sprawne Państwo – sprawna administracja Diagnoza, rekomendacje i propozycje powinny objąć mechanizmy: formułowania i priorytetyzacji celów – zarządzanie strategiczne, wdrażania celów i wizji – zarządzanie operacyjne, koordynacji i kontroli, oceny skuteczności i uczenia się. CEL: nowy model zarządzania państwem: zgodny z wymogami nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki, dostosowany do pracy w systemie zarządzania przez cele lub zorientowanego na wyniki
Sprawne państwo – sprawna administracja Drogi dojścia: Wzrost zdolności precyzyjnego formułowania i priorytetyzacji celów strategicznych, Stworzenie mechanizmów zapewniających sprawną realizację sformułowanych celów strategicznych, Zwiększenie zdolności określania optymalnych instrumentów sposobu oraz mierników realizacji założonych celów strategicznych na poziomie operacyjnym oraz brak prawnych i proceduralnych rozwiązań wymuszających takie działanie, Stworzenie mechanizmów kontroli realizacji celów oraz rozliczania ze względu na efektywność/skuteczność działań zarówno na poziomie instytucjonalnym (ocena poszczególnych ministerstw) jak i indywidualnym, Stworzenie mechanizmów oceny skuteczności i uczenia się
Sprawne państwo – proces stanowienia prawa Cel: spójne i przejrzyste prawo. Drogi dojścia: 1. 	opracowanie kompleksowego procesu legislacyjnego zarówno na poziomie rządowym jak i parlamentarnym; 2. 	zwiększenie rangi procesu planowania regulacji, jako kluczowego stadium kreowania polityki rządu; 3. 	jasne i precyzyjne określenie zasad konsultacji społecznych; 4. 	właściwe „oprzyrządowanie” procesu stanowienia prawa Narzędzia (w szczególności): Regulaminy prac Rady Ministrów; Regulamin Sejmu i Senatu; Ustawa o działalności lobbingowej; Kompleksowe uregulowanie zasad konsultacji społecznych.
Sprawne państwo – dialog i komunikacja Cel: 1. skoordynowana polityka komunikacji rządu w odniesieniu do celów, strategii i działań instytucji publicznych i efektów ich prac; 	2. wzmocnienie przejrzystości oraz efektywności debaty publicznej Drogi dojścia: Włączanie obywateli (organizacje pozarządowe, zwiększanie roli metod deliberatywnych); Rząd jako mediator a nie strona w relacjach pracodawcy – pracownicy; Podniesienie roli wsparcia eksperckiego dla stron debaty Narzędzia (w szczególności): Kompleksowe uregulowanie zasad konsultacji społecznych; Uregulowanie zasad polityki informacyjnej rządu
Agenda 2030 9 ,[object Object]
Przegląd strategii rządowych – spójność z celami strategicznymi „Polska 2030”: czerwiec/ wrzesień 2009 r.,
Wyznaczenie kluczowych obszarów strategicznych (24 listopada 2009 przyjęte przez Radę Ministrów): Innowacyjność i efektywność gospodarki, Rozwój zasobów ludzkich, Rozwój infrastruktury, Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko,

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (12)

Markus Miessen - Niezależny praktyk
Markus Miessen - Niezależny praktykMarkus Miessen - Niezależny praktyk
Markus Miessen - Niezależny praktyk
 
Media 14.08.2012
Media 14.08.2012Media 14.08.2012
Media 14.08.2012
 
Podcasting
PodcastingPodcasting
Podcasting
 
Bitácoras
BitácorasBitácoras
Bitácoras
 
Polscy emigranci
Polscy emigranciPolscy emigranci
Polscy emigranci
 
Aleksandra Szubka kl. Va
Aleksandra Szubka kl. VaAleksandra Szubka kl. Va
Aleksandra Szubka kl. Va
 
Regulamin 121212
Regulamin 121212Regulamin 121212
Regulamin 121212
 
Zachod morze
Zachod morzeZachod morze
Zachod morze
 
Ulotka zima
Ulotka zimaUlotka zima
Ulotka zima
 
2012 JDays Bad Tests Good Tests
2012 JDays Bad Tests Good Tests2012 JDays Bad Tests Good Tests
2012 JDays Bad Tests Good Tests
 
Slovak-Polish-Turkish dictionary
Slovak-Polish-Turkish dictionarySlovak-Polish-Turkish dictionary
Slovak-Polish-Turkish dictionary
 
Grupo 3 Vb, procedimientos, 1er programa
Grupo 3 Vb, procedimientos, 1er programaGrupo 3 Vb, procedimientos, 1er programa
Grupo 3 Vb, procedimientos, 1er programa
 

Similar to Sprawne państwo - Lidia Kołucka–Żuk

Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...
Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...
Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...Andrzej Sobczak
 
Obywatelska_kontrola_otwartosci_rzadu
Obywatelska_kontrola_otwartosci_rzaduObywatelska_kontrola_otwartosci_rzadu
Obywatelska_kontrola_otwartosci_rzaduKarol Mojkowski
 
Jak zacząć. Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwarte...
Jak zacząć. Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwarte...Jak zacząć. Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwarte...
Jak zacząć. Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwarte...CyfrowePanstwo.pl
 
5. Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia
5. Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia5. Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia
5. Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowiaKamil Kiełczewski
 
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba Wygnański
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba WygnańskiPartycypacja w ochornie zdrowia, Kuba Wygnański
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba WygnańskiFundacja MY PACJENCI
 
Technik.teleinformatyk 312[02] z4.01_u
Technik.teleinformatyk 312[02] z4.01_uTechnik.teleinformatyk 312[02] z4.01_u
Technik.teleinformatyk 312[02] z4.01_uRzeźnik Sebastian
 
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...CyfrowePanstwo.pl
 
Otwarty Gdańsk, Portal Otwartych Danych
Otwarty Gdańsk, Portal Otwartych DanychOtwarty Gdańsk, Portal Otwartych Danych
Otwarty Gdańsk, Portal Otwartych DanychCity of Gdansk
 
Efektywność mechanizmów konsultacji społecznych
Efektywność mechanizmów konsultacji społecznychEfektywność mechanizmów konsultacji społecznych
Efektywność mechanizmów konsultacji społecznychPracownia Obywatelska
 
Raport z monitoringu realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016
Raport z monitoringu realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016Raport z monitoringu realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016
Raport z monitoringu realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016Waldemar Duczmal
 
Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia
Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia
Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia Piotr Michalski
 

Similar to Sprawne państwo - Lidia Kołucka–Żuk (20)

Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...
Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...
Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...
 
7
77
7
 
Obywatelska_kontrola_otwartosci_rzadu
Obywatelska_kontrola_otwartosci_rzaduObywatelska_kontrola_otwartosci_rzadu
Obywatelska_kontrola_otwartosci_rzadu
 
Jak zacząć. Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwarte...
Jak zacząć. Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwarte...Jak zacząć. Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwarte...
Jak zacząć. Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwarte...
 
PPK
PPKPPK
PPK
 
5. Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia
5. Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia5. Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia
5. Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia
 
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba Wygnański
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba WygnańskiPartycypacja w ochornie zdrowia, Kuba Wygnański
Partycypacja w ochornie zdrowia, Kuba Wygnański
 
Technik.transportu.kolejowego 311[38] o1.02_u
Technik.transportu.kolejowego 311[38] o1.02_uTechnik.transportu.kolejowego 311[38] o1.02_u
Technik.transportu.kolejowego 311[38] o1.02_u
 
Technik.teleinformatyk 312[02] z4.01_u
Technik.teleinformatyk 312[02] z4.01_uTechnik.teleinformatyk 312[02] z4.01_u
Technik.teleinformatyk 312[02] z4.01_u
 
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
 
Otwarty Gdańsk, Portal Otwartych Danych
Otwarty Gdańsk, Portal Otwartych DanychOtwarty Gdańsk, Portal Otwartych Danych
Otwarty Gdańsk, Portal Otwartych Danych
 
1
1 1
1
 
Efektywność mechanizmów konsultacji społecznych
Efektywność mechanizmów konsultacji społecznychEfektywność mechanizmów konsultacji społecznych
Efektywność mechanizmów konsultacji społecznych
 
Scalone dokumenty (18)
Scalone dokumenty (18)Scalone dokumenty (18)
Scalone dokumenty (18)
 
Raport z monitoringu realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016
Raport z monitoringu realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016Raport z monitoringu realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016
Raport z monitoringu realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016
 
8
88
8
 
Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia
Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia
Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia
 
Stosowanie przepisów prawa w działalności opiekuńczej
Stosowanie przepisów prawa w działalności opiekuńczejStosowanie przepisów prawa w działalności opiekuńczej
Stosowanie przepisów prawa w działalności opiekuńczej
 
Stosowanie przepisów prawa w działalności opiekuńczej
Stosowanie przepisów prawa w działalności opiekuńczejStosowanie przepisów prawa w działalności opiekuńczej
Stosowanie przepisów prawa w działalności opiekuńczej
 
6
66
6
 

More from Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

More from Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia (10)

EWALUACJA Jak to się robi ? PORADNIK DLA PROGRAMÓW PAFW
EWALUACJA Jak to się robi ? PORADNIK DLA PROGRAMÓW PAFWEWALUACJA Jak to się robi ? PORADNIK DLA PROGRAMÓW PAFW
EWALUACJA Jak to się robi ? PORADNIK DLA PROGRAMÓW PAFW
 
Mały Przegląd 2.0
Mały Przegląd 2.0Mały Przegląd 2.0
Mały Przegląd 2.0
 
Układanka Janusz Korczak a współczesność: pasujące elementy
Układanka Janusz Korczak a współczesność: pasujące elementyUkładanka Janusz Korczak a współczesność: pasujące elementy
Układanka Janusz Korczak a współczesność: pasujące elementy
 
Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański
Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba WygnańskiForesight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański
Foresight Obywatelski - Przyszłość Obwatelstwa - Kuba Wygnański
 
Spojność społeczna - Maciej Duszczyk
Spojność społeczna - Maciej DuszczykSpojność społeczna - Maciej Duszczyk
Spojność społeczna - Maciej Duszczyk
 
Zmiana demograficzna, rynek pracy - Paweł Kaczmarczyk
Zmiana demograficzna, rynek pracy - Paweł KaczmarczykZmiana demograficzna, rynek pracy - Paweł Kaczmarczyk
Zmiana demograficzna, rynek pracy - Paweł Kaczmarczyk
 
Zrównoważony rozwój regionalny - Mikołaj Herbst
Zrównoważony rozwój regionalny - Mikołaj HerbstZrównoważony rozwój regionalny - Mikołaj Herbst
Zrównoważony rozwój regionalny - Mikołaj Herbst
 
Wzrost kapitału społecznego Polski - Jakub Wojnarowski
Wzrost kapitału społecznego Polski - Jakub WojnarowskiWzrost kapitału społecznego Polski - Jakub Wojnarowski
Wzrost kapitału społecznego Polski - Jakub Wojnarowski
 
Prezentacja Raportu Polska 2030 - Michał Boni
Prezentacja Raportu Polska 2030 - Michał BoniPrezentacja Raportu Polska 2030 - Michał Boni
Prezentacja Raportu Polska 2030 - Michał Boni
 
Foresight Obywatelski - Globalizacja - Edwin Bendyk
Foresight Obywatelski - Globalizacja - Edwin BendykForesight Obywatelski - Globalizacja - Edwin Bendyk
Foresight Obywatelski - Globalizacja - Edwin Bendyk
 

Sprawne państwo - Lidia Kołucka–Żuk

 • 1. 1
 • 2. Sprawne państwo Solidne fundamenty rozwoju Polski
 • 3. Założenia Sprawne Państwo to w szczególności: 1. Państwo prawa, przejrzyste w funkcjonowaniu i odpowiedzialne wobec obywatela za swoje działania; 2. Państwo, gdzie administracja działa efektywnie w oparciu o najwyższe standardy, ale to także spójne i przejrzyste prawo; 3. Państwo dające rządzone efektywnie tak, by wzrastało poczucie bezpieczeństwa obywatela/jednostki. Droga dojścia to element planu modernizacyjnego dotyczącego funkcjonowania Państwa, uwzględniający : poprawę funkcjonowania administracji poprzez przejście od administrowania procedurami do administracji rezultatów, kompleksowa reforma wymiaru sprawiedliwości i wzmocnienie komunikacji z obywatelem.
 • 4. Sprawne państwo – wymiar sprawiedliwości Cel: Kompleksowa reforma wymiaru sprawiedliwości Drogi dojścia: a. zastosowanie nowoczesnych technik zapisu przebiegu czynności sądowych; b. bardziej elastyczne ukształtowanie struktury organizacyjnej sądów; c. racjonalne wykorzystanie kadry orzeczniczej; d. modyfikacja zasad sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów(rozdział funkcji orzeczniczej i administracyjnej) Narzędzia: 1. Pakiet ustaw
 • 5. Sprawne Państwo – sprawna administracja Diagnoza, rekomendacje i propozycje powinny objąć mechanizmy: formułowania i priorytetyzacji celów – zarządzanie strategiczne, wdrażania celów i wizji – zarządzanie operacyjne, koordynacji i kontroli, oceny skuteczności i uczenia się. CEL: nowy model zarządzania państwem: zgodny z wymogami nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki, dostosowany do pracy w systemie zarządzania przez cele lub zorientowanego na wyniki
 • 6. Sprawne państwo – sprawna administracja Drogi dojścia: Wzrost zdolności precyzyjnego formułowania i priorytetyzacji celów strategicznych, Stworzenie mechanizmów zapewniających sprawną realizację sformułowanych celów strategicznych, Zwiększenie zdolności określania optymalnych instrumentów sposobu oraz mierników realizacji założonych celów strategicznych na poziomie operacyjnym oraz brak prawnych i proceduralnych rozwiązań wymuszających takie działanie, Stworzenie mechanizmów kontroli realizacji celów oraz rozliczania ze względu na efektywność/skuteczność działań zarówno na poziomie instytucjonalnym (ocena poszczególnych ministerstw) jak i indywidualnym, Stworzenie mechanizmów oceny skuteczności i uczenia się
 • 7. Sprawne państwo – proces stanowienia prawa Cel: spójne i przejrzyste prawo. Drogi dojścia: 1. opracowanie kompleksowego procesu legislacyjnego zarówno na poziomie rządowym jak i parlamentarnym; 2. zwiększenie rangi procesu planowania regulacji, jako kluczowego stadium kreowania polityki rządu; 3. jasne i precyzyjne określenie zasad konsultacji społecznych; 4. właściwe „oprzyrządowanie” procesu stanowienia prawa Narzędzia (w szczególności): Regulaminy prac Rady Ministrów; Regulamin Sejmu i Senatu; Ustawa o działalności lobbingowej; Kompleksowe uregulowanie zasad konsultacji społecznych.
 • 8. Sprawne państwo – dialog i komunikacja Cel: 1. skoordynowana polityka komunikacji rządu w odniesieniu do celów, strategii i działań instytucji publicznych i efektów ich prac; 2. wzmocnienie przejrzystości oraz efektywności debaty publicznej Drogi dojścia: Włączanie obywateli (organizacje pozarządowe, zwiększanie roli metod deliberatywnych); Rząd jako mediator a nie strona w relacjach pracodawcy – pracownicy; Podniesienie roli wsparcia eksperckiego dla stron debaty Narzędzia (w szczególności): Kompleksowe uregulowanie zasad konsultacji społecznych; Uregulowanie zasad polityki informacyjnej rządu
 • 9.
 • 10. Przegląd strategii rządowych – spójność z celami strategicznymi „Polska 2030”: czerwiec/ wrzesień 2009 r.,
 • 11. Wyznaczenie kluczowych obszarów strategicznych (24 listopada 2009 przyjęte przez Radę Ministrów): Innowacyjność i efektywność gospodarki, Rozwój zasobów ludzkich, Rozwój infrastruktury, Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko,
 • 12. 10 Agenda 2030 Sprawne państwo: efektywność instytucji publicznych, zarządzanie rozwojem kraju, jakość tworzenia i wdrażania instrumentów regulacyjnych i legislacyjnych, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwo publiczne, prawa konsumenta, komunikacja i dialog, usługi publiczne, pozycja międzynarodowa kraju, Rozwój kapitału społecznego, Konkurencyjne i nowoczesne regiony z obszarami wiejskimi i miastami – Krajowa strategia rozwoju regionalnego, Bezpieczeństwo państwa, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa.
 • 13. Dziękuję za uwagę Lidia Kołucka – Żuk lidia.kolucka@kprm.gov.pl