Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from STN IMPRO(18)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Flimmeripotilaiden hoidon kokonaiskustannukset Siun sotessa

  1. 12.6.2018 1 Flimmeripotilaiden hoidon kokonaiskustannukset Siun sotessa Lähtökohdat ja potilastiedon keruun käynnistäminen Health care research in progress –seminaari 14.5.2018 klo 9.15 -16.00 AU102, Joensuu 12.6.2018 1 Mikko Pyykönen, Aapeli Leminen
  2. Lähtöajatus • Tutkimuksen tarkoituksena on laskea eteisvärinäpotilaiden hoidosta syntyvät tämän hetkiset kokonaiskustannukset ottaen huomioon:  Potilaiden lääkekustannukset (Marevan / suora antikoagulantti)  Seurantamittauksista syntyvät liikkumiskustannukset potilaille (matkakustannus + liikkumiseen ja seurantaan käytetyn ajan menetys)  Vastaanottokäyntien kustannukset palveluntuottajalle (INR-mittaus + lääkityksen ohjeistus)  Marevan hoidosta syntyneiden komplikaatioiden kustannukset (jos tarpeeksi tapauksia seurannassa) • Liikkumisesta syntyviä kustannuksia ei ole huomioitu riittävästi taloudellisissa arvioinneissa, vaikka usein liikkumiskustannukset muodostavat merkittävän osan seurantaa vaativan hoidon kokonaiskustannuksista • Tässä tutkimuksessa liikkumiskustannusten ratkaisemiseksi käytetään georeferoitua liikkumiskustannusten mallia potilaiden liikkumiskustannusten ratkaisemiseksi, sillä potilaiden liikkumismuotoja ei ole ennalta tiedossa 12.6.2018 2
  3. Eteisvärinäpotilaiden seurantamittaukset • Marevan-hoidossa olevan eteisvärinäpotilaan hoito edellyttää säännöllisiä INR- seurantamittauksia hoitotasapainon säilyttämiseksi • Hoidon alkuvaiheessa mittauksia tehdään 1-2 kertaa viikossa ja hoitotason vakiinnuttua noin yhden kerran kuukaudessa  Joidenkin potilaiden kohdalla hoitotasapainoa on kuitenkin vaikea saavuttaa (mittauksia voi olla viikoittain) • Seurantamittauksista syntyy siis potilaille paljon liikkumiskustannuksia ja INR- seurantamittaukset ruuhkauttavat laboratoriopalveluita 12.6.2018 3
  4. Skenaario: Varfariinilääkityksen korvaaminen suorilla antikoagulanteilla • Tutkimuksessa on tarkoitus testata skenaariota, jossa verrattaisiin tämän hetkisiä kokonaiskustannuksia siihen, että muutokselle potentiaaliset potilaat siirtyisivät suorien antikoagulanttien käyttäjiksi • Uudet lääkkeet ovat selkeästi kalliimpia (kelakorvattuna 53 €/kk vrt. Marevan 4 €/kk) • Suorien antikoagulanttien käyttö ei kuitenkaan vaadi seurantamittauksia, mikä leikkaa potilaiden liikkumiskustannuksia sekä seurannasta syntyviä kustannuksia • Oletettavasti seurantamittauksien pois jäänti kompensoi uuden lääkkeen korkeampaa hintaa 12.6.2018 4
  5. Tutkimusta varten poimittava aineisto • Potilasjoukoksi valitaan Siun sote alueella asuvat henkilöt, joille on diagnosoitu eteisvärinä (I48) • Tutkimusta varten poimittavat muuttujat/aineistot:  Käynti- ja pysyväisdiagnoosit (Näiden perusteella määritetään potilasjoukko)  Perustiedot (ID, sukupuoli, pituus, paino, kunta, osoite, syntymäaika, kuolinpäivä)  Toimipaikkojen käyntiaineisto (puhelinkontaktit)  Laboratoriomittaukset (esim. INR, Bil, ALAT, ASAT, tromb, krea, Hb )  Lääkitystiedot eteisvärinään (B01A –alkuiset)  Tieto peruskorvausoikeudesta / rajoitetusta peruskorvausoikeudesta  Komplikaatiot  Tarvittavat muuttujat tukosriskin selvittämiseksi (CHA2DS2VASc) -> Ehtona uuden lääkkeen kelakorvaukselle 12.6.2018 5
  6. Kiitos ! 12.6.2018 6 Kysymyksiä / Kommentteja?
Advertisement