Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ang pananaliksik na ito ay naglalayong malaman ang pananaw ng mga guro ukol saK+12. Malaki ang papel ng mga guro ukol sa u...
AKADEMYA SA WIKANGFILIPINOBORILLA,STEPHANI MAE N.NS1-01MISS, CRUZ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

;(

571 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

;(

  1. 1. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong malaman ang pananaw ng mga guro ukol saK+12. Malaki ang papel ng mga guro ukol sa usaping ito at mas dapat na maibigay atmaipahayag ang kanilang mga saloobin sa nasabing programa. Sa pananaliksik na ito,malalaman, masasagutan, at matutugunan ang mga katanungang hindi pa malalaman ngkaramihan. Dito malalaman ang mga mabuti at di-mabuting epekto nito sa edukasyon sa ngayonat sa hinaharap. Nais ng mananaliksik na maisawalat ang mga datos na kanilang nakalap sapananaliksik na ito. Katulad ng ibang mananaliksik, mayroon ding mga layunin na pinagbatayan upang maisagawaang pananaliksik na ito. Ito ang mga sumusunod:● Upang malaman ang reaksyon/tugon ng mga guro sa memorandum ng Dep-Ed na K+12.● Malaman ang mga aspeto tungkol sa nasabing programa.● Kung ano ang kanilang palagay tungkol dito.● Malaman ang mabuti at di-mabuting dulot nito. Ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa mga sumusunod: Guro-Makakatulong ang pananaliksik na ito sa mga guro na madagdagan ang abilidad nilasa pagtuturo. Mapapataas ang kalidad ng edukasyon at mahahasa sila sa paraan ng kanilangpagtuturo. Mag-aaral-Malaki ang maiaambag ng pag-aaral na ito sa mga mag-aaral dahilmadaragdagan ang kanilang kaalaman, mapagsisikapan pa nila ang kanilang pag-aaral.Mapagtitibay din ang relasyon ng guro at estudyante. Pamahalaan- Malaki ang maiaambag ng resulta ng pag-aaral na ito sa pamahalaan dahilmalalaman nila kung ano ang magiging resulta o bunga ng paksa. Bukod dito, mapag-aaralan dinnila ang pamamalakad ng edukasyon at dapat isaalang-alang sa bawat desisyon na kanilanggagawin. At lalong mapapaunlad din nila ang kalidad ng edukasyon.
  2. 2. AKADEMYA SA WIKANGFILIPINOBORILLA,STEPHANI MAE N.NS1-01MISS, CRUZ

×