The Fracture Outpatient Clinic: hoe die te optimaliseren?

392 views

Published on

The Fracture Outpatient Clinic: hoe die te optimaliseren?. Presentatie van Danny Hage op 10 april 2013 voor Stichting IWO.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The Fracture Outpatient Clinic: hoe die te optimaliseren?

 1. 1. The FractureOutpatient Clinic:hoe die teoptimaliseren?Danny Hage Physician AssistantIWO bijeenkomst 10-4-13CopyrightDanny Hage
 2. 2. Disclosure• 2011 gestart als zelfstandig ondernemer en gespecialiseerd in hetoptimaliseren van specifieke zorgpaden• Consultant voor Eli Lilly Nederland• Samenwerking met Optasia Medical voor introductie van Spine AnalyzerCopyrightDanny Hage
 3. 3. Bron: CBO richtlijn 2011CopyrightDanny Hage
 4. 4. Kwaliteit van de geboden zorgBron: CBO richtlijn 2011CopyrightDanny Hage
 5. 5. http://www.kiesbeter.nl/zorg-en-kwaliteit/ziekenhuizen/detail/aandoening/botontkalkingCopyrightDanny Hage
 6. 6. -Patiënten Logistiek-Motiveren van de patiënt ‘at Risk’-Zorg gezien vanuit van uw patiënt-Beschikbare ondersteuning-Vergoeding en betaalbaar houden van de zorgBron: CBO richtlijn 2011CopyrightDanny Hage
 7. 7. Patiënten Logistiek• Identificatie aan de handvan fractuur DBC• Maandelijks ‘de ZiZo-lijst’uitdraaien• Goede coördinatie• Afspraken met 1e lijn• Bestaande patiënten relatiemet snijdende disciplineCBO Richtlijn:Bron: CBO richtlijn 2011CopyrightDanny Hage
 8. 8. Patiënten Logistiek• Identificatie aan de handvan fractuur DBC• Maandelijks ‘de ZiZo-lijst’uitdraaien• Goede coördinatie• Afspraken met 1e lijn• Bestaande patiënten relatiemet snijdende disciplineZiZo - indicatorCopyrightDanny Hage
 9. 9. Patiënten Logistiek• Identificatie aan de handvan fractuur DBC• Maandelijks ‘de ZiZo-lijst’uitdraaien• Goede coördinatie• Bestaande patiënten relatiemet snijdende disciplineIs er een ‘ideaal’ systeem?CopyrightDanny Hage
 10. 10. Patiënten Logistiek• Wie behandelt desecundaire osteoporose?• Goede coördinatie• Afspraken met 1e lijn• Grootste zorg:TherapietrouwWat gebeurt er met uw patientna screening?Bron: CBO richtlijn 2011CopyrightDanny Hage
 11. 11. Afspraken met 1e lijn-ondertekst van de huisartsenbrief-Wilt u zorg dragen voor de herhaalrecepten?In principe behandeling met een bisfosfonaat gedurende maximaal 5 jaar. Eenmaal per jaar controle van denierfunctie wordt aangeraden.Bij hoog-risico op osteoporose dan eventueel opnieuw starten met bisfosfonaat na een drug-holiday van 1-2 jaar,of een ander middel proberen, al dan niet na nieuwe verwijzing naar het osteoporosespreekuur.Bij het optreden van een nieuwe laag- energetische fractuur na >1 jaar behandeling met een bisfosfonaat isopnieuw verwijzing naar het osteoporosespreekuur te overwegen.M. Zeeman | Internist-OuderengeneeskundeKlinisch Farmacoloog io

Poli Geriatrie
Deventer ZiekenhuisCopyrightDanny Hage
 12. 12. Motiveren van de patiënt ‘at Risk’NRC 6-4-13: Wij voelen ons helemaal nietziek!Vijftiger voelt zich niet ziek..Misschien pas vanaf 60ste..Na 70ste ‘ziektebesef’?CopyrightDanny Hage
 13. 13. CopyrightDanny Hage
 14. 14. Motiveren van de patiënt ‘at Risk’• Waar mogelijk osteoporose onderzoektijdens of zeer kort op fractuur• Hoe nodigt u uit?• Rol van gipsverbandmeester onderschat• Informatie voorziening aan patiënt; out ofthe box denken….CopyrightDanny Hage
 15. 15. Osteoporose en DOTFractuurDBC ChirurgFractuurRisico osteoporose?OsteoporosepoliDBC ChirurgOsteoporoseDBC InternistOsteoporoseParallelMag in DOTDoorverwijzen voorverdere behandeling?CopyrightDanny Hage
 16. 16. Motiveren van de patiënt ‘at Risk’• Waar mogelijk osteoporose onderzoektijdens of zeer kort op fractuur behandeling• Hoe nodigt u uit?• Rol van gipsverbandmeester onderschat• Informatie voorziening aan patiënt; out ofthe box denken….CopyrightDanny Hage
 17. 17. Motiveren van de patiënt ‘at Risk’• Waar mogelijk osteoporose onderzoektijdens of zeer kort op fractuur• Hoe nodigt u uit?• Rol van gipsverbandmeester onderschat• Informatie voorziening aan patiënt; out ofthe box denken….CopyrightDanny Hage
 18. 18. Motiveren van de patiënt ‘at Risk’• Waar mogelijk osteoporose onderzoektijdens of zeer kort op fractuur• Hoe nodigt u uit?• Rol van gipsverbandmeester onderschat• Informatie voorziening aan patiënt; out ofthe box denken….CopyrightDanny Hage
 19. 19. CopyrightDanny Hage
 20. 20. Zorg gezien vanuit van uw patiënt• Vraaggestuurde zorg?• Gemiddeld 4 bezoekenaan ziekenhuis voorfractuur• “Dokters verklarenmensen ziek maar veelmensen voelen zichhelemaal niet ziek. Ziekteis wat dokters onsaandoen..”Rudi Westendorp, hoogleraarouderengenseeskunde LUMC.CopyrightDanny Hage
 21. 21. Zorg gezien vanuit uw patiënt• Beperk het aantalbezoeken aan hetziekenhuis, streef naarOne Stop Shop vooreerste onderzoek• Communiceer induidelijke taal• ‘gebruik’ bestaandebehandelrelatie met dechirurgCopyrightDanny Hage
 22. 22. Beschikbare ondersteuning• De dokter kan het nietalleen• Studies ondersteunende noodzaak envoordeel van een‘fracture nurse’• Opkomst nieuweberoepenCopyrightDanny Hage
 23. 23. Vergoeding en betaalbaar houdenvan de zorg• Veel discussie over DOT structuur– Wat is de vergoeding?– Mag zorgpad parallel lopen met de fractuurDBC?– Wat als de diagnose geen osteoporose is?– Volgens management osteoporosezorg nietkostendekkend..– Ect…CopyrightDanny Hage
 24. 24. Vergoeding en betaalbaar houdenvan de zorg• DOT systematiek is specialismeoverstijgend:– Behandeling leidt altijd naarzelfde zorgproduct• Nieuwe regels rondomparallelliteit– DBC’s voor fractuur enosteoporose mogen naastelkaar worden gedeclareerd• DOT geeft gemakkelijk inzicht infinanciële vertaling van je zorgpad– Wat is het rendement van deosteoporose poli?CopyrightDanny Hage
 25. 25. Vergoeding en betaalbaar houdenvan de zorgEen paar adviezen: • Kijk goed naar uwkosten/organisatie• Maak goede afsprakenop multidisciplinair nivo• Ook zorgverzekeraars‘kijken’ met u meeCopyrightDanny Hage
 26. 26. Vergoeding en betaalbaar houdenvan de zorgEen paar adviezen: • Let ook op deportemonnee van uwpatiënt:– € 350,- eigen bijdrage– Medicatie vergoeding– Dieet adviezen– FysioCopyrightDanny Hage
 27. 27. Conclusie• Patiënt centraal stellen• Multidisciplinaire aanpak• Snel na fractuur zorgpad opstarten• Goede afspraken met 1e lijn• Evidence based medicine i.p.v. Evidencebased spendingCopyrightDanny Hage
 28. 28. Dank voor u aandacht en succesin de praktijk!dannyhage@dhmedicalconsultancy.nlCopyrightDanny Hage

×