Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Op zoek naar fractuurpreventie: verpleegkundige interventies

1,478 views

Published on

Osteoporose, preventie en verpleegkundige interventies, presentatie van P. v.d. Berg op 23/24 november 2012 voor de Stichting IWO.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Op zoek naar fractuurpreventie: verpleegkundige interventies

 1. 1. Osteoporose, preventie enverpleegkundige interventies.Of eigenlijk:Laten we de mouwen opstropen?18/12/12 Peter van den Berg 1 Verpleegkundig Specialist Fracturen & Osteoporose
 2. 2. We moeten een zorg ontwikkelen waarinde mens centraal staat.Vrij naar Ad Broere – oud-bankier.`10X Beter: Geld` NTRn  Wie initieert de zorg?n  Wie verleent de zorg?n  Wie borgt en zorgt voort?18/12/12 2
 3. 3. Afspraken zijn gemaakt18/12/12 3
 4. 4. Secundaire (geïndiceerde) Preventie n  Start bij fractuurbehandelaar 50% n  Actieve benadering patient-at-risk 50% n  Effect directe benadering 100% n  Effect schriftelijke uitnodiging 50% n  Na herinnering 75% n  Gelijke verdeling specialismen: ja n  Bij brief: specialisme maakt geen verschil Bron: onderzoek Bestuur VF&O 2012 18/12/12 4
 5. 5. Cascade effect Bij 25% van de fractuur patiënten volgt na de eerste een tweede (vaak ernstiger) fractuur. Van Helden, van Geel, Huntjens Screening for osteoporosis reduced new fracture incidence by almost half. A six year follow-up of 592 patients from an osteoporosis screening program. Astrand, Nilsson en Thorngren – Lund University Sweden – Acta Orthopedica 201218/12/12 5
 6. 6. Osteoporose Zorg Landschapn  Verpleegkundige Osteoporosezorgn  Verpleegkundig Specialist (VS)n  Physician Assistant (PA)n  Taakherschikking18/12/12 6
 7. 7. Inrichting van zorg Aanbodgestuurd:n Zorg die zó is ingericht dat professionele zorgverleners en zorginstellingen bepalen welke zorg daadwerkelijk wordt verleend. Vraaggestuurd:n Het zodanig inrichten van de zorg dat binnen de structuur en financiering beter ingespeeld kan worden op wat de patiënt wil en belangrijk vindt.18/12/12 7
 8. 8. En hoe nu met de fractuurpatiënt? Afstemmen zorgaanbod en zorgvraag!!18/12/12 8
 9. 9. Resultaatgerichte zorgdr. Potemans Medisch Contact 2003n  Gezondheidswinst is primaire doeln  Sturing op hulpvraag én zorgaanbodn  Kosteneffectiefn  Hoe brengen we de resultaten in beeld?n  En hoe gaan we daarop sturen?n  Herkenning door overheid en verzekeraar18/12/12 9
 10. 10. Inzichtn  Patiënt moet relatie fractuur en osteoporose begrijpenn  Basis voor `shared decision-making`n  Basis voor succes in behandeling chronische ziekten  Basis voor medicatietrouw en lifestyle aanpassingen 18/12/12 10
 11. 11. ZelfmanagementEen eigen koerskiezen en weten terealiserenrekening houdend metde eigen sterke enzwakke kanten,interesses, waardenen ambities.18/12/12 11
 12. 12. Empowermentn  iemand in staat stellen eigenmachtig te beslissen en te handelen;n  ook methodieken gericht op individuen om zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en positief zelfbeeld te vergroten18/12/12 12
 13. 13. Europese Unie2012:Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteittussen de generaties…Aanboren van zilveren kracht versushet opvangen van een grijze golf www.nidi.nl18/12/12 13
 14. 14. Ouderen zijn niet versletenn  Van curatief naar preventiefn  Voorkomen letsels door ARBOn  Explosieve stijging van gevolgen gezondheid door leefstijln  Groot verschil in samenlevingn  Inzicht en kennis www.nidi.nl 18/12/12 14
 15. 15. Vergrijzing NIDIn  Minder kinderen en langer levenn  Demografische aardverschuivingn  We leven langer en gezonder dan ooitn  Krimpende beroepsbevolkingn  Sociaal kapitaal!n  47% van het vrijwilligerswerk door 55-80 jarigenn  Investeren in gezondheid en opleiding levert winst op www.nidi.nl 18/12/12 15
 16. 16. Healthy ageingn  Geen toverformulen  Sociaal en fysiek actiefn  Geestelijke lenigheidn  Maakt weerbaarn  Voorkomt `frailty`www.nidi.nl www.umcg.nl/NL/UMCG/healthy_ageing 18/12/12 16
 17. 17. Chronic Care Model Internationaal KwaliteitsmodelInterventies:n organisatievan de zorgn zelfmanagementn Informatiesystemenn evidence based werkenn productieve interactie tussen geïnformeerde, actiefparticiperende patiëntenn een voorbereid en pro-actief werkend team vanberoepskrachten www.improvingchroniccare.org 18/12/12 www.zelfmanagement.com 17
 18. 18. www.improvingchroniccare.org18/12/12 www.zelfmanagement.com 18
 19. 19. 18/12/12 www.improvingchroniccare.org 19 www.zelfmanagement.com
 20. 20. www.improvingchroniccare.org18/12/12 www.zelfmanagement.com 20
 21. 21. RIVM & osteoporosen  Rapportage Vergrijzing en toekomstige ziektelastn  Toename in 2025 met 41% tot 1.200.000n  Merendeel vrouw, stijging 37%n  Absoluut aantal vrouwen 880.000n  Mannen 325.000: stijging > 50%! 18/12/12 21
 22. 22. Mannen en vrouwenn  Levensverwachting:n  Man 78.9 jaarn  Vrouw 83 jaarn  Vrouwen gaan mannendingen doen en andersom…n  Verschillen worden daardoor kleinern  Fractuurrisico schuift door naar `later`?18/12/12 22
 23. 23. HeupfracturenHeupfractuurincidentie: leeftijd verschuift?? 18/12/12 23
 24. 24. The age-quakeThe hip fracture incidence curve is shiftingto the right:the age-quakeBergströmActa Orthopedica 200918/12/12 24
 25. 25. Non-medical interventionsValk & v.d.Berg Osteoporose Journaal juni 2011A systematic Review of interventions by healthcareprofessionals of community dwelling postmenopausalwomen with osteoporosis.P. Lai et all Osteoporosis International 201018/12/12 25
 26. 26. Jong gewend…18/12/12 26
 27. 27. ……….Oud gekend.18/12/12 27
 28. 28. To do: uitvoerend niveaun  Zet osteoporose op de kaartn  Kartrekkern  Intramuraal – Extramuraal – Transmuraaln  Zorg voor `drive` bij betrokkenenn  Verbindt de specialismen betrokken bij Osteoporosen  Zorg voor communicatien  Zorg voor continuïteitn  Presenteer resultaten 18/12/12 28
 29. 29. To do: beleidsmatig niveaun  Ontwikkelen Zorgstandaard Osteoporosezorgn  Logistiek fractuurpatiënt-at-risk uniformerenn  Verpleegkundige spil in zorg osteoporose patiënt in elk ziekenhuis: aanscherpen ZiZo criterian  Ontwikkelen transmurale ketenn  Pro-actieve benaderingn  Organiseren platform waarin alle stakeholders zijn vertegenwoordigd incl. patiëntenverenigingn  Formeren van één loket naar zorgverzekeraars en overheid 18/12/12 29
 30. 30. Dank voor uw inbreng en uw aandacht!18/12/12 Peter van den Berg 30 Verpleegkundig Specialist Fracturen & Osteoporose

×