Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lev som en låginkomst svensk - lev klimaträttvist

514 views

Published on

En genomgång av siffrona som visar utsläpp, per person, per kategori, från fossilbränsle med mera.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lev som en låginkomst svensk - lev klimaträttvist

  1. 1. Sveriges koldioxidutsläpp från fossil bränsle Bränsle som säljs i landet konsumtion Per år Siffror från energimyndigheten TWh TRANSPORT INDUSTRI BOSTÄDER UTRIKES TOTALT Olja 83 15 15 31 144 Gas 0,4 4 2 6,4 Kol 16 16 Miljon Ton CO2 Per person 20,45 2,27 9,43 1,05 4,05 0,45 7,61 0,85 41,55 4,62 Kalkyl baserat på standard värden, Stephen Hinton Consulting Men, det kommer klimatgaser från andra källor också Klimatgaser: Genomsnitt utsläpp per person* Siffror: natirvårdsverket MEN MEN alla svenskar är inte lika…. Skulle alla leva som en svensk med lägsta inkomst skulle vi behöva EN PLANET ANTECKNINGAR * Vi har inte dragit ifrån motsvarande utsläpp för klimatgaser som Sverige exporterar Siffror från SCB Provokativ miljömatte från http://stephenhinton.org

×