Sting02 2011

2,866 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,866
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
83
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sting02 2011

 1. 1. ISO 9001:2008 Насочване на клиентите към правилния канал Нови правила за изписване на лекарствата на пациентите с онкологични, редки заболявания и хемодиализа Карнавалът във ВенецияБрой 86, ФЕВРУАРИ 2011
 2. 2. Уважаеми колеги,вие държите в ръцете си едно предложение, презентация, нова идея,дори забавление за управление на вашите продажби.Целта ни е чрез това списание да провокираме идеи за управление напродажбите във вашите аптеки.Много често чувам думите „Няма време, няма време”.Всеки е толкова зает със собствените си мисли и проблеми, че почтие забравил изкуството да слуша. Но тези, които не могат да слушат,не могат и да разбират. Затова всеки от вас трябва да се убеди,че клиентите му го слушат.Как се постига това? Сигурно има много пътища.Например тактиката на изненада и любопитство.Може да се използва и тактиката на шоу бизнеса...Никой не се разделя с удоволствие с парите си.Съвсем малко хора вземат бързо решение.Важно е да се усилят сетивата на клиента.Продавайте идеи, мечти...И защото говорим непрекъснато за успех,нека да припомня, че успехът е способносттада можете след още едно поражениеотново да се изправите. Да знаететочно какво искате да постигнете,къде да отидете или да оставитесветът да мине покрай вас.Това не е ли карнавална маските?!Приятно четене!Аделина Любенова
 3. 3. Издава СТИНГ АД Главен редактор: маг. фармацевт Аделина Любенова Реклама: маг. фармацевт Александър Христов, e-mail: a.hristov@stingpharma.com Деляна Делчева, e-mail: deliana.delcheva@stingpharma.com Дизайн и предпечат: Десислава Христова Печат: Дедракс ООД Разпространение: СТИНГ АД Адрес: София, бул. “Асен Йорданов” №6, тел. 02/ 970 31 e-mail: office.sofia@stingpharma.comСъдържание Бизнес месец 4-6 Дермокозметика 10-11 Списанието е VICHY специализирано за фармацевти. Аптечен маркетинг 12-13 Разпространява Насочване на клиентите към се безплатно с правилния канал рекламна цел. Промоции 14-19 Редакцията не носи отговорност за Актуално 22-23 предоставените Обявени конкурсни изпити материали. Под лупа 30-32 Препечатване Нови правила за изписване на лекарствата на пациенти с онкологични, на текстове, редки заболявания и хемодиализа илюстрации или обособени части от Европейски новини 34-36 списанието може да става само след Любопитно 56 писменото съгласие Карнавалът във Венеция на издателя. Календар “Стинг” февруари 57 Индрише
 4. 4. Бизнес месец ЛОГИСТИКА Новите предложения от Стинг АД за този период са: АРТИКУЛ INN-ИМЕ ПРОИЗВОДИТЕЛ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ АНАЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ ПОЛИНЕЙЛ лак за Ciclopirox CSC Антимикотик Батрафен нокти 80 мг/мл. 3.3 мл Pharmaceutical ТАНТУМ ПРОТЕКТ Hyaluronic acid CSC Хидратиране на - гел за нос 20 мл Pharmaceutical лигавицата при ТАНТУМ ПРОТЕКТ състояния на назална спрей за нос 15 мл. сухота. АРАГИЛ тбл. 10 мг х 30 Atorvastatin STADA Понижение на Аторвистат; Аторис; АРАГИЛ тбл. 20 мг х 30 серумните липиди Сортис; Торвакард; Тюлип НОАЦИД ЕГИС тбл. 40 мг х 28 Pantoprazole EGIS Инхибитор на Контролок; Пулсет НОАЦИД ЕГИС тбл. 20 мг х 28 протонната помпа ФЛАВАМЕД MAX Ambroxol BERLIN CHEMIE Муколитик Мукосолван; Солволан; сир. 30 мг/ 5 мл. 100 мл. Амбро; Амбрекс; ФЛАВАМЕД еф. тбл. 60 мг х 10 Амброксол; Амбрин ПРОНТОЗАН сол. 250 мл Polyhexanide; B.BRAUN Лечение на трудно- Интрасайт; Грануфлекс; ПРОНТОЗАН гел 30 мл Undecylenamidopropyl MELSUNGEN зарастващи рани Хидросорб betaine Sensibio Déo BIODERMA Дезодорант рол-он против изпотяване за чувствителна кожа Sensibio Déo BIODERMA Освежаващ дезодорант рол-он за чувств. кожа ABCDerm Hydratant BIODERMA Хидратиращо тоалетно мляко за бебешка и детска кожа БИЗНЕС НОВИНИ химиотарепия и таргетни терапии. От началото на тази година към здравната каса преминаха ме- Работна група за прехвърляне на остана- дикаментите за лечение на редки заболявания, иму- лите лекарства към НЗОК носупресорната терапия след трансплантация и През януари 2011 г. здравното министерство хормоналната терапия при онкологични заболява- свика работна група, която подготви механизмите ния. Останалите медикаменти за диализа и онко- за прехвърляне на всички лекарства към НЗОК до логични заболявания, които досега се осигуряваха края на годината. В нея участват медицински екс- чрез централизиран търг от МЗ, през тази година перти и представители от МЗ, НЗОК, пациент- ще се осигуряват чрез търгове от лечебните заве- ските организации, дистрибуторите с национално дения. От ведомството уверяват, че са в посто- покритие по данни на IMS Health, организациите на янен диалог с лечебните заведения и всички болници производителите на лекарства и фармацевтите. са получили инструкции за провеждането на проце- Работната група трябва във възможно най-къси дурите. За постигането на по-голяма прозрачност срокове да даде решения за преминаването към при провеждането на търговете МЗ препоръчва в здравната каса на останалите 5 групи медикаменти тях да се включат и представители на пациент- – за диализа, обезболяващи, антиеметици, за базова ските организации като наблюдатели. Лечебните4 Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт
 5. 5. Sting Pharmaceutical products Февруари 2011заведения са уведомени за възможността от нело- здравна осигуровка и застраховка, която у нас сегаялна конкуренция и са получили указания за използва- съществува нормативно, но не и фактически. Поне на предпазни механизми с цел предотвратяване този начин ще се уеднаквят изискванията и праватана подобни обстоятелства. за всички компании, ще се повиши финансовата им стабилност и ще се увеличат сигурността и Ограничението „един собственик – 4 възможностите на избор за пациентите. Промени-аптеки” отново е в сила те се налагат заради нуждата от съгласуване на Ограничението за притежание на не повече българското законодателство с това в ЕС.от четири аптеки отново е в сила. Това стана сприемането на второ четене на промени в Закона Д-р Пламен Попиванов е новият предсе-за лекарствените продукти в хуманната медицина. дател на комисията по позитивния списъкПрез ноември 2010 г. при първото четене на зако- Д-р Пламен Попиванов оглави Комисията по по-нопроекта това ограничение отпадна. След ожес- зитивния лекарствен списък (КПЛС). Това стана сточени дебати в пленарната зала депутатите ре- решение на правителството за промяна в съставашиха, че ще приемат законопроекта с условието на комисията. Причина за промените са подаденипри второ четене статуквото отново да се върне. молби за освобождаване от председателя и някоиПри разглеждането на промените възражения по от членовете на Комисията, в които са посоченитази идея практически нямаше. Дебатите обаче нараснали професионални задължения и ангажира-събудиха предложение на депутати от Коалиция за ност. От поста си са освободени председателятБългария, според което физическите и юридически на Комисията доц. Русанка Ковачева, членоветелица нямат право на участие в собствеността проф. Людмила Владимирова, проф. Параскева Ста-или капитала и в управителните или надзорните менова и Надя Бонева.органи на повече от едно юридическо лице, регис- Новите членове на комисията са д-р Ивелинатрирано като търговец по българското законода- Георгиева, която в момента работи в дирекциятелство или по законодателството на държава „Медицински дейности” в МЗ, и София Балабанова,членка, извършващо търговия на едро и дребно с експерт в дирекция „Лекарствени продукти и ме-лекарствени продукти. дицински изделия” на МЗ. За член на КПЛС от квота- Червените народни представители аргумен- та на МТСП е определена д-р Ани Златарева-Пет-тираха предложението си с факта, че ограничени- рова. От 2007 г. досега тя е завеждащ отделениеето за притежание на повече от четири аптеки в по химиотерпия в КОЦ - София град. Член е на Евро-момента масово се заобикаля, което на практика пейското дружество по медицинска онкология.го обезсмисля. Идеята обаче бе отхвърлена отмнозинството. Новият председател на комисията д-р Пламен Аргументът на Даниела Дариткова от ГЕРБ Попиванов е завършил медицина в МА, София. Има„против” беше, че това предложение е направено специалности по вътрешни болести, ендокриноло-от червените в момент, когато те не управляват гия и метаболизъм. През 2009 г. придобива квалифи-политиката в здравната система. Тя обясни, че кация по здравен мениджмънт. В периода 1996-2006след консултации с участници в търговията с ле- г. е бил главен административен асистент и заве-карства стигнали до извода, че настоящото поло- ждащ Сектор по костни и метаболитни заболява-жение е достатъчно добро за всички. Депутатите ния към Клиника по ендокринология на УМБАЛ „Алек-отхвърлиха и предложението, прието на първо че- сандровска”. От 2007 г. е началник на Отделение потене, според което лекарствата, отпускани без костни и метаболитни заболявания в същото лечеб-рецепта в дрогерии, могат да се продават само но заведение, а от 2010 г. - заместник-директор поот медицински специалисти. лечебната дейност. През 2006-2007 г. е председател на Комисията по позитивния лекарствен списък, а Застрахователи поемат дейността по от 2008 до м. септември 2009 г. е член на Комисия-доброволното здравно осигуряване та. От октомври 2009 г. е председател на Експерт- Дружествата за доброволно здравно осигуря- ната подкомисия на КПЛС.ване да се превърнат в застрахователи – това Д-р Попиванов има множество научни публика-предложение на здравното министерство е било ции в български и чуждестранни медицински изданияприето на редовно заседание на МС. Промените и членува в редица национални и международни науч-имат за цел да премахнат неясната разлика между ни дружества. Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото, Николо Макиавели 5
 6. 6. Бизнес месец П реместването на лекарствата по лекарско предписание от рафтовете създава известни ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО неудобства при работата в аптеката. Например ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ загубата на пряка видимост над лекарствата и бързият достъп до тях. Тези проблеми могат лесно Е ПЪЗЕЛЪТ ПО РАФТОВЕТЕ да бъдат решени чрез използването на специализи- рано обзавеждане за аптеки. НА АПТЕКАТА По-важно е да открием предимствата от това преместване. Те са явни и ползата от това може да бъде измерена и то с финансов резултат. Раф- Добрата практика не е само въпрос на цени. товете, на които доскоро стояха лекарства, сега Предлагането на избор, консултация и комфортен остават свободни за други стоки. Това са така начин за пазаруване са ключови елементи за успех наречените “Over the Counter” или „ОТС-продукти”. във всяка аптека. Резултатите са функция от пра- Тенденциите за намаляване на надценките при ле- вилната стратегия, прилагане на техниката и из- карствата прави тези продукти предпочитани пълнението на поставените цели. във всяка аптека. Те имат собствена реклама и маркетинг, водещи до по-големи продажби. И. Иванов Съвременните аптеки не са убежище единст- вено на болните. В тях могат да се закупят меди- каменти, хранителни добавки и други стоки с га- рантиран произход. Клиентът търси не само лекар- ствен продукт, там той търси възможности да види повече, да научи повече, да получи информация и специализиран съвет. Посетителите възприемат по-добре аптеката, когато откриват повече про- дукти за себе си. С предлагането на по-голямо разно- образие здравното заведение аптека се превръща в център на здравето, красотата и съвременните схващания за здравословен живот. Качествената консултация от професионалист е допълнително предимство за аптеката пред местата, предлагащи сходни продукти. Това прави аптеката по-атрактивна за съвременния посетител. Тенденцията е към скъсяване на дистанцията между фармацевта, пациента- клиент и продукта. Все по-близо, все по-лично. Отдел “Аптечно обзавеждане” тел. 02/ 970 31; 02/ 40 30 300; 0887 800 577 Ивелин Иванов6 Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт
 7. 7. ПОДАРЪК Дермо с всеки закупен крем за лице или фон козметика дьо тен на Vichy. СЕГА във формат 100 мл. PURETE THERMALE Почистващо мляко 3 в 1 За всеки тип кожа. Без парабени. Отстранява напълно замърсяванията и грима. Интегрално почистващо мляко с тройно действие в една стъпка (мляко + тоник + демакиант за очи). Активни съставки: Термална вода Vichy, CaptelaeТМ и екстракт от шеа, който действа като магнит за замърсяванията. Течната, немазна текстура е подходяща дори и за най-чувствителната кожа. Формулировка: Тестван върху чувствителна кожа и очи, както и при жени с контактни лещи • Тестван под дерматологичен и офталмологичен контрол • Ниво на pH, съобразено с кожата.Vichy EssentiellesВъзстановяващ крем за ръце Козметична грижа с фармацевтична ефективност на достъпна цена, предназначен за жени със сухи и напукани ръце без конкретна патология. Активни съставки: предпазващи полифеноли от роза, подхранващо масло от ший, хидратиращ глицерин, успокояващ алантоин. Опаковка: 50 мл туба. Действие: омекотява, успокоява и подхранва кожата на ръцете. Благоприятства обновяването на кожата. Кожата е по-добре подхранена 91.7%*, по-мека 98.3%*, предпазена от изсушаване 88.3%.* * самооценка на 53 жени със суха и чувствителна кожа на ръцете Аромат: лек, цветен, свеж. Формулировка: Без парабени - Хипоалергенен – Тестван върху чувствителна кожа – С Термална вода Vichy. Цена ТЕ с ДДС: 6.66 лв.10
 8. 8. Иновация за женитев менопаузата NEOVADIOL Gf Контур за очи и устниЛаборатории Vichy разработиха козметична грижа зажени в менопауза, като за 1-ви път внедриха похватина in-vitro пресъздаване на тъканите на кожата слой послой. Две активни съставки бяха селектирани порадиспособността си да повлияват реконструирането накожата на всички нива.Proteic Gf стимулира синтеза на ендогенните факторина растежа едновременно на дермално и епидермалнониво. Комбиниран е с Pro-XylaneТМ за укрепване иуплътняване на основната кожна субстанция.Двете активни съставки заедно въздействатвърху диференцирането и подобряването на дермо-епидермалната връзка. Скулптуриране на скулите,повдигане и прибиране на кожата в зоната надеколтето и оформяне на контура на лицето садоказаните резултати при употребата на дневнатагрижа от серията Neovadiol Gf.В допълнение към нея Vichy разработи специалнатехнологична грижа и за зоните около очите иустните, засегнати от същия симптом. Установено Необходимо е да се използва сутрин и вечере, че ъглите на устните и бръчките тип „пачи крак” за оптимални и незабавни резултати.при жените на възраст 50+ години отпускат чертитена лицето средно със съответно 11 мм и 8 мм, като За контура около устнитепо този начин лицето на жената изглежда изморено и Нанесете умерено количество от крематъжно. около устните. Над горната устна масажирайте чрез кръгови движения сNeovadiol Gf за контура около очите и устните апликатора. Долната устна масажирайтевъзвръща формата на усмивката и изражението на чрез изглаждащи движения от средата къмочите благодарение на: краищата. Разнесете и втрийте в кожата - технологията за реконструиране на тъканите остатъка от крема с пръсти. Нанесетена кожата с активните съставки Proteic Gf + Pro- умерено количество от крема около очите.XylaneТМ. - специалният повдигащ ергономичен апликатор, За контура около очитекойто пасва идеално на формата на контура около Поставете върха на апликатора околоочите и устните. вътрешния ъгъл на окото и придвижете към външния ъгъл. Масажирайте с кръговиКомбинацията от студен метален накрайник (сплав движения около външния ъгъл. Разнесетеот цинк, алуминий и магнезий) и освежаващата и и втрийте в кожата остатъка от кремабързопопиваща текстура на крема създава усещането с пръсти.за незабавен изглаждащ и повдигащ ефект.* Незабавен изглаждащ ефект при 74% от жените. След 1 месец употреба се наблюдава промяна в контура около устните и повдигане на околоочния контур.** ЗДРАВЕТО Е КРАСИВО*Потребителски тест: самооценкa сучастието на 51 жени в менопауза.**Клиничен морфологичен тест на 50 женина възраст 50+ години, 2 нанасяния дневно.
 9. 9. Аптечен маркетинг ЯВОР ЯНКУЛОВ доктор по икономика, мениджър обучения - E-training.bg НАСОЧВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ КЪМ ПРАВИЛНИЯ КАНАЛ Н ека да си го кажем направо - ние искаме клиен- тите ни да пазаруват по определен (от нас) начин, от определени (от нас) места, при възможно каналов канибализъм често е заслуга на амбици- озни маркетолози и търговци, желаещи да покажат активност или просто преследващи погрешни цели, по-ниски разходи (за нас). Този процес е важен както с липса на термина "печалба" в тях. Снижаването на за новата компания, излизаща на силно конкурентен печалбата далеч не е единственият проблем. Уве- пазар, така и за новия продукт, но не по-малко важен личаването на каналите често води до две други е и за вече наложилите се на пазара продукти и грешки - загуба на контакт с клиента или излишно компании. (Пре)насочването на клиентите към оп- увеличаване на натиска върху него. ределен начин и място за покупка може да бъде бо- лезнен процес както за самите клиенти, така и за За да запазят контрола си върху клиентите, търговците, техните доставчици и партньори. Но компаниите трябва да изградят стратегия на полученият ефект определено си струва усилията. многоканалeн маркетинг, изхождайки не от избора на възможни канали, условията в тях и пр., а от това Един "перфектен" канал е всичко, от което ком- до кои клиенти искат да достигнат! Поставянето панията се нуждае, но това е и нещо, което не съ- на клиентите в центъра на стратегията води до ществува на практика. Тогава? Използването на ня- вярното решение. колко канала за достигане до клиентите повишава И тук възникват няколко условия. Клиентът разходите минимум с 30%. И това е "оптимистич- може "винаги да е прав", но не винаги е правилно да ното" завишениe, като се вземе предвид факта, че получава всичко, което иска, там където "желае". все по-често се налага използването на отделна кон- Попитайте клиента къде му е най-удобно да пазару- фигурация канали не просто за излизане на пазара, ва и той вероятно ще каже: "У дома". Опитайте се а за достигане до една единствена таргет група да влезете в неговия дом и ще бъдете обявени за клиенти. нахалници. Многоканалният маркетинг е далеч по-труден (и скъп!), отколкото изглежда на пръв поглед. Въп- Един канал може да бъде определен като ефек- реки това, производители и търговци често тър- тивен, ако: сят нови и нови канали, с които се надяват да дос- - достига да точно определени групи "доходо- тигнат до нови клиенти и да увеличат продажбите. носни" клиенти; В резултат - често продажбите не се променят - позволява комуникация и управление на тази съществено, но печалбата със сигурност намалява. група; И за съжаление това далеч не са изолирани примери. - създава допълнителни ползи за клиентите, как- вито другите канали не могат да предложат (при Един "нов" канал, в който са вложени доста това тези ползи са "жизненоважни" за клиентите); инвестиции за навлизане и развитие, нерядко пок- - не може да бъде лесно заместен или дублиран рива ОТНОВО досегашните клиенти. Този между- от друг канал.12 Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт
 10. 10. Sting Pharmaceutical products Февруари 2011 : : АСТИЕ НА А АШЕТО УЧ А ПРОГРАМ ЗАЯВЕТЕ В ИКАЦИОНН ON-LIN E СЕРТИФ Р” ИДЖЪ tel: 02/877 65 15; НИЯТ МЕН „ЕФЕКТИВ e-training.bg ОГРАМАТА: e-mail: office@ ТЕМИ В ПР ЖЪ Р ИЯТ МЕНИД • ЕФЕКТИВН Т ЛИДЕР • МЕНИДЖЪРЪ ИЕ НА ЕКИП • УПРАВЛЕН ИТЕЛИ ИЯ НА СЛУЖ • МОТИВАЦ РОЛ ТЕМИ НЕ И КОНТ Е: ON-LINE • ДЕЛЕГИРА ТЪРСЕТЕ ОЩ ВРЕМЕТО ИЕ НА ЗА ДАЧИТЕ И ТИНГ И ПР ОДАЖБИ • УПРАВЛЕН ПО МАРКЕ ЯНАТА ИЕ НА ПРОМ • УПРАВЛЕН ЛИКТИТЕ ИЕ НА КОНФ • УПРАВЛЕН . ВЕНО ОБУЧЕНИЕ О ПРИСЪСТ ДВУДНЕВН ОТ ГОВАРЯ НА А ПО ОБЕМ ining.bg . ВСЯКА ТЕМ СКИ КАЗУСИ www.e-tra ПРАКТИЧЕ КОНС УЛТАЦИЯ ПО ВКЛЮЧЕНА Използването на няколко канала за достигане не само за клиентите, но и за търговския съставдо една и съща група потребители е ефективно на компанията, както и нейните партньори. Товапри постигане на възможно повече от следните е практически въпрос, който се отнася към мени-цели: джърската практика по управление на промяната. - всеки от каналите създава различна "добавена Тук ще си позволим само да подскажем, че предва-стойност" за клиентите; рителното създаване и разпространение на управ- - има известен синергичен ефект; лявани слухове относно ефектите на промяната - всеки от каналите е по-ефективен на отделен има изключително ефективно въздействие и значи-етап от жизнения цикъл на продукта и/или жизнения телно намалява съпротивата на клиентите прицикъл на клиентите; замяна на канала. - някои от каналите са "бариера" за навлизанена конкуренти, т.е. компанията ги поддържа заети, Основният практически извод е, че клиентитеза да не може да ги използва конкуренцията. "по принцип" желаят да разполагат с достъп до повече от един канали, но на практика използват Основният въпрос си остава ефикасността (т. един основен - този, в който се чувстват "уютно".е. разходите) на отделния канал, съотнесени къмефективно постигнатите цели (посочени по-горе). А тук целта на търговци и клиенти съвпада.Пренасочването от един канал към друг е проблем Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото, Николо Макиавели 13
 11. 11. www.actastyle.bg Уважаеми фармацевти, Дивизия Продукти без лекарско предписание на Актавис има удоволствието да ви представи новите си, изключително изгодни, промоционални предложения за месец февруари. СПЕЧЕЛЕТЕ С ТОП ПРОДУКТИТЕ БЕЗ РЕЦЕПТА НА АКТАВИС ИНДИВИДУАЛНИ ПРОМОЦИИ С НАТУРАЛЕН РАБАТПродукт Промоционално Промоционален % Натурален количество рабат рабатProalgin tab. 500 mg x 20 11 2 18 %Proalgin tab. 500 mg x 10 11 2 18 %Feloran Actavis gel 1% 60 g 5 1 20 %Vaseline 40 g 5 5 100 % ИНДИВИДУАЛНИ ПРОМОЦИИ С НАТУРАЛЕН РАБАТ ApitoniQ 10Продукт Промоционално Промоционален % Натурален количество рабат ApitoniQ 10 рабатAtlantic Oil caps. x 30 1 1 203 %Actavit Omega-3 Forte caps. x 30 1 1 161 %Actavit Shark Liver Oil caps. 1000 mg x 30 1 1 118 %Hodronic Neo caps. x 60 1 1 54 %HyaVita caps. x 20 1 1 76 %ImunoExpert Grapefruit caps. 125 mg x 60 1 1 91 %LenoFort 1000 mg SG caps. x 90 1 1 137 %Mama Protect caps. x 30 1 1 118 %MenoComfort caps. x 30 1 1 145 %Menstrol caps. x 30 1 1 156 %UriNormal 320 mg SG caps. x 30 1 1 127 %VitaExpert Osteo tabl. x 30 1 1 234 %VitaExpert 50+ caps. x 30 1 1 143 %VitaExpert Visio caps. x 30 1 1 127 % СРОК: 01 - 28 ФЕВРУАРИ 2011
 12. 12. За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър лекарствен продукт производител к-во цена ТЕ промоцияАКТАВИТ ОМЕГА 3 ФОРТЕ капс.1000мг.х30 ACTAVIS 1 10,56 1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х20АБРИКОРТ N кр.15г. ACTAVIS 3 3,35 1 оп. АБРИКОРТ N кр.15г.АБРИКОРТ N унг.15г. ACTAVIS 3 3,35 1 оп. АБРИКОРТ N унг.15г.АЗАТРИЛ гран.100мг/5мл.20мл. ACTAVIS 5 8,18 1 оп. АЗАТРИЛ гран.100мг/5мл.20мл.АЗАТРИЛ гран.200мг/5мл.20мл. ACTAVIS 5 8,88 1 оп. АЗАТРИЛ гран.200мг/5мл.20мл. 5 1 оп. АЗАТРИЛ капс.250мг.х6АЗАТРИЛ капс.250мг.х6 ACTAVIS 13,87 10 3 оп. АЗАТРИЛ капс.250мг.х6 5 1 оп. АЗАТРИЛ капс.250мг.х8АЗАТРИЛ капс.250мг.х8 ACTAVIS 17,50 10 3 оп. АЗАТРИЛ капс.250мг.х8АКТАВИТ РИБЕНО МАСЛО-АКУЛА капс.1000мг.х30 ACTAVIS 1 14,52 1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х20АТЛАНТИК ОЙЛ капс.400мг.х30 /от треска/ ACTAVIS 1 8,40 1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х20АЦИКЛОВИР АКТАВИС тбл.200мг.х10 ACTAVIS 1 5,96 1 оп. АЦИКЛОВИР АКТАВИС тбл.200мг.х10АЦИКЛОВИР АКТАВИС тбл.400мг.x10 ACTAVIS 1 12,06 1 оп. АЦИКЛОВИР АКТАВИС тбл.400мг.x10ВАЗЕЛИН дерм. 40г. ACTAVIS 5 3,79 5 оп. ВАЗЕЛИН дерм. 40г.ВИТАЕКСПЕРТ 50+ тбл.х30 ACTAVIS 1 11,88 1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х20ВИТАЕКСПЕРТ ВИЗИО капс.х30 ACTAVIS 1 13,46 1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х20ВИТАЕКСПЕРТ ОСТЕО тбл.х30 ACTAVIS 1 7,26 1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х20ЕНЕТРА тбл.100мг.х10 ACTAVIS 4 1,54 1 оп. ЕНЕТРА тбл.100мг.х10ЕРОТОН тбл.100мг.x4 ACTAVIS 3 32,59 3 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x4ЕРОТОН тбл.50мг.x4 ACTAVIS 3 26,93 3 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x4ИМУНОЕКСПЕРТ ГРЕЙПФРУТ капс.х60 ACTAVIS 1 18,90 1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х20КЛИНДАМИЦИН капс.150мг.x16 ACTAVIS 2 7,68 1 оп. КЛИНДАМИЦИН капс.150мг.x16КОРТИМИЦИН кр.15г. ACTAVIS 3 3,91 1 оп. КОРТИМИЦИН кр.15г.ЛЕВОКСА тбл.500мг.х7 ACTAVIS 2 13,50 1 оп. ЛЕВОКСА тбл.500мг.х7ЛЕНОФОРТ капс.1000мг.х90 ACTAVIS 1 12,41 1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х20МАМАПРОТЕКТ капс.х30 ACTAVIS 1 14,52 1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х20МЕНОКОМФОРТ капс.х30 ACTAVIS 1 11,75 1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х20МЕНСТРОЛ капс.х30 /предменстр.синдром/ ACTAVIS 1 10,92 1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х20МУСАНТ тбл.2мг.х100 ACTAVIS 2 14,83 1 оп. МУСАНТ тбл.2мг.х100МУСАНТ тбл.4мг.х 30 ACTAVIS 4 8,88 1 оп. МУСАНТ тбл.4мг.х 30МУСАНТ тбл.4мг.х100 ACTAVIS 2 29,65 1 оп. МУСАНТ тбл.4мг.х100ПРОАЛГИН тбл.500мг.х10 ACTAVIS 11 0,83 2 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х10ПРОАЛГИН тбл.500мг.х20 ACTAVIS 11 1,58 2 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х20УЛКОПРОЛ капс.20мг.х30 ACTAVIS 3 9,00 1 оп. ЛЕВОКСА тбл.500мг.х7УРИНОРМАЛ капс.х30 ACTAVIS 1 13,46 1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х20ФЕЛОРАН АКТАВИС гел.1% 60г. ACTAVIS 5 3,92 1 оп. ФЕЛОРАН АКТАВИС гел.1% 60г.ХИАВИТА капс.х20 ACTAVIS 1 22,44 1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х20ХОДРОНИК НЕО капс.х60 ACTAVIS 1 31,68 1 оп. АПИТОНИQ 10 капс.х20ЦИПРОФЛОКСАЦИН АКТАВИС тбл.250мг.х20 ACTAVIS 5 5,40 1 оп. ЛЕВОКСА тбл.500мг.х7ЦИПРОФЛОКСАЦИН АКТАВИС тбл.500мг.х10 ACTAVIS 7 4,32 1 оп. ЛЕВОКСА тбл.500мг.х7КОЛАСТРА капс.х120 ADVANCED BIO-TECHNOLOGIES 2 57,47 1 оп. КОЛАСТРА капс.х120МАКА ЕРОС ИПОМАК капс.х60 ANDEAN MEDICINE CENTRE 2 21,76 1 оп. МАКА ЕРОС ИПОМАК капс.х60 10 1 оп. САРИДОН тбл.х10САРИДОН тбл.х10 BAYER 25 3,44 3 оп. САРИДОН тбл.х10 50 7 оп. САРИДОН тбл.х10 4 1 оп. КИДИ ФАРМАТОН сир.100мл.КИДИ ФАРМАТОН сир.100мл. BOEHRINGER INGELHEIM CHC 10 10,58 3 оп. КИДИ ФАРМАТОН сир.100мл. 30 12 оп. КИДИ ФАРМАТОН сир.100мл. 4 1 оп. МУКОСОЛВАН РЕТАРД капс.75мг.х20МУКОСОЛВАН РЕТАРД капс.75мг.х20 BOEHRINGER INGELHEIM CHC 10 9,85 3 оп. МУКОСОЛВАН РЕТАРД капс.75мг.х20 30 12 оп. МУКОСОЛВАН РЕТАРД капс.75мг.х20 30 при закупуване на 30 оп. в произв.комбинация - бонус 4 оп. по избор 100 при закупуване на 100 оп. в произв.комбинация - бонус 16 оп. по изборМУКОСОЛВАН ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл. 300 при закупуване на 300 оп. в произв.комбинация - бонус 54 оп. по изборМУКОСОЛВАН сир.30мг/5мл.100мл. BOEHRINGER INGELHEIM CHC 500 при закупуване на 500 оп. в произв.комбинация - бонус 105 оп. по изборМУКОСОЛВАН тбл.30мг.х20 1000 при закупуване на 1000 оп. в произв.комбинация - бонус 250 оп. по избор 2000 при закупуване на 2000 оп. в произв.комбинация - бонус 600 оп. по избор 3000 при закупуване на 3000 оп. в произв.комбинация - бонус 1050 оп. по изборМУКОСОЛВАН пастили 15мг.х20 BOEHRINGER INGELHEIM CHC 3 6,85 1 оп. МУКОСОЛВАН пастили 15мг.х20 10 1 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл. 40 5 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл. 100 15 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл. 200 34 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл.МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл. BOEHRINGER INGELHEIM CHC 8,18 300 57 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл. 400 84 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл. 1000 250 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл. 2000 600 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл. 4 1 оп. ФИНАЛГОН унг.20г.ФИНАЛГОН унг.20г. BOEHRINGER INGELHEIM CHC 10 5,16 3 оп. ФИНАЛГОН унг.20г. 30 12 оп. ФИНАЛГОН унг.20г. 5 1 оп. АРНИГЕЛ гел 7% 45г.АРНИГЕЛ гел 7% 45г. BOIRON 10 3 оп. АРНИГЕЛ гел 7% 45г. 7 1 оп. КОРИЗАЛИЯ др.x40 от 01.10.10КОРИЗАЛИЯ др.x40 BOIRON 4,44 15 3 оп. КОРИЗАЛИЯ др.x40 от 01.10.10
 13. 13. Промоции февруари лекарствен продукт производител к-во цена ТЕ промоция 40 5 оп. ОСЦИЛОКОКЦИНУМ гран.х6 от 01.10.10ОСЦИЛОКОКЦИНУМ гран.х6 BOIRON 5,42 80 12 оп. ОСЦИЛОКОКЦИНУМ гран.х6 от 01.10.10 12 2 оп. СТОДАЛ сир.200мл. от 01.10.10СТОДАЛ сир.200мл. BOIRON 5,16 25 5 оп. СТОДАЛ сир.200мл. от 01.10.10 7 1 оп. ХОМЕОЖЕН 9 тбл.x60 от 01.10.10ХОМЕОЖЕН 9 тбл.x60 BOIRON 3,70 15 3 оп. ХОМЕОЖЕН 9 тбл.x60 от 01.10.10 4 2 оп. АУЛИН сашет 100мг. х6АКУТИЛ капс.х30 CSC PHARMACEUTICAL 16,75 8 1 оп. АУЛИН сашет 100мг.х30АУЛИН сашет 100мг. Х6 CSC PHARMACEUTICAL 4 5,64 1 оп. АУЛИН сашет 100мг. Х6АУЛИН сашет 100мг.х30 CSC PHARMACEUTICAL 4 26,59 1 оп. АУЛИН сашет 100мг.х30АУЛИН тбл.100мг.х30 CSC PHARMACEUTICAL 4 26,32 1 оп. АУЛИН тбл.100мг.х30АУЛИН тбл.100мг.х6 CSC PHARMACEUTICAL 4 5,26 1 оп. АУЛИН тбл.100мг.х6АУЛИН тбл.100мг.х9 CSC PHARMACEUTICAL 4 7,79 1 оп. АУЛИН тбл.100мг.х9ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей 0.15% 30мл. + 2+ 8,92ТАНТУМ ВЕРДЕ ФОРТЕ спрей 0.3% 15мл. + 2+ 8,92 CSC PHARMACEUTICAL 1 оп. ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей 0.15% 30мл.ТАНТУМ ВЕРДЕ Р тбл.3мг.х20 + 3+ 7,31ТАНТУМ ЛИМОН тбл.3мг.х20 2 7,31ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей 0.15% 30мл. + 4+ 8,92ТАНТУМ ВЕРДЕ ФОРТЕ спрей 0.3% 15мл. + 4+ 8,92 CSC PHARMACEUTICAL 2 оп. ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей 0.15% 30мл.ТАНТУМ ВЕРДЕ Р тбл.3мг.х20 + 4+ 7,31ТАНТУМ ЛИМОН тбл.3мг.х20 3 7,31ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей 0.15% 30мл. + 8+ 8,92ТАНТУМ ВЕРДЕ ФОРТЕ спрей 0.3% 15мл. + 8+ 8,92 CSC PHARMACEUTICAL 5 оп. ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей 0.15% 30мл.ТАНТУМ ВЕРДЕ Р тбл.3мг.х20 + 8+ 7,31ТАНТУМ ЛИМОН тбл.3мг.х20 7 7,31ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей 0.15% 30мл. + 20 + 8,92ТАНТУМ ВЕРДЕ ФОРТЕ спрей 0.3% 15мл. + 18 + 8,92 CSC PHARMACEUTICAL 14 оп. ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей 0.15% 30мл.ТАНТУМ ВЕРДЕ Р тбл.3мг.х20 + 20 + 7,31ТАНТУМ ЛИМОН тбл.3мг.х20 14 7,31ФЛЕКСОДОН А тбл.х30 CSC PHARMACEUTICAL 5 15,80 1 оп. ФЛЕКСОДОН А тбл.х30ФЛУИМУЦИЛ сашет 200мг.х20 + 2+ 7,15 CSC PHARMACEUTICAL 2 оп. ФЛУИМУЦИЛ сашет 100мг.х20ФЛУИМУЦИЛ еф.тбл.600мг.х10 2 7,96ФЛУИМУЦИЛ сашет 200мг.х20 + 5+ 7,15 CSC PHARMACEUTICAL 6 оп. ФЛУИМУЦИЛ сашет 100мг.х20ФЛУИМУЦИЛ еф.тбл.600мг.х10 5 7,96ТОНЗИЛОТРЕН тбл.х60 DHU 7 8,09 1 оп. ТОНЗИЛОТРЕН тбл.х60РЕСПИХЕЛП сашети 2580мг.х12 DOYCH 4 8,32 1 оп. РЕСПИХЕЛП сашети 2580мг.х12ВИТАМИН C ДРИНК aмп.200мг.2мл.х10 КУТИЯ + 10 + 8,41 DR.WERNER-GERMANY 5 оп. ВИТАМИН C ДРИНК CHERRY aмп.200мг.2мл.х5 КУТИЯВИТАМИН C ДРИНК aмп.500мг.5мл.х10 КУТИЯ 5 13,07ВИТАМИН C ДРИНК aмп.200мг.2мл.х10 КУТИЯ + 20 + 8,41 DR.WERNER-GERMANY 12 оп. ВИТАМИН C ДРИНК CHERRY aмп.200мг.2мл.х5 КУТИЯВИТАМИН C ДРИНК aмп.500мг.5мл.х10 КУТИЯ 10 13,07РЕВАЛИД NUTRI-REPAIR маска за коса 150мл. + 1+ 14,62РЕВАЛИД шампоан 250мл./НОВА ФОРМУЛА/ + EWOPHARMA 1+ 10,96 1 оп. РЕВАЛИД шампоан 250мл./НОВА ФОРМУЛА/РЕВАЛИД балсам за коса 250мл./НОВА ФОРМУЛА/ 1 13,07РЕВАЛИД NUTRI-REPAIR маска за коса 150мл. + 1+ 14,62РЕВАЛИД шампоан 250мл./НОВА ФОРМУЛА/ + 1+ 10,96РЕВАЛИД балсам за коса 250мл./НОВА ФОРМУЛА/ + EWOPHARMA 1+ 13,07 1 оп. РЕВАЛИД тоник за коса амп.5мл.х20 /НОВА ФОРМУЛА/РЕВАЛИД тоник за коса амп.5мл.х20 /НОВА ФОРМУЛА/ + 1+ 22,72РЕВАЛИД капс.х90 1 23,80РЕВАЛИД капс.х90 EWOPHARMA 2 23,80 1 оп. РЕВАЛИД капс.х90ХИПОМЕР назал спрей 100мл. EWOPHARMA 2 9,29 1 оп. ХИПОМЕР назал спрей 100мл.АФЛАМИЛ тбл.100мг.х20 GEDEON RICHTER 10 8,83 2 оп. АФЛАМИЛ тбл.100мг.х20КЛОПИДОГРЕЛ GSK тбл.75мг.х30 GLAXO SMITH KLINE 4 28,21 1 оп. КЛОПИДОГРЕЛ GSK тбл.75мг.х30 288 88 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5 GSK-CONSUMER HEALTHCARE 576 4,15 200 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5 1000 450 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х10 GSK-CONSUMER HEALTHCARE 100 7,28 20 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х10КОЛДРЕКС МЕД/ЛИМОН прахче х10 GSK-CONSUMER HEALTHCARE 10 6,91 2 оп. КОЛДРЕКС МЕД/ЛИМОН прахче х10КОЛДРЕКС МЕД/ЛИМОН+ВИТ.С пастили х16 4,86 при закупуване на 7 оп. в произв.комб. - 1 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир.100мл. GSK-CONSUMER HEALTHCAREКОЛДРЕКС МЕНТОЛ/ЕВКАЛИПТ+ВИТ.С пастили х16 4,86 при закупуване на 30 оп. в произв.комб. - 5 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир.100мл. 20 3 оп. КОЛДРЕКС тбл.x12КОЛДРЕКС тбл.x12 GSK-CONSUMER HEALTHCARE 3,96 50 12 оп. КОЛДРЕКС тбл.x12КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5 + 80 + 4,15КОЛДРЕКС МЕД/ЛИМОН прахче х10 + 10 + 6,91 30 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5 + GSK-CONSUMER HEALTHCAREКОЛДРЕКС МЕД/ЛИМОН+ВИТ.С пастили х16 + 5+ 4,86 1 оп. МАСКИ ФИЛТРИРАЩИ ACTIPROTECT х4КОЛДРЕКС МЕНТОЛ/ЕВКАЛИПТ+ВИТ.С пастили х16 5 4,86КОЛДРЕКС НАЙТ сир.100мл. GSK-CONSUMER HEALTHCARE 5 6,37 1 оп. КОЛДРЕКС НАЙТ сир.100мл.ЛАКТАЦИД гел-емулс.ежедн.200мл. при закупуване на 8 оп. в произв.комб. - 1 оп. ЛАКТАЦИД гел-емулс.ежедн. GSK-CONSUMER HEALTHCARE 6,67ЛАКТАЦИД FEMINA OCEAN интим. гел 200мл./дезодориращ/ при закупуване на 24 оп. в произв.комб. 4 оп. ЛАКТАЦИД гел-емулс.ежедн. 15 1 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир.100мл. 36 4 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир.100мл.ПАНАДОЛ БЕБЕ сир.100мл. GSK-CONSUMER HEALTHCARE 5,48 100 14 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир.100мл. 200 32 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир.100мл. 16
 14. 14. За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър лекарствен продукт производител к-во цена ТЕ промоция 20 3 оп. ПАНАДОЛ тбл.500мг.х12ПАНАДОЛ тбл.500мг.х12 GSK-CONSUMER HEALTHCARE 100 0,85 20 оп. ПАНАДОЛ тбл.500мг.х12 150 37 оп. ПАНАДОЛ тбл.500мг.х12СЕНСОДИН ФЛУОРИД гел за зъби 90мл. GSK-CONSUMER HEALTHCARE 4 5,83 1 оп. СЕНСОДИН ФЛУОРИД гел за зъби 90мл.СОЛПАДЕИН капс.х12 при закупуване на 24 оп. в произволна комбинация - бонус 3 оп. по избор GSK-CONSUMER HEALTHCARE 24 5,63СОЛПАДЕИН СОЛИБЪЛ еф.тбл.х12 при закупуване на 50 оп. в произволна комбинация - бонус 10 оп. по избор 10 2 оп. ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х30ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х30 GSK-CONSUMER HEALTHCARE 7,62 50 15 оп. ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х30 6 1 оп. ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х60ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х60 GSK-CONSUMER HEALTHCARE 13,49 50 10 оп. ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х60 6 1 оп. ЦЕТЕБЕ+ЦИНК капс.305мг.х30ЦЕТЕБЕ+ЦИНК капс.305мг.х30 GSK-CONSUMER HEALTHCARE 8,40 50 10 оп. ЦЕТЕБЕ+ЦИНК капс.305мг.х30НАЗОДРЕН наз.спрей 50мг.5мл. HARTINGTON PHARMA Ltd. 3 27,49 1 оп. НАЗОДРЕН наз.спрей 50мг.5мл.ЛЕАТОН-ВИТ.ЗА ДЕЦА сир.500мл. KWIZDA-WIEN 1 13,86 1 оп. ЛЕАТОН-ВИТ.ЗА ДЕЦА сир.250мл.ДЕФЛУВАЛ шамп.п/в КОСОПАД 200мл. MEDEA CHEM 2 10,20 1 оп. НЕОВАЛ P ФОРТЕ шамп.200мл.НЕОВАЛ шамп.200мл. MEDEA CHEM 2 7,72 1 оп. НЕОВАЛ P ФОРТЕ шамп.200мл.АКСЕЛ тбл. 5мг.х30 3,16АКСЕЛ тбл.10мг.х30 5,63АВЕРНОЛ тбл.25мг.х30 8,26 при закупуване на 10 оп. в произволна комбинация - бонус 1 оп. MEDOCHEMIEАВЕРНОЛ тбл.6.25мг.х30 3,38 МЕДОКЛАВ тбл.625мг.х16МЕДОСТАТИН тбл.20мг.х30 6,22РАМИМЕД тбл.5мг.х30 6,29ГЕСТОДЕТ тбл.0.075мг/0.02мг.х21 MEDICO UNO PHARMA Kft. 4 13,44 1 оп. ГЕСТОДЕТ тбл.0.075мг/0.02мг.х21ГИНОФЛОР ваг.тбл.х6 MEDICO UNO PHARMA Kft. 5 12,29 1 оп. ГИНОФЛОР ваг.тбл.х6ФЛУОМИЗИН ваг.тбл.10мг.х6 MEDICO UNO PHARMA Kft. 6 14,93 1 оп. ФЛУОМИЗИН ваг.тбл.10мг.х6КЛЕРИМЕД тбл.250мг.х14 MEDOCHEMIE 5 8,32 1 оп. КЛЕРИМЕД тбл.250мг.х14КЛЕРИМЕД тбл.500мг.х14 MEDOCHEMIE 5 15,62 1 оп. КЛЕРИМЕД тбл.500мг.х14МЕДОКЛОР сусп.125мг/5мл.100мл. MEDOCHEMIE 5 7,62 1 оп. МЕДОКЛОР сусп.125мг/5мл.100мл.МЕДОКЛОР капс.250мг.х16 MEDOCHEMIE 5 7,93 1 оп. МЕДОКЛОР капс.250мг.х16МЕДОКЛОР капс.500мг.х16 MEDOCHEMIE 5 14,92 1 оп. МЕДОКЛОР капс.500мг.х16МЕДОКЛОР сусп.250мг/5мл.100мл. MEDOCHEMIE 5 13,72 1 оп. МЕДОКЛОР сусп.250мг/5мл.100мл.МЕДОФЛОКСИН тбл.200мг.х10 MEDOCHEMIE 5 7,68 1 оп.МЕДОФЛОКСИН тбл.200мг.х10 10 1 оп. ТУСАВИТ сир.125мл.ТУСАВИТ сир.125мл. MONTAVIT 20 4,79 3 оп. ТУСАВИТ сир.125мл. 50 10 оп. ТУСАВИТ сир.125мл. 10 2 оп. ТАВИПЕК капс.х20ТАВИПЕК капс.х30 MONTAVIT 20 6,60 5 оп. ТАВИПЕК капс.х20 50 15 оп. ТАВИПЕК капс.х20АПИПАНТЕН КРЕМ ЗИМЕН защитен 75мл. + 1+ 6,96 NEPENTES 1 оп. АПИПАНТЕН КРЕМ ЗИМЕН SPF20 защитен 75мл.АПИПАНТЕН КРЕМ ЗИМЕН SPF20 защитен 75мл. 1 7,98АЗАКС тбл.500мг.х3 NOBEL ILLAC 4 16,22 1 оп. АЗАКС тбл.500мг.х3АКСЕФ тбл.500мг.х10 NOBEL ILLAC 3 28,34 1 оп. АКСЕФ тбл.500мг.х10АКСЕФ тбл.500мг.х20 NOBEL ILLAC 3 47,14 1 оп. АКСЕФ тбл.500мг.х20АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл. + 3+ 2,51 NOBEL ILLAC 2 оп. АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл.АМБРЕКС сир.30мг/5мл.150мл. 3 4,36ЕТОДИН ФОРТЕ тбл.400мг.х14 NOBEL ILLAC 5 7,87 1 оп. ЕТОДИН ФОРТЕ тбл.400мг.х14КАНДИЗОЛ капс.150мг.х1 NOBEL ILLAC 5 5.20 1 оп. КАНДИЗОЛ капс.150мг.х1ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х14 NOBEL ILLAC 5 6,13 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х14ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х28 NOBEL ILLAC 5 10,22 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х28ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х14 NOBEL ILLAC 5 6,40 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х14ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х28 NOBEL ILLAC 5 12,79 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х28МЕЛБЕК амп.15мг/1.5мл.х3 NOBEL ILLAC 3 4,34 1 оп. МЕЛБЕК амп.15мг/1.5мл.х3МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х10 NOBEL ILLAC 4 5,11 1 оп. МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х10МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х30 NOBEL ILLAC 5 13,74 1 оп. МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х30МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х10 NOBEL ILLAC 3 7,13 1 оп. МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х10МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х30 NOBEL ILLAC 5 18,17 1 оп. МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х30ОМЕПРАЗИД капс.20мг.х14 NOBEL ILLAC 5 4,48 1 оп. ОМЕПРАЗИД капс.20мг.х14ПУЛСЕТ тбл.40мг.х14 NOBEL ILLAC 3 13,81 1 оп. ПУЛСЕТ тбл.40мг.х14ПУЛСЕТ тбл.40мг.х28 NOBEL ILLAC 3 22,81 1 оп. ПУЛСЕТ тбл.40мг.х28 10 1 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х6ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х6 NOBEL ILLAC 4,16 500 18% доп.отстъпка 10 1 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12 NOBEL ILLAC 50 7,78 8 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12 500 110 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х12 NOBEL ILLAC 10 3,46 1 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х12ФУНГОФИН крем 1% 15г. NOBEL ILLAC 5 7,26 1 оп. ФУНГОФИН крем 1% 15г.ФУНГОФИН тбл.250мг.х14 NOBEL ILLAC 3 20,28 1 оп. ФУНГОФИН тбл.250мг.х14ВИАГРА тбл.100мг.x4 PFIZER Pharma 3 60,54 25% отстъпкаВИАГРА тбл.100мг.х2 PFIZER Pharma 3 30,84 25% отстъпкаВИАГРА тбл.25мг.x4 PFIZER Pharma 3 43,24 25% отстъпкаВИАГРА тбл.25мг.х2 PFIZER Pharma 3 22,03 25% отстъпкаВИАГРА тбл.50мг.x4 PFIZER Pharma 3 50,16 25% отстъпка 17

×