Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Filmtips

1,058 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Filmtips

 1. 1. Filmtips E-vaardigheden
 2. 2. Inleiding <ul><li>Garbage In is Garbage Out </li></ul><ul><li>Montage start tijdens het filmen </li></ul><ul><li>Montage kan nog veel oplossen </li></ul><ul><li>Maar… maak het jezelf makkelijk </li></ul>
 3. 3. Eigen ervaring <ul><li>Do’s? Wat is goed? </li></ul><ul><li>Don’ts? Wat is niet goed? </li></ul>
 4. 4. Overzicht (1/2) <ul><li>Voorbereiding </li></ul><ul><li>Zoomen </li></ul><ul><li>Trillen </li></ul><ul><li>Beweging </li></ul><ul><li>Duur </li></ul><ul><li>Licht </li></ul><ul><li>Kleding </li></ul><ul><li>Focus </li></ul>
 5. 5. Overzicht (2/2) <ul><li>Geluid </li></ul><ul><li>Camera-effecten </li></ul><ul><li>Draaiboek </li></ul><ul><li>Anticiperen </li></ul><ul><li>Kader </li></ul><ul><li>Camerastandpunten </li></ul><ul><li>Algemeen </li></ul>
 6. 6. Voorbereiding <ul><li>Goede materiële ondersteuning </li></ul><ul><li>Ken je camera </li></ul><ul><li>Verken de omgeving indien nodig </li></ul>
 7. 7. Zoomen <ul><li>Blijf van de zoomknop af </li></ul><ul><li>Shot  Zoom  Shot </li></ul><ul><li>Plaats de camera bij voorkeur dichter </li></ul><ul><li>Geleidelijk zoomen </li></ul><ul><li>Uitzoomen  Beeld omdraaien </li></ul><ul><li>Enkel optische zoom gebruiken </li></ul>
 8. 8. Trillen <ul><li>Houd de camera stil </li></ul><ul><li>Zinvolle stabilisatiefunctie </li></ul><ul><li>Gebruik een statief </li></ul><ul><li>Stabiele clip  Beter te monteren </li></ul>
 9. 9. Beweging <ul><li>Niet te veel bewegen </li></ul><ul><li>Langzaam bewegen </li></ul><ul><li>Voor en na beweging, stilstaand beeld </li></ul><ul><li>Pannen in leesrichting </li></ul><ul><li>Niet terugbewegen </li></ul><ul><li>Tilten  Perspectief </li></ul><ul><li>Wandelaar volgen  Travel </li></ul><ul><li>Dolly nabootsen </li></ul>
 10. 10. Duur <ul><li>Opname langer dan clipduur </li></ul><ul><li>Start de camera op tijd </li></ul><ul><li>Stop de camera niet te vroeg </li></ul><ul><li>Zorg voor voldoende afwisseling </li></ul>
 11. 11. Licht <ul><li>Verlichting beter  beeld beter </li></ul><ul><li>Binnenopname  veel belichting </li></ul><ul><li>Kunstlicht  storende invloeden </li></ul><ul><li>Bij voorkeur indirect licht </li></ul><ul><li>Oppassen met gekleurd licht </li></ul><ul><li>Zonnekap voor buiten </li></ul><ul><li>Nightshot weinig bruikbaar </li></ul><ul><li>Vermijd tegenlicht </li></ul>
 12. 12. Kleding <ul><li>Houd rekening met kleur </li></ul><ul><li>Zwart pak  zwarte achtergrond </li></ul><ul><li>Blue screen  blauwe kledij </li></ul><ul><li>Green screen  groene kledij </li></ul>
 13. 13. Focus <ul><li>Autofocus is meestal handig </li></ul><ul><li>Soms is focusring noodzakelijk </li></ul><ul><ul><li>Beperkte verlichting </li></ul></ul><ul><ul><li>Overgang donker naar licht </li></ul></ul><ul><ul><li>Object in het filmveld </li></ul></ul><ul><ul><li>Tralies voor een dier </li></ul></ul>
 14. 14. Geluid <ul><li>Ingebouwde microfoon </li></ul><ul><ul><li>Zwak </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgevingsmicrofoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Storende invloeden </li></ul></ul><ul><li>Richtmicrofoon wenselijk </li></ul><ul><li>Sprekende personen  frontaal </li></ul><ul><li>Test de kwaliteit en opname </li></ul><ul><li>Windkap is wenselijk </li></ul><ul><li>Shot niet onderbreken </li></ul>
 15. 15. Camera-effecten <ul><li>Schakel ze uit </li></ul><ul><li>Effecten aanbrengen  montage </li></ul>
 16. 16. Draaiboek <ul><li>Vertel je verhaal </li></ul><ul><li>Bepaal vooraf doel en doelgroep </li></ul><ul><li>Maak vooraf een storyboard </li></ul><ul><li>Langere film  Script </li></ul><ul><li>5 journalistieke W’s </li></ul><ul><li>Bepaal sleutelscènes </li></ul><ul><li>Geluid! </li></ul>
 17. 17. Anticiperen <ul><li>Anticiperen op verplaatsingen </li></ul><ul><li>Onvoorziene bewegingen  ruim genoeg filmen </li></ul>
 18. 18. Kader <ul><li>Altijd iets in het kader </li></ul><ul><li>Geen schietschijfeffect </li></ul><ul><li>Gebruik de gulden snede </li></ul><ul><li>Interviewer net naast de camera </li></ul><ul><li>Onderwerp goed inkaderen  van de camera afblijven </li></ul><ul><li>Vermijd storende elementen in de achtergrond </li></ul>
 19. 19. Camerastandpunten <ul><li>Varieer qua uitvalshoek (dynamisch) </li></ul><ul><li>Verschillende standpunten </li></ul><ul><li>Actie telkens volledig filmen </li></ul><ul><li>Afwisseling tussen soorten shots (totalen, half-totalen, close-ups) </li></ul><ul><li>Blijf aan dezelfde kant van de virtuele as </li></ul>
 20. 20. Algemeen <ul><li>Let op continuïteitsfouten </li></ul><ul><li>Neem steeds voldoende tussenshots </li></ul><ul><li>Liever teveel dan te weinig materiaal </li></ul>
 21. 21. Opdrachten <ul><li>Interview volgens regels </li></ul><ul><li>Sfeerbeelden tegen de regels </li></ul><ul><li>Interview tegen de regels </li></ul><ul><li>Sfeerbeelden volgens de regels </li></ul>

×