Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Factsheet i mit printversie 0.1 21 09-2011

566 views

Published on

FACTSHEET HBO-OPLEIDING:
BACHELOR OF ICT - COMPUTER INFRASTRUCTURE AND MANAGEMENT

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Factsheet i mit printversie 0.1 21 09-2011

  1. 1. FACTSHEET HBO-OPLEIDING: <br />BACHELOR OF ICT - COMPUTER INFRASTRUCTURE AND MANAGEMENT<br />Unieke opleiding<br />In de derde week van oktober 2011 zal een nieuwe praktijkgerichte HBO-opleiding voor ICT-professionals van start gaan: Bachelor of ICT Computer Infrastructure and Management. Deze opleiding wordt aangeboden door iMiT ( Institute of Management & Information Technology ) gevestigd aan de Franchepanestraat 29, Paramaribo. Initiatiefnemers van iMiT zijn Mohamed (Maikel) Noersalim, directeur van trainingsinstituut HenComTrai en Ing. Urwin W. Staphorst, trekker van het zeer ervaren en gespecialiseerde docentencollectief.<br />Onze conceptuele invulling bij de HBO-opleiding Bachelor of ICT is uniek voor Suriname. De opleiding verschilt sterk van vergelijkbare opleidingen op dit gebied. Het gaat namelijk niet om een puur theoretische opleiding (zoals veel van de huidige opleidingsinstituten bieden), maar om een mix van technische vakken en vakken op management niveau. Hiermee speelt deze opleiding in op de vraag naar specialistische ICT krachten en biedt tevens mogelijkheden voor een volwaardige carrière in het boeiende en sterk in ontwikkeling zijnde vakgebied van Informatie en Communicatie Technologie.<br />Bijzonder is ook dat de studenten gedurende de gehele opleiding intensief worden begeleid en ondersteund met praktische begeleiding op het gebied van onderzoeks-, presentatie- en adviesvaardigheden en loopbaanbegeleiding. Eindresultaat is een zeer waardevol zowel praktisch en theoretisch georiënteerd diploma bachelor of ICT Computer Infrastructure and Management. Dit bachelor-diploma is afgestemd op- en kan als basis dienen voor de academische vervolgstudie Information Management op Master-niveau. <br />Voor wie bestemd?<br />Deze opleiding is bestemd voor:<br /><ul><li>studenten op VWO/ HAVO- en MBO-niveau en hoger die een volwaardige, praktijkgerichte HBO ICT-Management opleiding willen volgen;
  2. 2. ICT-professionals (systeem-/netwerkbeheerders, DBA’s, ontwikkelaars) die verdere carrière willen maken in hun vakgebied en hun operationele skills verkregen door een vrij technisch opleidingspakket (bijvoorbeeld MCSA/MCSE/CCNA, andere IT certificaten) wensen aan te vullen met skills op het gebied van Algemeen Management en Informatie Management. </li></ul>Docenten uit het vakgebied<br />Het docentenkorps voor deze opleiding bestaat uit een keur van ervaren docenten, die hun sporen hebben verdiend op het gebied van ICT en management en allen in het dagelijks leven werkzaam zijn op het vakgebied van ICT en Informatie Management. Enkele van de docenten zijn:<br /><ul><li>Ton Pijpers MBA, B Ec (docent/coördinator ICT Management vakkenpakket) – verkort CV: zie bijlage
  3. 3. Ing. Urwin W. Staphorst Mct (docent/ coördinator technisch vakkenpakket) – verkort CV: zie bijlage
  4. 4. Yuro Dipotaroeno MSc (Onderwijskundige en Coördinator Methoden & Technieken)
  5. 5. Drs. Vanessa Yngard (Arbeids & Organisatie Psycholoog)
  6. 6. Malvin Renfrum Mcse Mcitp (Praktijkdocent/ SQL Database specialist),
  7. 7. Jules J. De Rijp MPA BA ( ICT Strateeg en E-Governance Expert ) – verkort CV: zie bijlage</li></ul>Vakken<br />Zoals al aangegeven bestaat deze opleiding uit een complete mix aan technische en vakken op management-niveau. Naast de puur technische ICT-vakken in het 1e studiejaar, wordt in het 2e en 3e studiejaar veel aandacht besteed aan Algemeen Management en tactisch en strategisch management van ICT (Informatie Management). De opleiding wordt in het 3e jaar afgesloten met een afstudeeropdracht waarmee verworven kennis en vaardigheden moeten worden toegepast in de praktijk. Alle vakken zijn in onderstaand schema opgesomd. De vakken worden onderwezen gedurende 2 avondlessen per week (3 uur per les) gedurende 40 weken per studiejaar. Het 3e studiejaar telt vanwege de afstudeeropdracht geen 3 maar 2 semesters. <br />1e studiejaar2e studiejaar3e studiejaarComptia A-plusManagementvaardigheden en OrganisatiekundeIT MigratieWindows Server 2008 Active DirectoryPersoneelsmanagementVerandermanagementWindows Server 2008 Network UNIX & LINUX FundamentalsFinance ManagementMicrosoft Excel & AccessInleiding EntrepreneurschapWindows Server 2008 Application InfrastructureMarketing Management & CommunicatieOnderzoekskundeExchange Server 2010Projectmanagement (incl. Microsoft Project)LoopbaanbegeleidingSQL Server 2008ICT Beleid en StrategieAfstudeeropdrachtInternet Security and Acceleration ServerICT & KwaliteitsmanagementWerkervaring/StageConfiguration Windows 7InformatiseringseconomieWindows 7: Enterprise Desktop Support TechnicianBeheer en Exploitatie van InformatiesystemenWindows Server 2008, Server AdministrationICT Demand Supply Chain ManagementWindows Server 2008, Enterprise AdministratorE-Business & E-Government essentials (incl. Webdesign)Upgrading Windows Server 2008, Technology SpecialistBestuurlijke InformatievoorzieningCISCO FundamentalsManagementvaardigheden en Organisatiekunde<br />Vrijstellingen<br />Voor deelnemers die reeds in het bezit zijn van diploma’s/certificaten/ getuigschriften voor de vakken op technisch/operationeel niveau bestaat de mogelijkheid tot vrijstelling. Zij kunnen direct doorstromen naar het 2e studiejaar en een aanvang maken met de vakken op het gebied van Algemeen Management en Informatie Management. Wel dient de eerder verworven kennis te worden aangevuld door middel van het verplicht volgen van één of meer recente MCITP-modules (deze zijn in bovenstaand schema vetgedrukt). <br />Resultaatgericht en interactief onderwijs<br />De didactische werkmethode is niet gericht op het eindeloos absorberen van theoretische kennis (wat nog vaak gebeurt), maar vooral op het toepassen van kennis, resultaatgericht onderwijs. Elke les start met een probleem. De studenten worden gestimuleerd om dit probleem zelf te analyseren en op te lossen. De lesstof van deze HBO-opleiding wordt zoveel mogelijk op interactieve wijze op de studenten overgebracht. De studenten werken veelal in groepen. De docenten zijn alle zeer ervaren ICT-mensen. Hierdoor zijn zij uitstekend in staat via voorbeelden en cases de stof concreet te maken. Daarnaast wordt uiteraard gebruik gemaakt van de praktijk van de studenten zelf. Elk vak wordt afgesloten met een paper, tentamen en/of presentatie door de student voor de groep van medestudenten. In de paper en/of presentatie dient de lesstof te worden vertaald naar de dagelijkse praktijk. <br />Afstudeeropdracht<br />Eindopdracht: In de eindopdracht voor de bachelor-titel wordt zoveel mogelijk input uit alle technische vakken en algemeen management en informatiemanagement-vakken gebruikt om het theoretisch en praktisch kader zoals aangereikt tijdens de vakken, te vertalen naar de eigen werksituatie. Dit integraal werkstuk/scriptie omvat minimaal 35 A4-tjes. Voor de inhoud van deze scriptie is een checklist met requirements samengesteld aan de hand waarvan de afstudeeropdracht wordt beoordeeld.<br />Kwaliteitseisen<br />Door specifieke maatregelen kunnen wij garanderen dat deze HBO-opleiding aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Zoals reeds aangegeven maken wij gebruik van zeer ervaren en gediplomeerde docenten die hun sporen op ICT-gebied hebben verdiend. Door elk vak af te sluiten met een paper/presentatie wordt de verworven kennis en vaardigheden getoetst. Bovendien wordt deze opleiding gemonitord door het Ministerie van Onderwijs en maken wij gebruik van internationale standaards, bijvoorbeeld ECTS voor de studielastberekening.<br />Zoals elk ander opleidingsinstituut in Suriname heeft ook iMiT de accreditatieprocedure bij het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA) ingezet. Inmiddels is er een NOVA commissie c.q. Raad aangesteld die de audits gaan doen binnen de instituten en iMiT is één daarvan. Alle procedures en protocollen met betrekking tot het onderwijsproces zullen worden omschreven. De omschrijving en vastlegging van onderwijsprocessen zorgt voor de nodige transparantie binnen het instituut, zodat studenten weten waar ze aan toe zijn. Ook het begeleiden van studenten tijdens de collegeperiode is een prioriteit van iMiT waarbij Quality Assurance hoog in het vaandel staat. Het gaat hierbij vooral om coaching en studieloopbaanbegeleiding van de student. <br />Collegeruimten<br />Hencomtrai is een multifunctioneel trainings en studie centrum waar docenten gebruik kunnen maken van de meest recente multimedia technieken terwijl studenten de beschikking hebben over een volledig geoutilleerde computernetwerk infrastructuur. Studenten bij iMIT kunnen – indien zij niet over een eigen laptop beschikken - tijdens college uren gebuikmaken van een personnel laptop met onbeperkt toegang tot internet. Het centrum beschikt ook over compleet virtueel netwerk . Met name de eerste jaars studenten zullen daar veelvuldig gebruik van maken. Hencomtrai is ISO 9001;2008 gecertificeerd <br />Toelating<br />Met elke belangstellende voor deze opleiding wordt een intakegesprek gevoerd. Studenten die over het vereiste opleidingsniveau beschikken kunnen direct worden toegelaten. Met diegenen die niet over het vereiste opleidingsniveau beschikken, wordt bekeken of het werk- en denkniveau op het juiste niveau is voor deze HBO-opleiding. Een instaptoets kan deel zijn van de eisen.<br />Kosten<br />Het collegegeld voor de driejarige opleiding bedraagt USD 3.500 per studiejaar (inclusief studiemateriaal ). Het verkort traject voor ICT Professionals ( bijvoorbeeld MCSE e.a. ) die voor vrijstelling in aanmerking komen bedraagt USD 7.500 (inclusief studiemateriaal ). Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig USD 150. Het bestuur van iMiT kan ondersteunend zijn bij een aanvraag voor financiering van deze opleiding. <br />Contactadres: HenComTrai a.d. Franchepane straat 29, Paramaribo.<br />Secretariaat: ( Mahindra Jokil ) Tel. 530766, 8553202, 8361087 <br />Email: Mahindra.jokil@gmail.com / imitsuriname@hotmail.com<br />Paramaribo, 21 september 2011<br />Institute of Management & Information Technology <br />Secretaris Bestuursvoorzitter <br />Ing Urwin W. Staphorst M.F. Noersalim<br />Bijlage: Verkort CV Ton Pijpers<br />(docent/coördinator ICT Management vakkenpakket)<br />Ton Pijpers is 51 jaar en heeft inmiddels 25 jaar ervaring opgebouwd op het gebied van ICT en Informatie Management. Ton is, na het succesvol afronden van zijn HEAO(-economisch-juridische afstudeerrichting), zijn beroepscarriere in het jaar 1986 begonnen als medewerker/adviseur Administratieve Organisatie (AO), innovatieadviseur en (financial) controller in de sociale zekerheid. In de sociale zekerheid heeft Ton in totaal 10 jaar gewerkt.<br />Ton is vanaf 1996 als extern adviseur, management consultant, projectleider, programmamanager, interim-manager en trainer-coach werkzaam geweest bij het Frans/Nederlandse bedrijf Atos. Sinds 2005 was Ton Principal Consultant bij het Atos-onderdeel Atos Consulting.<br />In 2000 heeft Ton een MBA-studie (Master of Business Administration) Information Management afgerond. Daarnaast heeft Ton post-HBO studies op het gebied van bedrijfskunde, workflowmanagement en informatie management gevolgd.<br />Vanuit Atos is Ton bij veel verschillende bedrijven in de particuliere sector, maar ook bij overheidsorganisaties ingezet. Ton heeft veel ervaring in de financiële dienstverlening (verzekeringsmaatschappijen, banken en pensioenfondsen). Daarnaast heeft Ton als bedrijfskundig business analyst en projectleider gewerkt voor de farmaceutische industrie, waar hij ook ervaring heeft opgedaan met kwaliteitsmanagement. Ton is in 2006 gecertificeerd als e-adviseur op het gebied van verandermanagement, (elektronische) dienstverlening en digitalisering. In de afgelopen vijf jaar is Ton als gecertificeerd e-adviseur verbonden aan het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken. In die hoedanigheid is hij, via Publiek-Private Samenwerking (PPS) bij meer dan 30 gemeenten op strategisch niveau actief geweest in het adviseren over dienstverlening, klanttevredenheid, bedrijfsvoering, procesinrichting, informatiemanagement en informatiearchitectuur. Daarnaast is Ton coach en docent bij de Bestuursacademie Nederland (leergang e-Dienstverlening & informatiemanagement).<br />Bijlage: Verkort CV Urwin Staphorst<br />(docent/coördinator technisch vakkenpakket)<br />Curriculum Vitae<br />Naam:Urwin W. StaphorstTitel /Functie:Ingenieur/ Projectmanager / ConsultantNetwerkspecialist ( MCSE/ MCTS/ MCITP )ICT Trainer MCT ( Microsoft Authorized )Woonplaats:Paramaribo P.O.B. 8085 EL. HofPoema str.13 Suriname S.A.Privé Bedrijf:XCITTelefoon:597 8553202 / 484681E-mail:uw_staphorst@hotmail.comPublicaties:http://www.scribd.com/step991/OPLEIDINGENTECHNISCHE EXPERTISES Short ( recent ) overviewMulo / PD Boekhouden / HBO NOVI / Bedrijfskunde ICTMicrosoft certificeringStichting Staatsziekenfonds / Migratie Netwerkinfrastructuur 2008SZF/ Selectie & Beoordeling ICT Managementpersoneel 2009Hencomtrai / Telesur / PPC/ Coördinator ICT Trainingen 2002-2011GLIS / Onwerpprojectplan Technische Infrastructuur 2009GODO Bank / Migratie Netwerkinfrastructuur 2009-2010Ministerie . v. ATM/ Allround ICT Praktijk Training 2010Kersten Holding / Selectie & Beoordeling ICT personeel 2010 TAS / Herstructurering Netwerk Infrastructuur 2011 Luchthavenbeheer / Herstructurering Netwerk Infrastructuur 2011 2001 – Microsoft Certified Professional ( Windows 2000 )2002 - Microsoft Certified Systems Administrator ( Windows 2000 )2002 - Microsoft Certified Systems Engineer ( Windows 2000 )2003 - Microsoft Certified Exchange Server Administrator ( 2000 )2004 - Microsoft Certified Systems Administrator ( Windows 2003 )2004 - Microsoft Certified Systems Engineer ( Windows 2003 )2005 – Microsoft Certified Trainer (2006,2007,2008,2009,2010,2011)2008 – Microsoft Certified Technolgy Specialist ( 2008 )2008 – Microsoft Certified IT Professional ( Windows 2008 )<br />22 augustus 2011<br />Bijlage: Verkort CV Jules J. De Rijp<br />( ICT Strateeg en E-Governance Expert )<br />

×