Omställnings 12 Delar

899 views

Published on

Twelve ingredients in Swedish

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Omställnings 12 Delar

 1. 1. Omställning Sverige<br />TRANSITIONSWEDEN.SE<br />Stephen Hinton<br />Stephen.hinton@avbp.net<br />
 2. 2. “We must leave oil before it leaves us”<br />FatihBirol chief economist of the International Energy Agency (IEA)<br />Av 98 oljeproducerande länder finns 65 som toppat<br />
 3. 3.
 4. 4. Det började i England<br />
 5. 5. viral, öppen källa, själv organiserande, lösnings orienterad, plats- och storlekskänslig, lära av misstag, en glädjefylld process.<br />
 6. 6. 112 samhällen<br />
 7. 7. Hela Sverige skall leva<br /><ul><li> Hållbara bygder initiativ
 8. 8. Ideell, partipolitiskt och religiöst obunden
 9. 9. 4 400 byalag, kooperativ och intresseföreningar som arbetar tillsammans för bygdens utveckling
 10. 10. Arbetar i samverkan med lokala utvecklingsgrupper, medlemsorganisationer, kommun- och länsbygderåd samt myndigheter, mm</li></li></ul><li>Kärn-gårdar<br />Perma-kultur<br />ASPO Sverige<br />Naturskydds föreningen<br />Sätra Brunn<br />Omställning<br />Uppsala<br /> HSSL<br />Oljegruppen<br />Transition Network<br />UK<br />Lokal-ekonomerna<br />
 11. 11. STEG 1 Utse en styrgrupp<br />
 12. 12. STEG 2 Ökamedvetenheten<br />
 13. 13. Kontakta<br />kopplingar mellan tidigare arbete <br />andra grupper<br />samtala<br />lokala initiativ<br />STEG 3 Lägg en grund<br />söka samverkan <br />
 14. 14. STEG 4 visa och fira att ni är igång<br />
 15. 15. STEG 5 Skapaarbetsgrupper<br />
 16. 16. STEG 6 AnvändÖppet forum<br />
 17. 17. STEG 7 Genomförsynligamanifestationeriprojektet, historierochgodaexempel<br />
 18. 18. STEG 8Återtakunskap<br />
 19. 19. World Cafe on Peak Oil and Climate Change with Local Councillors<br />STEG 9Skapagodarelationer med kommunenochlandstinget<br />
 20. 20. STEG 10Hedra de äldreochderaskunskaper<br />
 21. 21. STEG 11Låtdetgåditdetvillgå<br />
 22. 22. STEG 12Skapa en lokalomställnings plan<br />
 23. 23. KOM MED OCH STÄLL OM!<br />Vårt nätverk: http://transitionsweden.se<br />Gå med i en lokalgrupp<br />Bilda eget grupp<br />

×