Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

O pismu a jeho prezentaci Slide 1 O pismu a jeho prezentaci Slide 2 O pismu a jeho prezentaci Slide 3 O pismu a jeho prezentaci Slide 4 O pismu a jeho prezentaci Slide 5 O pismu a jeho prezentaci Slide 6 O pismu a jeho prezentaci Slide 7 O pismu a jeho prezentaci Slide 8 O pismu a jeho prezentaci Slide 9 O pismu a jeho prezentaci Slide 10 O pismu a jeho prezentaci Slide 11 O pismu a jeho prezentaci Slide 12 O pismu a jeho prezentaci Slide 13 O pismu a jeho prezentaci Slide 14 O pismu a jeho prezentaci Slide 15 O pismu a jeho prezentaci Slide 16 O pismu a jeho prezentaci Slide 17 O pismu a jeho prezentaci Slide 18 O pismu a jeho prezentaci Slide 19 O pismu a jeho prezentaci Slide 20 O pismu a jeho prezentaci Slide 21 O pismu a jeho prezentaci Slide 22 O pismu a jeho prezentaci Slide 23 O pismu a jeho prezentaci Slide 24 O pismu a jeho prezentaci Slide 25 O pismu a jeho prezentaci Slide 26 O pismu a jeho prezentaci Slide 27 O pismu a jeho prezentaci Slide 28 O pismu a jeho prezentaci Slide 29 O pismu a jeho prezentaci Slide 30 O pismu a jeho prezentaci Slide 31 O pismu a jeho prezentaci Slide 32 O pismu a jeho prezentaci Slide 33 O pismu a jeho prezentaci Slide 34 O pismu a jeho prezentaci Slide 35 O pismu a jeho prezentaci Slide 36 O pismu a jeho prezentaci Slide 37 O pismu a jeho prezentaci Slide 38 O pismu a jeho prezentaci Slide 39 O pismu a jeho prezentaci Slide 40 O pismu a jeho prezentaci Slide 41 O pismu a jeho prezentaci Slide 42 O pismu a jeho prezentaci Slide 43 O pismu a jeho prezentaci Slide 44 O pismu a jeho prezentaci Slide 45 O pismu a jeho prezentaci Slide 46 O pismu a jeho prezentaci Slide 47 O pismu a jeho prezentaci Slide 48 O pismu a jeho prezentaci Slide 49 O pismu a jeho prezentaci Slide 50 O pismu a jeho prezentaci Slide 51 O pismu a jeho prezentaci Slide 52 O pismu a jeho prezentaci Slide 53 O pismu a jeho prezentaci Slide 54 O pismu a jeho prezentaci Slide 55 O pismu a jeho prezentaci Slide 56 O pismu a jeho prezentaci Slide 57 O pismu a jeho prezentaci Slide 58 O pismu a jeho prezentaci Slide 59 O pismu a jeho prezentaci Slide 60 O pismu a jeho prezentaci Slide 61 O pismu a jeho prezentaci Slide 62 O pismu a jeho prezentaci Slide 63 O pismu a jeho prezentaci Slide 64 O pismu a jeho prezentaci Slide 65 O pismu a jeho prezentaci Slide 66 O pismu a jeho prezentaci Slide 67 O pismu a jeho prezentaci Slide 68 O pismu a jeho prezentaci Slide 69 O pismu a jeho prezentaci Slide 70 O pismu a jeho prezentaci Slide 71 O pismu a jeho prezentaci Slide 72 O pismu a jeho prezentaci Slide 73 O pismu a jeho prezentaci Slide 74 O pismu a jeho prezentaci Slide 75 O pismu a jeho prezentaci Slide 76 O pismu a jeho prezentaci Slide 77 O pismu a jeho prezentaci Slide 78 O pismu a jeho prezentaci Slide 79 O pismu a jeho prezentaci Slide 80 O pismu a jeho prezentaci Slide 81 O pismu a jeho prezentaci Slide 82 O pismu a jeho prezentaci Slide 83 O pismu a jeho prezentaci Slide 84 O pismu a jeho prezentaci Slide 85 O pismu a jeho prezentaci Slide 86 O pismu a jeho prezentaci Slide 87 O pismu a jeho prezentaci Slide 88 O pismu a jeho prezentaci Slide 89 O pismu a jeho prezentaci Slide 90 O pismu a jeho prezentaci Slide 91 O pismu a jeho prezentaci Slide 92 O pismu a jeho prezentaci Slide 93 O pismu a jeho prezentaci Slide 94 O pismu a jeho prezentaci Slide 95 O pismu a jeho prezentaci Slide 96 O pismu a jeho prezentaci Slide 97 O pismu a jeho prezentaci Slide 98 O pismu a jeho prezentaci Slide 99 O pismu a jeho prezentaci Slide 100 O pismu a jeho prezentaci Slide 101 O pismu a jeho prezentaci Slide 102 O pismu a jeho prezentaci Slide 103 O pismu a jeho prezentaci Slide 104 O pismu a jeho prezentaci Slide 105 O pismu a jeho prezentaci Slide 106 O pismu a jeho prezentaci Slide 107 O pismu a jeho prezentaci Slide 108 O pismu a jeho prezentaci Slide 109
Upcoming SlideShare
Typography lesson
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

5 Likes

Share

Download to read offline

O pismu a jeho prezentaci

Download to read offline

Anotace přednášky: Písmo není kvantifikovatelné. Písmo není matematika, ale ani není od matematiky oproštěno. Písmo tvoří komplexní systém, kyrtý není snadné hodnotit jej, ani jej prezentovat. Přednáška se zaměří na kritický přístup k písmu ve vztahu k jeho prezentaci ve vzorníku, na webu písmolijen, na samostatných mikrostránkách a v dalších i nestandardních formátech. Obsahem bude též nepokryté promo nově vznikající studentské písmolijny na FI MU. Všechny nabyté poznatky totiž poslouží nejen ku osobnímu prospěchu a obohacení posluchačů, ale i k návrhu webu této písmolijny a prozkoumání požadavků na něj kladeným.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

O pismu a jeho prezentaci

 1. 1. O PÍSMU
 2. 2. O PÍSMU jeho prezentaci a prezentaci písmolijen
 3. 3. Prolog
 4. 4. Kdo jsem?
 5. 5. Matěj Málek 2007—2011 Bc. @FI MU, Aplikovaná informatika Rekonstrukce a analýza benátské antikvy Nicolase Jensona 2011—2014 Mgr. @FI MU, Aplikovaná informatika Čitelnost písma, návrh písma s vysokou čitelností a rasterizace fontů od zimy 2014 Freelance grafický designer Imitace typografa, písmaře a učitele
 6. 6. Disclaimer
 7. 7. Některé zde použité citace a tvrzení jsou vytržené z kontextu a případně i lehce nadsazené. Jejich smyslem je dokreslit argumentaci a vyvolat diskuzi. Samospásné a univerzální řešení neexistuje. Doslovné přebírání se důrazně nedoporučuje.
 8. 8. Akt I
 9. 9. Jak hodnotit písmo?
 10. 10. Co dělá písmo kvalitním?
 11. 11. Čitelnost?
 12. 12. Široká uplatnitelnost?
 13. 13. Množství řezů?
 14. 14. Jazyková podpora?
 15. 15. Arial
 16. 16. Arial „Comic Sans hebrejštiny.“ — Ben Nathan
 17. 17. Originalita?
 18. 18. Garamond Jannon Štorm AkzidenzGrotesk Helvetica Arial
 19. 19. Estetika?
 20. 20. Co technická úroveň? Co čitelnost? Co použitelnost?
 21. 21. Technická úroveň?
 22. 22. Nutnost!
 23. 23. Ale co estetické kvality? Co čitelnost? Co použitelnost? …
 24. 24.
 25. 25. originalita uplatnitelnost estetika čitelnost velikost rodiny jazyková podpora technická úroveň
 26. 26. Co s tím?
 27. 27. Intencionalistická kritika!
 28. 28. Zjednodušeně: Kritéria pro hodnocení díla musí respektovat záměry autora.
 29. 29. Vždy musíte vědět v jakém kontextu se pohybujete, znát záměry autora a prostředí, pro které je písmo navrženo. Teprve potom můžete písmo hodnotit, prezentovat a používat.
 30. 30. Už samotné zvolené písmo je monolineární podivnost se zúženou kresbou a mnoha bizarními anomáliemi. Kupříkladu malé „m“ se mezi ostatními písmenky krčí v jakési zvrácené snaze o unifikaci šířkových proporcí, o uzoučký prostor se dělí tři vertikální tahy a tak v textu vznikají tmavé fleky iritující každým svým výskytem. Písmo je proporcionální, co vedlo jeho autora k takovému kroku je s podivem. Podobně u malého „l“ autor zřejmě shledal, že standardní dolní serif je příliš nudný a bude tedy mnohem lepší písmeno dole zakončit oblým výběhem tahu. [...] The most absurd and preposterous of all, and which shewed, more completely than any other, the utter madness of the people, was one started by an unknown adventurer, entitled “A company for the carrying on of an undertaking of great advantage, but nobody to know what it is. “
 31. 31. Kontext!
 32. 32. Už samotné textové písmo ITC Officina Serif navržené Erikem Spiekermannem je i při nejlepší vůli nevhodně zvolené. Jedná se o monolineární egyptienku se zúženou kresbou vzniklou v 90. letech jako písmo kancelářských dokumentů. A právě v prostředí kancelářských dokumentů s krátkou životností a zanedbatelnou čteností muselo písmo excelovat, zúžené proporce šetřily náplň tiskáren i místo na papíře a robustní monolineární kresba chránila před nekvalitním tiskem. Vytržením z přirozeného prostředí a vhozením do kontextu odborné knihy s diametrálně odlišnými nároky se však původní přednosti písma transformují v jeho největší zhoubu. ITC Officina Serif “When ITC Officina was first released in 1990, as a paired family of serif and sans serif faces in two weights with italics, it was intended as a workhorse typeface for business correspondence.”
 33. 33. Univerzální rada
 34. 34. „Read, see and listen. Discuss. Think. Repeat.“ — David Březina. A Critical Approach to Typefaces. Smashing Magazine, 2013.
 35. 35. Intermezzo
 36. 36. „If someone writes about originality or critical discourse, does it mean that person is actually original or critical? Articles are often written to denote the discussed quality in the author. Example: feel free to apply right now.“ — David Březina. A Critical Approach to Typefaces. Smashing Magazine, 2013.
 37. 37. Akt II
 38. 38. Jak se prezentuje písmo?
 39. 39.
 40. 40. Problém nejmenšího společného jmenovatele
 41. 41. Dem qui berspe pore eum in parum hil ellatur seque perum veliquo comnihi lluptas aciis errum acest et pliquamus acepere est labo Porem fuga Magniatiae suntes am quaerum andiati squatem fugia explaut quam volore pro berio od eiunti im que plitem serum que nonet facimpe dolorecae num fugia plic tor aut et platus dolo ipitiam H74 Bitch please screaming grave mercyful soul distress
 42. 42. Being inspired by early Czech type de-sign, Maiola is clearly a contemporary typeface, that is mindful of its histor-ical heritage, implementing old-style features and calligraphic reminiscence, more frankly so in the Italic. Neverthe-less, through its personality, it attempts to create a welcoming tension on the page, without shouting too loudly at the reader. It handles its expressive tenden-cies with care and in doing so increas-es its usability, with legibility being of great importance. Subtle irregularities of the letterforms enhance furthermore the dynamic spirit and liveliness of the typeface. Maiola Book knihkupec kaligrafův učeň lahůdkářství FUTURISMUS točený salám mechanizace
 43. 43. Mitja Miklavčič drew FF Tisa to meet the technological and aes-thetic requirements of modern magazine use. His goal was to de-velop a softer, more dynamic ver-sion of a nineteenth-century slab serif wood type. A large x-height and pronounced serifs make FF Tisa extremely legible in text sizes and its unique design details and a fair-ly upright italic become evident in display applications. The typeface was selected by the TDC judges for a Certificate of Excellence in Type Design in 2007. FF Tisa Bold Janáčkova Symfonietta Bílý potok Straßenbahn 1234567890 € spěšný vlak štědrý večer
 44. 44. FF Tisa Bold Janáčkova Symfonietta Bílý potok Straßenbahn 1234567890 € spěšný vlak štědrý večer Maiola Book knihkupec kaligrafův učeň lahůdkářství FUTURISMUS točený salám mechanizace H74 Bitch please screaming grave mercyful soul distress
 45. 45. FF Tisa Bold H74 Bitch Please Maiola Book
 46. 46. Ale ono to jde i jinak
 47. 47. Akt III
 48. 48. Revoluce v mezích zákona
 49. 49. Kontext!
 50. 50. Co chtějí lidé ve vzorníku vidět?
 51. 51. typophile.com/node/27291
 52. 52. Blok textu v různých velikostech a jednotlivé nápisy rovněž v různých velikostech.
 53. 53. Plnou znakovou sadu. Aby… Kresba jednoho znaku dokáže znehodnotit písmo.
 54. 54. Aplikace, spousty aplikací, aby viděli, jak písmo bude fungovat v praxi.
 55. 55. Seznam jazyků, pro které má písmo podporu.
 56. 56. Výpis a ukázky OpenType funkcí.
 57. 57. Nějaký text o původu a vzniku písma, v ideálnám případě případovku.
 58. 58. „I can never judge type on screen that is meant for print.“ — Chris Lozos, typophile.com
 59. 59. Písmolijny a distributoři
 60. 60. Mikrostránky
 61. 61. Školní projekty
 62. 62. 0+1 type foundry?
 63. 63. Epilog
 64. 64. Co z toho?
 65. 65. „Read, see and listen. Discuss. Think. Repeat.“ — David Březina. A Critical Approach to Typefaces. Smashing Magazine, 2013.
 66. 66. Promo
 67. 67. facebook.com/BrnoDesignCowo
 68. 68. Matěj Málek @_stilltesting stilltesting.cz
 • petrbouchal

  May. 30, 2016
 • dvoraq

  Mar. 24, 2015
 • altre

  Feb. 22, 2015
 • kolesarmiro

  Dec. 18, 2014
 • tomashrabek

  Dec. 14, 2014

Anotace přednášky: Písmo není kvantifikovatelné. Písmo není matematika, ale ani není od matematiky oproštěno. Písmo tvoří komplexní systém, kyrtý není snadné hodnotit jej, ani jej prezentovat. Přednáška se zaměří na kritický přístup k písmu ve vztahu k jeho prezentaci ve vzorníku, na webu písmolijen, na samostatných mikrostránkách a v dalších i nestandardních formátech. Obsahem bude též nepokryté promo nově vznikající studentské písmolijny na FI MU. Všechny nabyté poznatky totiž poslouží nejen ku osobnímu prospěchu a obohacení posluchačů, ale i k návrhu webu této písmolijny a prozkoumání požadavků na něj kladeným.

Views

Total views

634

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×