Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

How Do You Do E Learning

1,073 views

Published on

Prezentacja z e-warsztatów dla lektorów jęz. obcych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, październik 2007

Published in: Education
 • Be the first to comment

How Do You Do E Learning

 1. 1. How do you do e-learning? Przemysław Stencel
 2. 2. How do you do, e-learning? Przemysław Stencel
 3. 3. Prezentacja z e-warsztatów dla lektorów jęz. obcych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie październik 2007
 4. 4. Plan spotkania <ul><li>Skąd się tu wziąłem?
 5. 5. O e-learningu
 6. 6. Wykorzystanie platformy LMS (moodle) w zajęciach językowych
 7. 7. Narzędzia dodatkowe (oprócz LMS)
 8. 8. Przykładowe zastosowanie
 9. 9. Kwestie organizacyjne </li></ul>
 10. 10. Skąd się tu wziąłem?
 11. 11. Filologia angielska <ul><li>Uniwersytet Śląski
 12. 12. British and American English School (Felberg) </li></ul><ul><li>Uniwersytet Śląski, Instytut Języka Angielskiego
 13. 13. Centrum Edukacji Lingwistycznej
 14. 14. Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Częstochowa </li></ul>
 15. 15. CALL <ul><li>Studia podyplomowe T.I.M.E.
 16. 16. Szkolenia, warsztaty
 17. 17. IATEFL Poland Computer SIG
 18. 18. projekt “D.E.L.T.A” </li></ul>
 19. 19. e-learning <ul><li>WSL
 20. 20. Edukacja-Online.pl </li><ul><li>SWPS
 21. 21. IPS
 22. 22. FIO
 23. 23. Szkoły językowe </li></ul><li>ASU
 24. 24. SEA, EuroCALL, EDEN, Sloan-C </li></ul>
 25. 25. O e-learningu
 26. 26. O e-learningu <ul><li>e(lectronic)-learning, distance learning, online learning </li></ul><ul><li>Synchroniczny vs asynchroniczny e-learning
 27. 27. Zautomatyzowany vs społeczny e-learning </li></ul>
 28. 28. Ile e-learningu w e-learningu? <ul><li>Obecność w internecie </li></ul><ul><li>Kurs wspierany
 29. 29. Kurs wspomagany (wzbogacany)
 30. 30. Kurs mieszany (blended-learning)
 31. 31. Kurs w pełni online </li></ul>
 32. 32. Narzędzia w e-learningu <ul><li>strony www
 33. 33. media
 34. 34. email
 35. 35. fora dyskusyjne
 36. 36. wiki
 37. 37. blogi
 38. 38. ...
 39. 39. LMS / CMS / VLE </li></ul>
 40. 40. Systemy CMS/LMS/VLE <ul><li>materiały
 41. 41. fora dyskusyjne
 42. 42. chat
 43. 43. quizy
 44. 44. ankiety
 45. 45. narzędzia pracy grupowej </li></ul><ul><li>lekcje interaktywne
 46. 46. prace domowe
 47. 47. email
 48. 48. itp... </li></ul>
 49. 49. Warsztaty UE <ul><li>Lektorzy Studium Języków Obcych UE
 50. 50. Przedstawiciele Studiów Języków Obcych
 51. 51. Przedstawiciele szkół językowych </li></ul>
 52. 52. Systemy CMS/LMS/VLE
 53. 53. Wykorzystanie platformy LMS
 54. 54. Zacznij skromnie <ul><li>Sylabus i ogłoszenia
 55. 55. Linki i materiały
 56. 56. Zadania pisemne
 57. 57. Forum </li></ul>
 58. 58. Dalsze kroki <ul><li>Quiz
 59. 59. Słownik (+ autolinking)
 60. 60. Lekcja
 61. 61. Warsztaty
 62. 62. Multilang filter
 63. 63. Mp3 filter </li></ul>
 64. 64. Nie bój się HTML'a <ul><li>Słowniki, np.: </li><ul><li>Cambridge </li></ul><li>Media, np.: </li><ul><li>YouTube
 65. 65. Odeo </li></ul></ul>
 66. 66. Narzędzia dodatkowe
 67. 67. Narzędzia dodatkowe <ul><li>Hot Potatoes
 68. 68. mp3
 69. 69. Gong
 70. 70. Concordancer?
 71. 71. Phonetic script </li><ul><li>IPA keypad
 72. 72. IPA special characters </li></ul></ul>
 73. 73. Przykładowe zastosowanie
 74. 74. Interactive homework <ul><li>SWPS (S. Maciaszczyk)
 75. 75. Kursy mieszane (60 +60)
 76. 76. Online – moduły do pracy samodzielnej
 77. 77. Punkty do oceny semestralnej
 78. 78. Spotkania F2F przeplatane modułami online
 79. 79. Treści „atomatyzowalne”
 80. 80. Głównie narzędzia automatyczne (zasoby, quizy, głosowania, lekcje, słowniki, itp.) </li></ul>
 81. 81. Kwestie organizacyjne
 82. 82. Pułapki <ul><li>Znikające linki
 83. 83. Śledzenie aktywności </li><ul><li>Hot Potatoes
 84. 84. Witryny zewnętrzne </li></ul><li>Respektowanie praw autorskich </li><ul><li>Copyright
 85. 85. Creative Commons
 86. 86. Fair use </li></ul><li>Stabilność modułów dodatkowych </li></ul>
 87. 87. Decyzje <ul><li>Indywidualnie czy w sposób odgórnie zorganizowany?
 88. 88. Wspomaganie czy blended?
 89. 89. Pod podręcznik czy ogólne? </li><ul><li>Cały kurs czy klocki?
 90. 90. Wyszukiwanie </li></ul></ul>
 91. 91. Zadania <ul><li>Administracja serwerem i platformą, m.in.: </li><ul><li>Uaktualnienia, rozszerzenia
 92. 92. Zarządzanie kursami i użytkownikami </li></ul><li>Tworzenie kursów </li><ul><li>Zespół projektantów i twórców
 93. 93. Jakość kursów </li></ul><li>Wsparcie dla użytkowników </li><ul><li>Szkolenia
 94. 94. Materiały szkoleniowe
 95. 95. Helpdesk </li></ul></ul>
 96. 96. Wybór platformy LMS <ul><li>koszty
 97. 97. dostępne funkcje i narzędzia
 98. 98. sposób organizacji kursów
 99. 99. gwarancja dostępności w przyszłości
 100. 100. możliwość wpływu na kierunek rozwoju platformy
 101. 101. możliwość wprowadzania własnych modyfikacji
 102. 102. dostępność modułów opcjonalnych </li></ul>
 103. 103. Wybór platformy LMS <ul><li>bezpieczeństwo i częstotliwość udostępniania poprawek
 104. 104. dostępność wersji językowych
 105. 105. zgodność ze standardami
 106. 106. dostępność dokumentacji użytkownika
 107. 107. możliwość integracji z systemami uczelnianymi
 108. 108. wsparcie techniczne producenta
 109. 109. spójność interfejsu </li></ul>
 110. 110. Dziękuję :-)

×