Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

årsmötet_framtida planer

464 views

Published on

vår resonemang om framtiden.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

årsmötet_framtida planer

  1. 2. <ul><li>5 ha skog </li></ul><ul><li>10 ha odling </li></ul><ul><li>7 ha bete / våtmark /byggnader/vägar </li></ul><ul><li>Mark per person = en ha per familj </li></ul><ul><li>med intensiv odling, växthus mm </li></ul><ul><li>15 hushåll, 30 vuxna </li></ul>
  2. 3. Matproduktion Boende Vatten och energiproduktion återvinning Kontor, verkstad mm Material och näringsämnesflöden
  3. 4. Fördelarna med Änggärdet <ul><li>Del i 22 ha – kan fungera som livbåt finansiellt och fysiskt. Även socialt </li></ul><ul><li>Hämtträdgård – ekologiskt mat till mindre kostnad </li></ul><ul><li>Medproducering – grönt, nyttig motion och kunskapsutveckling </li></ul><ul><li>Nära till naturen – fritidsmöjligheter under tiden </li></ul>
  4. 5. 2010 2011 2012 2013 Föreningsutökning Bygg, hus ett Bygg, hus etapp 2 Odling, planering Odling, säsong 1 Odling, säsong 2 Permanentboende Permanentboende Bygg, hus etapp 3 Permanent Matinköp från medlemmarna Odling, TIDSPLAN, PRELIMINÄR Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
  5. 6. <ul><li>Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utreda och föreslå bildandet av en ekonomisk förening som kan köpa Änggärde och sälja andelar. </li></ul><ul><li>Syftet med detta uppdrag är att sprida ägandet och engagemanget i Änggärde samt därmed också främja Brf Bybo Ekoenhets ekonomiska intresse </li></ul><ul><li>Uppdragets inriktning skall vara att ge förslag som innebär att ett andelsägande i Änggärde också är en investering i ett framtida mera permanent boende. Vidare att antalet boende på Änggärde begränsas till. 30 vuxna + barn under 18 år för att kunna behålla matsäkerhet. Varje vuxen förutsätts äga en andel. </li></ul><ul><li>Styrelsen skall kalla till ett extra årsmöte för att presentera förslag till beslut enligt uppdraget </li></ul>
  6. 7. Kommande evenemang <ul><li>10-11 april: 5 nya äppelträd ska planteras, ett gammalt smittat träd ska tas ned och brännas. </li></ul><ul><li>18 april: Möte med Naturskyddsföreningen i Flen </li></ul><ul><li>30april-2 maj Arbetshelg odling </li></ul><ul><li>13-16 maj Bygghelg. Lerbygge, flätning, takläggning m m </li></ul><ul><li>23 maj Öppet hus för gamla o nya medlemmar </li></ul><ul><li>05-06 juni Ev förberedelse för camping </li></ul><ul><li>25-27 juni Välkommen till midsommarfirande på Änggärde </li></ul>

×