SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Hälsofrämjande arbetsplats LIVA-projektet Skaraborgs Sjukhus 2010-04-21
Skaraborgs Sjukhus Falköping Lidköping Mariestad Skövde
SkaS – ett Hälsofrämjande sjukhus ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Vad innebär det att främja hälsa? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete Behandla och lindra den skada som redan skett Undvika risker och skada Bibehålla och stärka det som får många att må bra
Varför främjande? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Hälsopromotion i arbetslivet ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
11 nationella målområden
Luxenburgdeklarationen ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Nya krav på arbetsmiljöarbetet 100 % 0 % Tid Produktivitet/ Närvaro Förläng friskperioden Hälsofrämjande Sjuknärvarande/Korttidsfrånvaro Förebyggande Förkorta sjukfrånvaron Rehabiliterande
LIVA-projektet  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Fyra hörnstenar: Glädje Sömn Kost Rörelse
LIVA-projektet Uppdrag: Utveckla och integrera ett systematiskt hälsofrämjande perspektiv i organisation och vardagsarbete ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Organisationsnivån 1:1 – 1:3 Införa ett hälsofrämjande perspektiv i strategisk ledning och styrande dokument Jan Feb-mars April-maj Juni Aug-sept Okt Nov Dec 1:3 Ta fram riktlinjer för systematisk uppföljning SkaS samt områden/sjukhus Parallell aktivitet till utveckling på APT samt utbildningar Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010 Utvecklingsinriktad dialog om hälsa och arbetsmiljö samt återkoppling ISM:s forskningsinsatser 1:1 Införa, tydliggöra, definiera hälsofrämjande i styrande dokument och riktlinjer T ex i styrkort, strategikarta, processbeskrivningar, ekonomiska riktlinjer etc samt ta fram/revidera arbetsmiljöpolicy etc 1:2 Utveckla verksamhetsstöd för chefer i hälso- och arbetsmiljöarbetet T ex konkreta checklistor, mallar f samtal och APT, tips, råd, verktyg som chefer kan ha användning för. Arbetsmiljörond 3; fokus på hälsa i arbetslivet samt hälsofrämjande Kartläggning arbetsmiljöstruktur, processer, delprocesser
Kartläggning och överblick av arbetsmiljöstruktur ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Planering av insatser
Utveckling av processer Identifiera våra viktigaste patientflöden Eliminera risker och avvikelser Effektivisera genom ständig förbättring och hälsofrämjande aktiviteter Samverka/kommunicera Med patient och närstående Med vårdgrannar Utveckla kommunikations-system, utrustning och lokaler som stöder processerna Infrastruktur Medarbetetare Kultur Arbeta med normer och attityder för att uppnå en gemensam värdegrund som präglas av lärande och hållbar utveckling Utifrån ett helhetsperspektiv: främja hälsa, förebygga ohälsa samt utveckla vård- och förbättringskompetens Kompetens Hushålla med resurser Kostnadseffektiv Utnyttja resurser optimalt Frigöra resurser Försörja, behålla och utveckla kompetens. Arbeta i team samt främja hälsa, engagemang, delaktighet och kreativitet Främja Ledarskap Leda vårdprocesser Leda hållbar utveckling V å rda Akut och Planerat  Värden vi skapar för patienten Våra viktigaste processer Våra ekonomiska resurser Främja hälsa Helhetssyn Hög kvalitet och säkerhet Gott bemötande God tillgänglighet God vård i utveckling
Standardisering och metodutveckling av verktyg till stöd för chefen ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Hälsa och arbetsmiljö - stående punkt! De fyra hörnstenarna Livsstil i väst
Organisationsnivån 2:1 – 2:2 Arbeta för hälsofrämjande organisationskultur och ledarskap med fokus på bemötande Utbildningstf 1 Arbetshälsa, förutsättningar f arbetshälsa och hälsoarbetets olika inriktn Utbildnstf 2 Struktur i hälsoarbetet samt hälsoarbete som verkshutveckling Utbildningstf 3 Forts struktur samt Ledarskap: stöd och hinder Utbildningstf 4 Att främja sin egen hälsa som chef Utbildningstf 5 Verktyg och stöd i hälsoarbetet och ledarskapet 2:1 Utbildning hälsofrämjande ledarskap för chefer Jan Feb-mars April-maj Juni Aug-sept Okt Nov Dec Kvalitetsdagen 2010 Dessutom: Integrering av hälso- och arbetsmiljö- aspekter i övriga utbildningar (då det är möjligt), kontakt med föreslagen samordningsgrupp. Utvecklingsinriktad dialog om hälsa och arbetsmiljö samt återkoppling ISM:s forskningsinsatser 2:2 Utveckla ”skyddsnät” mot stressrelaterad ohälsa Pilottest av WSQ/självskattnings- formulär på mindre grupp Framtagning och vidareutveckling av skyddsnät utifrån forskningsresultat och utvecklingsinriktad dialog SkaS-VGR-ISM Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010
Gruppnivån 3 Genomföra utvecklingsaktiviteter på APT i syfte att stärka samverkan, delaktighet, inflytande och kommunikation Förslag till projektplan; utbildning/diskussion APT Jan-feb Underlag Kvartssamtal på APT t områdesledn/SIL Start Kvartssamtal på APT, 091006 Rev projektplan; förslag på upplägg Kvartssamtal på APT Aug-sept Framtagande manual till chefen Framtagande Tema Hälsa, klar 091001 Kvalitetssäkring manual, ISM, AMM, klar 091001 Framtagande Tema Förutsättningar för arbetshälsa, klar 091022 Okt Nov-dec Jan-feb April-juni Mars-april Maj-aug 2009 2010 Första avstämningsformuläret skickas ut 091204 Sept-dec UTVECKLINGS DIALOG VÅR Start Tema Struktur UTVECKLINGS DIALOG HÖST Avstämning impl hfr i handlingsplan Distribuering av arbetsmaterial, manual, Tema Hälsa samt choklad! Kontinuerlig förteckning över utdelning samt avstämning Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010 Delaktighet
Kvartssamtal på APT Hälsofrämjande dialog ,[object Object],[object Object],[object Object],De fyra hörnstenarna Livsstil i väst
 
Medarbetar/Lärandeperspektiv (se även Bilaga Medarbetare/Lärand e) Kritisk framgångsfaktor Mått 2010 Mål 2010 Resultat som ska redovisas vid utvecklingsdialog Medarbetare 1 (M1): God arbetsmiljö/ gott ledarskap Andel verksamheter som arbetar med dokumenterade arbetsmiljöronder och åtgärdsplaner som leder till förbättring av arbetsmiljö, jämställdhet och ledarskap Andel verksamheter som arbetar med utbildning genomförda på APT inom områdena bemötande och hållbar utveckling (miljö och hälsa) 100% 100% Aktiviteter som planeras eller är utförda samt hur de mäts och följs upp och resultat som nås. Antal temaområden inom Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap som genomförts som utbildning på APT . Antal medarbetare som genomgått regionens interaktiva utbildning kring bemötande. Medarbetare 2 (M2): Kompetenta och engagerade medarbetare Andel verksamheter som arbetar med kommunikation, delaktighet och lärande i utvecklingen av verksamhetens processer. Andel verksamheter som har individuella utvecklingsplaner 100% 100% Aktiviteter som planeras/är utförda samt hur de mäts och följs upp och resultat som nås. Andel medarbetare som har individuellt dokumenterad utvecklingsplan i relation till antalet anställda Medarbetare 3 (M3): Patient- och processorienterad bemanning Andel verksamheter som har en patient- och processorienterad bemanning och en kompetensförsörjningsplan som stödjer verksamhetens uppdrag. 100% Kompetensförsörjningsplan
Individnivån 4:1 – 4:4 Möjliggöra hälsofrämjande val för enskilda medarbetare genom information & utbildning  4:1 Utbildning hälsofrämjande medarbetarskap för medarbetare genom APT Jan Feb-mars April-maj Juni Aug-sept Okt Nov Dec 4:2 Ta fram information och verktyg som rör medarbetarskap T ex mallar för utvecklings- och lönesamtal, APT etc 4:3 Samarbeta med H&A för att se över och ev genomföra riktade insatser 4:4 Se över samt arbeta för att bredda personal- och friskvårdsförmåner Här ingår ev samarbete med Personalklubben Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010
Standardisering och metodutveckling av verktyg till stöd för medarbetaren ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Hälsa och arbetsmiljö - stående punkt! De fyra hörnstenarna Livsstil i väst
 
 
Översyn och breddning personal- och friskvårdsförmåner ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],De fyra hörnstenarna Livsstil i väst
Hälsofrämjande i praktiken (HIP) Institutet för stressmedicin (ISM) Arbetsmiljö Effektivitet Kvalitet Ledarskap & Medarbetarskap Struktur & Måltydlighet Kommunikation Kompetens Lärande · Livsstil Stress Hälsa Process ” NOVO-triangeln” Nordiskt forskarnätverk för hållbara organisationer inom vård och omsorg
Summan av kardemumman… ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tack för er tid! Kajsa Jönson, projektledare LIVA 0500-43 25 92 0702-30 37 74 [email_address]

More Related Content

Similar to Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson

Inledningstal av Micael larsen
Inledningstal av Micael larsenInledningstal av Micael larsen
Inledningstal av Micael larsen
Evensify
 
Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnads...
Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnads...Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnads...
Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnads...
Svensk Tandhälsovårdsförening
 

Similar to Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson (20)

Implementering vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering  vetenskap, strategier och utvärderingImplementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering vetenskap, strategier och utvärdering
 
Inledningstal av Micael larsen
Inledningstal av Micael larsenInledningstal av Micael larsen
Inledningstal av Micael larsen
 
KvalindSpri95
KvalindSpri95KvalindSpri95
KvalindSpri95
 
Recruit modul 6 SV
Recruit modul 6 SVRecruit modul 6 SV
Recruit modul 6 SV
 
Hälsoconvention 12 13 maj 2011
Hälsoconvention 12 13 maj 2011Hälsoconvention 12 13 maj 2011
Hälsoconvention 12 13 maj 2011
 
4 Body and Mind - Work better, live smarter
4 Body and Mind - Work better, live smarter4 Body and Mind - Work better, live smarter
4 Body and Mind - Work better, live smarter
 
Lokal uppföljning av stödgrupper 110518
Lokal uppföljning av stödgrupper 110518Lokal uppföljning av stödgrupper 110518
Lokal uppföljning av stödgrupper 110518
 
Förändring till ett hälsosamt arbetsliv
Förändring till ett hälsosamt arbetslivFörändring till ett hälsosamt arbetsliv
Förändring till ett hälsosamt arbetsliv
 
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
 
Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnads...
Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnads...Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnads...
Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnads...
 
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändring
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändringAtt engagera patienten - Positiv beteendeförändring
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändring
 
Margareta kristenson
Margareta kristensonMargareta kristenson
Margareta kristenson
 
Margareta kristenson
Margareta kristensonMargareta kristenson
Margareta kristenson
 
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifteHälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte
 
Återkoppling är verksamhetsutvecklande
Återkoppling är verksamhetsutvecklandeÅterkoppling är verksamhetsutvecklande
Återkoppling är verksamhetsutvecklande
 
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSENRecruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN
 
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardPatientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
 
Lrf 120225 ann-sofie-lodin
Lrf 120225 ann-sofie-lodinLrf 120225 ann-sofie-lodin
Lrf 120225 ann-sofie-lodin
 
Gävle kommun om hur de rekryterar utan att diskriminera
Gävle kommun om hur de rekryterar utan att diskriminera Gävle kommun om hur de rekryterar utan att diskriminera
Gävle kommun om hur de rekryterar utan att diskriminera
 
Nationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkan
Nationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkanNationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkan
Nationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkan
 

More from Svensk Tandhälsovårdsförening

Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012
Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012
Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012
Svensk Tandhälsovårdsförening
 
Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?
Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?
Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?
Svensk Tandhälsovårdsförening
 
Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars Gahnberg
Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars GahnbergHur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars Gahnberg
Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars Gahnberg
Svensk Tandhälsovårdsförening
 
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri Ståhlnacke
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri StåhlnackeHur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri Ståhlnacke
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri Ståhlnacke
Svensk Tandhälsovårdsförening
 
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt MohlinBettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin
Svensk Tandhälsovårdsförening
 

More from Svensk Tandhälsovårdsförening (14)

Beteendekonferens tdlfbl ewg
Beteendekonferens tdlfbl ewgBeteendekonferens tdlfbl ewg
Beteendekonferens tdlfbl ewg
 
Beteende 2012-konferens(2)-nils o
Beteende 2012-konferens(2)-nils oBeteende 2012-konferens(2)-nils o
Beteende 2012-konferens(2)-nils o
 
Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012
Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012
Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012
 
Mi 121017
Mi 121017Mi 121017
Mi 121017
 
Konsensuskonferens birgitta handsout
Konsensuskonferens birgitta handsoutKonsensuskonferens birgitta handsout
Konsensuskonferens birgitta handsout
 
Alla vill ju vara friska
Alla vill ju vara friskaAlla vill ju vara friska
Alla vill ju vara friska
 
Nationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkan
Nationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkanNationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkan
Nationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkan
 
Beteendemedicinsk tillämpning
Beteendemedicinsk tillämpningBeteendemedicinsk tillämpning
Beteendemedicinsk tillämpning
 
Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?
Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?
Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?
 
Uppföljning och Kvalitetssystem - Thomas Jacobsen
Uppföljning och Kvalitetssystem - Thomas JacobsenUppföljning och Kvalitetssystem - Thomas Jacobsen
Uppföljning och Kvalitetssystem - Thomas Jacobsen
 
Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars Gahnberg
Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars GahnbergHur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars Gahnberg
Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars Gahnberg
 
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri Ståhlnacke
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri StåhlnackeHur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri Ståhlnacke
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri Ståhlnacke
 
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Hans Sandberg
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Hans SandbergHur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Hans Sandberg
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Hans Sandberg
 
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt MohlinBettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin
 

Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson

 • 1. Hälsofrämjande arbetsplats LIVA-projektet Skaraborgs Sjukhus 2010-04-21
 • 2. Skaraborgs Sjukhus Falköping Lidköping Mariestad Skövde
 • 3.
 • 4.
 • 5. Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete Behandla och lindra den skada som redan skett Undvika risker och skada Bibehålla och stärka det som får många att må bra
 • 6.
 • 7.
 • 9.
 • 10. Nya krav på arbetsmiljöarbetet 100 % 0 % Tid Produktivitet/ Närvaro Förläng friskperioden Hälsofrämjande Sjuknärvarande/Korttidsfrånvaro Förebyggande Förkorta sjukfrånvaron Rehabiliterande
 • 11.
 • 12.
 • 13. Organisationsnivån 1:1 – 1:3 Införa ett hälsofrämjande perspektiv i strategisk ledning och styrande dokument Jan Feb-mars April-maj Juni Aug-sept Okt Nov Dec 1:3 Ta fram riktlinjer för systematisk uppföljning SkaS samt områden/sjukhus Parallell aktivitet till utveckling på APT samt utbildningar Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010 Utvecklingsinriktad dialog om hälsa och arbetsmiljö samt återkoppling ISM:s forskningsinsatser 1:1 Införa, tydliggöra, definiera hälsofrämjande i styrande dokument och riktlinjer T ex i styrkort, strategikarta, processbeskrivningar, ekonomiska riktlinjer etc samt ta fram/revidera arbetsmiljöpolicy etc 1:2 Utveckla verksamhetsstöd för chefer i hälso- och arbetsmiljöarbetet T ex konkreta checklistor, mallar f samtal och APT, tips, råd, verktyg som chefer kan ha användning för. Arbetsmiljörond 3; fokus på hälsa i arbetslivet samt hälsofrämjande Kartläggning arbetsmiljöstruktur, processer, delprocesser
 • 14.
 • 16. Utveckling av processer Identifiera våra viktigaste patientflöden Eliminera risker och avvikelser Effektivisera genom ständig förbättring och hälsofrämjande aktiviteter Samverka/kommunicera Med patient och närstående Med vårdgrannar Utveckla kommunikations-system, utrustning och lokaler som stöder processerna Infrastruktur Medarbetetare Kultur Arbeta med normer och attityder för att uppnå en gemensam värdegrund som präglas av lärande och hållbar utveckling Utifrån ett helhetsperspektiv: främja hälsa, förebygga ohälsa samt utveckla vård- och förbättringskompetens Kompetens Hushålla med resurser Kostnadseffektiv Utnyttja resurser optimalt Frigöra resurser Försörja, behålla och utveckla kompetens. Arbeta i team samt främja hälsa, engagemang, delaktighet och kreativitet Främja Ledarskap Leda vårdprocesser Leda hållbar utveckling V å rda Akut och Planerat Värden vi skapar för patienten Våra viktigaste processer Våra ekonomiska resurser Främja hälsa Helhetssyn Hög kvalitet och säkerhet Gott bemötande God tillgänglighet God vård i utveckling
 • 17.
 • 18. Organisationsnivån 2:1 – 2:2 Arbeta för hälsofrämjande organisationskultur och ledarskap med fokus på bemötande Utbildningstf 1 Arbetshälsa, förutsättningar f arbetshälsa och hälsoarbetets olika inriktn Utbildnstf 2 Struktur i hälsoarbetet samt hälsoarbete som verkshutveckling Utbildningstf 3 Forts struktur samt Ledarskap: stöd och hinder Utbildningstf 4 Att främja sin egen hälsa som chef Utbildningstf 5 Verktyg och stöd i hälsoarbetet och ledarskapet 2:1 Utbildning hälsofrämjande ledarskap för chefer Jan Feb-mars April-maj Juni Aug-sept Okt Nov Dec Kvalitetsdagen 2010 Dessutom: Integrering av hälso- och arbetsmiljö- aspekter i övriga utbildningar (då det är möjligt), kontakt med föreslagen samordningsgrupp. Utvecklingsinriktad dialog om hälsa och arbetsmiljö samt återkoppling ISM:s forskningsinsatser 2:2 Utveckla ”skyddsnät” mot stressrelaterad ohälsa Pilottest av WSQ/självskattnings- formulär på mindre grupp Framtagning och vidareutveckling av skyddsnät utifrån forskningsresultat och utvecklingsinriktad dialog SkaS-VGR-ISM Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010
 • 19. Gruppnivån 3 Genomföra utvecklingsaktiviteter på APT i syfte att stärka samverkan, delaktighet, inflytande och kommunikation Förslag till projektplan; utbildning/diskussion APT Jan-feb Underlag Kvartssamtal på APT t områdesledn/SIL Start Kvartssamtal på APT, 091006 Rev projektplan; förslag på upplägg Kvartssamtal på APT Aug-sept Framtagande manual till chefen Framtagande Tema Hälsa, klar 091001 Kvalitetssäkring manual, ISM, AMM, klar 091001 Framtagande Tema Förutsättningar för arbetshälsa, klar 091022 Okt Nov-dec Jan-feb April-juni Mars-april Maj-aug 2009 2010 Första avstämningsformuläret skickas ut 091204 Sept-dec UTVECKLINGS DIALOG VÅR Start Tema Struktur UTVECKLINGS DIALOG HÖST Avstämning impl hfr i handlingsplan Distribuering av arbetsmaterial, manual, Tema Hälsa samt choklad! Kontinuerlig förteckning över utdelning samt avstämning Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010 Delaktighet
 • 20.
 • 21.  
 • 22. Medarbetar/Lärandeperspektiv (se även Bilaga Medarbetare/Lärand e) Kritisk framgångsfaktor Mått 2010 Mål 2010 Resultat som ska redovisas vid utvecklingsdialog Medarbetare 1 (M1): God arbetsmiljö/ gott ledarskap Andel verksamheter som arbetar med dokumenterade arbetsmiljöronder och åtgärdsplaner som leder till förbättring av arbetsmiljö, jämställdhet och ledarskap Andel verksamheter som arbetar med utbildning genomförda på APT inom områdena bemötande och hållbar utveckling (miljö och hälsa) 100% 100% Aktiviteter som planeras eller är utförda samt hur de mäts och följs upp och resultat som nås. Antal temaområden inom Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap som genomförts som utbildning på APT . Antal medarbetare som genomgått regionens interaktiva utbildning kring bemötande. Medarbetare 2 (M2): Kompetenta och engagerade medarbetare Andel verksamheter som arbetar med kommunikation, delaktighet och lärande i utvecklingen av verksamhetens processer. Andel verksamheter som har individuella utvecklingsplaner 100% 100% Aktiviteter som planeras/är utförda samt hur de mäts och följs upp och resultat som nås. Andel medarbetare som har individuellt dokumenterad utvecklingsplan i relation till antalet anställda Medarbetare 3 (M3): Patient- och processorienterad bemanning Andel verksamheter som har en patient- och processorienterad bemanning och en kompetensförsörjningsplan som stödjer verksamhetens uppdrag. 100% Kompetensförsörjningsplan
 • 23. Individnivån 4:1 – 4:4 Möjliggöra hälsofrämjande val för enskilda medarbetare genom information & utbildning 4:1 Utbildning hälsofrämjande medarbetarskap för medarbetare genom APT Jan Feb-mars April-maj Juni Aug-sept Okt Nov Dec 4:2 Ta fram information och verktyg som rör medarbetarskap T ex mallar för utvecklings- och lönesamtal, APT etc 4:3 Samarbeta med H&A för att se över och ev genomföra riktade insatser 4:4 Se över samt arbeta för att bredda personal- och friskvårdsförmåner Här ingår ev samarbete med Personalklubben Fastställa riktlinjer, policies, planer på förvaltningsrådet, dec 2010
 • 24.
 • 25.  
 • 26.  
 • 27.
 • 28. Hälsofrämjande i praktiken (HIP) Institutet för stressmedicin (ISM) Arbetsmiljö Effektivitet Kvalitet Ledarskap & Medarbetarskap Struktur & Måltydlighet Kommunikation Kompetens Lärande · Livsstil Stress Hälsa Process ” NOVO-triangeln” Nordiskt forskarnätverk för hållbara organisationer inom vård och omsorg
 • 29.
 • 30. Tack för er tid! Kajsa Jönson, projektledare LIVA 0500-43 25 92 0702-30 37 74 [email_address]

Editor's Notes

 1. SkaS är ett sjukhus på fyra orter och består av KSS, Skövde; SIL, Lidköping; SIF, Falköping; SIM, Mariestad. SkaS är organiserat i fyra områden: Medicin/Psykiatri; Kirurgi; Barn/Kvinno; Sjukhuset i Lidköping
 2. STRUKTUR: VAD 2 Hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande
 3. 1986? Tidigt 1990-tal?
 4. Det nya arbetslivet, den nya ojämlikheten och den nya ohälsan kräver alltså nya sätt att arbeta med arbetsmiljön. Det räcker inte längre att enbart arbeta rehabiliterande eller ens förebyggande, dvs med ett fokus enbart på det ohälsosamma, det sjuka. Den nya ordningen kräver istället även ett fokus på det hälsosamma, det friska för att kunna ställa frågor som t ex vad är det som gör att människor trots allt bevarar, eller kanske t om, förbättrar sin hälsa.
 5. Tänkbar bilaga till utvecklingssamtalsmall…