Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enkle Grep – omfattende Grep…anvendt semantikk i utdanningssektoren

1,759 views

Published on

I forbindelse med Kunnskapsløftet har Utdanningsdirektoratet utviklet en normativ, nasjonal base for læreplaner, kodeverk og tilbudsstruktur for grunnskole og videregående opplæring. Stian Danenbarger, rådgiver i Bouvet AS, presenterer mål, konsept og teknologi for en banebrytende tjenesteorientert løsning, basert på ISO-standarden emnekart (Topic Maps).

 • Login to see the comments

Enkle Grep – omfattende Grep…anvendt semantikk i utdanningssektoren

 1. 1. Enkle Grep – omfattende Grep … anvendt semantikk i utdanningssektoren Stian Danenbarger Bouvet AS "A complex system that works is invariably found to have evolved from a simple system that worked.“ --John Gall, Systemantics
 2. 2. Ingen tvil: Behov for samhandling…!! innhold innhold tjenester tjenester
 3. 3. Eier? Utvikler? Bruker? Sikkert i gang allerede…
 4. 4. … Men lager vi bare større og dyrere ”siloer”? Samhandle, anyone? Format A Skjema X Protokoll M Format C Skjema Z Protokoll O Format B Skjema Y Protokoll N
 5. 5. Samhandling forutsetter ”kontrakter”… Svelges hele! Aggregering, sammenstilling, tolkning Ontologi Lagring, spørring Skjema Aksess Format Verdi Kontrakt
 6. 6. Web: Åpen, inkluderende ”mellomvareplattform”? Samhandle, i Babels Tårn…? XHTML HTTP URI
 7. 7. Grep : Webbasert semantisk interoperabilitet i grunnopplæringen Samhandle? OK, men…
 8. 8. Grep : Læreplaner, kodeverk og tilbudsstruktur <ul><li>Én offisiell kilde som beskriver utdanningstilbudene for den offentlige grunnopplæringen i Norge. </li></ul><ul><li>Skal sikre at oppdateringer blir løpende distribuert </li></ul><ul><li>Skal representere læreplanene slik at de kan presenteres på ulike måter i ulike sammenhenger og slik at andre informasjons-elementer (rundskriv, læremidler m.m.) kan knyttes opp til læreplanene. </li></ul><ul><li>Veilede </li></ul><ul><li>Tilrettelegge </li></ul><ul><li>Skape muligheter </li></ul>
 9. 9. Grep : Administrativt og pedagogisk nav Ontologi-server Skolenettet LMS-er Redigerings- modul Udir.no Vilbli.no Samordna opptak SSB Lånekassa Vigo Skoleadministrative systemer Emnekart ITU TM-basert ER-basert
 10. 10. Grep : Hovedfunksjoner, første versjon <ul><li>Mulighet for å registrere og oppdatere fag, tilbudsstruktur og læreplaner </li></ul><ul><li>Eksport av fag- og tilbudsstruktur slik at disse kan leses inn av VIGO, Samordna Opptak, Vilbli.no </li></ul><ul><li>Tilrettelegging slik at direktoratets hjemmesider kan vise læreplanene og utdanningstilbudet </li></ul><ul><li>Eksport av fag- og tilbudsstruktur til et format som kan leses inn i Excel </li></ul>
 11. 11. I et pedagogisk perspektiv… Fag Hovedområder Kompetansemål Lokale læreplaner Ressurser fra Skolenettet Ressurser fra private aktører Materiale funnet eller laget av lærere Materiale funnet eller laget av elever <ul><li>Veilede </li></ul><ul><li>Tilrettelegge </li></ul><ul><li>Skape muligheter </li></ul>Direktoratet Elever Skoler og lærere Leverandører av læringsressurser
 12. 12. Fag Hovedområder Kompetansemål Lokale læreplaner Ressurser fra Skolenettet Ressurser fra private aktører Materiale funnet eller laget av lærere Materiale funnet eller laget av elever Direktoratet Elever Skoler og lærere Leverandører av læringsressurser
 13. 13. Roller: Produsent – konsument innhold innhold tjenester tjenester PRODUSENT KONSUMENT
 14. 14. Behov: Produsent – konsument <ul><li>Finne </li></ul><ul><li>Sammenstille </li></ul><ul><li>Dele </li></ul><ul><li>Tilgjengeliggjøre </li></ul>PRODUSENT KONSUMENT
 15. 15. Scenario: Elevens læringsplattform i dag… Fagstruktur manuelt lagt inn av skolen
 16. 16. Scenario: Elevens læringsplattform i morgen??? Læringsressurser <ul><li>Fra Skolenettet.no: </li></ul><ul><li>HowStuffWorks </li></ul><ul><li>Programmet Newton </li></ul><ul><li>Science & Technology </li></ul><ul><li>Fra Naturforlaget </li></ul><ul><li>Forsøk med molekylbindinger </li></ul><ul><li>Bohrs atommodell </li></ul>Kompetansemål etter 10. trinn <ul><li>Forskerspiren </li></ul><ul><li>Mangfold i naturen </li></ul><ul><li>Kropp og helse </li></ul><ul><li>Verdensrommet </li></ul><ul><li>Fenomener og stoffer </li></ul><ul><li>Teknolgi og design </li></ul>Offisiell fagstruktur hentet fra Grep Læringsressurser som utvalgte tilbydere har ”hektet til” fagstruktur i Grep Kompetansemål fra læreplanene
 17. 17. Tom Coates: ” The web as it was ”…
 18. 18. Tom Coates: ” Web of the future ?”
 19. 19. Sammenstillinger (” mashups ”) forutsetter delt semantikk… http://www.housingmaps.com/
 20. 20. Visjon: Noen sammenstillinger i skolesektoren... Læringsressurser (fra) NRK (om) atomer (på) nynorsk Gratis læringsressurser (i) Flash-format (om) Niels Bohr Eksempler på lokale læreplaner (om hovedområdet) Stråling og radioaktivitet (i faget) 2FY Vurderere (i) Buskerud (med kompetanse om) Fysikk Kompetansemål (om) atomer (i) alle fag PRODUSENT KONSUMENT
 21. 21. Rolle: Mediator PRODUSENT KONSUMENT MEDIATOR
 22. 22. Tjenester: Mediator Metadata- indeks PRODUSENT KONSUMENT MEDIATOR <ul><ul><li>Filtrering </li></ul></ul><ul><ul><li>Abonnement </li></ul></ul><ul><ul><li>Aggregering </li></ul></ul><ul><ul><li>Sammenstilling </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Søketjenester på web: </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Yahoo </li></ul><ul><li>Sesam </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Blog-aggregatorer på web: </li></ul><ul><li>Technorati </li></ul><ul><li>Feedburner </li></ul><ul><li>Syndic8 </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Utdanningssektoren i Norge: </li></ul><ul><li>Skolenettet </li></ul><ul><li>Utdanning.no </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>I andre arkitekturer: </li></ul><ul><li>Mellomvare </li></ul><ul><li>Enterprise Service Bus (ESB) </li></ul><ul><li>Metadata Repository </li></ul><ul><li>… </li></ul>Eksempler: Mediatorer MEDIATOR
 24. 24. Eksempel: Fritekst-spørring mot Google… MEDIATOR
 25. 25. Eksempel: ”Link:”-spørring mot Google… MEDIATOR
 26. 26. Eksempel: ”URL Search” hos ”blog-aggregator”… MEDIATOR
 27. 27. Publiserte tema: Atomisert ontologi <ul><li>Et tema kan være hva som helst </li></ul><ul><li>Alle data er data om et tema </li></ul><ul><li>Noen ganger er dataene selv temaet </li></ul><ul><li>Andre ganger kan temaet bare indikeres … </li></ul>
 28. 28. Eksempel: http://psi.udir.no/programfag/funksjoner
 29. 29. <a href=” http://psi.udir.no/programfag/funksjoner ” rel=”tag”>funksjoner</a> Metadata- indeks PRODUSENT KONSUMENT MEDIATOR <ul><ul><li>Filtrering </li></ul></ul><ul><ul><li>Abonnement </li></ul></ul><ul><ul><li>Aggregering </li></ul></ul><ul><ul><li>Sammenstilling </li></ul></ul>
 30. 30. Men det er selvsagt forskjell på mediatorer… ” Flat” liste Ontologi (TM / RDF) <ul><li>Ingen struktur </li></ul><ul><li>Abonnerbare tema </li></ul><ul><li>Semantiske spørringer, filtre </li></ul><ul><li>Abonnerbare spørringer </li></ul>PRODUSENT KONSUMENT MEDIATOR <ul><ul><li>URI </li></ul></ul><ul><ul><li>(Tag) </li></ul></ul><ul><ul><li>TMQL </li></ul></ul><ul><ul><li>SPARQL </li></ul></ul><ul><ul><li>m.fl. </li></ul></ul>
 31. 31. Grep : Fra delte ”semantiske atomer” …til delt ontologi!
 32. 32. ” View Source”: Suksessfaktor for WWW <item> <title>Earth Invaded</title> <link>http://example.com/invasion</link> <description>The earth was attacked by an invasion fleet from halfway across the galaxy; luckily, a fatal miscalculation of scale resulted in the entire armada being eaten by a small dog.</description> </item>
 33. 33. UpdateService – står for all lagring av informasjon <ul><ul><li>PublishService </li></ul></ul><ul><ul><li>– sørger for </li></ul></ul><ul><ul><li>publisering </li></ul></ul><ul><ul><li>OntologyServer </li></ul></ul><ul><ul><li>– leverer RSS-feed </li></ul></ul><ul><ul><li>med transaksjons- </li></ul></ul><ul><ul><li>lister og leverer ut </li></ul></ul><ul><ul><li>transaksjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>på forespørsel. </li></ul></ul>
 34. 34. <ul><li>Flerlagsarkitektur </li></ul><ul><li>Caching i flere nivåer </li></ul><ul><li>Gjenbruk av tjenester </li></ul>
 35. 35. TMObjects : Semantisk databinding
 36. 36. TMObjects : Emnekart-attributter
 37. 37. TMObjects : Collections
 38. 38. Utdanningssektoren er allerede på vei… ” Kultur for deling” ” Byggesteiner”
 39. 39. Fra ”enda større siloer” til ”åpne samhandlingsdomener”? Samhandle, anyone? Format A Skjema X Metamodell M Format C Skjema Z Metamodell O Format B Skjema Y Metamodell N
 40. 40. Websentrisk semantisk interoperabilitet i grunnopplæringen Samhandle? OK!
 41. 41. Teknologi for deling som støtter Kultur for deling ?
 42. 42. Herfra…? <ul><li>Noen pekere: </li></ul><ul><ul><li>www.udir.no/grep </li></ul></ul><ul><ul><li>bak.udir.no > ”Grep” i menyen </li></ul></ul><ul><ul><li>www.networkedplanet.com </li></ul></ul><ul><ul><li>www.bouvet.no </li></ul></ul>

×