Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Overzicht 2010

439 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Overzicht 2010

  1. 1. 2010
  2. 2. Frisse scholen: • Gezond binnenmilieu • Duurzaam gebouwd • Groene buitenruimte • Aanacht voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs• Procesbegeleiding• Ambitiekaarten• Afronding Oisterwijk en Bergen op Zoom• Workshop WerkendamSamenwerking met Rudy van Stratum
  3. 3. Rijswijk, duurzame ontwikkeling van de Beatrixlaan:• Kansen en belemmeringen voor een duurzame ontwikkeling• Workshop• Kaartmateriaal
  4. 4. Roosendaal, bidbook proeftuin Stadsoevers• Beschrijving 4 duurzame iconen• Vormgeving bidbook
  5. 5. Roosendaal Stadsoevers, Stadskantoor Da Vinci College:• Vormgeven aan symbiose tussen gemeente en VMBO• Vergroening gebouw• Gezond en duurzaam bouwen• Meerwaarde voor omgeving creërenSamen met: Rudy van Stratum, Veldhoen + Company en diverse experts
  6. 6. Duurzaamheidsconferentie Haaglanden:• Mede organiseren conferentie• Verzorgen workshop, “kunnen”• VerslagleggingSamen met Nieuw Akademia,Caroliene van Leenders enKaren Jonkers
  7. 7. Geoplan, milieu en ruimtelijke ordening• Cursusleiding• Planproces• Stad en milieu• Casus• PraktijkOverige lezingen / workshops• Conferentie Geerpark, ontwikkelen en gebruik ambitiekaart• Haagse Hogeschool, Duurzame ruimtelijke ordening• Diverse workshops in het kader van projecten
  8. 8. 2011Geoplan, milieu en ruimtelijke ordening• Cursusleiding• Planproces, stad en milieu, casus, praktijkMinisterie van VROM, duurzame ruimtelijke ontwikkeling (gestart in 2010)• Wat is een duurzame ruimtelijke ontwikkeling?• Hoe geef je vorm aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling?Samen met H2Ruimte Workshop duurzame ontwikkeling, Hoogezand-Sappemeer • Komen tot eerste aanzet voor visie op duurzame ontwikkeling Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Uden Noord • Gebiedsverkenning • Workshops • Nota van uitgangspunten / ambitiekaart Samen met Thomas jansen en Rudy van Stratum

×