Bsci 3

854 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
854
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bsci 3

 1. 1. ISSN: 2065-6610ISSN-L: 1843-049X BULETINUL STATISTIC DE COMERŢ INTERNAŢIONAL INTERNATIONAL TRADE STATISTICS NR. 3/2011
 2. 2. Pag.CUPRINS CONTENT PageCaracteristici ale comerţului internaţional al Characteristics of the Romanian internationalRomâniei în perioada 1.I-31.III 2011 5 trade in the period 1.I-31.III 2011Grafice 12 Graphics1. Comerţul internaţional cu bunuri International trade in goods - serie lunară 16 - monthly serie2. Cursul de schimb lunar - lei/euro 16 Monthly exchange rate - lei/euro3. Exporturile FOB, importurile CIF şi soldul FOB Exports, CIF Imports and FOB/CIF FOB/CIF pe principalele grupe de ţări 18 trade balance by main groups of countries4. Topul principalelor ţări partenere la export Top of main partner countries at export în perioada 1.I-31.III 2011 20 in the period 1.I-31.III 20115. Topul principalelor ţări partenere la import Top of main partner countries at import în perioada 1.I-31.III 2011 21 in the period 1.I-31.III 2011 Comerţul internaţional International trade - valori exprimate în euro - - values expressed in euro - 6. Exporturile FOB şi importurile CIF pe FOB Export and CIF Imports by groups grupe de ţări şi ţări 22 of countries and by countries 7. Exporturile FOB pe secţiuni FOB Exports by sections according to conform Clasificării Standard de Standard International Trade Classification Comerţ Internaţional (CSCI REV. 4) 28 (SITC REV. 4) 8. Importurile CIF pe secţiuni conform CIF Imports by sections according to Clasificării Standard de Comerţ Standard International Trade Internaţional (CSCI REV. 4) 34 Classification (SITC REV. 4) 9. Exporturile FOB pe Marile FOB Exports by Broad Economic Categorii Economice (MCE) 40 Categories (BEC) 10. Exporturile FOB pe clase de bază FOB Exports by basic classes of the din Sistemul Conturilor Naţionale (SCN) 40 System of National Accounts (SNA) 11. Importurile CIF pe Marile CIF Imports by Broad Economic Categorii Economice (MCE) 42 Categories(BEC) 12. Importurile CIF pe clase de bază CIF Imports by basic classes of the din Sistemul Conturilor Naţionale (SCN) 42 System of National Accounts (SNA) 13. Exporturile FOB conform Clasificării FOB Exports according to Classification Produselor pe Activităţi (CPA 2008) 44 of Products by Activities (CPA 2008) 14. Importurile CIF conform Clasificării CIF Imports according to Classification Produselor pe Activităţi (CPA 2008) 46 of Products by Activities (CPA 2008) 15. Exporturile FOB pe secţiuni şi capitole FOB Exports by sections and chapters the ale Nomenclatorului Combinat (N.C.) 48 Combined Nomenclature (C.N.) 16. Importurile CIF pe secţiuni şi capitole CIF Imports by sections and chapters the ale Nomenclatorului Combinat (N.C.) 56 Combined Nomenclature (C.N.) 17. Exporturile FOB pe secţiuni conform FOB Exportsby sections according to Clasificării Standard de Comerţ Standard International Trade Classification Internaţional (CSCI Rev.4), grupe (SITC REV. 4), by groups of countries de ţări şi ţări, în perioada 1.I-31.III 2011 64 and by countries in the period 1.I-31.III 2011 18. Importurile CIF pe secţiuni conform CIF Importsby sections according to Clasificării Standard de Comerţ Standard International Trade Classification Internaţional (CSCI Rev.4), grupe (SITC REV. 4), by groups of countries de ţări şi ţări, în perioada 1.I-31.III 2011 70 and by countries in the period 1.I-31.III 2011 19. Exporturile FOBîn ţările Uniunii FOB Exports to the European Unions Europene pe secţiuni şi capitole din countries, by sections and chapters from Nomenclatorul Combinat (N.C.) în Combined Nomenclature (C.N.) perioada 1.I-31.III 2011 76 in the period 1.I-31.III 2011 3
 3. 3. Pag.CUPRINS CONTENT Page 20. Importurile CIF din ţările Uniunii CIF Imports to the European Unions Europene pe secţiuni şi capitole din countries, by sections and chapters from Nomenclatorul Combinat (N.C.) Combined Nomenclature (C.N.) în perioada 1.I-31.III 2011 92 in the period 1.I-31.III 201121. Exporturile FOB ale principalelor bunuri 108 FOB Exports of main goods22. Importurile CIF ale principalelor bunuri 112 CIF Imports of main goodsNotă metodologică 116 Methodological noteComerţul internaţional – valori exprimate în lei International trade – values expressed in lei 6A. Exporturile FOB şi importurile CIF pe FOB Export and CIF Imports by groups of countries grupe de ţări şi ţări and by countries 7A. Exporturile FOB pe secţiuni conform Clasificării FOB Exports by sections according to Standard Standard de Comerţ Internaţional (CSCI REV. 4) International Trade Classification (SITC REV. 4) 8A. Importurile CIF pe secţiuni conform Clasificării CIF Imports by sections according to Standard Standard de Comerţ Internaţional (CSCI REV. 4) International Trade Classification (SITC REV. 4) 9A. Exporturile FOB pe Marile FOB Exports by Broad Economic Categorii Economice (MCE) Categories (BEC) 10A. Exporturile FOB pe clase de bază FOB Exports by basic classes of the System of din Sistemul Conturilor Naţionale (SCN) National Accounts (SNA) 11A. Importurile CIF pe Marile CIF Imports by Broad Economic Categorii Economice (MCE) Categories (BEC) 12A. Importurile CIF pe clase de bază CIF Imports by basic classes of the System of din Sistemul Conturilor Naţionale (SCN) National Accounts (SNA) 13A. Exporturile FOB conform Clasificării FOB Exports according to Classification Produselor pe Activităţi (CPA 2008) of Products by Activities (CPA 2008) 14A. Importurile CIF conform Clasificării CIF Imports according to Classification Produselor pe Activităţi (CPA 2008) of Products by Activities (CPA 2008) 15A. Exporturile FOB pe secţiuni şi capitole FOB Exports by sections and chapters the Combined ale Nomenclatorului Combinat (N.C.) Nomenclature (C.N.) 16A. Importurile CIF pe secţiuni şi capitole ale CIF Imports by sections and chapters the Combined Nomenclatorului Combinat (N.C.) Nomenclature (C.N.) 17A. Exporturile FOB pe secţiuni conform FOB Exportsby sections according to Standard Clasificării Standard de Comerţ International Trade Classification (SITC REV. 4), by Internaţional (CSCI Rev.4), grupe de ţări groups of countries and by countries şi ţări, în perioada 1.I-31.III 2011 in the period 1.I-31.III 2011 18A. Importurile CIF pe secţiuni conform CIF Importsby sections according to Standard Clasificării Standard de Comerţ International Trade Classification (SITC REV. 4), by Internaţional (CSCI Rev.4), grupe de ţări groups of countries and by countries şi ţări, în perioada 1.I-31.III 2011 in the period 1.I-31.III 2011 19A. Exporturile FOBîn ţările Uniunii FOB Exports to the European Unions countries, by Europene pe secţiuni şi capitole din sections and chapters Nomenclatorul Combinat (N.C.) în from Combined Nomenclature (C.N.) perioada 1.I-31.III 2011 in the period 1.I-31.III 2011 20A. Importurile CIF din ţările Uniunii CIF Imports to the European Unions countries, by Europene pe secţiuni şi capitole din sections and chapters Nomenclatorul Combinat (N.C.) în from Combined Nomenclature (C.N.) perioada 1.I-31.III 2011 in the period 1.I-31.III 2011 4
 4. 4. CARACTERISTICI ALE COMERŢULUI CHARACTERISTICS OF THE ROMANIAN INTERNAŢIONAL AL ROMÂNIEI INTERNATIONAL TRADE ÎN PERIOADA 1.I-31.III 2011 IN THE PERIOD 1.I-31.III 2011 În perioada 1.I-31.III 2011 exporturile FOB FOB exports during the period 1.I-31.III 2011, au însumat 46635,8 milioane lei (11013,3 amounted to 46635.8 million lei (11013.3 milioane euro). Comparativ cu perioada 1.I- million euro). Compared with the period 1.I-31.III 31.III 2010, exporturile au crescut cu 43,2% la 2010, exports increased with 43.2% at values valori exprimate în lei (39,4% la valori expressed in lei (39.4% at values expressed in exprimate în euro). euro). Diferenţa între dinamica determinată pe baza The difference between exports dynamics based valorilor exprimate în lei şi cea determinată on values expressed in lei and that based on din valori exprimate în euro a fost determinată values expressed in euro is a consequence of the de variaţia cursului monedei naţionale faţă de variation of the national currency against the euro euro, în perioada analizată comparativ cu in the period analyzed as compared to the perioada corespunzătoare din anul precedent. corresponding period of previous year. În structura exporturilor, şase secţiuni ale In the structure of exports, six sections of the Nomenclatorului Combinat deţin 75,7 din totalul Combined Nomenclature hold 75.7% of total exporturilor, după cum urmează: exports, as follows: Exporturi FOB în perioada 1.I-31.III 2011 FOB Exports during 1.I-31.III 2011 în % faţă de 1.I-31 III 2010 in % as against Secţiunea din Structura în % 1.I-31.III 2010 Nomenclatorul Combinat (NC) Valoare Valoare faţă de total La valori La valori Section of the -mil. lei- -mil. euro- exporturi exprimate exprimate Combined Nomenclature (CN) Value Value Structure in % în lei în euro -million lei- -million euro- as against total For values For values exports expressed expressed in lei in euroXVI Maşini şi dispozitive mecanice; maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile 13101,2 3095,7 28,1 149,6 145,6 Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; sound and image recorders and reproducersXVII Mijloace şi materiale de transport 6980,1 1649,7 15,0 133,3 129,9 Vehicles and associated transport equipmentXV Metale comune şi articole din acestea 5765,3 1359,5 12,4 161,7 157,2 Base metals and articles of base metals XI Materiale textile şi articole din acestea 3671,8 868,6 7,9 120,7 117,6 Textiles and textiles articles V Produse minerale 3141,9 738,2 6,7 142,7 138,5 Mineral productsVII Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 2621,7 619,8 5,6 152,3 148,3 Plastics, rubber and articles thereof 5
 5. 5. Principalele modificări structurale survenite în The main structural modifications came up inevoluţia pe secţiuni NC a exporturilor din the evolution of exports by CN sections in theperioada 1.I-31.III 2011 faţă de perioada 1.I-31.III period 1.I-31.III 2011 as against the period 1.I-2010 constau în: 31.III 2010, consists of:• majorarea ponderii la secţiunile: “Metale • increasing weight for sections: “Base comune şi articole din acestea” – cu 1,4 metals and articles of base metals“– with puncte procentuale, “Maşini şi dispozitive 1.4 percentage points, “Machinery and mecanice; maşini, aparate şi echipamente mechanical appliances; electrical electrice; aparate de înregistrat sau de equipment; sound and image recorders and reprodus sunetul şi imaginile” – cu 1,2 reproducers” – with 1.2 percentage points; puncte procentuale;• diminuarea ponderii la secţiunile: “Materii • decreasing weight for sections: “Textiles and textile şi articole din acestea” – cu 1,5 puncte textiles articles” – with 1.5 percentage procentuale, “Mijloace şi materiale de points, “Vehicles and associated transport transport” - cu 1,1 puncte procentuale. equipment” – with 1.1 percentage points.Exporturile de maşini şi dispozitive mecanice; Exports of machinery and mechanicalmaşini, aparate şi echipamente electrice, appliances; electrical equipment; sound andaparate de înregistrat sau de reprodus image recorders and reproducers,sunetul şi imaginile, reprezentând 28,1% din representing 28.1% of total exports in thetotalul exporturilor perioadei 1.I-31.III 2011, s-au period 1.I-31.III 2011, hold the first place andsituat pe primul loc înregistrând o creştere cu 49,6% registered a growth of 49.6% at valuesla valori exprimate în lei (45,6% la valori exprimate expressed in lei (45.6% at values expressed inîn euro) comparativ cu perioada 1.I-31.III 2010. În euro) in comparison with the period 1.I-31.IIIaceastă secţiune, capitolul „Maşini, aparate şi 2010. In this section, the chapter "Electricechipamente electrice şi părţi ale acestora” deţine machinery, appliances and equipment and partsponderea principală (68,9% în total secţiune şi thereof” holds the main weight (68.9% in total19,3% în total exporturi). section and 19.3% in total exports).Pe locul doi s-a clasat secţiunea „Mijloace şi The second place is held by the sectionmateriale de transport” cu 15,0% în total ”Vehicles and associated transportexporturi, în cadrul căreia exporturile de equipment” with 15.0% in total exports, where“Automobile, tractoare şi alte vehicule terestre” exports of “Vehicles, tractors and other groundreprezintă 85,4% din total secţiune şi 12,8% din vehicles” represent 85.4% of total section andtotal exporturi. 12.8% of total exports. 6
 6. 6. Exporturile de metale comune şi articole din Exports of base metals and articles of baseacestea au situat această secţiune pe locul trei ca metals hold the third place as weight in totalpondere în total exporturi, înregistrând o creştere cu exports, registering a increase of 61.7% at61,7% la valori exprimate în lei (57,2% la valori values expressed in lei (57.2% at valuesexprimate în euro) comparativ cu perioada 1.I-31.III expressed in euro) as against 1.I-31.III 2010.2010. În cadrul acestei secţiuni, o pondere Within this section, an important weight wasimportantă au avut-o capitolele „Fontă, fier şi oţel”, held by the chapter “Pig-iron, iron and steel”,reprezentând 48,3% din total secţiune şi 6,0% din representing 48.3% of total section and 6.0% oftotal exporturi şi „Produse din fontă, fier sau oţel ”, total exports and “Pig-iron, iron and steelreprezentând 24,1% din total secţiune şi 3,0% din products”, representing 24.1% of total sectiontotal exporturi. and 3.0% of total exports.Exporturile de materiale textile şi articole din Exports of textiles and textiles articles, hold theacestea, situate pe locul patru, au înregistrat o fourth place and registered a increase with 20.7%creştere cu 20,7% la valori exprimate în lei (17,6% at values expressed in lei (17.6% at valuesla valori exprimate în euro) comparativ cu perioada expressed in euro) as against the period 1.I-31.III1.I-31.III 2010. În cadrul acestei secţiuni, exporturile 2010. Within this section, exports of clothingde articole de îmbrăcăminte şi accesorii, altele articles and accessories, other than knitted ordecât tricotate sau croşetate, au reprezentat 51,3% crocheted represented 51.3% of total section anddin total secţiune şi 4,0% din total exporturi. De 4.0% of total exports. Also, exports of clothing andasemenea, exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii accessories knitted or crocheted had a weight ofde îmbrăcăminte tricotate sau croşetate au avut o 20.2% in total section and 1.6% in total exports.pondere de 20,2% în total secţiune şi de 1,6% întotal exporturi.Poziţiile următoare în top sunt deţinute de The next positions in the top are held by thesecţiunile: following sections:- „Produse minerale” cu 6,7% din total - ”Mineral products” with 6.7% of totalexporturi, în cadrul căreia exporturile de produse exports, where exports of petroleum productspetroliere (benzine, motorină, uleiuri) reprezintă (spirit, gas oil, oils) represent 96.0% of total96,0% din total secţiune şi 6,5% din total section and 6.5% of total exports;exporturi;- „Materiale plastice, cauciuc şi articole din - ”Plastics, rubber and articles thereof” withacestea” cu o pondere de 5,6% din total a weight of 5.6% of total exports.exporturi.Valoarea exporturilor către cele 26 de ţări ale In the period 1.I-31.III 2011, in comparison withUniunii Europene în perioada 1.I-31.III 2011, the period 1.I-31.III 2010, exports to thecomparativ cu perioada 1.I-31.III 2010, a crescut European Union countries (EU 26) increasedcu 38,8% la valori exprimate în lei (35,3% la with 38.8% at values expressed in lei (35.3%valori exprimate în euro), având o pondere de at values expressed in euro), registering a72,1% în total exporturi. weight of 72.1% in total exports.Ţările partenere situate pe primele 10 locuri în Partner countries holding the first 10 places in thederularea exporturilor din perioada 1.I-31.III 2011 total amount of exports in the period 1.I-31.III 2011(reprezentând 67,2% din total exporturi) au fost: (representing 67.2% of total exports) were theGermania (18,1% din total exporturi), Italia following: Germany (18.1% of total exports), Italy 7
 7. 7. (13,1%), Franţa (8,0%), Turcia (7,0%), Ungaria (13.1%), France (8.0%), Turkey (7.0%), Hungary (5,8%), Bulgaria (3,4%), Olanda (3,4%), Regatul (5.8%), Bulgaria (3.4%), Netherlands (3.4%), Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (3,2%), United Kingdom of Great Britain and Northen Polonia (2,7%), Spania (2,5%). Ireland (3.2%), Poland (2.7%), Spain (2.5%). În luna martie 2011, valoarea exporturilor FOB In March 2011, FOB exports amounted 17103.0 a fost de 17103,0 milioane lei (11013,3 million lei (11013.3 million euro), with 38.0% milioane euro), mai mare faţă de luna martie more compared with March 2010 at values 2010 cu 38,0% la valori exprimate în lei (34,8% la expressed in lei (34.8% at values expressed in valori exprimate în euro). euro). În perioada 1.I-31.III 2011 importurile CIF CIF imports during the period 1.I-31.III 2011 au însumat 52968,2 milioane lei (12512,9 amounted to 52968.2 million lei (12512.9 milioane euro). Comparativ cu perioada 1.I- million euro). Compared with the period 1.I-31.III 31.III 2010, importurile au crescut cu 29,1% la 2010, imports increased with 29.1% at values valori exprimate în lei (25,7% la valori expressed in lei (25.7% at values expressed in exprimate în euro). euro). În structura importurilor, şase secţiuni ale In the structure of imports, six sections of the Nomenclatorului Combinat deţin 75,7% din total Combined Nomenclature hold 75.7% of total importuri, după cum urmează: imports, as follow: Importuri CIF în perioada 1.I-31.III 2011 CIF Imports during 1.I-31.III 2011 în % faţă de 1.I-31.III 2010 in % as against Secţiunea din Structura în % 1.I-31.III 2010 Nomenclatorul Combinat (NC) Valoare Valoare faţă de La valori La valori Section in the -mil. lei- -mil. euro- total importuri exprimate exprimate Combined Nomenclature (CN) Value Value Structure in % în lei în euro -million lei- -million euro- as against For values For values total imports expressed expressed in lei in euroXVI Maşini şi dispozitive mecanice; maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile 14435,3 3410,3 27,3 124,8 121,5 Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; sound and image recorders and reproducers V Produse minerale 6223,8 1461,3 11,8 145,0 141,0 Mineral productsXV Metale comune şi articole din acestea 6001,4 1417,6 11,3 145,9 141,9 Base metals and articles of base metals VI Produse ale industriei chimice 5696,5 1346,7 10,8 122,4 119,2 Chemicals productsXVII Mijloace şi materiale de transport 3937,1 933,3 7,4 136,1 132,7 Vehicles and associated transport equipmentVII Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 3753,1 887,4 7,1 138,1 134,4 Plastics, rubber and articles thereof 8
 8. 8. Importurile de maşini şi dispozitive mecanice; Imports of machinery and mechanicalmaşini, aparate şi echipamente electrice; appliances; electrical equipment; sound andaparate de înregistrat sau de reprodus image recorders and reproducers, holdingsunetul şi imaginile, care deţin 27,3% din 27.3% of total imports, increased with 24.8% atvolumul total al importurilor, au crescut cu 24,8% values expressed in lei (21.5% at valuesla valori exprimate în lei (21,5% la valori expressed in euro) as against the period 1.I-exprimate în euro) faţă de perioada 1.I-31.III 31.III 2010.2010.Cele două capitole din cadrul acestei secţiuni The two chapters of this section hold thedeţin următoarele ponderi: produsele din capitolul following weights: the products in the chapter„Cazane, turbine, motoare, aparate şi dispozitive ”Boilers, turbines, engines, mechanical devicesmecanice şi părţi ale acestora” deţin 39,8% în and apparatus and parts thereof” hold 39.8% oftotalul secţiunii şi 10,9% în total importuri, iar total section and 10.9% of total imports, whileprodusele din capitolul „Maşini, aparate şi the products under the chapter ”Electricechipamente electrice; aparate de înregistrat şi machinery, appliances and equipment, TVreprodus sunetul şi imagini TV” au avut o sound and video reproduction and recordingpondere de 60,2% în total secţiune şi 16,4% în apparatus” had a weight of 60.2% in totaltotal importuri. section and 16.4% in total imports.Importurile de produse minerale au fost mai Imports of mineral products were withmari cu 45,0% la valori exprimate în lei (41,0% 45.0% more at values expressed in leila valori exprimate în euro) comparativ cu (41.0% at values expressed in euro)perioada 1.I-31.III 2010. În cadrul acestei compared with the period 1.I-31.III 2010.secţiuni, capitolul “Combustibili şi uleiuri Within this section, chapter “Fuel andminerale” a deţinut o pondere de 94,2% în total mineral oils” held a weight of 94.2% in totalsecţiune şi 11,1% în total importuri. section and 11.1% in total imports.Secţiunea “Metale comune şi articole din The section “Base metals and articles of baseacestea”, cu o pondere de 11,3% în total metals“, with a weight of 11.3% in total imports,importuri, a înregistrat o creştere cu 45,9% la registered a increase with 45.9% at valuesvalori exprimate în lei (41,9% la valori exprimate expressed in lei (41.9% at values expressed inîn euro) faţă de perioada 1.I-31.III 2010. euro) as against the period 1.I-31.III 2010.Importurile de produse ale industriei chimice, Imports of chemicals products, with a weightcu o pondere de 10,8% în total importuri au crescut of 10.8% in total imports increased with 22.4%cu 22,4% la valori exprimate în lei (19,2% la valori at values expressed in lei (19.2% at valuesexprimate în euro) faţă de perioada 1.I-31.III 2010. expressed in euro) as against the period 1.I-31.III 2010. 9
 9. 9. Importurile de mijloace şi materiale de Imports of vehicles and associated transporttransport au crescut comparativ cu perioada equipment increased as against the period1.I-31.III 2010 cu 36,1% la valori exprimate în 1.I-31.III 2010 with 36.1% at values expressed inlei (32,7% la valori exprimate în euro). În cadrul lei (32.7% at values expressed in euro). Withinacestei secţiuni, capitolul “Automobile, tractoare this section, chapter ”Cars, tractors, otherşi alte vehicule terestre”, a reprezentat 95,0% vehicles”, represented 95.0% of total section anddin total secţiune şi 7,1% din total importuri. 7.1% of total imports.Importurile de materiale plastice, cauciuc şi Imports of plastics, rubber, and articlesarticole din acestea, cu o pondere de 7,1% în total thereof, with a weight of 7.1% in total imports,importuri, au înregistrat o creştere cu 38,1% la valori have increased with 38.1% at values expressedexprimate în lei (34,4% la valori exprimate în euro) in lei (34.4% at values expressed in euro) ascomparativ cu importurile de produse similare din against imports of similar products in the periodperioada 1.I-31.III 2010. 1.I-31.III 2010.Principalele modificări structurale survenite în The main structural modifications came up inevoluţia pe secţiuni NC a importurilor din the evolution of imports by CN sections in theperioada 1.I-31.III 2011 faţă de perioada 1.I-31.III period 1.I-31.III 2011 as against the period2010 constau în: 1.I-31.III 2010, consists of: - majorarea ponderii la secţiunile: “Metale - increasing weight for sections: “Base metals comune şi articole din acestea” – cu 1,3 and articles of base metals” – with 1.3 puncte procentuale, “Produse minerale percentage points, “Mineral products” with – cu 1,3 puncte procentuale; 1.3 percentage points ; - diminuarea ponderii la secţiunea: - decreasing weight for section: “Machinery “Maşini şi dispozitive mecanice; maşini, and mechanical appliances; electrical aparate şi echipamente electrice; equipment; sound and image recorders aparate de înregistrat sau de reprodus and reproducers” – with 0.9 percentage sunetul şi imaginile” - cu 0,9 puncte points. procentuale.Valoarea importurilor provenite din celelalte In the period 1.I-31.III 2011, as against the period26 ţări ale Uniunii Europene în perioada 1.I- 1.I-31.III 2010, imports from the other 2631.III 2011, comparativ cu perioada 1.I-31.III European Union countries increased with2010, a crescut cu 26,5% la valori exprimate în 26.5% at values expressed in lei (23.3% atlei (23,3% la valori exprimate în euro), având o values expressed in euro), registering a weight ofpondere de 71,0% în total importuri. 71.0% in total imports. 10
 10. 10. Ţările partenere situate pe primele 10 locuri în Partner countries holding the first 10 places inderularea importurilor din perioada 1.I-31.III 2011 total amount of imports in the period 1.I-31.III(reprezentând 67,0% din total importuri) au fost: 2011 (representing 67.0% of total imports) wereGermania (16,4% din total importuri), Italia the following: Germany (16.4% of total imports),(10,8%), Ungaria (8,9%), Franţa (6,0%), China Italy (10.8%), Hungary (8.9%), France (6.0%),(4,6%), Federaţia Rusă (4,6%), Kazahstan China (4.6%), Russian Federation (4.6%),(4,4%), Austria (4,1%), Polonia (3,6%), Turcia Kazahstan (4.4%), Austria (4.1%), Poland (3.6%),(3,6%). Turkey (3.6%).În luna martie 2011, importurile CIF au fost de In March 2011, CIF imports amounted to20783,4 milioane lei (4955,7 milioane euro), 20783.4 million lei (4955.7 million euro), morevaloare mai mare faţă de luna martie 2010 cu compared with March 2010 with 28.3% at values28,3% la valori exprimate în lei (25,3% la valori expressed in lei (25.3% at values expressed inexprimate în euro). euro).Deficitul comercial FOB-CIF în perioada 1.I-31.III FOB-CIF trade balance during the period2011 a fost de 6332,4 milioane lei (1499,6 1.I-31.III 2011 amounted to 6332.4 million leimilioane euro), mai mic cu 2127,3 milioane lei (1499.6 million euro), less with 2127.3 million lei(553,4 milioane euro) faţă de perioada 1.I-31.III (553.4 million euro) compared with the period2010. 1.I-31.III 2010. 11
 11. 11. STRUCTURA EXPORTURILOR FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE MĂRFURI ÎN PERIOADA 1.I-31.III 2011G1. STRUCTURE OF EXPORTS FOB BY MAIN GROUPS OF GOODS IN THE PERIOD 1.I-31.III 2011 milioane lei / million lei 4464 - Alte produse (mobilier, materiale de construcţii etc.) Other products (furniture, construction materials a.s.o.) 3087 - Produse agroalimentare Agro-food products 9,6% 13101 - Maşini şi dispozitive mecanice, 6,6% aparate şi echipamente electrice Machinery and mechanical devices, electric appliances and equipment 3142 - Produse minerale 28,1% Mineral products 6,7% 4760 - Produse chimice şi mase plastice 6980 - Mijloace de transport 10,2% 15,0% Chemical products Transport means and plastics 5337 - Textile, confecţii, 11,4% 12,4% 5765 - Produse metalurgice pielărie, încălţăminte Metallurgical products Textiles, ready-made clothes, footwearTOTAL exporturi FOB 46636 mil. lei / TOTAL exports FOB 46636 million lei. STRUCTURA IMPORTURILOR CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE MĂRFURI ÎN PERIOADA 1.I-31.III 2011G2. STRUCTURE OF IMPORTS CIF BY MAIN GROUPS OF GOODS IN THE PERIOD 1.I-31.III 2011 milioane lei / million lei 3652 - Alte produse (mobilier, materiale de construcţii etc.) Other products (furniture, construction materials a.s.o.) 14435 - Maşini şi dispozitive mecanice, aparate şi echipamente electrice Machinery and mechanical devices, 3937 - Mijloace de transport 6,9% electric appliances and equipment Transport means 7,4% 27,3% 4473 - Produse agroalimentare 8,4% Agro-food products 4796 - Textile, confecţii, 9450 - Produse chimice şi pielărie, încălţăminte 17,8% mase plastice Textiles, ready-made 9,1% Chemical products clothes, footwear and plastics 11,8% 6001 - Produse metalurgice 11,3% Metallurgical products 6224 - Produse minerale Mineral productsTOTAL importuri CIF 52968 mil. lei / TOTAL imports CIF 52968 million lei. 12
 12. 12. G3. PARTENERII COMERCIALI PE GRUPE DE ŢĂRI ÎN PERIOADA 1.I-31.III 2011 TRADING PARTNERS BY GROUPS OF COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.III 2011 Exporturi FOB / FOB Exports Importuri CIF / CIF Imports 46636 mil. lei / mill. lei 52968 mil. lei / mill. lei Alte ţări Alte ţări Other countries Other countries AELS AELS 16,9% EFTA 11,5% EFTA 1,0% 1,1% 15,4% 11,0% Alte ţări din Europa Alte ţări din Other countries Europa 71,0% from Europe Other countries 72,1% from Europe Uniunea Uniunea Europeană Europeană European European Union UnionG4. PRINCIPALELE ŢĂRI PARTENERE ÎN PERIOADA 1.I-31.III 2011 THE MAIN PARTNER COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.III 2011 Exporturi FOB / FOB Exports Importuri CIF / CIF Imports 46636 mil. lei / mill. lei 52968 mil. lei / mill. lei Germania Alte ţări / Other countries Germania Alte ţări / Other countries Germany Germany 18,1% 16,4% 48,0% Italia 53,3% Italy Italia Italy 10,8% 13,1% Ungaria Hungary Franţa 8,9% France 8,0% 6,0% 7,0% 4,6% Franţa Turcia R.P Chineză France 5,8% Turkey China, People’s Rep.of Ungaria Hungary 13
 13. 13. EXPORTURILE FOB, IMPORTURILE CIF ŞI DEFICITUL FOB/CIF ÎN PERIOADA MARTIE 2010 - MARTIE 2011G5. EXPORTS (FOB), IMPORTS (CIF) AND FOB/CIF DEFICIT IN THE PERIOD MARCH 2010 - MARCH 2011 Mil.lei 25000 Importuri CIF 20000 Deficit FOB/CIF 15000 Exporturi FOB 10000 5000 0 mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. noi. dec. ian. feb. mar. 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 14
 14. 14. 0 ,0 3 ,0 6 ,0 9 ,0 12 ,0 15 ,0 18 ,0 21 ,0 24 ,0 27 ,0 30 ,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 G7. G6. % % Germ ania / Ge rmany G erma nia / Ger ma ny 23 ,2 25 ,2 Italia / Italy Ita lia / Ita ly 1 5,2 18 ,2 Ungaria / Hung ary Franţa / France 12,5 1 1,1 8,5 Franţa / Fr ance Unga ria / Hu ngar y 8,1 Austria / A ustr ia Bulga ria / B ulga ria Polonia / P olan d Olanda / Netherla nds Olanda / Ne th erlan ds Regat ul Unit 5,8 5 ,1 4 ,7 4,7 4 ,7 4,4 United Ki ngdo m R.Cehă / Czech Rep. Polonia / P olan d Bulgaria / Bulg aria Spania / S pain Regatul Unit Austria / A ustri a United Kin gdom Belgia / Bel gium Belgia / B elgiu m S pania / Spai n Slovacia / S lovakia15 S lova cia / Slovakia R.Cehă / Cze ch Re p. 3,6 3 ,6 3,3 3,1 3,0 2 ,2 3,8 3,4 3,0 2 ,7 2,3 2,2 Grec ia / G ree ce Gre cia / G reece 2,0 1.I-31.III 2 011 1.I-3 1.III 201 1 1.I- 31.III 2 011 1 .I-31 .III 201 1 Slovenia / S loveni a S uedia / Swed en IMPORTURILE (CIF) DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE) EXPORTURILE (FOB) ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE) Suedia / Swe den Slovenia / Slo ve nia Irlanda / Irela nd Portugalia / Po rtu gal 1,6 1,0 0,8 0 ,7 EXPORTS (FOB) TO THE EUROPEAN UNION’S COUNTRIES (EU) IMPORTS (CIF) FROM THE EUROPEAN UNION’S COUNTRIES (EU) P ortugalia / P ortugal Da ne marca / Denmar k Danem arca / Den mark Irlanda / Ire land Finla nda / Finla nd Finla nda / Finla nd 1 ,2 0,7 0 ,6 0,5 0,3 0,3 Lituania / Lithu ania Cipru / Cypru s 0,6 0 ,6 0,4 0,2 Cipru / Cypr us Lituania / Lithuan ia Luxem burg Estonia / Estonia Luxembo urg Le tonia / Latvia 0 ,3 0,1 0 ,1 0,1 Letonia / Latvia 0,1 0 ,1 0,1 Luxem burg Sub 0,05 / under 0.05 Sub 0,0 5 / unde r 0 .05 Malta / Ma lta Lu xe mbourg Estonia / Estonia Malta / Mal ta - ponderea faţă de total UE / weight as against total EU - - ponderea faţă de total UE / weight as against total EU -
 15. 15. 1. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI - SERIE LUNARĂ INTERNATIONAL TRADE OF GOODS - MONTHLY SERIES 2010 p) Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. March April May June July Aug. Sept. Oct. milioane lei / million lei Exporturi FOB 12396,3 11908,0 12525,6 14219,9 14406,2 11834,2 14989,1 15037,0 din care: INTRA UE 9060,6 8567,0 9147,0 10372,9 10402,2 8027,6 10883,6 10902,2 EXTRA UE 3335,7 3341,0 3378,6 3847,0 4004,0 3806,6 4105,5 4134,8 Importuri CIF 16200,6 15549,1 16693,1 18211,6 17213,5 14508,6 18549,2 18286,1 din care: INTRA UE 12018,2 11269,2 12001,8 12915,3 12797,5 10579,9 13407,2 13856,8 EXTRA UE 4182,4 4279,9 4691,3 5296,3 4416,0 3928,7 5142,0 4429,3 Sold FOB / CIF -3804,3 -3641,1 -4167,5 -3991,7 -2807,3 -2674,4 -3560,1 -3249,1 din care: INTRA UE -2957,6 -2702,2 -2854,8 -2542,4 -2395,3 -2552,3 -2523,6 -2954,6 EXTRA UE -846,7 -938,9 -1312,7 -1449,3 -412,0 -122,1 -1036,5 -294,5 milioane euro / million euro Exporturi FOB 3026,1 2895,7 3008,4 3362,7 3389,2 2785,6 3520,9 3520,0 din care: INTRA UE 2216,4 2075,1 2191,3 2446,7 2441,2 1893,8 2552,3 2547,4 EXTRA UE 809,7 820,6 817,1 916,0 948,0 891,8 968,6 972,6 Importuri CIF 3955,2 3780,8 4009,8 4307,5 4048,9 3416,4 4357,2 4279,8 din care: INTRA UE 2940,0 2729,6 2875,2 3046,4 3003,3 2495,9 3144,1 3237,7 EXTRA UE 1015,2 1051,2 1134,6 1261,1 1045,6 920,5 1213,1 1042,1 Sold FOB / CIF -929,1 -885,1 -1001,4 -944,8 -659,7 -630,8 -836,3 -759,8 din care: INTRA UE -723,6 -654,5 -683,9 -599,7 -562,1 -602,1 -591,8 -690,3 EXTRA UE -205,5 -230,6 -317,5 -345,1 -97,6 -28,7 -244,5 -69,5r) Date revizuite. / Revised data.p) Date provizorii. / Provisional data.Notă: Comerţul INTRA UE include expedierile / introducerile de bunuri către / din statele membre ale Uniunii Europene. Comerţul EXTRA UE include exporturile / importurile de bunuri către / din statele nemembre ale Uniunii Europene.Note: INTRA EU trade includes dispatches / arrivals of goods to / from EU members states. EXTRA EU trade includes exports / imports of goods to / from EU non-member states.2. CURSUL DE SCHIMB LUNAR - LEI / EURO LEI / EURO - MONTHLY EXCHANGE RATE 2010 Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. March April May June July Aug. - lei / euro - - mediu 4,0879 4,1285 4,1743 4,2396 4,2611 4,2389 - la sfârşitul lunii 4,0958 4,1276 4,1792 4,3688 4,2471 4,2597Sursa: Banca Naţională a României.Source: National Bank of Romania. 16
 16. 16. 2011 1.I-31.III 2011 Noi. Dec. Ian. r) Feb. r) Mart. p) 1.I-31.III p) în % faţă de Nov. Dec. Jan. r) Feb. r) March p) 1.I-31.III p) 1.I-31.III 2010 1.I-31.III 2011 in % as against 1.I-31.III 2010 milioane lei / million lei 15546,8 14128,1 14604,1 14928,7 17103,0 46635,8 143,2 Exports FOB of which: 11564,5 9382,6 10439,8 11066,1 12114,3 33620,2 138,8 INTRA EU 3982,3 4745,5 4164,3 3862,6 4988,7 13015,6 155,9 EXTRA EU 19581,3 17553,2 15472,7 16712,1 20783,4 52968,2 129,1 Imports CIF of which: 14517,3 11955,3 11008,3 12353,7 14226,3 37588,3 126,5 INTRA EU 5064,0 5597,9 4464,4 4358,4 6557,1 15379,9 135,9 EXTRA EU -4034,5 -3425,1 -868,6 -1783,4 -3680,4 -6332,4 FOB / CIF trade balance of which: -2952,8 -2572,7 -568,5 -1287,6 -2112,0 -3968,1 INTRA EU -1081,7 -852,4 -300,1 -495,8 -1568,4 -2364,3 EXTRA EU milioane euro / million euro 3618,0 3290,7 3421,2 3511,7 4080,4 11013,3 139,4 Exports FOB of which: 2693,7 2185,8 2449,4 2605,5 2908,9 7963,8 135,3 INTRA EU 924,3 1104,9 971,8 906,2 1171,5 3049,5 151,3 EXTRA EU 4557,5 4088,5 3624,7 3932,5 4955,7 12512,9 125,7 Imports CIF of which: 3381,5 2785,2 2582,8 2908,6 3416,0 8907,4 123,3 INTRA EU 1176,0 1303,3 1041,9 1023,9 1539,7 3605,5 132,1 EXTRA EU -939,5 -797,8 -203,5 -420,8 -875,3 -1499,6 FOB / CIF trade balance of which: -687,8 -599,4 -133,4 -303,1 -507,1 -943,6 INTRA EU -251,7 -198,4 -70,1 -117,7 -368,2 -556,0 EXTRA EU 2011 Sept. Oct. Noi. Dec. Ian. Feb. Mar. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. - lei / euro -4,2642 4,2798 4,2931 4,2925 4,2622 4,2472 4,1646 - average4,2674 4,2664 4,2842 4,2848 4,2549 4,2150 4,1141 - end of month 17
 17. 17. EXPORTURILE FOB, IMPORTURILE CIF ŞI SOLDUL BALANŢEI COMERCIALE FOB / CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE ŢĂRI3. FOB EXPORTS, CIF IMPORTS AND FOB / CIF TRADE BALANCE BY MAIN GROUPS OF COUNTRIES Martie 2011 March 2011 Sold FOB/CIF Exporturi FOB Importuri CIF FOB/CIF Trade FOB Exports CIF Imports balance milioane lei / million leiTOTAL 17103,0 20783,4 -3680,4Din care:EUROPA 15100,3 17012,4 -1912,1UNIUNEA EUROPEANĂ 12114,3 14226,3 -2112,0AELS 223,2 244,9 -21,7ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 2762,7 2541,3 221,4ASIA 1079,5 2920,5 -1841,0ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 629,3 157,3 472,0ALTE ŢĂRI DIN ASIA 450,1 2763,1 -2313,0AFRICA 383,6 143,4 240,2AFRICA DE NORD 214,8 83,9 130,9ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 168,8 59,5 109,3AMERICA 525,1 704,2 -179,1AMERICA DE NORD 424,1 375,5 48,6AMERICA CENTRALĂ ŞI 51,8 95,1 -43,3CARAIBEANĂ 49,3 233,6 -184,3AMERICA DE SUDOCEANIA 10,9 2,9 8,0 milioane euro / million euroTOTAL 4080,4 4955,7 -875,3Din care:EUROPA 3610,1 4070,3 -460,2UNIUNEA EUROPEANĂ 2908,9 3416,0 -507,1AELS 52,4 57,5 -5,1ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 648,8 596,8 52,0ASIA 253,5 685,8 -432,3ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 147,8 36,9 110,9ALTE ŢĂRI DIN ASIA 105,7 648,8 -543,1AFRICA 90,1 33,7 56,4AFRICA DE NORD 50,4 19,7 30,7ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 39,6 14,0 25,6AMERICA 123,3 165,4 -42,1AMERICA DE NORD 99,6 88,2 11,4AMERICA CENTRALĂ ŞI 12,2 22,3 -10,1CARAIBEANĂ 11,6 54,8 -43,2AMERICA DE SUDOCEANIA 2,6 0,7 1,9 18
 18. 18. 1.I-31.III 2011 1.I-31.III 2011 Sold FOB/CIFExporturi FOB Importuri CIF FOB/CIF Trade FOB Exports CIF Imports balance milioane lei / million lei 46635,8 52968,2 -6332,4 TOTAL Of which: 41282,0 44017,3 -2735,3 EUROPE 33620,2 37588,3 -3968,1 EUROPEAN UNION 477,1 599,9 -122,8 EFTA 7184,7 5829,1 1355,6 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 2941,1 7031,9 -4090,8 ASIA 1771,7 347,8 1423,9 NEAR AND MIDDLE EAST 1169,4 6684,1 -5514,7 OTHER ASIAN COUNTRIES 1273,4 351,4 922,0 AFRICA 640,4 231,2 409,2 NORTH AFRICA 633,0 120,2 512,8 OTHER AFRICAN COUNTRIES 1097,2 1556,5 -459,3 AMERICA 814,7 875,3 -60,6 NORTH AMERICA 86,9 256,1 -169,2 CENTRAL AMERICA AND 195,5 425,1 -229,6 CARIBBEAN SOUTH AMERICA 30,8 10,8 20,0 OCEANIA milioane euro / million euro 11013,3 12512,9 -1499,6 TOTAL Of which: 9759,1 10414,2 -655,1 EUROPE 7963,8 8907,4 -943,6 EUROPEAN UNION 111,8 140,6 -28,8 EFTA 1683,4 1366,2 317,2 OTHER EUROPEAN COUNTRIES 689,1 1649,1 -960,0 ASIA 415,0 83,1 331,9 NEAR AND MIDDLE EAST 274,1 1566,0 -1291,9 OTHER ASIAN COUNTRIES 298,1 82,4 215,7 AFRICA 150,1 54,2 95,9 NORTH AFRICA 148,1 28,2 119,9 OTHER AFRICAN COUNTRIES 257,2 364,8 -107,6 AMERICA 191,0 205,1 -14,1 NORTH AMERICA 20,4 60,0 -39,6 CENTRAL AMERICA AND 45,8 99,6 -53,8 CARIBBEAN SOUTH AMERICA 7,2 2,5 4,7 OCEANIA 19
 19. 19. 4. TOPUL PRINCIPALELOR ŢĂRI PARTENERE1) LA EXPORT ÎN PERIOADA 1.I-31.III 2011 TOP OF MAIN PARTNER COUNTRIES1) AT EXPORT IN THE PERIOD 1.I-31.III 2011 1.I-31.III 2011 1.I-31.III 2011 în % faţă de în % faţă de 1.I-31.III 2011 Pondere 1.I-31.III 2010 1.I-31.III 2010 1.I-31.III 2011 în total (la valori (la valori exporturi Poziţia Ţara exprimate în lei) exprimate în euro) % Position Country 1.I-31.III 2011 1.I-31.III 2011 Weigth in % as against in % as against mil.lei mil.euro in total 1.I-31.III 2010 1.I-31.III 2010 mil.lei mil.euro exports (from values (from values % expressed in lei) expressed in euro) TOTAL 46635,8 11013,3 100,0 143,2 139,4 Total 1 Germania 8455,2 2004,0 18,1 138,1 134,6 Germany 2 Italia 6123,3 1450,1 13,1 130,0 126,7 Italy 3 Franţa 3739,8 885,8 8,0 126,3 123,0 France 4 Turcia 3250,7 761,6 7,0 158,5 153,7 Turkey 5 Ungaria 2721,1 645,0 5,8 170,9 166,7 Hungary 6 Bulgaria 1577,7 373,5 3,4 130,0 126,5 Bulgaria 7 Olanda 1571,2 371,9 3,4 188,2 183,3 Netherlands 8 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 1488,9 352,7 3,2 124,3 121,1 United Kingdom of Great Britain and Northen Ireland 9 Polonia 1264,3 299,4 2,7 143,5 139,8 Poland 10 Spania 1154,9 273,5 2,5 116,6 113,6 Spain 11 Federaţia Rusă 1139,8 267,1 2,4 183,2 177,8 Russian Federation 12 Austria 995,2 235,8 2,1 132,8 129,4 Austria 13 Belgia 905,2 214,3 1,9 151,9 148,0 Belgium 14 Serbia 768,9 180,2 1,6 176,4 171,4 Serbia 15 Slovacia 765,6 181,2 1,6 205,6 200,0 Slovakia 16 Republica Cehă 755,7 179,0 1,6 132,7 129,4 Czech Republic 17 Ucraina 735,5 172,4 1,6 164,0 158,9 Ukraine 18 S.U.A. 703,1 164,9 1,5 155,2 150,7 U.S.A. 19 Grecia 676,7 160,0 1,5 140,6 136,7 Greece 20 R.Moldova 492,4 115,4 1,1 143,7 139,6 Republic of Moldova1) Ţara de destinaţie. / Destination country. 20

×