Usabillity kh lim

324 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Usabillity kh lim

 1. 1. Usability-rapport <br />www.khlim.be<br />Stephanie Bracke, Emanuel Liefsoens, <br />Nina Mertz en Silke Van Rooy<br />
 2. 2. Inhoudsopgave<br />Gebruikte werkmethode<br />Persona<br /> ISO-richtlijnen<br /> Bevindingen<br /> Oplossingen<br /> Designfilosofie<br />
 3. 3. Gebruikte werkmethode<br />
 4. 4. Gebruikte methode<br /><ul><li>Persona’s opgesteld
 5. 5. Opdrachten (unobtrusive)
 6. 6. Interviews (obtrusive)
 7. 7. ISO-richtlijnen (checklists)
 8. 8. Bevindingen en oplossingen</li></li></ul><li>Persona<br />
 9. 9. Persona<br />Toekomstige Student<br />m/v, 16-18 jaar<br />middelbare school<br />Reden bezoek Khlim-site informatie winnen <br />Internetgebruik<br /> Goede omgang<br /> struikelblok: snel verveeld<br />Bekendheid met KHLim-site via tussenpersoon zelf op onderzoek<br />
 10. 10. Persona<br />Student<br />m/v, 18-25 jaar<br />KHLim<br />Reden bezoek KHLim-site<br /> informatie winnen <br />Internetgebruik goede omgang<br /> meer bekend met taalgebruik<br />Bekendheid met KHLim-site<br /> enkel met onderdeel dat hen aangaat<br />
 11. 11. ISO-richtlijnen*<br />Checklists<br />*KASSENAAR, P. en VAN RIJSWIJK, O. ‘Checklists uit Handboek website usability’, internet, 2003, (http://www.handboekusability.nl/checklists/) <br />
 12. 12. ISO-richtlijnen<br />Checklists<br />Checklist Site-ontwerp<br />Architectuur<br />Navigatie<br />Zoeken<br />Interactie<br />Checklist schrijven<br />voor het web<br />Schrijfstijl<br />Tekststructuur<br />Hyperlinks<br />Checklist Paginaontwerp<br />Opmaak Multimedia<br />SnelheidSnelheid<br />Afbeeldingen Code<br />Checklist Nietdoen<br />
 13. 13. ISO-richtlijnen<br />Checklist Site-ontwerp<br />FAQ afwezig<br />paden niet altijd vanzelfsprekend<br />grote menu’s niet alfabetisch gesorteerd<br />Afwezigheid van geavanceerd zoeken<br />
 14. 14. ISO-richtlijnen<br />Checklist schrijven voor het web<br />Soms te lange teksten<br />Onbekende afkortingen<br />Gebruikte hyperlinks blijven in zelfde kleur<br />Hyperlinks openen vaak nieuw venster<br />
 15. 15. ISO-richtlijnen<br />Checklist Paginaontwerp<br />Multimedia: zeldenvoorzien van tekst<br />(labels, kaders, alt-teksten) <br />
 16. 16. ISO-richtlijnen<br />Checklist Niet Doen<br />Veel hyperlinks ‘klik hier’<br />Sommige pagina’s zijn leeg<br />
 17. 17. Bevindingen<br />
 18. 18. Bevindingen/ Opdrachten<br />Hoe vind je de routebeschrijving naar StuvoorKhlim?<br />
 19. 19. Bevindingen/ Opdrachten<br />Waar vind je de uurroosters van de Lerarenopleiding?<br />
 20. 20. Bevindingen/ Opdrachten<br />Waar vind je informatie over op kot te gaan / op kamers gaan?<br />
 21. 21. Bevindingen/ Opdrachten<br />Waar vind je informatie over de uitwisselingsprogramma’s ? <br />
 22. 22. Bevindingen/ opdrachten<br />Waar vind je informatie over vrijstellingen?<br />
 23. 23. Bevindingen/ Interviews<br />Algemene indruk van de site<br />- Onoverzichtelijk / druk<br />- Te veel informatie (op verkeerde plaatsen)<br />Aantal stappen tot resultaat<br />- Zoekfunctie<br />- Sitemap<br />- Teveelstappen<br />Taalgebruik, hoeveelheidtekst per pagina<br />- Tehoogniveauvoorjongemensen<br />- Formeel<br />- Teveeltekst, nietechtscannable<br />
 24. 24. Bevindingen/ Interviews<br />Navigatie<br />- Informatie onder verkeerde menu onderdeel <br />- Hyperlinks makkelijk te herkennen<br />- Te veel knoppen op het linker menu<br />- Te veel submenu’s <br />Lay-out<br />- Verschillendemeningen<br />- Tedruk met veelknopjes<br />Welkbeeldvormt de website van de school?<br />- Een school die veelaandachtaanstudentenbesteedt<br />- Jeugdigeuitstraling, dochformeel<br />
 25. 25. Bevindingen/ Conclusies<br />Lay out<br /> - Druk, home, menu’s, afbeeldingen<br />Technischeaspecten<br /> - Wachtwoorden, khlim.be, legepagina’s<br />Inhoud<br /> - Verkeerdeindelingonderwerpen, langeteksten, <br />links alleen via afbeelding, zoekfunctie<br />
 26. 26. Oplossingen<br />
 27. 27. Oplossingen<br /><ul><li>Homepage
 28. 28. Portals
 29. 29. www
 30. 30. Lege pagina’s
 31. 31. Aparte studentenpagina
 32. 32. Afbeeldingen
 33. 33. Scannability
 34. 34. Zoekfunctie
 35. 35. Pagina-icoon</li></li></ul><li>Oplossingen<br /> Homepage<br />1<br />1<br />2<br />1<br />1<br />
 36. 36. Oplossingen<br /> Homepage (vervolg)<br />3 ≠ plaatsen met ‘nieuws’<br />=> 1 x nieuws + Thumbnail<br />Quicklinksbovenaan<br />Departementen op homepage<br />
 37. 37. Oplossingen<br /> Portals<br />Verouderdepasswordmanager<br />VerouderdeKHLim login<br />Studenten > ICT > Portals > Mad FacPortaal > Toledo<br />= Teveel clicks !<br />1<br />3<br />2<br />
 38. 38. Oplossingen<br />www<br /><ul><li>‘WWW’ verplichtvoor URL in Firefox
 39. 39. Weglaten = sneller en efficiënter
 40. 40. In firefox: wit scherm</li></li></ul><li>Oplossingen<br />Legepagina’s<br /><ul><li>Externen, Mentoren
 41. 41. ≠ Departementen
 42. 42. => LEEG</li></ul>= Onprofessioneel<br />
 43. 43. Oplossingen<br />AparteStudentenpagina<br />Studenten / Toekomstigestudenten?<br />Vb. Vrijstellingen– Op kotgaan<br />Allebei de pagina’s?<br /> => Navigatienogonoverzichtelijker<br />Apartepagina’s?<br />Aangepaste interface<br />Toledo, Ibamaflex op homepage<br />
 44. 44. Oplossingen<br />Afbeeldingen<br /><ul><li>Weinignuttigeafbeeldingen
 45. 45. Geensfeerweergegeven
 46. 46. => Meer afbeeldingen</li></ul> Vb. Schoolgebouw, klaslokaal, leerkrachten.<br /> => Sfeeropsnuiven<br />
 47. 47. Oplossingen<br />Afbeeldingen (vervolg)<br /><ul><li>Enkelklikken op afbeelding</li></ul>= onlogisch<br />=> Klikken op tekst + afbeelding<br />
 48. 48. Oplossingen<br />Scannability<br />2<br />1<br /> Lange tekst<br />Geentussentitels<br />Geenvetgedruktekenwoorden<br /><ul><li>Moeilijkleesbaar</li></ul>Tussentitels<br />Zelfdelettertypealstekst<br />Nietvetgedrukt<br /> => Moeilijkleesbaar<br />
 49. 49. Oplossingen<br />Zoekfunctie<br /><ul><li>OnduidelijkeResultaten
 50. 50. Geavanceerdzoeken= nietmogelijk</li></ul>=> Tags toevoegenaanberichten, html-pagina.<br />
 51. 51. Oplossingen<br />Zoekfunctie<br /><ul><li>Geenpaginaicoon
 52. 52. Paginatoevoegenaanfavorieten</li></ul>=> Enkel ‘leegpapier’ <br /><ul><li>Onherkenbaar</li></li></ul><li>Designfilosofie<br />
 53. 53. Designfilosofie<br />Norman emotionele waarde<br />- sfeer benadrukken  rode kleur<br />- thuisgevoel creëren<br /><-> weinig beeldmateriaal <-> tekst = zakelijk<br />
 54. 54. Designfilosofie<br />Nielsen<br />- tekst = puur informatief<br />- studententaal MAAR moeilijk voor jongeren<br /><-> niet makkelijk in gebruik<br /> navigatie<br />
 55. 55. Designfilosofie<br />NormanvsNielsen<br /><ul><li> Vooral informatief</li></ul>TOCH: een bepaald beeld creëren <br />
 56. 56. Vragen?<br />Bedankt voor uw aandacht<br />

×