Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
IT-strategi för ett bättre lärande
- med målbilder
2
Stockholms stads it-strategi – för bättre lärande
består av fem områden
2 It-strategi – för ett bättre lärande
It-strate...
3
1. Förbättrad digital kompetens hos alla
2 It-strategi – för ett bättre lärande
Digital kompetens används effektivt för ...
4
• Förtrogenheten med digitala verktyg, ex. datorer,
smartphones och surfplattor, är mycket god och
användandet av ljud, ...
5
1.2 Fortbildning inom digital kompetens
2 It-strategi – för ett bättre lärande
• Fortbildningen av lärarna i digital kom...
6
1.3 Kunskapsdelning av digital kompetens
2 It-strategi – för ett bättre lärande
• Den digitala kompetensen uppmärksammas...
7
Tillgången till digitala och anpassade lärresurser är
mycket hög.2.1
Tillgång till digitalt innehåll
Innehållet och dess...
8
2.1 Tillgång till digitalt innehåll
2 It-strategi – för ett bättre lärande
• Tillgången till tidsenliga digitala lärresu...
9
2.2 Användning av digitalt innehåll
2 It-strategi – för ett bättre lärande
• Kännedomen är mycket god om existerande
dig...
10
2.3 Samverkan kring digitalt innehåll
2 It-strategi – för ett bättre lärande
• Samverkan kring användning och utvecklin...
11
3. Samarbete och kommunikation
2 It-strategi – för ett bättre lärande
Elever och alla som arbetar i skolan använder
eff...
12
3.2 Anpassning av kommunikation
2 It-strategi – för ett bättre lärande
• Kommunikation mellan eleverna, alla som arbeta...
13
4. Infrastruktur för ökad tillgänglighet
2 It-strategi – för ett bättre lärande
Tillgången till IT-infrastruktur och hå...
14
4.1 Tillgång till it-infrastruktur
2 It-strategi – för ett bättre lärande
• Tillgången till IT-infrastruktur och hårdva...
15
4.3 Support kring it-infrastruktur
2 It-strategi – för ett bättre lärande
• Digitala verktyg, ex. datorer, smartphones ...
16
5. Uppföljning
2 It-strategi – för ett bättre lärande
Uppföljning, återkoppling och genomförande av
åtgärder sker konti...
17
5.1 Effektiv uppföljning
2 It-strategi – för ett bättre lärande
• Processer finns på plats för kontinuerlig
uppföljning...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

It strategi för ett bättre lärande - med målbilder

1,854 views

Published on

Stockholms stads it-strategi för ett bättre lärande - med målbilder

Published in: Education
 • Be the first to comment

It strategi för ett bättre lärande - med målbilder

 1. 1. 1 IT-strategi för ett bättre lärande - med målbilder
 2. 2. 2 Stockholms stads it-strategi – för bättre lärande består av fem områden 2 It-strategi – för ett bättre lärande It-strategi – för ett bättre lärande Förbättrad digital kompetens hos alla 1 1.2 1.3 1.1 Användning av digital kompetens Fortbildning inom digital kompetens Kunskapsdelning av digital kompetens Samarbete och kommunikation 3 3.2 3.1 Användning av it-stöd för samarbete Anpassning av kommunikation It-infrastruktur för ökad tillgänglighet 4 4.1 4.2 4.3 Tillgång till it-infrastruktur Flexibilitet i användning av it-infrastruktur Support kring it-infrastruktur Digitalt innehåll2 2.2 2.3 2.1 Tillgång till digitalt innehåll Användning av digitalt innehåll Samverkan kring digitalt innehåll Uppföljning5 5.1 Effektiv uppföljning
 3. 3. 3 1. Förbättrad digital kompetens hos alla 2 It-strategi – för ett bättre lärande Digital kompetens används effektivt för att stödja och utveckla det pedagogiska arbetet och elevernas lärande.1.1 Användning av digital kompetens Skolan har en väl förankrad kontinuerlig kompetensutveckling för lärare och rektor.1.2 Fortbildning inom digital kompetens Skolans digitala kompetens och tillämpning utgör lärande exempel för andra skolor och utgår från aktuell forskning.1.3 Kunskapsdelning av digital kompetens
 4. 4. 4 • Förtrogenheten med digitala verktyg, ex. datorer, smartphones och surfplattor, är mycket god och användandet av ljud, video och bild sker effektivt, elevgrupps- och ämnesanpassat och innovativt och integrerat i det pedagogiska arbetet • Digital kompetens används i mycket hög utsträckning för att förmå eleverna att kreativt och naturligt använda IT i sitt lärande, ex. förmås eleverna på bästa sätt använda digitala verktyg för att hämta, bearbeta och kritiska värdera information för sin kunskapsutveckling. It används medvetet för producerande, skapande och undersökande verksamhet samt kommunikation i estetiska, praktiska och teoretiska studier • Digital kompetens används för att förmå eleverna att följa reglerna och naturligt reflektera och anpassa sitt arbete utifrån nätetikett och personsäkerhet • Digital kompetens används för att skapa likvärdig IT- användning för alla elevgrupper 1.1 Användning av digital kompetens 2 It-strategi – för ett bättre lärande Not: 1) Gäller främst mellanstadieelever och uppåt Exempel: Daniel Barker på Norra real använder ett ”digitalt responssystem” som en integrerad del i pedagogiken för att förstå vilken nivå elevernas kunskaper ligger på och för att skapa diskussion och engagemang för elevernas ökade kunskapsutveckling.
 5. 5. 5 1.2 Fortbildning inom digital kompetens 2 It-strategi – för ett bättre lärande • Fortbildningen av lärarna i digital kompetens, ex. genom konferenser, fysiska och digitala nätverk och tidskrifter, bygger på forskning och beprövad erfarenhet samt är väl förankrad och integrerad i verksamheten • Fortbildningen i digital kompetens är inplanerad och integrerad med hänsyn tagen till övriga fortbildningsaktiviteter på kort och lång sikt • Skolans fortbildning i digital kompetens är väl genomtänkt och förankrad i ”it-strategi – för ett bättre lärande” och uppdragen i de nationella styrdokumenten • Utöver planerade aktiviteter utvecklas digital kompetens genom ett kontinuerligt, naturligt och verksamhetsnära kollegialt lärande • Den digitala kompetensen utvecklas kontinuerligt, proaktivt och nyfiket och hålls uppdaterad om hur digitaliseringen påverkar det pedagogiska arbetet och ska ständigt arbeta för att nya verktyg används Exempel: Skolverkets initiativ ”Mattelyftet” bygger på kollegialt lärande med stöd från handledare och rektor med syftet att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse.
 6. 6. 6 1.3 Kunskapsdelning av digital kompetens 2 It-strategi – för ett bättre lärande • Den digitala kompetensen uppmärksammas och erkänns, ex. genom ”Pedagog Sthlm”, ”Webbstjärnan”, ”Guldäpplet” och tidsskrifter, samt utgår från och är delaktig i aktuell forskning. Spridningen kan ske genom medverkan i lärarutbildningen både i skolan och på högskolan. Förebilder finns och efterfrågas i fortbildningen på andra skolor • Förstelärare och lektorer har naturligt aktiv del i kunskapsspridningen • Innehållet i ”it-strategi – för ett bättre lärande” genomförs på ett naturligt sätt i verksamheten, ex. i en arbetsgrupp Exempel: Försteläraren Patricia Diaz på Mikael Elias Gymnasium låter sina elever spela in film på lektionerna. Patricia har en naturligt aktiv del i den digitala kunskapsspridningen och delar goda exempel på användande av IT, både inom skolan och via sin blogg, böcker och film på Pedagog Stockholm.
 7. 7. 7 Tillgången till digitala och anpassade lärresurser är mycket hög.2.1 Tillgång till digitalt innehåll Innehållet och dess användning utvecklas kontinuerligt. Lärare medverkar i denna utveckling.2.2 Användning av digitalt innehåll Samverkan med andra aktörer är hög i utveckling och användning av det digitala innehållet.2.3 Samverkan kring digitalt innehåll 2. Digitalt innehåll 2 It-strategi – för ett bättre lärande
 8. 8. 8 2.1 Tillgång till digitalt innehåll 2 It-strategi – för ett bättre lärande • Tillgången till tidsenliga digitala lärresurser och läromedel, ex. program för skapande, webbaserade genomgångar (flipped classroom), lektionsförslag (lesson study), podcasts, pedagogiska filmer och bilder, är mycket god och framåtsyftande • De digitala lärresurserna anpassas alltid efter elevernas kunskapsnivå, intresse och särskilda behov, är tillgängliga oberoende av tid och rum samt svarar mot läroplanen och tillhörande examensmål (gy) och mot kurs/ämnesplanernas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav Exempel: Helena Lewin, Lärare på Vasa Real använder och skapar lärresurser med verktygen i ”Learnify”.
 9. 9. 9 2.2 Användning av digitalt innehåll 2 It-strategi – för ett bättre lärande • Kännedomen är mycket god om existerande digitala lärresurser, ex. program för skapande, webbaserade genomgångar (flipped classroom), lektionsförslag (lesson study), podcasts, pedagogiska filmer och bilder och utvecklingstrender • Användningen av de digitala lärresurserna utvecklas kontinuerligt och effektivt med beaktande av relevant forskning och utvecklingsarbete • Lärarna bidrar naturligt och frekvent till att skapa, kritiskt granska och kvalitetssäkra nya innovativa lärresurser • Det digitala innehållet anpassas alltid efter elevernas kunskapsnivå, intresse och särskilda behov genom välfungerande lär- och utbildningsplattformar (LMS/CMS) Exempel: Daniel Barker på Norra real skapar egna ”flipped classroom” genomgångar som han använder dels i den egna undervisningen men som även delas på youtube där de är tillgängliga för andra lärare.
 10. 10. 10 2.3 Samverkan kring digitalt innehåll 2 It-strategi – för ett bättre lärande • Samverkan kring användning och utveckling av digitalt innehåll är mycket hög och sker naturligt, både inom och mellan skolor men också med högskolor och företag Exempel: Anna Kaya på Norrbackaskolan i Märsta har varit med och dragit igång ”digitala skollyftet” som är en digital fortbildning för lärare i det utvidgade kollegiet via sociala medier.
 11. 11. 11 3. Samarbete och kommunikation 2 It-strategi – för ett bättre lärande Elever och alla som arbetar i skolan använder effektivt stadens IT-stöd för samarbete, uppföljning och administration. 3.1 Användning av it-stöd för samarbete Skolans kommunikation sker effektivt via lämpliga digitala kanaler anpassat utifrån målgrupp och syfte.3.2 Anpassning av kommunikation
 12. 12. 12 3.2 Anpassning av kommunikation 2 It-strategi – för ett bättre lärande • Kommunikation mellan eleverna, alla som arbetar på skolan och vårdnadshavarna samt personer utanför skolan sker utifrån gemensamma vägledande riktlinjer anpassade efter målgrupp, syfte och språk • Kommunikation sker effektivt via fysiska möten, telefon, E-post samt skolans egna webbsida och stadens digitala plattformar, ex. Skolwebben och Fronter, men även via bloggar och social media • Digitala kanaler bidrar till förbättrad, förenklad och frekvent kommunikation mellan samtliga parter • Det digitala arbetssättet ska vara en röd tråd från förskola till vuxenutbildning Exempel: Pernilla Olsson på Beckombergaskolan hjälper sina elever att skriva en blogg där eleverna kontinuerligt lägger upp text och bilder om vad de gör i skolan så att vårdnadshavare enkelt kan hålla sig uppdaterade.
 13. 13. 13 4. Infrastruktur för ökad tillgänglighet 2 It-strategi – för ett bättre lärande Tillgången till IT-infrastruktur och hårdvara fyller skolans behov för en tidsenlig och framåtsyftande utbildning utan kostnad för eleven. 4.1 Tillgång till it-infrastruktur IT-infrastrukturen och hårdvaran tillåter flexibel användning i och utanför skolan.4.2 Flexibilitet i användning av it-infrastruktur IT-infrastrukturen och hårdvaran är välfungerande och vid problem ges snabbt och kvalificerat stöd.4.3 Support kring it-infrastruktur
 14. 14. 14 4.1 Tillgång till it-infrastruktur 2 It-strategi – för ett bättre lärande • Tillgången till IT-infrastruktur och hårdvara, ex. bredband, Wi-Fi, datorer, surfplattor, digitala skrivtavlor, smartphones, skrivare och projektorer, är självklar och förnyas kontinuerligt • Tillgången ger samma möjligheter till alla elevgrupper och svarar upp mot skolans uppdrag för en tidsenlig utbildning utan kostnad för eleven • IT-infrastrukturen och hårdvaran ger eleverna och lärarna naturliga möjligheter att i realtid prova och använda digitala verktyg, både skolans och privata, på ett sömlöst sätt (”bring your own device”) • Barn kommer tidigt i kontakt med it och det är därför viktigt att förskolan utnyttjar it i det pedagogiska arbetet • Skolan ska möta eleverna med de redskap de är vana vid och utifrån deras kompetens Exempel: Gunilla Axelsson på Sturebyskolan använder interaktiva skrivtavlor vilket underlättar undervisningen och fångar elevernas intresse då eleverna själva kan använda den interaktiva skrivtavlan i sitt lärande.
 15. 15. 15 4.3 Support kring it-infrastruktur 2 It-strategi – för ett bättre lärande • Digitala verktyg, ex. datorer, smartphones och surfplattor är ändamålsenliga och startar snabbt samt fungerar utan avbrott • Arbete sker proaktivt för att förebygga problem relaterat till it-infrastruktur och hårdvara, ex. bredband, Wi-Fi, datorer, surfplattor, digitala skrivtavlor, smartphones, skrivare och projektorer, både på skolan och i dialog med central förvaltning • Erfarenheter delas naturligt och kontinuerligt för att lösa och hantera uppkommande problem relaterade till it • Vid händelse av problem ges snabbt och kvalificerat stöd till eleverna och alla som arbetar i skolan både vid enklare och mer krävande problem Exempel: Utöver kvalificerat stöd vid händelse av problem är ett proaktivt och kollegialt arbete och erfarenhetsutbyte viktigt för att förebygga problem relaterat till it-infrastruktur
 16. 16. 16 5. Uppföljning 2 It-strategi – för ett bättre lärande Uppföljning, återkoppling och genomförande av åtgärder sker kontinuerligt med tydlig ansvarsfördelning inom: • Digital kompetens • Digitalt innehåll • Samarbete och kommunikation • Infrastruktur 5.1 Effektiv uppföljning
 17. 17. 17 5.1 Effektiv uppföljning 2 It-strategi – för ett bättre lärande • Processer finns på plats för kontinuerlig uppföljning, återkoppling och genomförande av åtgärder inom alla områden i ”it-strategi – för ett bättre lärande” • Uppföljning och återkoppling sker regelbundet på skolnivå och i resultatdialoger • Uppföljningen hjälper skolan att i mycket hög grad utvecklas inom alla områden i ”it-strategi – för ett bättre lärande” • Respektive enhetschef/rektor ansvarar för att enheten årligen följer upp den egna utvecklingen gentemot strategin för it i lärandet Exempel: Användning av stadens ”verktyg för självskattning” underlättar uppföljning av it-mognad genom årliga självskattningar och hjälper skolan att utvecklas i alla områden i ”it-strategi – för ett bättre lärande”.

×