Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Farmaceutische patiëntenzorg
bij Osteoporose
Ada Stuurman-Bieze
2
Farmacotherapie en FPZ bij
Osteoporose
• Inleiding
• FPZ modules bij osteoporose
• Pilot FPZ bij osteoporose
• Resultate...
3
Zorg door de apotheek
• Basale farmaceutische zorg
Voor het juiste geneesmiddel……
• Medicatiebewaking en begeleiding
Voo...
4
Beoordeling van het
geneesmiddelengebruik
• Reactief op signalen uit de medicatie bewaking
• Huisbezoek naar Australisch...
5
Optimale farmacotherapie
•Therapietrouw
•Compliance
•Adherence
•Concordance
•Pharmo rapport 2002
Discontinuering van chronische
farmacotherapie (PHARMO, 2002)
% van patiënten dat na 12 maanden follow-up geen
medicatie g...
7
Penning en Herings
pw 141 2006 (24) blz 816-7
8
Nederlandse apotheek
• Geautomatiseerd
• Medicatiegegevens op patiëntniveau
• Medicatiehistorie: ca.100% volledig
• Comp...
9
Daarom:
•Is de Nederlandse apotheek
zeer geschikt om
therapietrouw te bevorderen of
de patiënt te helpen zijn
geneesmidd...
10
FPZ modules m.b.t. therapietrouw
• Eerste uitgifte begeleiding
• Evaluatie van het gebruik bij TU
• Monitoren en beoord...
11
Eerste uitgifte begeleiding EUB
• Continu gebruik of zo nodig
• Informatie en instructie (volgens protocol)
• Mondeling...
12
Tweede uitgifte
• Evaluatie van het gebruik na EUB:
• Helpt het geneesmiddel?
• Heeft u er last van?
• Continu gebruik:...
13
Voorbeeld apotheek in 2004
42 starters met osteoporose medicatie:
• Gestopt na Eerste Uitgifte: 5
• Gestopt na Tweede U...
14
Verbetering van de start
• TU en 3e uitgifte monitoren
• Daarna: Probleempatiënten of
‘stoppers’ zichtbaar maken m.b.v....
15
Pilot FPZ bij osteoporose
actieactie Q Q Q
EU DUTU
continu
EUB TUBEPD
16
Doel Pilot FPZ bij osteoporose
Voor de patiënt:
• Goede start van de therapie
• Begeleiding van geneesmiddelengebruik
d...
17
Dubbeldam en Herings
PW 141 (42) 2006 blz.1326-7
18
Doelstelling van Pilot FPZ bij
Osteoporose
• Aantonen van verbetering medicatiegebruik
van patiënten
• Aantonen van ver...
19
Kenmerken Pilot
• Start pilot: maart 2006
• Definitieve resultaten medio 2008
• Actieve deelnemers: 30 tot 40
• Intensi...
20
Resultaten apothekers enquête
15 apotheken FPZ pilot
GIT 100%
EUB 100%
EUB/TUB protocollen
volgens Pharmacom
7 = 46%
EU...
21
Patiënten enquête
Geeft antwoord op de vragen:
• Hoe waardeert de patiënt de apotheek?
• Wat vindt de patiënt van EU
Be...
22
Resultaten 1
Vragenlijsten zijn verzonden door de eigen
apotheek en anoniem geretourneerd.
• Respons 146 uit 230 > 63,5...
23
Resultaten 2
• Tevredenheid over apotheek is groot (93%)
• Deskundigheid en nauwkeurigheid scoren hoog
en worden zeer b...
24
Resultaten 3
• Ruim 81 % tevreden over EUB, “ik werd nog
extra nagebeld!”
• Maar 18% is neutraal; “info???? Alleen GIT!...
25
Resultaten 4
• Tevredenheid over apotheek wordt nog
vergroot door EUB (61%)
• Apotheker het meest deskundig m.b.t.
gene...
26
Kwantitatieve resultaten pilot
Aantal patiënten Nulmeting:
starters in 2004
Interventiemeting
starters in 2006
Totaal 4...
27
Toename persistentie 1 (alle stoppers)
28
Toename persistentie 2 (- terechte stoppers)
29
Toename persistentie 3 (geen corticosteroid)
30
Toename persistentie 3 (corticosteroid)
31
Toename 1 jaars persistentie in apotheek A
32
Toename 1 jaars persistentie in apotheek B
33
Conclusies van de pilot FPZ bij
Osteoporose
• Combinatie van FPZ modules mbt osteoporose
zijn uitvoerbaar in de apothee...
34
De apotheker kan waarde creëren in de
gezondheidszorg!
35
Beperkingen
• Niet gestart met FPZ project: geen tijd, geen
mogelijkheden, mijn team wil dat niet etc.
• Uitval apothek...
36
Uitbreiding FPZ bij osteoporose
• Comedicatie, zoals kalksuppletie en
vitamine D (GeBU 2007)
• Identificatie corticoste...
37
vervolg
• Van project naar continu traject
• Effectiviteit FPZ traject bij osteoporose
publiceren en aanbevelen
• Toepa...
38
• Vragen?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Seminar 15-01-2009 - farmacotherapie en farmaceutische patiëntenzorg

480 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminar 15-01-2009 - farmacotherapie en farmaceutische patiëntenzorg

 1. 1. Farmaceutische patiëntenzorg bij Osteoporose Ada Stuurman-Bieze
 2. 2. 2 Farmacotherapie en FPZ bij Osteoporose • Inleiding • FPZ modules bij osteoporose • Pilot FPZ bij osteoporose • Resultaten patiënten enquête • Resultaten apotheken • Vervolgtraject
 3. 3. 3 Zorg door de apotheek • Basale farmaceutische zorg Voor het juiste geneesmiddel…… • Medicatiebewaking en begeleiding Voor de juiste farmacotherapie • Beoordeling geneesmiddelengebruik • Farmaceutische patiëntenzorg op maat
 4. 4. 4 Beoordeling van het geneesmiddelengebruik • Reactief op signalen uit de medicatie bewaking • Huisbezoek naar Australisch model • Medicatiegesprek op initiatief van patiënt • Proactief door patiëntenselecties, zoals polyfarmacie, SFK • Medication review Doel: Optimale farmacotherapie door Farmaceutische Patiëntenzorg op maat
 5. 5. 5 Optimale farmacotherapie •Therapietrouw •Compliance •Adherence •Concordance •Pharmo rapport 2002
 6. 6. Discontinuering van chronische farmacotherapie (PHARMO, 2002) % van patiënten dat na 12 maanden follow-up geen medicatie gebruikt
 7. 7. 7 Penning en Herings pw 141 2006 (24) blz 816-7
 8. 8. 8 Nederlandse apotheek • Geautomatiseerd • Medicatiegegevens op patiëntniveau • Medicatiehistorie: ca.100% volledig • Computerselecties • Identificatie patiënten • Medicatieprofiel MEP • Elektronisch patiënten dossier EPD
 9. 9. 9 Daarom: •Is de Nederlandse apotheek zeer geschikt om therapietrouw te bevorderen of de patiënt te helpen zijn geneesmiddelen optimaal te gebruiken!!
 10. 10. 10 FPZ modules m.b.t. therapietrouw • Eerste uitgifte begeleiding • Evaluatie van het gebruik bij TU • Monitoren en beoordelen van het geneesmiddelengebruik • FPZ Interventies bij relevante patiënt  Bij voorkeur ondersteund door het apotheekinformatiesysteem
 11. 11. 11 Eerste uitgifte begeleiding EUB • Continu gebruik of zo nodig • Informatie en instructie (volgens protocol) • Mondeling en schriftelijk • Motivatie voor therapietrouw • Doel: Optimaal geneesmiddelengebruik • Optimale farmacotherapie • Optimale resultaten
 12. 12. 12 Tweede uitgifte • Evaluatie van het gebruik na EUB: • Helpt het geneesmiddel? • Heeft u er last van? • Continu gebruik: lukt het dagelijks innemen? • Heeft u nog vragen over uw geneesmiddelen??? • Ondersteunende folders • Informatie patiëntenvereniging
 13. 13. 13 Voorbeeld apotheek in 2004 42 starters met osteoporose medicatie: • Gestopt na Eerste Uitgifte: 5 • Gestopt na Tweede Uitgifte: 6 • Gestopt na Derde verstrekking: 1 • Totaal gestopt binnen 1 jaar: 17 (40%) • Gestopt met reden: 3 (zoals stoppen co-medicatie) Definitie persistent gebruik volgens Pharmo 2002: Een jaar gebruik en dan recept: 25 (60%)
 14. 14. 14 Verbetering van de start • TU en 3e uitgifte monitoren • Daarna: Probleempatiënten of ‘stoppers’ zichtbaar maken m.b.v. patiëntenselecties in AIS • Gestructureerde FPZ interventie uitvoeren en geneesmiddelengebruik volgen • Documentatie interventie
 15. 15. 15 Pilot FPZ bij osteoporose actieactie Q Q Q EU DUTU continu EUB TUBEPD
 16. 16. 16 Doel Pilot FPZ bij osteoporose Voor de patiënt: • Goede start van de therapie • Begeleiding van geneesmiddelengebruik door apotheekteam • Resultaat: Goede therapietrouw • Optimale resultaten van de farmacotherapie (PW 42 2006 blz.1326)
 17. 17. 17 Dubbeldam en Herings PW 141 (42) 2006 blz.1326-7
 18. 18. 18 Doelstelling van Pilot FPZ bij Osteoporose • Aantonen van verbetering medicatiegebruik van patiënten • Aantonen van vermindering aantal stoppers • Bewijs voor doelmatige interventie strategie • Tevredenheid over EUB/TUB en interventie meten bij patiënt • Tevredenheid over project meten bij apotheker • Realisering succesvol project
 19. 19. 19 Kenmerken Pilot • Start pilot: maart 2006 • Definitieve resultaten medio 2008 • Actieve deelnemers: 30 tot 40 • Intensieve scholing van de apothekers • Complete gegevens van 15 apotheken • Apotheekpraktijkonderzoek en patiënten enquête
 20. 20. 20 Resultaten apothekers enquête 15 apotheken FPZ pilot GIT 100% EUB 100% EUB/TUB protocollen volgens Pharmacom 7 = 46% EUB/TUB Osteoporose 3 : 7 Gemiddeld aantal geneesmiddelgroepen 2 – 7 Ervaring met FPZ projecten 94%
 21. 21. 21 Patiënten enquête Geeft antwoord op de vragen: • Hoe waardeert de patiënt de apotheek? • Wat vindt de patiënt van EU Begeleiding bij botontkalking? • Wat heeft de patiënt eraan? • Leidt EUB tot grotere therapietrouw?
 22. 22. 22 Resultaten 1 Vragenlijsten zijn verzonden door de eigen apotheek en anoniem geretourneerd. • Respons 146 uit 230 > 63,5%!! • 48% valt in leeftijdscategorie: 60-79 jaar • 19% mannen • 43% is lager opgeleid
 23. 23. 23 Resultaten 2 • Tevredenheid over apotheek is groot (93%) • Deskundigheid en nauwkeurigheid scoren hoog en worden zeer belangrijk gevonden • Men is (zeer) tevreden over de mondelinge uitleg en de begrijpelijkheid van de informatie • Iets minder is men tevreden over de mondelinge uitleg over bijwerkingen van geneesmiddelen (71%) • Men vindt de informatieverstrekking iets minder belangrijk
 24. 24. 24 Resultaten 3 • Ruim 81 % tevreden over EUB, “ik werd nog extra nagebeld!” • Maar 18% is neutraal; “info???? Alleen GIT!” • 86%: informatie is overgekomen • Ik weet nu hoe ik het beste kan innemen • …. hoe belangrijk regelmatig innemen is • …..hoe mijn geneesmiddel werkt • 14%: geen info, niets nieuws, meer weten
 25. 25. 25 Resultaten 4 • Tevredenheid over apotheek wordt nog vergroot door EUB (61%) • Apotheker het meest deskundig m.b.t. geneesmiddelen • Privacy meestal geen probleem. • 8% vond privacy onvoldoende in de apotheek • 33%: alleen uitleg van apotheek gekregen • 84%: uitleg helpt om therapie vol te houden!
 26. 26. 26 Kwantitatieve resultaten pilot Aantal patiënten Nulmeting: starters in 2004 Interventiemeting starters in 2006 Totaal 451 248 Co-medicatie Corticosteroiden 191 126 Persistent 270 162 Vervallen, verhuisd, overleden 22 25 Gelijktijdig gestopt met corticosteroiden 9 29 Gestopt zonder reden 150 32
 27. 27. 27 Toename persistentie 1 (alle stoppers)
 28. 28. 28 Toename persistentie 2 (- terechte stoppers)
 29. 29. 29 Toename persistentie 3 (geen corticosteroid)
 30. 30. 30 Toename persistentie 3 (corticosteroid)
 31. 31. 31 Toename 1 jaars persistentie in apotheek A
 32. 32. 32 Toename 1 jaars persistentie in apotheek B
 33. 33. 33 Conclusies van de pilot FPZ bij Osteoporose • Combinatie van FPZ modules mbt osteoporose zijn uitvoerbaar in de apotheek • Patiënten zijn tevreden over de ervaren zorgactiviteiten van de apotheek • Genoemd FPZ traject verbetert significant het aantal persistente gebruikers in het eerste jaar • Effectiviteit van FPZ traject bij osteoprose door de apotheek is bewezen • Met dank aan de deelnemende apotheekteams en hun patiënten en Merck Sharp & Dohme.
 34. 34. 34 De apotheker kan waarde creëren in de gezondheidszorg!
 35. 35. 35 Beperkingen • Niet gestart met FPZ project: geen tijd, geen mogelijkheden, mijn team wil dat niet etc. • Uitval apotheken in de loop van 2 jaar • Redenen: • Implementatie in het apotheekteam moeizaam, komt te weinig voor • (tijdelijk) vertrek apotheker • Apotheekpraktijkonderzoek veel werk • Geen financiële stimulans
 36. 36. 36 Uitbreiding FPZ bij osteoporose • Comedicatie, zoals kalksuppletie en vitamine D (GeBU 2007) • Identificatie corticosteroïdgebruikers zonder bisfosfonaten • Gecontroleerd stoppen na 5 jaar (NHG) of later? • Identificatie van vroegtijdige stoppers als continu FPZ traject
 37. 37. 37 vervolg • Van project naar continu traject • Effectiviteit FPZ traject bij osteoporose publiceren en aanbevelen • Toepasbaar in iedere apotheek/ AIS • Kosteneffectiviteit en Financiering via tarief • Vergelijkbare trajecten bij chronische ziekten (MeMo traject hartvaatziekten, diabetes, hypercholesterolemie, copd, astma)
 38. 38. 38 • Vragen?

×