Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

140 år av jämställdhetsarbete i Finland

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
140 years of gender equality
140 years of gender equality
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 6 Ad
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (14)

More from Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset (20)

Advertisement

140 år av jämställdhetsarbete i Finland

  1. 1. 14o år av jämställdhetsarbete i Finland
  2. 2. 1906 Kvinnorna får fullständiga politiska rättigheter Kvinnoorganisationer Suffragett Valbarhet Rösträtt Fullständiga politiska rättigheter Riksdagen Finland är en föregångare inom jämställdhet 1878 Lika arvsrätt för kvinnor och män 1882 Kvinnorna får rätt att studera vid universitet med dispens T testamente 1870 1880 1890 1900 1920 1910 1926 En kvinna blir för första gången minister i Finland: Miina Sillanpää, biträdande socialminister
  3. 3. 1944 Lagen om mödra- och barnrådgivning Urbanisering Kvinnorna i arbetslivet Politiska öppningar Rådgivningsbyrå Moderskapsförpackning Kvinnorna deltar i återuppbygg- nadsarbetet 1930 1940 1950 1943 Lagstadgade skolmåltider 1937 Lagen om moderskapsunderstöd
  4. 4. Sexuella och reproduktiva rättigheter Preventivmedelstjänster Fördelning av vårdansvar Föräldraledighet Skyddshem Med sikte på ett jämställt samhälle 1961 P-pillret godkänns 1960 19701971 Homosexuella handlingar avkriminaliseras 1972 Delegationen för jämställdhets- ärenden (TANE) grundas 1973 Lagen om dagvård träder i kraft
  5. 5. Jämställdhetslagen Jämställdhetsombudsmannen Rätt till dagvård Namnlagen Kvinnopräster Jämställdhets- politiken etableras 1985 Lagen om hemvårdsstöd, benämningarna moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet bekräftas 1987 Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1980 1990 1990 Barn under tre år får subjektiv rätt till kommunal dagvård 1990 Världens första kvinnliga försvarsminister: Elisabeth Rehn
  6. 6. Könets mångfald Jämställdhetsdebatt Rollmodeller Stereotypier Jämlik äktenskapslag Jämställdhetspriset 2000 2010 2015 Den könsneutrala äktenskapslagen godkänns Skydd mot diskriminering av könsminoriteter i jämställdhets- lagen 2000 Tarja Halonen blir republikens president 2007 För första gången är över 40 % av riksdagsledamöterna kvinnor, kvinnomajoritet i landets regering 2017 Finland grundar det internationella jämställdhetspriset: International Gender Equality Prize Diskussionen om jämställdhet diversifieras

×