Margareta kristenson

557 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ljusgrönt med siffra i kvadrat = hela landstinget är medlem (9 st)
 • Fotografierna är från nya KI i Solna.
 • Var inte med i ansökan, men vi jobbar förstås också med HF arbetaplats
 • Första mätningen i januari 2004 gällde uppföljning av 2003. Vi har nu sammanlagt sex mätningar, den senaste i januari 2009 för året 2008.
 • Margareta kristenson

  1. 1. En mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård - inspiration för tandvården? <ul><li>Margareta Kristenson, </li></ul><ul><li>Professor/Överläkare, i Socialmedicin </li></ul><ul><li>Linköpings Universitet/Landstinget Östergötland </li></ul>
  2. 2. En mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård - inspiration för tandvården? <ul><li>Margareta Kristenson, </li></ul><ul><li>Professor/Överläkare, i Socialmedicin </li></ul><ul><li>Linköpings Universitet/Landstinget Östergötland </li></ul><ul><li>Nationell koordinator för det svenska </li></ul><ul><li>Nätverket Hälsofrämjande Sjukhus och vårdorganisationer </li></ul>
  3. 3. Hälso - och sjukvårdens utmaning <ul><li>Ändrad demografi – fler äldre </li></ul><ul><li>Ändrat sjukdomspanorama – fler långvarigt sjuka </li></ul><ul><li>Allt större delen av vårdinsatser ”reparativa” </li></ul><ul><li>Nya krav från brukarna </li></ul><ul><li>Ny kunskap och teknik </li></ul>
  4. 4. Tandvårdens utmaning <ul><li>Ändrad demografi – fler äldre </li></ul><ul><li>Ändrat tandhälsopanorama </li></ul><ul><li>-allt större delen av insatser ”reparativa” </li></ul><ul><li>Sårbara grupper </li></ul><ul><li>Nya krav från brukarna </li></ul><ul><li>Ny kunskap och teknik </li></ul>
  5. 5. Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa
  6. 6. Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa
  7. 7. Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa
  8. 8. Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa
  9. 9. Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa
  10. 10. Sårbara grupper Barn med sämst tandhälsa - mer karies Ekonomiska hinder Tandvårdrädsla Äldre med omvårdnadbehov Hemlösa
  11. 11. Självskattad tandhälsa <ul><li>Tuggförmåga </li></ul><ul><li>Estetik </li></ul><ul><li>Ökade behov </li></ul><ul><li>Ökade förväntningar/krav </li></ul>
  12. 12. Gemensam utmaning; <ul><li>Ändrad demografi – fler äldre </li></ul><ul><li>Ändrat sjukdomspanorama – fler långvarigt sjuka </li></ul><ul><li>Allt större delen av vårdinsatser ”reparativa” </li></ul><ul><li>Nya krav från brukarna </li></ul><ul><li>Ny kunskap och teknik </li></ul><ul><li>Inom Strama ekonomiska ramar! </li></ul>
  13. 13. Det internationella nätverket Health Promoting Hospitals <ul><li>Startade utifrån ett samarbete mellan WHO´s avdelningar för </li></ul><ul><li>Health Promotion och </li></ul><ul><li>Health Services Management </li></ul>
  14. 14. Ta tillvara sjukhusens Kunskap Auktoritet Kontaktyta för att stärka folkhälsoinsatserna
  15. 15. Genom en tydigare målorientering, mot hälsa och hälsovinst skapa en effektivare hälso- och sjukvård!
  16. 16. OTTAWA-manifestet 8
  17. 17. Att öppna sjukvårdens murar mot samhället!
  18. 18. <ul><li>Patient perspektivet </li></ul><ul><li>Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande </li></ul><ul><li>naturlig del i all behandling </li></ul><ul><li>Medarbetar perspektivet </li></ul><ul><li>Bli modell för den goda arbetsplatsen </li></ul><ul><li>Befolknings perspektivet </li></ul><ul><li>Bidra med kunskap och aktivt delta </li></ul>
  19. 19. Hälsa är… <ul><li>… .. ett.. tillstånd av </li></ul><ul><li>fysiskt, psykiskt och </li></ul><ul><li>socialt välbefinnande, </li></ul><ul><li>inte enbart </li></ul><ul><li>frånvaro av sjukdom </li></ul>
  20. 20. Hälsa är… <ul><li>… .. ett.. tillstånd av fullständigt </li></ul><ul><li>fysiskt, psykiskt och </li></ul><ul><li>socialt välbefinnande, </li></ul><ul><li>inte enbart </li></ul><ul><li>frånvaro av sjukdom </li></ul>
  21. 21. Hälsobegreppet har två dimensioner
  22. 22. Prevention, enl. socialstyrelsens Termbank - 2009 <ul><li>förebyggande åtgärd för att förhindra uppkomst av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem </li></ul>
  23. 23. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande insatser - alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobak (Socialstyrelsen) Befolkningsinriktad primärprevention Individinriktad primär prevention Sekundärprevention Behandling av manifest sjukdom Rehabilitering, omvårdnad
  24. 24. Sjukdomsförebyggande insatser, genom att främja goda levnadsvanor hos patienter inför operation- har omedelbar effekt. Postop complications (BMJ 1999) Alcohol cessation int. Colorectal Resection Postop recovery (Submitted ) Physical exercise int. Spine Surgery Postop complications (Lancet 2002) Smoking cessation int. Hip/Knee Replacement
  25. 25. Hälsofrämjande åtgärd, enl. socialstyrelsens Termbank - 2009 Åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande
  26. 26. Hälsofrämjande åtgärder.. Avsikten är att stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till egen förmåga.
  27. 27. Patientcentrerad vård Personcentrerad vård Terapeutisk allians Psykosociala aspekter Delat ansvar Patientens upplevelse viktig
  28. 28. Hälsofrämjande resurser <ul><li>Känsla av sammanhang </li></ul><ul><li>Meningsfullhet, Hanterbarhet, Begriplighet </li></ul><ul><li>Tillit </li></ul><ul><li>Trygghet - Hopp </li></ul><ul><li>Empowerment </li></ul><ul><li>Kraft- Egenmakt </li></ul>
  29. 29. Empowerment – när sjukvården bekraftar… <ul><li>Hälsofrämjande stöd till det ofödda och växande barnet </li></ul><ul><li>Det hälsofrämjande mötet </li></ul><ul><li>Motiverande samtal </li></ul><ul><li>Beteendemedicinsk behandling vid kronisk sjukdom </li></ul><ul><li>“ Att leva med cancer”. </li></ul><ul><li>Smärta och egenvård-att mobilisera patientes egna resurser </li></ul><ul><li>Att möta kvinnor utsatta för våld </li></ul>
  30. 30. Chronic orofacial pain. Understanding patients from two perspectives, the clinical view and the patient's experience . Wolf E . Department of Endodontics , Faculty of Odontology, Malmö University, Sweden … ..The patients often seek dental care because of the pain. It seems to be important in dentistry to develop constructive strategies for caring for these patients— especially when the dental disease condition has already been adequately diagnosed and treated, but the patients still experience pain. .
  31. 31. Depression ökar risk för återinsjuknande i hjärtinfarkt Lespérance F & al.Circulation 2002;105:1049 BDI=Beck Depression Inventory P=0.01 P<0.001 P<0.001
  32. 32. En syntes av två dimensioner
  33. 34. Aktiv smärtcoping Passiv smärtcoping
  34. 35. 30 min Vid sänggåendet Morgon/kvälls-differens Uppvaknande Diskbråckspatienter med aktiv coping hade större skillnad mellan morgon och kvällsvärde mindre smärta och bättre slutresultat.
  35. 36. Saliva cortisol levels and scale scores of psychosocial factors. LinQuest study N= 250 XIV ISA <ul><ul><li>Sjögren et al: Diurnal levels of saliva cortisol.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Int J of Behavioral Medicine 2006. </li></ul></ul>Steeper cortisol diurnal deviation related to Global Quality of Life p<0.01 Social support p<0.05 Coping p<0.05 Flatter diurnal cortisiol deviation related to Cynicism p<0.05 Depression p<0.01 Vital exhaustion p<0.01
  36. 37. Models to evaluate the role of stress in periodontal disease. Genco RJ , Ho AW , Kopman J , Grossi SG , Dunford RG , Tedesco LA . Ann Periodontol. 1998 Jul;3(1):288-302. These findings suggest that psychosocial measures of stress associated with financial strain are significant risk indicators for periodontal disease in adults. Further prospective studies are needed to help establish the time course of stress, distress, and inadequate coping on the onset and progression of periodontal disease, as well as to evaluate the mechanisms by which stress exerts its effects on periodontal infections.
  37. 38. . Dental plaque, gingival inflammation, and elevated levels of interleukin-6 and cortisol in gingival crevicular fluid from women with stress-related depression and exhaustion . Johannsen A , Rylander G , Söder B , Asberg M . J Periodontol. 2006 Aug;77(8):1403-9
  38. 39. Dental anxiety and salivary cortisol levels before urgent dental care. Kanegane K, Penha SS, Munhoz CD, Rocha RG. J Oral Sci. 2009 Dec;51(4):515-20.PMID: 20032602 Salivary cortisol levels in young adults with temporomandibular disorders. Da Silva Andrade A, Gamero GH, Pereira LJ, Junqueira Zanin IC, Gavião MB. Minerva Stomatol. 2008 Mar;57(3):109-16. Salivary cortisol-marker of stress response to different dental treatment. Greabu M, Purice M, Totan A, Spînu T, Totan C. Rom J Intern Med. 2006;44(1):49-59. Pain and anxiety following the placement of dental implants. Hashem AA, Claffey NM, O'Connell B. Int J Oral Maxillofac Implants. 2006 Nov-Dec;21(6):943-50. The dental anxiety scale and effects of dental fear on salivary cortisol. Krueger TH, Heller HW, Hauffa BP, Haake P, Exton MS, Schedlowski M. Percept Mot Skills. 2005 Feb;100(1):
  39. 40. Musik på “postop”
  40. 41. Hälsofrämjande miljöer <ul><li>Naurkontakt, Växter, Vatten, </li></ul><ul><li>Färg, Form, Ljus, Musik, Konst </li></ul><ul><li>Social gemenskap, Husdjur </li></ul><ul><li>Tystnad, Avskildhet </li></ul><ul><li>Harmoni </li></ul>
  41. 42. Patientperspektivet <ul><li>Effektvt behandla sjukdom och rehabilitera efter sjukdomsperiod, </li></ul>
  42. 43. Patientperspektivet <ul><li>Effektvt behandla sjukdom och rehabilitera efter sjukdomsperiod, men också, </li></ul><ul><li>genom hälsofrämjande insatser stödja patientens möjlighet att leva ett bra liv </li></ul>
  43. 44. Patientperspektivet <ul><li>Effektvt behandla sjukdom och rehabilitera efter sjukdomsperiod, men också, </li></ul><ul><li>genom hälsofrämjande insatser stödja patientens möjlighet att leva ett bra liv, samt </li></ul><ul><li>initiera och stödja sjukdomsförebyggande insatser för att minska åter/nyinskuknande </li></ul>
  44. 45. Befolkningsperspektivet <ul><li>Bidra med kunskap om sjukdomars orsaker </li></ul><ul><li>och /eller </li></ul><ul><li>Aktivt delta i multiprofessionella team, t ex med skola, barnomsorg för att påverka orsaker till sjukdom, skada eller ohälsa. </li></ul>
  45. 46. Områdesansvar! … alla..skall tillförsäkras möjligheter att bibehålla eller nå god tandhälsa. …genom att … kunskaper förmedlas… aktiv samverkan med barnomsorg, skola, fritids.
  46. 47. Områdesansvar! … alla..skall tillförsäkras möjligheter att bibehålla eller nå god tandhälsa. …genom att … kunskaper förmedlas… aktiv samverkan med barnomsorg, skola, fritids. Utbud och exponering av söta produkter? Lördagsgodis?
  47. 48. <ul><li>Managementperspektivet </li></ul><ul><li>Använda hälsoorientering som en strategi för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård </li></ul><ul><li>Tydliga, explicita mål </li></ul><ul><li>Resultatuppföljning som bas för verksamhetsutveckling </li></ul>
  48. 49. Varför mäta resultat?
  49. 50. Varför mäta resultat?
  50. 51. EFFICACY Fungerar under idealsituationen Kontrollerade kliniska försök.
  51. 52. EFFICACY Fungerar under idealsituationen Kontrollerade kliniska försök. EFFECTIVENESS Fungerar i rutinverksamheten
  52. 53. EFFICACY Fungerar under idealsituationen Kontrollerade kliniska försök. EFFECTIVENESS Fungerar i rutinverksamheten EFFICIENCY Resultat i förhållande till ekonomisk insats.
  53. 54. Vad mätte kvalitetsregistren 2008?
  54. 55. Hur används PROMS måtten idag? <ul><li>För att redovisa goda resultat av insatser </li></ul><ul><li>För hälsoekonomiska analyser </li></ul><ul><li>För att identifiera subgrupper som inte blir bra? </li></ul><ul><li>Som bas för verksamhetsutveckling?? </li></ul>
  55. 56. Strokepatienter före och efter dagsjukvård n=7
  56. 57. Strokepatienter före och efter dagsjukvård n=7
  57. 58. SF-36, 36 frågor som ger en profil av 8 index <ul><li>PF Fysisk Funktionsförmåga </li></ul><ul><li>RP Fysisk Rollfunktion </li></ul><ul><li>BP Smärta </li></ul><ul><li>GH Allmän Hälsoupplevelse </li></ul><ul><li>VT Vitalitet </li></ul><ul><li>SF Social Funktion </li></ul><ul><li>RE Emotionell Rollfunktion </li></ul><ul><li>MH Psykiskt Välbefinnande </li></ul>
  58. 59. Hjärtinfarkt patienter i gruppgymnastik n=100
  59. 63. Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer en del av det internationella HPH-nätverket, initierat av WHO
  60. 64. Nätverkets vision <ul><li>Att skapa en effektivare hälso- och sjukvård </li></ul><ul><li>genom en tydligare målinriktning mot </li></ul><ul><li>förbättrad hälsa för patienter, medarbetare och befolkning </li></ul>
  61. 65. Nätverkets utbredning Kvadrat = landsting, privata vårdorg Cirkel = sjukhus, primärvårdsorg
  62. 66. Nätverket växer Nätverket har juni 2009 28 medlemsorganisationer med sammanlagt över 60 sjukhus/PV-organisationer
  63. 67. Nätverkets organisation Sekretariat Nationell koord. PU Processledare Presidium Tema- och arbetsgrupper Medlems- organisation Internationella nätverket
  64. 68. Stöd till utvecklingsarbete inom nätverket medlemsorganisationer <ul><li>Hälsofrämjande förhållningssätt </li></ul><ul><li>Att främja goda levnadsvanor </li></ul><ul><li>Hälsofrämjande vårdmiljö </li></ul><ul><li>Psykisk hälsa </li></ul><ul><li>Hälsofrämjande arbetsplats </li></ul><ul><li>Resultatmätning av PROM i rutinsjukvården </li></ul><ul><li>Befolkningsinsatser - skadeprevention </li></ul><ul><li>Indikatorer för en hälsofrämjade hälso- och sjukvård </li></ul><ul><li>Utveckling av avtal för att stödja en hälsoinriktad hälso- och sjukvård </li></ul>
  65. 69. Hälsofrämjande förhållningssätt <ul><li>Webbaserat och självinstruerande utbildningsmaterial avseende Det Goda Mötet i vården framtaget, i samarbete med Landstinget i Östergötland. </li></ul><ul><li>Piloter pågår i Östergötland våren 2010. </li></ul><ul><li>Efter revidering utifrån pilotfas spridas i nätverket </li></ul>
  66. 71. Främja goda levnadsvanor <ul><li>Utvecklingsområden: </li></ul><ul><ul><li>Alkoholprevention, Riskbruk på sjukhus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tobaksprevention, Tobaksfri i samband med operation </li></ul></ul><ul><ul><li>Matvanor, kostpolicy på sjukhus </li></ul></ul><ul><ul><li>Fysisk aktivitet på Recept (FaR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer </li></ul></ul><ul><li>Workshops för att sprida kunskap inom nätverket </li></ul><ul><li>Ersättningssystem ”Skåneprojektet” </li></ul><ul><ul><li>DRG-ersättning för aktiviteten livsstilsintervention, i förlängningen för resultatet </li></ul></ul>
  67. 72. Hälsofrämjande vårdmiljö <ul><li>Broschyr/bok i samarbete med erkända auktoriteter inom området </li></ul>
  68. 73. Hälsofrämjande arbetsplats <ul><li>Skapa modell för den hälsofrämjande arbetsplatsen </li></ul><ul><li>Kartläggning 2009 inom nätverket, påvisar goda exempel </li></ul>
  69. 74. Psykisk hälsa <ul><li>Kunskap bland vårdens medarbetare om psykisk hälsa </li></ul><ul><li>Att möta sorg </li></ul><ul><li>Suicidprevention - broschyr ”Att hjälpa någon som tänker ta sitt liv” </li></ul><ul><ul><li>10 handfasta råd när man i vardagslivet möter en självmordsnära person </li></ul></ul>
  70. 75. Resultatmätning avseende hälsorelaterad livskvalitet (hälsovinst) i rutinsjukvården <ul><li>PROM (patient-reported outcome measurement) som stöd för verksamhetsutveckling </li></ul><ul><li>Samarbete med Nationella Kvalitetsregister </li></ul><ul><li>Kartläggning - utvecklingsstöd </li></ul><ul><li>Region Skåne modellprojekt </li></ul>
  71. 76. Skadeprevention <ul><li>Kartläggning med syfte att identifiera goda exempel avseende skaderegistrering vid akutmottagning </li></ul><ul><li>Skapa modell där registrering kopplas till en fungerande överföring till kommunerna för skadeförebyggande insatser. </li></ul><ul><li>Samarbete med olika nationella aktörer inom området. </li></ul>
  72. 77. Våld mot unga <ul><li>Kartläggning och spridning av erfarenheter om hur man kan förebygga våld utifrån den kunskap som finns inom akutvården. </li></ul>
  73. 78. Indikatorer <ul><ul><li>Patienter (hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande) </li></ul></ul><ul><ul><li>Befolkning (kunskapsförmedling och aktivt deltagande) </li></ul></ul><ul><ul><li>Medarbetarna (den goda arbetsplatsen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Styr/Ledning (hälsoorientering som strategi) </li></ul></ul><ul><li>Årliga mätningar sedan 2004 </li></ul>
  74. 79. 20. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier/mål finns i verksamhetsplan på verksamhetsnivå.
  75. 80. 1. Preventiva program tillämpas angående tobak.
  76. 81. Kollegial granskning <ul><li>För ömsesidigt lärande och verksamhetsutveckling </li></ul><ul><ul><li>Manual (utifrån bla indikatorerna) </li></ul></ul><ul><ul><li>Studiebesök – parvis granskning </li></ul></ul><ul><ul><li>Analys </li></ul></ul><ul><ul><li>Sammanställning – rapport </li></ul></ul><ul><ul><li>Uppföljning/återkoppling </li></ul></ul><ul><li>Utvärdering och spridning </li></ul><ul><li>Små och stora sjukhus, landsting </li></ul>
  77. 82. Utveckling av avtal för att stödja en hälsoinriktad hälso- och sjukvård <ul><li>Skåneprojektet, ersättningsmodell för insatser att stödja förändring av levnadsvanor (tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mat), går in steg 2. </li></ul><ul><li>Kartläggning av avtal/ersättningsmodeller. </li></ul><ul><li>Deltar i SKL:s utvecklingsarbete inom området. </li></ul><ul><li>Samarbeten Nätverket Uppdrag Hälsa </li></ul>
  78. 83. Ökat internationellt samarbete
  79. 84. Ökat internationellt samarbete <ul><li>HPH Data Project </li></ul><ul><li>PRICE studien </li></ul><ul><li>Internationella standards - svenska HPH indikatorer </li></ul><ul><li>Nordisk HPH-konferens i Norge 2011? </li></ul><ul><li>Internationell HPH-konferens (20-årsjubiluem) i Sverige 2013 i Göteborg! </li></ul>
  80. 85. Utveckling.. <ul><li>Vidareutveckling av indikatorer mot resultatmått </li></ul><ul><li>Resultatmätning för benchmarking och verksamhetsutveckling </li></ul><ul><li>Kriterier för medlemskap </li></ul>
  81. 86. Utveckling..av nätverkets namn <ul><li>Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer </li></ul><ul><li>Hälsofrämjande hälso - och sjukvård </li></ul>
  82. 87. Utveckling..av nätverkets namn <ul><li>Hälsofrämjande hälso - och sjuk- </li></ul><ul><li>och tandvård! </li></ul>
  83. 88. Utveckling..av nätverkets form <ul><li>Paraplyorganisation med underavdelningar, </li></ul><ul><li>landsting, sjukhus, primärvård, </li></ul>
  84. 89. Utveckling..av nätverkets form <ul><li>Paraplyorganisation med underavdelningar, </li></ul><ul><li>landsting, sjukhus, primärvård, och </li></ul><ul><li>tandvård?! </li></ul>

  ×