De professionele praktijk als onderneming

1,015 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,015
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
305
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De professionele praktijk als onderneming

  1. 1. De professionele praktijk als onderneming Adviezen uit een onderzoek Drs. Steven P.M. de Waal Utrecht, 7 juni 2000 This report is solely for the use of our clients. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval of Public SPACE Foundation.Nieuwegracht 58, 3512 LT Utrecht, The Netherlands, +31 (0)6 462 06 336, secr. +31 (0)6 535 11 939, info@public-space.com
  2. 2. IntroductiePublic SPACE is een private, onafhankelijke Denktankop het gebied van dynamiek en ondernemerschap in envoor de publieke zaak.Recente publicatie: ‘Strategisch Management voor dePublieke Zaak”(Lemma 2008)Onderzoek op eigen initiatief naar het professioneelondernemerschap in de 1e lijnszorg (start 2006,afronding sept 2008). Methodieken: interviews allestakeholders landelijk niveau, best practices onderzoek,analyse beleidsrapporten, ronde tafels in binnen- enbuitenland. 1
  3. 3. Belangrijkste Conclusies Er is al heel veel dynamiek en ook onrust, maar omslag van verdediging naar klantgerichte innovatie nodig; Huidige schaalvergroting is vooral monodisicplinair en kostengericht; Geografische samenhang blijft hard nodig, maar moet via ondernemerschap/op maat en kan niet via blauwdrukken; Huidige NMa regels belemmeren dit; Huidige financiering te outputgericht, ook te weinig oog voor noodzaak samenhang en samenwerking; Vele allianties van buiten traditionele 1e lijn komen eraan 2
  4. 4. Kansrijke gebieden voor ondernemerschapa. Chronische en ouderenzorg;b. Preventie;c. Substitutie;d. Poortwachter en VertrouwenspersoonAcute en urgente zorg is zorgenkindje 1e lijn:• Verwarring met zorg buiten kantooruren. Meer initiatief nodig/mogelijk van individuele partijen. Biedt concurrentievoordeel;• HAP heeft t.o.v. SEH nauwelijks toegevoegde waarde, behalve in gebieden op grote afstand van ziekenhuis en houdt verwarring in stand. 3
  5. 5. ROLMODELLEN in de zorg((X)=gedelegeerd) Zorginhoud Ondernemer- Bedrijfsvoering schapProfessioneel X X X/(X)OndernemerChef de X X -/ (X)CliniqueZorgprofessio- X - -neel leiderHoofdaanne- _ X (X)merOnderaanne- _ _ Xmer 4
  6. 6. Allianties met Derden? Binnen eerste lijn: Buiten eerste lijn: Multi- Gemeenten en ZH / VH / GZ / disciplinair overheid GGZ Mono- Professional Thuiszorg disciplinair Strategische Combinaties partner zijn mogelijk bedrijfsleven Solo Strategische partner Backoffice- zorgverzekeraar combinatie 5
  7. 7. Voorzet voor sterke combinaties Ondersteu- Backoffice Zorg (Mede-) ning Partner Partner EigenaarGemeenten X X _ _Ziekenhui- X X X _!zenZorgaanbie _/? _/? X (X)ders CareZorgverze- X X _ X!keraarsLeveran- X X _ _ciersRetail X X _ X! 6
  8. 8. De missie van Public SPACE:“Creating Winning Strategies for the Common Good”Onze missie is de strategische innovatie in hetpublieke domein, gericht op een zo intelligent encreatief mogelijke aanpak van maatschappelijkevraagstukken. ONS DENKKADEROnze filosofie: de opkomende civil society zal debestaande verhoudingen en strategieën in depublieke sector fundamenteel wijzigen. Er moetveel meer gebruik gemaakt worden vanmaatschappelijk ondernemerschap en actiefburgerschap. We zijn op onbekend terrein.Ideologisch verankerde rolopvattingen bieden geenhouvast meer. Een open, lerende houding naar detoekomst vanuit een herdefinitie van algemeenbelang is nodig.We doen dat door 3 sporen:a.Adoptie van nieuwe concrete maatschappelijkeinitiatieven en deze openlijk steunen;b.Innovatief meedenken over belangrijkemaatschappelijke vraagstukken die binnenbestaande kaders maar niet worden opgelost enhierover verslag doen;c.Langjarig eigen onderzoek naar fundamentelekwesties en structurele trends die we hieruitanalyseren.Tevens het in stand houden van een onafhankelijkeDenktank van intellectueel geïnteresseerdebestuurders opererend in de frontlinie van Maatschappelijke partijen kunnen met onsmaatschappelijke trends. samenwerken door:We verspreiden onze ideeen actief via deelname voorleggen eigen maatschappelijk initiatief,aan en zelf organiseren van maatschappelijke en samenwerken in onderzoek, vragen ompolitieke debatten en via boeken, website, lezingen, congresbijdragen of strategische consultancy, als gastinterviews, manifesten en ronde tafels. op uitnodiging in Denktank meedoen, publiciteitskanalen openstellen voor onze ideeën. De Public SPACE Foundation opereert op non profit basis, inkomsten komen voort uit vergoedingen voor research, consultancy, lezingen en boeken. 7

×