Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flimmeripotilaiden hoidon kokonaiskustannukset Siun sotessa

46 views

Published on

Mikko Pyykösen ja Aapeli Lemisen esitys IMPRO-hankkeen Health research in progress -tutkimusseminaarissa 14.5.2018.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Flimmeripotilaiden hoidon kokonaiskustannukset Siun sotessa

  1. 1. 12.6.2018 1 Flimmeripotilaiden hoidon kokonaiskustannukset Siun sotessa Lähtökohdat ja potilastiedon keruun käynnistäminen Health care research in progress –seminaari 14.5.2018 klo 9.15 -16.00 AU102, Joensuu 12.6.2018 1 Mikko Pyykönen, Aapeli Leminen
  2. 2. Lähtöajatus • Tutkimuksen tarkoituksena on laskea eteisvärinäpotilaiden hoidosta syntyvät tämän hetkiset kokonaiskustannukset ottaen huomioon:  Potilaiden lääkekustannukset (Marevan / suora antikoagulantti)  Seurantamittauksista syntyvät liikkumiskustannukset potilaille (matkakustannus + liikkumiseen ja seurantaan käytetyn ajan menetys)  Vastaanottokäyntien kustannukset palveluntuottajalle (INR-mittaus + lääkityksen ohjeistus)  Marevan hoidosta syntyneiden komplikaatioiden kustannukset (jos tarpeeksi tapauksia seurannassa) • Liikkumisesta syntyviä kustannuksia ei ole huomioitu riittävästi taloudellisissa arvioinneissa, vaikka usein liikkumiskustannukset muodostavat merkittävän osan seurantaa vaativan hoidon kokonaiskustannuksista • Tässä tutkimuksessa liikkumiskustannusten ratkaisemiseksi käytetään georeferoitua liikkumiskustannusten mallia potilaiden liikkumiskustannusten ratkaisemiseksi, sillä potilaiden liikkumismuotoja ei ole ennalta tiedossa 12.6.2018 2
  3. 3. Eteisvärinäpotilaiden seurantamittaukset • Marevan-hoidossa olevan eteisvärinäpotilaan hoito edellyttää säännöllisiä INR- seurantamittauksia hoitotasapainon säilyttämiseksi • Hoidon alkuvaiheessa mittauksia tehdään 1-2 kertaa viikossa ja hoitotason vakiinnuttua noin yhden kerran kuukaudessa  Joidenkin potilaiden kohdalla hoitotasapainoa on kuitenkin vaikea saavuttaa (mittauksia voi olla viikoittain) • Seurantamittauksista syntyy siis potilaille paljon liikkumiskustannuksia ja INR- seurantamittaukset ruuhkauttavat laboratoriopalveluita 12.6.2018 3
  4. 4. Skenaario: Varfariinilääkityksen korvaaminen suorilla antikoagulanteilla • Tutkimuksessa on tarkoitus testata skenaariota, jossa verrattaisiin tämän hetkisiä kokonaiskustannuksia siihen, että muutokselle potentiaaliset potilaat siirtyisivät suorien antikoagulanttien käyttäjiksi • Uudet lääkkeet ovat selkeästi kalliimpia (kelakorvattuna 53 €/kk vrt. Marevan 4 €/kk) • Suorien antikoagulanttien käyttö ei kuitenkaan vaadi seurantamittauksia, mikä leikkaa potilaiden liikkumiskustannuksia sekä seurannasta syntyviä kustannuksia • Oletettavasti seurantamittauksien pois jäänti kompensoi uuden lääkkeen korkeampaa hintaa 12.6.2018 4
  5. 5. Tutkimusta varten poimittava aineisto • Potilasjoukoksi valitaan Siun sote alueella asuvat henkilöt, joille on diagnosoitu eteisvärinä (I48) • Tutkimusta varten poimittavat muuttujat/aineistot:  Käynti- ja pysyväisdiagnoosit (Näiden perusteella määritetään potilasjoukko)  Perustiedot (ID, sukupuoli, pituus, paino, kunta, osoite, syntymäaika, kuolinpäivä)  Toimipaikkojen käyntiaineisto (puhelinkontaktit)  Laboratoriomittaukset (esim. INR, Bil, ALAT, ASAT, tromb, krea, Hb )  Lääkitystiedot eteisvärinään (B01A –alkuiset)  Tieto peruskorvausoikeudesta / rajoitetusta peruskorvausoikeudesta  Komplikaatiot  Tarvittavat muuttujat tukosriskin selvittämiseksi (CHA2DS2VASc) -> Ehtona uuden lääkkeen kelakorvaukselle 12.6.2018 5
  6. 6. Kiitos ! 12.6.2018 6 Kysymyksiä / Kommentteja?

×