Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
26.10.20171
Sosiaali- ja terveystietojen
toissijainen käyttö
Hallituksen esitys 26.10.2017
Henkilötietojen ensisijainen ja toissijainen käyttö
Ensisijainen käyttö
Tiedon käyttö asiakkaan tai
potilaan palveluissa
T...
Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveystietojen
toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esi...
Toteuttaa Sipilän hallitusohjelmaa ja kansallisia
strategioita
• digitalisaatio, mahdollistava
lainsäädäntö, normien purku...
Malmikasasta kansalliseksi aarteeksi -
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö
Aineiston
käyttö
Aineiston
käsitte...
NYT JÄLKEEN
LISÄKSI
Käyttölupa pyydettävä
erikseen eri
rekisterinpitäjiltä
Kuultava tietosuoja-
valtuutettua
Pitkäkestoine...
Miten luvat ja tieto saadaan?
Lupa- tai tietopyyntö
sähköisen järjestelmän kautta
Tietojen luovuttaminen:
• anonyymit tied...
Uuden lain vaikutukset
26.10.20178
Uusi keskitetty
lupaviranomainen ja
tietoturvallinen ympäristö
Tietojen yhdistely ja
yk...
-26.10.20179
SOTE-tietojen toissijaisen käytön hyötyjät
Kansalai-
set ja
sote-
asiak-
kaat
ICT-
yritykset
Lääke-
yritykset...
26.10.201710
Hyödyt kansalaisille
• enemmän tutkimustietoa ->
toimivampia palveluita ja
tehokkaampia lääkkeitä
• parempaa ...
26.10.201711
 anonyymit tiedot saisi ilman käyttölupia
 sote-asiakastietoja sisältävien rekisterien
käyttöluvista päättä...
Hyödyt sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjille
Palveluntuottajien tietoja voi
hyödyntää reaaliaikaisesti
tietojohtam...
26.10.201713
• enemmän tutkimustietoa
• laajempi aineisto helpommin saatavilla
yhdeltä luukulta
• paremmat innovaatiomahdo...
Ajantasainen data
Parempi saatavuus
yhdisteltyyn dataan.
Etäkäyttö
Arkaluontoista dataa ei
tarvitse siirtää.
Datan käyttö
...
Korvattavat, uudet ja muuttuvat säädökset
Mm. Henkilötietolaki, Julkisuuslaki, Biopankkilaki, Tartuntatautilaki,
Laki sosi...
26.10.201716
 Työryhmä valmisteli ehdotuksen uudeksi laiksi
 Lakipaketti lausunnolla syksyllä 2016,
lausunnot löytyvät I...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö 26102017

11,591 views

Published on

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annettiin 26.10.2017

Published in: Healthcare
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö 26102017

 1. 1. 26.10.20171 Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö Hallituksen esitys 26.10.2017
 2. 2. Henkilötietojen ensisijainen ja toissijainen käyttö Ensisijainen käyttö Tiedon käyttö asiakkaan tai potilaan palveluissa Toissijainen käyttö Esim. tietojohtaminen, tilastointi, viranomaisohjaus ja valvonta, tutkimus, kehittäminen, innovaatiot sosiaali- ja terveystieto 26.10.20172
 3. 3. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksen tarkoitus • luoda ajanmukaiset ja yhdenmukaiset edellytykset käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa syntyvä asiakastietoja sekä muita terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä henkilötietoja tietoturvallisesti Soveltamisala • tilastointi, tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, opetus, tietojohtaminen, viranomaisohjaus ja viranomaisvalvonta, viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät Tavoite • Sujuvoittaa ja nopeuttaa tietojen käyttölupiin liittyvää käsittelyä ja keventää olennaisesti rinnakkaisista lupamenettelyistä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. • Suojata entistä paremmin asiakkaiden luottamusta ja yksityiselämää. Tekninen kehitys on luonut uudenlaiset edellytykset käsitellä ja yhdistää arkaluonteisia asiakastietoja muihin henkilötietoihin tietoturvallisesti. Keinoja • oikeus käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja suoraan lain nojalla tiettyihin käyttötarkoituksiin • keskitetty lupaviranomainen päättämään sosiaali- ja terveysalaan liittyvien tietojen käytöstä • tietoturvallinen käyttöympäristö ja käyttöyhteydet luovutettujen tietojen kontrolloituun käsittelyyn 26.10.20173
 4. 4. Toteuttaa Sipilän hallitusohjelmaa ja kansallisia strategioita • digitalisaatio, mahdollistava lainsäädäntö, normien purku • hallitusohjelmalinjaukset • digi nyt, ekosysteemifoorumi • Sote-uudistus • tietojohtaminen • ohjaus, valvonta, seuranta • Terveysalan kasvustrategian toimeenpano • STM, TEM, OKM, SA, Tekes • Tiedon hallinnan ja sähköisten palvelujen kehittäminen • Sote-tieto hyötykäyttöön strategia: • tietojohtaminen • palveluiden kehittäminen • yrityksille mahdollisuuksia kehittää palveluja ja tuotteita • Omakanta, STM, Kela, Tekes • palveluoperaattori, STM, Sitra, THL, Kela,… 26.10.20174
 5. 5. Malmikasasta kansalliseksi aarteeksi - Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö Aineiston käyttö Aineiston käsittely Aineisto Kehittäminen ja innovaatio Opetus Tieto- johtaminen Ohjaus ja valvonta Suunnittelu selvitys Tilastot LUPAVIRANOMAINEN (THL:n yhteydessä) JA PALVELUOPERAATTORI Tietopyynnöt: Käyttöluvat, eettinen ennakkoarviointi, huomioon tietosuoja Tietojen saanti: Tietoaineistojen koonti, yhdistely, luovutus, suojaus SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON OPERATIIVISET JÄRJESTELMÄT Bio- ja geenipankit Kanta ja Omakanta Kansalliset sote-rekisterit Sote-tilas- toaineistot Sosioekon. tiedot Tutkimus 26.10.20175
 6. 6. NYT JÄLKEEN LISÄKSI Käyttölupa pyydettävä erikseen eri rekisterinpitäjiltä Kuultava tietosuoja- valtuutettua Pitkäkestoinen prosessi Käyttö tieteelliseen tutkimukseen ja tilastointiin Lupaviranomainen antaa luvan henkilötietojen käyttöön ja vastaa tietojen luovutuksesta: tietoaineiston koonti, yhdistely ja luovutus Sähköinen keskitetty tietopyyntöjen hallintajärjestelmä, johon • toimitetaan käyttölupahakemukset ja tietopyynnöt liitteineen, • josta löytyvät tietoaineistojen kuvaukset (mitä tietoja, millaiseen käyttötarkoitukseen, minkä rekisterinpitäjän tietovarannoissa) Lupaviranomainen vastaa, että lupa ja sen nojalla koottu tietoaineisto ovat tietosuojalainsäädännön mukaisia Lupaprosessista häviää usean rekisterinpitäjän rinnakkaiset luvat ja peräkkäiset tietojen yhdistelyt  virtaviivaisempi ja yksinkertaisempi prosessi Aineiston käyttö laajenee: tieteellinen tutkimus, tilastointi, kehittäminen, innovaatiot, opetus, tietojohtaminen, viranomaisohjaus, valvonta, suunnittelu EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen Luovutettuja aineistoja käsitellään tietoturvallisessa käyttöympäristössä Rekisterinpitäjät neuvovat tietojen käytössä Yksittäisen rekisterin tiedot rekisterinpitäjältä tai lupaviranomaiselta 26.10.20176
 7. 7. Miten luvat ja tieto saadaan? Lupa- tai tietopyyntö sähköisen järjestelmän kautta Tietojen luovuttaminen: • anonyymit tiedot voidaan luovuttaa sellaisinaan • pseudonyymit/tunnisteelliset tiedot tietoturvalliseen käyttöympäristöön Käyttölupaviranomainen • myöntää aineiston käyttöluvan tai hyväksyy tietopyynnön ja antaa käskyn palveluoperaattorille • kertoo päätöksestä tiedon tarvitsijalle Rekisterinpitäjät • neuvontapalvelu, tietoaineistokuvaukset ja tietojen luovutus lupahakemuksen tai tietopyynnön käsittelyä varten, luovuttaa lupaviranomaisen luvittamat tiedot palveluoperaattorille Palveluoperaattori • kerää tiedot, yhdistelee, pseudonymisoi, anonymisoi, luovuttaa käsiteltäväksi tietoturvalliseen käyttöympäristöön, jota itse ylläpitää tai jota vastaanottaja ylläpitää Tiedon tarvitsija 26.10.20177
 8. 8. Uuden lain vaikutukset 26.10.20178 Uusi keskitetty lupaviranomainen ja tietoturvallinen ympäristö Tietojen yhdistely ja yksilöllinen käyttö Mahdollisuudet tutkimukseen ja tuotekehitykseen paranevat Tietojen saanti nopeampaa, laajemmat käyttötarkoitukset Tehokkaat hoidot ja uudet lääkkeet esim. riskiryhmille Uutta liiketoimintaa, tuotteita ja palveluja
 9. 9. -26.10.20179 SOTE-tietojen toissijaisen käytön hyötyjät Kansalai- set ja sote- asiak- kaat ICT- yritykset Lääke- yritykset Sote- johto Start- upit Sote- ammatti- laiset Kehittä- mis- organi- saatiot Sote- järjestä- jät ja tuotta- jat Kansan- talous Tutkimus- laitokset ja yliopistot MAHDOLLISTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
 10. 10. 26.10.201710 Hyödyt kansalaisille • enemmän tutkimustietoa -> toimivampia palveluita ja tehokkaampia lääkkeitä • parempaa hoitoa ja hoivaa, kun tiedot ovat helpommin toimijoiden käytettävissä • vaikuttavammat sote-palvelut • tietoja käsitellään tietoturvallisessa ympäristössä, jolloin ne eivät joudu vahingossa vääriin käsiin
 11. 11. 26.10.201711  anonyymit tiedot saisi ilman käyttölupia  sote-asiakastietoja sisältävien rekisterien käyttöluvista päättäisi jatkossa yksi viranomainen  laaja aineisto on helpommin saatavilla  vähemmän odottelua ja hallinnollisia vaiheita tietojen saamisessa  valmiiksi koottu ja homogenoitu aineisto  tutkimuksen ja osaamisen vahvistaminen Hyödyt tutkijoille
 12. 12. Hyödyt sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjille Palveluntuottajien tietoja voi hyödyntää reaaliaikaisesti tietojohtamisessa Uusia palveluinnovaatioita syntyy helpommin Sote-tietojen yhdistely ja tietopohja laajenee Palvelujen toimivuuden ja vaikuttavuuden seuranta, kehittäminen ja vertailu helpompaa Palvelujärjestelmä kehittyy asiakaslähtöisempään suuntaan ja yksilöllisempään hoito- ja palvelukulttuuriin Parempia ja tehokkaampia palveluja sekä asiakkaan kannalta toimivia sote- palvelukokonaisuuksia (esim. sote- palveluja paljon käyttäville) 26.10.201712
 13. 13. 26.10.201713 • enemmän tutkimustietoa • laajempi aineisto helpommin saatavilla yhdeltä luukulta • paremmat innovaatiomahdollisuudet • uusia sovellusalueita • paremmat palveluiden ja liiketoimintaympäristön kehitysedellytykset • paremmat tuotekehitysmahdollisuudet • helpottaa sosiaali- ja terveyspalveluyritysten toimintaa Hyödyt yrityksille
 14. 14. Ajantasainen data Parempi saatavuus yhdisteltyyn dataan. Etäkäyttö Arkaluontoista dataa ei tarvitse siirtää. Datan käyttö tietoturvallisessa ja skaalautuvassa ympäristössä. Yksi luukku sote-dataan ohjaa tiedon käyttäjiä, hallinnoi lupia ja ylläpitää metadataa sekä huolehtii tietoturvasta ja käyttäjätuesta.Pyynnöstä Nopeammin kun koskaan Yksi keskitetty lupaviranomainen Yhtenäiset käytänteet DIGITAALINEN PALVELUPORTAALI Toiminta käynnistyy vuoden 2018 alusta vaiheittain
 15. 15. Korvattavat, uudet ja muuttuvat säädökset Mm. Henkilötietolaki, Julkisuuslaki, Biopankkilaki, Tartuntatautilaki, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, Laki kuolemansyyn selvittämisestä, Laki sähköisestä lääkemääräyksestä Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) tilastotoimesta Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä Uusittu laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta Tietosuoja-asetusLaki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki, Kanta-palvelut) Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Korvattavat lait: Uudet lait: Muuttuvia ja vaikuttavia säädöksiä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva asetus EU: Muita muuttuvia lakeja: 26.10.201715
 16. 16. 26.10.201716  Työryhmä valmisteli ehdotuksen uudeksi laiksi  Lakipaketti lausunnolla syksyllä 2016, lausunnot löytyvät Innokylästä https://www.innokyla.fi/web/verkosto1598477/lakiluonnoksesta- annetut-lausunnot-lokakuu-2016-  Ruotsinkielinen kuuleminen 4.11.  Asiantuntijatyöryhmä muokkasi esitystä lausuntojen pohjalta syksyllä 2016  Virkamiesvalmistelu kevät-kesä 2017  Hallituksen esitys eduskuntaan syksyllä 2017 Lainsäädännön valmistelun vaiheet

×