Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stratifioitu vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi sote tietovarantojen avulla

32 views

Published on

Janne Martikaisen esitys IMPRO-hankkeen Health research in progress -tutkimusseminaari 14.5.2018.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stratifioitu vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi sote tietovarantojen avulla

 1. 1. UEF // University of Eastern Finland Janne Martikainen professori Farmasian laitos Itä-Suomen yliopisto Twitter: @JaMartikainen Kohti stratifioitua vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointia sote-tietovarantojen avulla
 2. 2. UEF // University of Eastern Finland Lyhyt johdanto terveystaloustieteeseen…
 3. 3. UEF // University of Eastern Finland Terveystaloustieteen rooli rajallisten voimavarojen kohdentamisessa • Tehokkuustavoite – ”Miten käytettävissä olevat rajalliset voimavarat tulisi kohdentaa ja käyttää, jotta niillä saataisiin aikaan mahdollisimman suuri terveyshyöty?” – Allokaatio • Terveydenhuoltoon • Sairauksien välillä • Sairauden hoidossa/ehkäisyssä käytettävien hoitojen välillä • Oikeudenmukaisuustavoite – Voimavarojen ja terveyden jakautuminen oikeudenmukaisesti • Ikä • Sukupuoli • Sosioekonominen asema • Asuinalue • Tehokkuus- ja oikeudenmukaisuustavoitteiden välillä vaihtosuhde, joka joudutaan huomioimaan osana päätöksentekoa
 4. 4. UEF // University of Eastern Finland Vaikuttavuuden ja kustannus- vaikuttavuuden arviointikehikko Nykyinen hoitotapa Parantunut kliininen vaste HRQoL Toiminta- ja työkyky ↑ Uusi hoitotapa Uuden hoidon tuottama nettohyöty Hoidollinenja taloudellinenarvo Hoito- kustannukset ↓ Hoidon korkeampi yksikköhinta!
 5. 5. UEF // University of Eastern Finland Heterogeenisuus & stratifioitu kustannus-vaikuttavuusanalyysi
 6. 6. UEF // University of Eastern Finland Heterogeenisuus & kustannusvaikuttavuuden optimointi
 7. 7. UEF // University of Eastern Finland Esimerkki stratifioidusta kustannusvaikuttavuuden tarkastelusta - Esimerkkinä statiinihoito sepelvaltimotaudin primaaripreventiossa Lähde: Aarnio E, Korhonen M, Huupponen R, Martikainen J. Cost-effectiveness of statin treatment for primary prevention in conditions of real-world adherence - Estimates from the Finnish Prescription Register. Atherosclerosis 2015;239:240-247 FINRISK-riskitekijät: - Ikä - Sukupuoli - Tupakointi - Kokonaiskolesteroli - HDL-kolesteroli - Systolinen verenpaine - Diabetes - Sukurasite
 8. 8. UEF // University of Eastern Finland Voitaisiinko hoitojen (terveystaloudellista) optimointia tehdä EMR-pohjaisilla simuloinneilla?
 9. 9. UEF // University of Eastern Finland SoTe-tietovarantojen ja terveystaloudellisen ”what-if”-simulointimallinnuksen yhdistäminen
 10. 10. UEF // University of Eastern Finland EMR-pohjainen tyypin 2 diabeteksen terveystalousmalli Riskitekijöiden (ABC) kehityskaaret: HbA1c SBP TChol Mikro- ja makrovaskulaaristen komplikaatioiden ilmaantuvuus Sote-palveluiden käyttö ja kustannukset Mortaliteetti Laatupainotetut elinvuodet (QALY) Potilasprofiili: - Riskitekijöiden lähtötasot - Adherenssi - Asuinalue- ja ympäristötekijät Hoitovaihtoehdot HRQol- kyselyt Yksikkö- kustannukset
 11. 11. UEF // University of Eastern Finland EXTRA: Esimerkki tyypin 2 diabeteksen terveystaloudellisesta mallista – UKPDS Outcomes Model
 12. 12. UEF // University of Eastern Finland Tyypin 2 diabeteksen komplikaatioiden riskitekijöiden kehityskaarifunktiot
 13. 13. UEF // University of Eastern Finland Tyypin 2 diabeteksen komplikaatioiden ilmaantuvuuden riskifunktiot

×